Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRELIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ leczenia atorwastatyną pacjentów z hiperlipidemią typu II na wybrane parametry hemostazy.
Tytuł angielski: The effect of atorvastatin therapy on hemostatic parameters in patients with hiperlipidemia type II.
Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Broncel Marlena, Chojnowski Krzysztof, Treliński Jacek
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.72-79, tab., bibliogr. 43 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu 8-tygodniowej terapii atorwastatyną na wybrane czynniki hemostazy (agregację płytek, stężenie fibrynogenu, antygenu t-PA i PAI-1) u pacjentów z hiperlipidemią typu II. Badaniem objęto 20 chorych i 15 zdrowych ochotników. Po aktywnym leczeniu obserwowano korzystne zmiany lipdogramu (istotne obniżenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i triglicerydów), zmniejszenie agregacji płytek indukowanej ADP. Nie odnotowano natomiast istotnych zmian w poziomie antygenu PAI-1. Terapia atorwastatyną spowodowała wzrost stężenia fibrynogenu i obniżenie poziomu antygenu t-PA.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the effect of atorvastatin therapy on platelet aggregation, concentration of PAI-1, t-PA and fibrinogen in patients with hyperlipidemia type II. The study involved 20 patients with hyperlipidemia type II and 15 healthy. Although atorvastatin effecively lowered total cholesterol, LDL-cholesterol, triglicerydes concentration, platelet aggregation induced by ADP, no effect on the elevated antigen levels of PAI-1 was observed. After 8 week active treatment significant increase of fibrinogen concentration and decrease of antigen t-PA level were noticed.


  2/2

  Tytuł oryginału: The influence of low molecular weight heparin on the intravascular activation of the coagulation system in patients with acute leukemia during induction chemotherapy - report of prospective randomized study.
  Autorzy: Chojnowski Krzysztof, Treliński Jacek, Wawrzyniak Ewa, Robak Tadeusz
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (5) s.1021-1028, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Intravascular activation of the coagulation system can already be observed in the majority of patients with acute leukemia (AL) at hte time of diagnosis. This activation can be further enhanced by chemotherapy. The study comprised of 46 patients with AL, randomly divided into two groups. Twenty-three patients received prophylactic doses of nadroparin (Fraxiparine). Thrombin-antithrombin complexes (TAT), prothrombin fragment (F1 + 2), D-dimer (DD), plasmin-antiplasmin complexes (PAP) and antithrombin III (AT III) activity were determined in all patients. The tests were performed before treatment, and on the 3rd and 8th days of chemotherapy. The TAT, F1 + 2, DD and PAP concentrations were found to be elevated in 83 p.c. of patients already at the time of diagnosis. No significant difference between either groups test results was noted when either tested before treatment or on the third day of therapy. DIC (disseminated intravascular coagulation) syndrome appeared in two patients receiving heparin prophylaxis and in three patients to whom this treatment was not administered. The concentrations of activation markers on the eighth day of chemotherapy were lower than at the beginning of treatment in most of the patients receiving nadroparin. At this time there were no laboratory signs of DIC in any of the patients receiving heparin prophylaxis. In conclusion: although the application of prophylactic doses of nadroparin does not prevent DIC syndrome during first days of chemotherapy, it may limit the intravascular activation of the coagulation system during later chemotherapy.

  stosując format: