Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRZEBIATOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Poglądy psychiatrów regionu gdańskiego dotyczące leczenia podtrzymującego w schizofrenii.
Tytuł angielski: Opinions about long-term treatment of schizophrenia among psychiatrists in Gdańsk region.
Autorzy: Gizińska Dorota, Trzebiatowska Iwona A.
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.243-248, bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Authors present opinions of 64 psychiatrists from Gdańsk region working in university department, in- and out-patients clinics. The aim of the study was to describe their opinion about selected problem in long-term treatment of schizophrenia. There were no significant differences between psychiatrists working in different centers. Psychiatrists had different opinions about long-term treatment of schizophrenia, risk of relapse and side effects after antipsychotic drugs. Another opinions were quite similar to each other and were intact to present algorithms.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena objawów depresyjnych u pacjentów chorych na schizofrenię w trakcie psychoedukacji.
  Tytuł angielski: Evaluation of depressive symptoms among schizophrenic patients during psychoeducation program.
  Autorzy: Gizińska Dorota, Trzebiatowska Iwona A., Majkowicz Mikołaj
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.257-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The article describes impact of psychoeducation on severity and frequency schizophrenic patients. A group of 36 patients were evaluated using BDI, CDS and PANSS-G6 scales. There were no significant differences in severity of depressive symptoms before and after psychoeducation program. A slight fall in the frequency of depressive symptoms was observed after psychoeducation.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ocena poczucia celu i sensu życia u pacjentów chorych na schizofrenię w trakcie psychoedukacji - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Purpose in life among schizophrenic patients during psychoeducation program - preliminary report.
  Autorzy: Trzebiatowska Iwona A., Gizińska Dorota, Majkowicz Mikołaj
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.265-269, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The article describe impact of psychoeducation on purpose in life, will of life, hope delight and satisfaction with life's attainments, relationship with family, health care and socio-economic situation among schizophrenic patiens. There were no significant difference in on [urpose in life hope and satisfaction with life's attainments, relationship with family, health care and socioeconomic situation. Patient after psychoeducation kave significantly higher level of hope and delight.


  4/5

  Tytuł oryginału: Karbamazepina w leczeniu zaburzeń psychicznych na podstawie własnego materiału klinicznego.
  Tytuł angielski: Carbamazepine in the treatment of psychiatric disorders based in retrospective clinical material.
  Autorzy: Afeltowicz Zbigniew, Majkowicz Mikołaj, Michalik Katarzyna, Radziwiłłowicz Piotr, Sowiński Piotr, Smoczyński Stefan, Trzebiatowska Iwona A.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.303-310, tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Medical records of patient treated in I Department of Psychiatry Medical University of Gdańsk in 1996-2000 were analyzed. Carbamazepine was used in 383 patients, 209 male and 174 female. Mean age for the whole group 41,2 years, for male 40,6, for female 41,9. Carbamazepine was mainly used in affective disorders (F30 - 33) and organic affective disorders (F06.3 - 107 persons. Second the most common indication was organic personality disturbances (F07.0) - 121 persons. Carbamazepine was used in 100-2000 mg per day (mean dose 415 mg) during 5-189 days (mean 36 days). Treatment was well tolerated. Only 24 patients (6,3 p.c.) have mild side effects. Drug level in blood was checked in 19 patients during two last years of analysed material. Carbamazepine was used mainly with tricyclic antidepressants (30,3 p.c.), second generation antidepressive drugs (22,2 p.c.) and typical neuroleptic (11,1 p.c.). More than half of patients (55,6 p.c.) were recovered. based on clinical material carbamazepine seems to be active agent in treatment of affective disorders and diseases connected with organic brain lesion.


  5/5

  Tytuł oryginału: Depresja w chorobie nowotworowej.
  Tytuł angielski: Depression in the neoplasmatic disease.
  Autorzy: Trzebiatowska Iwona A.
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (2) s.27-30, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Częstość występowania depresji w populacji ogólnej jest określana na około 20 proc. W chorobie nowotworowej dochodzi nawet do 80 proc. Tymczasem jedynie u 20 proc. osób z tej liczby stawiana jest właściwa diagnoza i wdrażane jest odpowiednie leczenie. W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące depresji w przebiegu raka. Omówiono koncepcję depresji w chorobach somatycznych, etiologię i diagnostykę depresji w chorobie nowotworowej. Szczególną uwagę zwraca odmienność obrazu klinicznego depresji w przebiegu połączonej z chorobą nowotworową. Omówiono metody prewencji i leczenia schorzenia.

  Streszczenie angielskie: The frequency of depression in general population is approximately 20 p.c. In the neoplasmatic disease it reached even 80 p.c. Unfortunately only 20 p.c. of these persons get right diagnosis followed by exact treatment. The practical advices for depression in cancer patient are presented in the paper. The article presents a conception of depression in chronic somatic disorders, etiology and diagnosis of depression in neoplasmatic disease. The differences in the clinic presentation of depression connected with cancer are discussed. Also prevention and treatment of the disease are presented.

  stosując format: