Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRYKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena reakcji miazgi zębów szczura na opracowanie ubytków laserem Er:YAG.
Tytuł angielski: Assessment of the reaction of rat dental pulp to cavity preparation by Er:YAG laser.
Autorzy: Żmuda Stanisław, Trykowski Jan, Preiskorn Maria, Ignatowicz Elżbieta
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.51-56, il., bibliogr. s. 55-56, sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono na 90 szczurach rasy Wistar, które podzielono na dwie grupy. Kontrolna grupa zwierząt służyła jako wzorzec fizjologiczny. W grupie doświadczalnej ubytki w drugich górnych trzonowcach preparatowano laserem Er:YAG po stronie lewej i wiertarką z wiertłem diamentowym po stronie prawej. Ubytki wypełniano cementem glassionomerowym Vitremer. Stan miazgi oceniano histologicznie po 3, 13 i 56 dniach od zabiegu. Nie zaobserwowano istotnych różnic w reakcji miazgi na oba sposoby preparacji ubytków. Zmiany w miazdze były nieznaczne i w pełni odwracalne. Po zastosowaniu lasera proces wygajania miazgi przebiegał szybciej niż po użyciu wiertarki.

  Streszczenie angielskie: 90 Wistar rats were divided into two groups. The first control group was used as the physiological model. In the other group cavities were prepared in the second maxillary molars by laser on the left and by micromotor with a diamond bur on the right side, and filled with Vitremer. After 3, 13 and 56 days the status of the pulps was determined histologically. There were no statistical differences in the pulp reactions to both cavity preparations. The changes were slight and fully reversible, but pulp healing progressed quicker after the laser treatment.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zagrożenie drganiami mechanicznymi na stanowisku pracy lekarza stomatologa (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: The risk of mechanical vibrations in the dentist's workplace (a preliminary report).
  Autorzy: Bzdęga Iwona, Trykowski Jan, Wagner Leopold, Bzdęga Jerzy
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.44-46, tab., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na stanowisku pracy lekarz stomatolog narażony jest na drgania mechaniczne generowane przez obrotowe lub drgające narzędzia końcówek dentystycznych unitu. Mają one charakter przerywany i w ciągu zmiany roboczej trwają przez około 45 min. Ze względu na osobniczą wrażliwość mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

  Streszczenie angielskie: In his/her workplace, the dentist is exposed to mechanical vibrations generated by rotary and vibrational handpieces from the dental unit. They have a non-continuous character and during the working day last around 45 min. Depending on personal sensitivity, they may pose a health hazard.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ różnych czynników na fluorescencję zęba oznaczaną urządzeniem DIAGNOdent.
  Tytuł angielski: The influence of various factors on tooth fluorescence as detected by DIAGNOdent.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Komorowska Magdalena, Trykowski Jan, Preiskorn Maria, Zarzycka-Świętoń Beata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.20-24, il., tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem prezentowanej pracy była ocena poziomu fluorescencji szkliwa za pomocą urządzenia laserowego DIAGNOdent. Zęby zakwalifikowane do ekstrakcji ze względów periodontologicznych oraz ortodontycznych zostały poddane ilościowej analizie fluoprescencyjnej, a następnie powtórzono badanie po ich usunięciu. Po okresie 1 tygodnia, 1 miesiąca i 6 miesięcy ponownie zbadano poziomy fluorescencji szkliwa. Usunięte zęby przechowywano w trzech różnych roztworach środków zabezpieczających. Oceniano maksymalne i średnie wartości wskazań na powierzchniach wargowych (policzkowych), podniebiennych (językowych) klinicznie nieuszkodzonego szkliwa, oraz na powierzchniach gładkich i porowatych plam próchnicowych.


  4/4

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia i przyzębia u poborowych Marynarki Wojennej.
  Tytuł angielski: Dentition and periodontal condition of navy soldiers.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Trykowski Jan, Iwanicka-Frankowska Ewa, Preiskorn Maria
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.54-57, tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stanu uzębienia i przyzębia nowo wcielonych żołnierzy służby zasadniczej w wieku 18-24 lat oraz ocena wdrożonego programu leczenia. Dla grupy 241 osób określono wskaźniki próchnicy, płytki nazębnej, krwawienia, stanu przyzębia oraz wskaźnik leczenia próchnicy na początku służby, po 3 i po 11 miesiącach. W czasie trzech pierwszych wstępnych miesięcy żołnierze byli poddawani zabiegom leczniczym: higienizacyjnym, chirurgicznym i zachowawczym. Badania ujawniły zły stan uzębienia (PUW-Z = 10,22) i przyzębia (CPITN = 1,72) oraz duże potrzeby lecznicze.

  stosując format: