Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRZECIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Recent advances in understanding of the molecular basis of anhidrotic ectodermal dysplasia: discovery of a ligand, ectodysplasin A and its two receptors.
Autorzy: Wiśniewski Sławomir A., Kobielak Agnieszka, Trzeciak Wisław H., Kobielak Krzysztof
Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (1) s.97-107, il., tab., bibliogr. (42) poz.
Sygnatura GBL: 305,055

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Recent developments of the investigations on the molecular basis of anhidrotic ectodermal dysplasia are reviewed. Identification of the major product of the EDA gene (ectodysplasin A), a protein belonging to a group of TNF ligands, and molecular cloning of the cDNA, encoding its receptor (EDAR), a member of the RNF receptor family, are presented. The role of an alternative EDA receptor, localised on the X chromosome (XEDAR) in the development control of the differentiation of skin appendages, is discussed. Recent findings ave elucidated the cause of the autosomal forms of EDA, both dominant and recessive, and indicated an important role of a signal transduction pathway involving a protein product of the NEMO gene and the transcription factor NFkB in the differentiation of skin appendages.


  2/14

  Tytuł oryginału: Transition C2718T in the AR gene, resulting in generation of a termination codon and truncated form of the androgen receptor, causes complete androgen insensitivity syndrome.
  Autorzy: Ignacak Monika, Niedziela Marek, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (1) s.109-114, il., tab., bibliogr. (14) poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The action of testosterone and 5ŕ-dihydrotestosterone are essentail to the development of the male phenotype. Patients with karyotype 46,XY, resistant to these hormones, exhibit a wide spectrum of phenotypes: from phenotypic female, through a range of incomplete masculinization, to under-virilized, infertile man. Theses disturbances are caused by mutations in the androgen receptor gene (AR). We studied a 46,XY fenotypic female with typical symptoms of Complete Androgen Insensitivity Syndrome (CAIS). Multiple temperature single-stranded confirmation polymorphism (MSSCP) an sequence analysis of exon 6 of the AR gene in a patient revealed a C2718T transistion causing R786X mutation in the loop between helices VII and VIII of the LBD of the androgen receptor. The R786X mutation has been described in a patient with CAIS only once and no such mutations have been described in Eastern Europe.


  3/14

  Tytuł oryginału: Decreased density of the CCR5 receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages is associated with the CCR5-59653T transition in the promoter region.
  Autorzy: Lewandowska M., Jagodziński P. P., Trzeciak W[iesław] H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.101-102, il., bibliogr. 7 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We compared the denistity of the CCRS receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages ot the homozygote (CCR5-59653C) and the heterozygote (CCR5-59653T), bearing CCR-2-64V alleles. Flow cytometric analysis revealed lower density of the CCR5 receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages of the heterozygote than in the same cells of the homozygote. Our observation might explain slower replication of HIV and the delay in progression to AIDS in the individuals beraing CCR5-59653T transition.


  4/14

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki pomostowania naczyń wieńcowych u pacjentów operowanych poniżej 40 r.ż.
  Tytuł angielski: Long-term results of coronary artery by-pass graft surgery in patients under 40 years of age.
  Autorzy: Trzeciak Przemysław, Zembala Marian
  Opracowanie edytorskie: Sitkowski Wacław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.408-419, tab., bibliogr. 30 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena odległych wyników chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej u pacjentów operowanych poniżej 40 r.ż. Materiał i metodyka. Analizą objęto 94 chorych operowanych w latach 1986 - 1997 w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Średni okres obserwacji wynosił 62,36 ń 42,5 miesięcy. Wyniki. Spośród 94 chorych 64 (68,1 proc.) było wolnych od dławicy, u 19 (20,2 proc.) stwierdzono nawrót objawów choroby wieńcowej, a 11 (11,7 proc.) zmarło w okresie obserwacji. Osoby bez dolegliwości stenokardialych, w porównaniu do chorych z nawrotem dławicy, miały istotnie statystycznie większą frakcję wyrzutową lewej komory (48,5 ń 8,7 vs 40,7 ń 12,7 proc., p = 0,0261) i lepszą tolerancję wysiłku 9,4 ń 1,9 vs 7,5 ń 1,4 Met, p = 0,0058). Nawrót dławicy występował częściej u chorych, u których zastosowano wyłącznie pomosty żylne w porównaniu do chorych z zespoleniami wyłącznie tętniczymi (p = 0,0076) lub mieszanymi tętniczo-żylnymi (p = 0,0006). Wnioski. Zabieg pomostowania naczyń wieńcowych jest skutecznym sposobem uwolnienia pacjentów poniżej 40 r.ż. od stenokardii. Celem zapobieżenia nawrotowi dławicy u młodych chorych powinny być stosowane zespolenia tętnicze.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate long-term coronary revascularization results in patients under 40 years of age. Material and methods. We analysed 94 survivors who underwent surgery between 1986 and 1997 at the Silesian Center of Heart Diseases in Zabrze. The mean follow-up period was 62.36 ń 42.5 months. Results. Amongst 94 patients, 64 (68.1 p.c.) were fre of angina, 19 (20.2 p.c.) had recurrence of ischaemic symptoms, and 11 (11.7 p.c.) died during the follow-up period. Patients without angina, in comparison to those with recurrence of ischaemic heart disease symptoms had a significantly higher left ventricular ejection fraction (48.5 ń 8.7 vs 40.7 ń 12.7 p.c., p = 0.0261) and exercise load (9.4 ń 1.9 vs 7.5 ń 1.4 Mets, p = 0.0058). The recurrence of angina was significantly different between patients with only vein conduits compared to those with only arterial grafts (p = 0.0076) and patients with arterial conduits in association with vein grafts (p = 0.0006). Conclusions. Coronary artery by-pass surgery proves successful in patients under 40 years of age. In order to prevent recurrence of angina young patients should receive arterial conduits.


  5/14

  Tytuł oryginału: Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym (eNO) u chorych na sarkoidozę - badania wstępne.
  Tytuł angielski: Concentration of nitric oxide in exhaled air in patients with sarcoidosis - pilot study.
  Autorzy: Ziora Dariusz, Polońska Anna, Kałuska Katarzyna, Rozentryt Piotr, Trzeciak Przemysław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.290-295, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Exhaled nitric oxide (eNO) concentration measurement may allow for noninvasive estimation of severity of airways inflammation in asthma and other airways diseases. The purpose of this study was to evaluate usefulness of eNO concentration measurements in patients with pulmonary sarcoidosis. Study group consisted of 22 patients with sarcaidosis (8 women, 14 men aged 26-46). They included 11 patients with radiographically stage I and II and 11 patients with stage III of disease. Sixteen patients had active pulmonary sarcoidosis and 6 had nonactive disease. Ten patients had indications for treatment, 12 patients had not any. Exhaled NO was measured by means of SIEVERS 280 Nitric Oxide Analyser (USA). There was no significant difference in mean eNO concentration in study group (6,91 ń 0,60 ppb) and in normal control (5,2 ń 0,73 ppb, p = 0,10). Exhaled NO concentration was similar in patients with sarcoidosis stage I and II (7,5 ń 1,08 ppb) and in patients with stage III disease (6,2 ń 0,51 ppb, p=0,27). We failed to found significant difference in eNO concentration between patients with active (6,7 ń 0,71 ppb) and nonactive sarcoidosis (7,5 ń 1,1 ppb; p=0,57). Neither did eNO concentration differ between patients with and without indications for therapy (5,77 ń 0,50 ppb vs.7,8 ń 0,95 ppb; p=0,08). In conclusion our pilot study results indicate that measurement of eNO concentrations may be of little value in patients with sarcoidosis.


  6/14

  Tytuł oryginału: VIII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna. III Warsztaty: Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych, Zabrze, 14-15 czerwca 2002 roku.
  Autorzy: Trzeciak Przemysław
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.155-156 - 8 Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna - 3 Warsztaty pt. Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych Zabrze 14-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  7/14

  Tytuł oryginału: Molekularne i genetyczne podłoże idiopatycznej padaczki czołowej z napadami nocnymi.
  Tytuł angielski: Molecular and genetic basis of idiopatic nocturnal frontal lobe epilepsy.
  Autorzy: Skorupska Elżbieta, Różycka Agata, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.513-525, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najnowsze piśmiennictwo i przedyskutowano wyniki badań podłoża molekularnego autosomalnie dominującej padaczki czołowej z napadami nocnymi (ADNFLE). Choroba jest wywołana mutacjami genów dla podjednostek neuronalnego receptora acetylocholiny, stanowiącego kanał jonowy, sodowo-potasowy. Dotychczas opisano trzy rodzaje mutacji genu kodującego podjednostkę ŕ4 u wielopokoleniowych rodzin z Australii, Hiszpanii, Norwegii i Japonii oraz dwa rodzaje mutacji genu dla podjednostki á2, w rodzinie włoskiej i szkockiej. Mutacje polegają na zamianie pojedynczego nukleotydu lub kilkunukleotydowej insercji i wywołują obniżenie aktywności receptora lub zmianę jego powinowactwa do liganda. Postęp genetyki stworzył szansę dokładniejszego zrozumienia epileptogenezy na poziomie molekularnym, co ułatwia rozpoznanie oraz stwarza bardziej racjonalne podstawy leczenia i zapobiegania tej postaci padaczki.

  Streszczenie angielskie: In this review current literature on autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy (ADNFLE) is presented and discussed. This disease is caused by mutations of genes coding for sub-unitis of neuronal acetylcholine receptor comprising sodium/potassium ion channel. To date, three types of mutations of the gene encoding ŕ4 sub-unit of acetylocholine receptor were described in multigeneration families in Australia, Spain, Norway and Japan, as well as two types of mutations of the á2 sub-unit in two families, one from Italy and the other from Scotland. Mutations were caused by substitutions of a single nucleotide or several nucleotide insertions and resulted in lowering of the activity of the receptor or changes in the affinity to the ligand. Recent advances in molecular genetics have provided the means for better understanding of human epileptogenesis at molecular level, which facilitates clinical diagnosis, provides more rational basis of therapy and prevention of this form of epilepsy.


  8/14

  Tytuł oryginału: Jednoczynnikowa analiza wpływu rodzaju użytych zespoleń na odległe wyniki chirurgicznego leczenia choroby niedokrwiennej serca u pacjentów poniżej 40 roku życia.
  Tytuł angielski: Univariate analysis of the influence of conduit type upon the long-term results of surgical treatment of ischaemic heart disease in patients under 40 years of age.
  Autorzy: Trzeciak Przemysław, Zembala Marian
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.227-232, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zabieg pomostowania naczyń wieńcowych jest skutecznym sposobem leczenia choroby niedokrwiennej serca. Cel pracy: Jednoczynnikowa ocena wpływu rodzaju użytych zespoleń na odległe wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji serca u pacjentów operowanych poniżej 40 roku życia. Materiał i metoda: Analizą objęto 94 chorych operowanych przed 40 rokiem życia z powodu choroby wieńcowej w Śląskim Centrum Chorób Serca od stycznia 1986 do grudnia 1997 roku. Średnia wieku wynosiła 37,0 ń 2.12 lat. Średni okres obserwacji wynosił 62,36 ń 42,05 miesięcy. Zespolenia wyłącznie żylne zastosowano u 28 (29,8 proc.) pacjentów, wyłącznie tętnicze u 14 (14,9 proc.), natomiast mieszane tętniczo-żylne u 52 (55,3 proc.) chorych. Wyniki: Spośród 94 chorych, 64 (68,1 proc.) było wolnych od dławicy, u 19 (20,2 proc.) stwierdzono nawrót dolegliwości, a 11 (11,7 proc.) zmarło w okresie obserwacji. Nawrót dławicy znamiennie częściej występował wśród pacjentów, u których zastosowano wyłącznie pomosty żylne w porównaniu do pacjentów z zespoleniami wyłącznie tętniczymi (p = 0,0076) lub Tętniczo-żylnymi (p = 0,0006). Nie wykazano znamiennej różnicy w nawrocie dolegliwości pomiędzy chorymi, którzy otrzymali wyłącznie pomosty tętnicze w odniesieniu do pacjentów z przęsłami tętniczo-żylnymi (p = 0,3411). Istotną różnicę w nawrocie dolegliwości wieńcowych stwierdzono po porównaniu dwóch grup chorych: pacjentów, u których zastosowano wyłącznie zespolenia żylne, z chorymi, którzy otrzymali jedynie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Coronary atrery bypass graft surgery is valuable therapy for angina in patients with ischaemic heart disease. Aim: The aim of our study was an univariate analysis of the used conduit type upon the long-term results of surgical revascularization in patients under 40 years of age. Material and methods: We analyzed 94 patients who had CABG under 40 years of age in Silesian Center of Heart Disease from January 1986 through December 1997. The mean age was 37.0 ń 2.12 years. The mean length of follow-up was 62.36 ń 42.05 months. Venous conduits only were used in 28 (29.8 p.c.) patients, only arterial in 14 (14.9 p.c.), and 52 (55.3 p.c.) patients obtained arterial graft combined with vein grafts. Results: In the group of 94 patients, 64 (68.1 p.c.) were free of angina, 19 (20.2 p.c.) had the recurrence of symptoms, and 11 (11.7 p.c.) died during follow-up period. The recurrence of angina was significantly higher among patients with only saphenous vein conduits compared to those only arterial grafts (p = 0.0076), and patients with arterial conduits in association with saphenous vein grafts (p = 0.0006). There was no significant difference in the recurrence of symptoms between patients who obtained only arterial grafts in comparison to patients who had arterial and saphenous vein conduits (p = 0.3411). There was a significant difference in the recurrence of angina after the comparison of the two groups: patients who received only saphenous vein graft with ...


  9/14

  Tytuł oryginału: Polymorphism in intron 23 of the endothelial nitric oxide synthase gene (NOS3) is not associated with hypertension.
  Autorzy: Derebecka Natalia, Hołysz Marcin, Dankowski Rafał, Wierzchowiecki Michał, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.263-268, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Nitric oxide (NO) is synthesised in the vascular endothelium by nitric oxide synthase (NOS3) and is an important factor in the regulation of blood pressure. Imapired synthesis of NO due to mutations in the NOS3 gene is associated with hypertension. To date several allelic variants of the NOS3 gene have been identified and their possible linkage with hypertension investigated. We studied the distribution of genotypes and frequency of alleles of the G11T polymorphism in intron 23 of the NOS3 gene in patients with hypertension and in a control groups of healthy individuals. The polymorphism was determined by PCR-RFLP analysis. The distribution of genotypes in the patients with hypertension and in the healthy individuals did not differ significantly from the values predicted from Hardy-Weinberg equilibrium for the general population. No major differences in the distribution of the G11T polymorphsm in the patients and healthy individuals were found (P 0.05).


  10/14

  Tytuł oryginału: Rola ekspresji genu CYP17 w patogenezie zespołu policystycznych jajników.
  Tytuł angielski: Expression of cytochrome P450c17 (CYP17) gene in policystic ovaries.
  Autorzy: Katulski Krzysztof, Warenik-Szymankiewicz Alina, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.38, 40-41, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół policystycznych jajników (syndroma ovariorum polycysticorum, ang. policystic ovary syndrom - PCOS) obejmuje: niepłodność, otyłość i hursutyzm. Zsepołowi obajwów klinicznych towarzyszy powiększenie jajników. Badanie wykonano u 25 chorych z rozpoznaniem pełnoobjawowego zespołu PCOS, leczonych w Katedrze i Klinice Endokrynologii Ginekologicznej AM w Poznaniu, u których wykonano zabieg leczniczy klinowej resekcji jajników. Celem pracy było podjęcie próby wyjaśnienia nieprawidłowości molekularnych, stanowiących podłoże patogenezy zespołu pilicystycznych jajników. Podwyższona ekspresja genu 17 ŕ-hydroksylazy sterydowej/17,20-liazy, sprzyja wystąpieniu PCOS i warunkuje pojawienie się objawów klinicznych. Poziom ekspresji genu CYP17 u chorych z rozpoznanym PCOS, koreluje dodatnio z poziomami stężeń LH. Wydaje się, że ekspresja genu 17 ŕ-hydroksylazy sterydowej/17,20-liazy u chorych z PCOS odgrywa kluczową rolę. Dokładne poznanie mechanizmów wspomnianych zależności wymaga jednak dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is associated with an increase in androgen production in theca cells of the ovary, the rate limiting reaction being the conversion of progesterone to androstendione which requires cytochrome P450c17. The expression of cytochrome P450c17 (CYP17) gene has been studied in the normal and in the polycystic ovaries of one hundred PCOS patients who exhibited typical symptoms of the disease and underwent wedge resection therapy. It was demonstrated that concentration of cytochrome P450c17 was several-fold higher in the polycystic ovaries as compared with the normal ovaries, by Western blot analysis. It was concluded that the symptoms of hyperandrogenism observed in the PCOS patients are mainly caused by an increase in expression of CYP17 gene.


  11/14

  Tytuł oryginału: Clinical features, treatment and genetic background of Treacher Collins syndrome.
  Autorzy: Marszałek Bożena, Wójcicki Piotr, Kobus Kazimierz, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.223-233, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Treacher Collins syndrome (TCS) is an autosomal dominant disorder of craniofacial development. The major features of the disease include midface hypoplasia, micrognathia, microtia, conductive hearing loss and cleft palate. Current procedures of surgical treatment of TCS are discussed and novel findings concerning the genetic backgroung of TCS are described. The TCS locus has been mapped to chromosome 5q31.3-32. The TCOFI gene contains 26 exons and encodes a 1411 amino acid protein named treacle. In the TCOFI gene 51 mutations have been identified. Most of these mutations are insertions or deletions, which result in an introduction of a premature terminantion codon into the reading frame. Mutational spectra support the hypothesis that TCS results from haploinsufficiency of treacle.


  12/14

  Tytuł oryginału: Znaczenie procesu apoptozy w patogenezie stwardnienia rozsianego.
  Tytuł angielski: The role of apoptosis in the pathogenesis of multiple sclerosis.
  Autorzy: Wróblewska Sylwia, Trzeciak Wiesław, Wender Mieczysław
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (2) s.131-133, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki aktualnych badń dotyczących znaczenia procesu apoptozy w rozwoju stwardnienia rozsianego. W oparciu o te badania należy przyjąć, że nieprawidłowa regulacja apoptozy może zaburzać eliminację cytotoksycznych limfocytów T, a zarazem przyczyniać się do śmierci oligodendrocytów w ośrodkowym układzie nerwowym. Przypuszcza się, że zjawiska te odgrywają ważną rolę w patogenezie stwardnienia rozsianego. Wahaniami procesu apoptozy można też tłumaczyć okresy rzutów i remisji w przebiegu choroby.


  13/14

  Tytuł oryginału: Rozwój zębów w warunkach fizjologicznych i po podaniu alendronianu : praca doktorska
  Autorzy: Trzeciak Hanna, Karasiński Antoni (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Katowicach
  Źródło: 2002, 99 k., [16] k. tabl. : bibliogr. 145 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20041

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska
 • ciąża


  14/14

  Tytuł oryginału: Żywienie dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę.
  Autorzy: Narojek L., Jarzębska M., Trzeciak K.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.20-23, tab.
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: