Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TROJANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Czynniki rokownicze w leczeniu przewlekłego krwiaka podtwardówkowego : praca doktorska
Autorzy: Sarna Robert, Trojanowski Tomasz (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Kielcach
Źródło: 2002, [1], 101 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21690

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/9

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
  Autorzy: Koziarski Andrzej, Mandat Tomasz, Warczyńska Agnieszka, Podgórski Jan Krzysztof, Zieliński Grzegorz, Siwik Jan
  Opracowanie edytorskie: Trojanowski Tomasz (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiona jest grupa pięciu chorych z rozpoznanym klinicznie i histologicznie nerwiakiem nerwu trójdzielnego, którzy byli operowani w latach 1995 - 2000 w Klinice Neurochirurgii CSK WAM. Troje chorych było operowanych jednoetapowo z dojścia podskroniowego i podpotylicznego, dwoje chorych było operowanych dwuetapowo z dojść podskroniowych i podpotylicznych. U czworga chorych guz usunięto doszczętnie, co zostało potwierdzone badaniem CT i MRI. Wszyscy chorzy przeżyli, są samodzielni i aktywni zawodowo. Obserwowane powikłania pooperacyjne to: utrwalona niedoczulica w zakresie unerwienia nerwu trójdzielnego oraz zaniki mięśni żwaczy, przemijający niedowład nerwu twarzowego z owrzodzeniem i zmętnieniem rogówki, oraz przemijający niedowład nerwu odwodzącego.

  Streszczenie angielskie: The article presents the group of five patients with clinical and radiological symptoms of trigeminal neurinoma that were operated on in the Neurosurgical Clinic of Central Clinical Hospital of Military Medical Academy in the five-years period (1995 - 2000). There of them were operated in a single step procedure from subtemporal and suboccipital appeoach. Two other were operated in two steps, also from subtemporal and suboccipital approaches. Four neurinomas were removed radically, as confirmed by CT, and MRI scans. All the patients are independent and professionally active. Complications observed after the operation were: persistent anaesthesia in the trigeminal area, atrophy of the masseter muscle, transient paresis of the facial nerve with ulceration and opacification of the cornea, and transient paresis of the abducens nerve.


  3/9

  Tytuł oryginału: Ewolucja w leczeniu przepuklin pachwinowych
  Autorzy: Trojanowski Piotr, Witczak Witold, Najdecki Marek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.86-89, bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/9

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja całkowitego ubytku gardła płatem z mięśnia piersiowego większego
  Autorzy: Gołąbek Wiesław, Siwiec Henryk, Morshed Kamal, Kłos Adam, Trojanowski Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.362-365, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  5/9

  Tytuł oryginału: Porównanie i optymalny dobór beznapięciowych metod leczenia chirurgicznego przepuklin pachwinowych. [Streszczenie pracy doktorskiej].
  Autorzy: Trojanowski Piotr
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.34-35
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  6/9

  Tytuł oryginału: Labyrinthitis in chronic otitis media.
  Tytuł polski: Zapalenie błędnika w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego.
  Autorzy: Siwiec Henryk, Klatka Janusz, Szymański Marcin, Trojanowski Piotr
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.127-130, il., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Wysiłek fizyczny - niedoceniona forma leczenia cukrzycy i chorób cywilizacyjnych.
  Autorzy: Trojanowski Zygmunt
  Źródło: Lekarz 2002 (1) s.24, 26
  Sygnatura GBL: 313,343

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Pompy insulinowe w intensywnej insulinoterapii cukrzycy.
  Autorzy: Trojanowski Zygmunt, Markuszewski Leszek
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.8-9
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/9

  Tytuł oryginału: Neurochirurgia.
  Autorzy: Trojanowski Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.191-194, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: