Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRACZ
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Propozycja kształcenia edukatorów cukrzycy.
Tytuł angielski: The proposed procedure of the formation of diabetes educators.
Autorzy: Czyżyk Artur, Szybiński Zbigniew, Torzecka Wiesława, Tracz Mariusz, Wąsikowa Renata
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.1-3, bibliogr. 8 poz.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/31

  Tytuł oryginału: Zasady bezpiecznego znieczulenia do zabiegów resekcji miąższu płuca.
  Tytuł angielski: Practice of safe anaesthesia in lung surgery.
  Autorzy: Traczewska Halina, Andres Janusz, Gil Tomasz
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.31-35, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/31

  Tytuł oryginału: Coronary artery calcification and carotid intima-media thickness in ischaemic heart disease.
  Tytuł polski: Choroba niedokrwienna serca. Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych i grubość kompleksu intima-media.
  Autorzy: Kabłak-Ziembicka Anna, Pasowicz Mieczysław, Konieczyńska Małgorzata, Przewłocki Tadeusz, Klimeczek Piotr, Pieculewicz Monika, Tracz Wiesława
  Opracowanie edytorskie: Szwed Hanna (koment.), Pruszyński Bogdan (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.83-95, il., tab. - Tekst. równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Coronary angiography is the reference standard in detection of coronary artery disease (CAD). Exercise testing and stress echocardiography have been used for selection of patients who should undergo coronary angiography, however, sensitivity and specifity of these methods are limited. Recently, new non-invasive methods such as multidetector spiral computed tomography (MSCT) and carotid artery ultrasonography have been introduced in the evaluation of CAD. Aim. To examine the usefulness of coronary calcium scoring (CS) and carotid intima-media thickness (IMT) in the assessment of the extent of CAD. Methods. The study group consisted of 100 patients (mean age 59 ń 9.4 years, range 43-79 years) with a clinical diagnosis of CAD. All patients underwent coronary angiography as well as carotid Doppler ultrasoung for IMT measurement and MSCT for coronary artery calcification evaluation. Results. Significant positive correlations between age and CS as well as IMT values were found (p=0.0001, r=0.385; and p=0.0000, r=0.486, respectively). The IMT values significantly correlated with the number of coronary lesions and were significantly higher in patients with two-vessel or three-vessel CAD than in patients with normal coronaryy angiography (p=0.0530 and p = 0.0009, respectively). All patients with the CS values 400 had significant CAD, including 56 p.c. of patients with a three-vessel CAD There was a positive correlation between IMT and CS (p=0.0000, r=0.506). Sensitivity and specifity of IMT and CS detecting CAD were 84 p.c. an 58.8 p.c. for for IMT, and 57 p.c. and 100 p.c. for CS, respectively.


  4/31

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna ilościowa ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych. Obecny stan wiedzy, zastosowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Non-invasive quantitative assessment of coronary artery calcification.
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Konieczyńska Małgorzata, Klimeczek Piotr, Wicher-Muniak Ewa, Przewłocki Tadeusz, Kabłak-Ziembicka Anna, Podolec Piotr, Tracz Wiesław
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.146-149, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/31

  Tytuł oryginału: Rola echokardiografii kontrastowej w ocenie pozawałowego ubytku w przegrodzie międzykomorowej.
  Tytuł angielski: Contrast echocardiography in the assessment of ventricular septal defect after myocardial infarction.
  Autorzy: Olszowska Maria, Tracz Wiesława
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.72-73, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  6/31

  Tytuł oryginału: Rola echokardiografii kontrastowej w ocenie funkcji i ukrwienia mięśnia lewej komory.
  Tytuł angielski: Contrast echocardiography in the assessment of left ventricular function and myocardial perfusion.
  Autorzy: Olszowska Maria, Hlawaty Marta, Przewłocki Tadeusz, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.527-529, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia kontrastowa jest nieinwazyjną metodą stosowaną w diagnostyce choroby wieńcowej. Po raz pierwszy została opisana w 1968 r. a prawdziwy rowzój tej metody nastąpił w ostatnich latach, dzięki odkryciu nowych echokardiograficznych kontrastów, których pęcherzyki posiadają zdolność przechodzenia przez krążenie płucne. Kontrast po podaniu do żyły obwodowej i przejściu przez naczynia płucne powoduje zacieniowanie lewej komory i poprawę wizualizacji brzegów wsierdzia. Umożliwia to dokładną ocenę parametrów funkcji lewej komory nawet u chorych z suboptymalnym obrazem w echokardiografii konwencjonalnej. Przemieszczanie się kontrastu do naczyń wieńcowych powoduje zacienienie prawidłowego perfundowanego mięśnia lewej komory, obszary niedokrwione są pozbawione kontrastu. Ocena perfuzji mięśnia serca pozwala na pośrednią identyfikację zwężonego miażdżycowo naczynia wieńcowego. Analizę funkcji lewej komory i ocenę perfuzji mięśnia serca przy zastosowaniu echokardiografii kontrastowej dokonuje się w spoczynku w trakcie farmakologicznych prób obciążeniowych. Badania te pozwalają na identyfikację chorych z chorobą wieńcową jak również umożliwiają ocenę skuteczności zabiegów rewaskularyzacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Myocardial contrast echocardiography is a non-invasive method used to detect coronary artery disease. It was first described in 1968. New contrast agents which can go through the pulmonary vessels were discovered in the last years. Contrast echocardiography is useful in improving the endocardial border delineation and left ventricular cavity visualisation especially in patients with suboptimal acoustic windows. As the contrast passes further into the coronary artery normal myocardium perfusion is enhanced while ischaemic areas lack enhancement. Analysis of perfusion allows indirect identification of narrowed coronary arteries. Left wentricular function and its myocardium perfusion are made with contrast echocardiography at rest and during pharmacological stress tests. These examinations allow for detection patient with coronary artery disease as well as estimating efficacy of revascularisation procedures.


  7/31

  Tytuł oryginału: Opis metody postępowania u chorego z wielonaczyniową chorobą wieńcową i zwężeniem światła tętnicy szyjnej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Management of coexistent advanced coronary artery disease and internal carotid artery stenosis.
  Autorzy: Kabłak-Ziembicka Anna, Hlawaty Marta, Sadowski Jerzy, Pieniążek Piotr, Pasowicz Mieczysław, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.554-556, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przypadek 60 letniego mężczyzny przyjętego do Kliniki Chorób Serca i Naczyń w Krakowie z objawami niestabilnej dusznicy bolesnej oraz zwężenia tętnicy szyjnej. W koronarografii stwierdzono trzynaczyniową chorobę wieńcową, na podstawie badania ultrasonogrficznego (USG) i wielonarządowej spiralnej tomofrafii komputerowej (MSCT) tętnic dogłowowych rozpoznano krytyczne zwężenie lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej z postenotycznym tętniakiem tej tętnicy wypełnionym skrzeplinami. Ze względu na wysokie ryzyko jednoczasowej operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) i endartektomii tętnicy szyjnej (CEA), zdecydowano o dwuetapowym wykonaniu zabiegów. Ponieważ ocenione ryzyko udaru mózgu było wyższe niż ryzyko incydentu wieńcowego, w pierwszej kolejności wykonano CEA. Miesiąc poźniej wykonano CABG wszczepiając dwa pomosty aortalno-wieńcowe. W okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań.

  Streszczenie angielskie: We discuss a case of a 60-year old man admitted to our Department with symptoms of unstable angina and stenosis of carotid artery. Coronary angiography revealed three-vessels coronary artery disease. Doppler ultrasound (USG) and multislice spiral computed tomography (MSCT) of cartoid and vertebral arteries showed a highgrade stenoisis of the left internal cartoid artery with a poststenotic aneurysm containing trhombi. Since the risk od a simultaneous coronary artery bypass grafting (CABG) and cartoid endartectomy (CEA) was assessed as high, a two-staged procedure was performed. The CEA was performed first and one month later patient underwent CABG with a good results.


  8/31

  Tytuł oryginału: Indukcja stresu oksydacyjnego w wątrobach szczurów pod wpływem izolowanej i złożonej ekspozycji ma miedź i wysiłek fizyczny.
  Tytuł angielski: Induction of oxidative stress in livers of rats under influence of isolated and combined exposure to copper and physical effort.
  Autorzy: Markiewicz-Górka Iwona, Pawlas Krystyna, Januszewska Lidia, Tracz Jolanta, Jethon Zbigniew, Dzięgiel Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.457-466, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Chociaż miedź jest niezbędnym mikroelementem, jej nadmierny pobór może być toksyczny. Wiele z toksycznych efektów powodowanych przez miedź jest związanych z jej rolą w generowaniu wolnych rodników tlenowych. Wątroba jest organem najbardziej wrażliwym, jeśli chodzi o toksyczność miedzi. Innym ważnym źródłem wolnych rodników tlenowych jest wykonywanie wysiłku fizycznego. Cel pracy. Celem pracy była ocena zmian stężenia peroksydacji lipidów (jako stężenie malonylodialdehydu i 4-hydroksyalkenów, MDA + 4HNE), stężenia zredukowanego glutationu (GSH) oraz aktywności takich enzymów antyoksyadacyjnych, jak: peroksydaza glutationa (GPX) i dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) w wątrobach szczurów intoksykowanych miedzią i poddawanych wysiłkowi fizycznemu. Materiał i metody. Dwadzieścia cztery szczury (samice, szczepu Buffalo) zostały podzielone na dwie grupy: intoksykowaną miedzią (n = 12) i nieintoksykowaną (n = 12). Szczurom z grupy intoksykowanej 2 razy w tygodniu, dootrzewnowo podawano 1 mg Cu/kg m.c., w postaci 0,1 proc. roztworu CuSO4 w wodzie destylowanej, po 0,3 - 0,5 ml w zależności od m.c. szczura (120-200 g). W tym samym czasie szczurom z grupy nieintoksykowanej podawano sól fizjologiczną (0,9 proc. NaCl). Eksperyment był prowadzony przez 15 tygodni. Po około 24 godzinach od ostatniej iniekcji, połowa zwierząt z każdej grupy została poddana jednorazowemu wysiłkowi fizycznemu (bieg na bieżni). Intensywność wysiłku wynosiła 20 m/min przez 15 minut. Następnie wszystkie zwierzęta zostały zabite przez domięśniowe podanie ketaminy oraz dyslokację kręgów szyjnych...


  9/31

  Tytuł oryginału: Reversed blood flow during internal carotid artery stenting using parodi anti-emboli system - progress in protection against cerebral stroke.
  Tytuł polski: Odwrócone krążenie w trakcie stentowania tętnicy szyjnej wewnętrznej przy zastosowaniu parodi anti-emboli system. Postęp w zapobieganiu zatorom mózgu.
  Autorzy: Pieniążek Piotr, Kabłak-Ziembicka Anna, Pasowicz Mieczysław, Przewłocki Tadeusz, Żmudka Krzysztof, Moczulski Zbigniew, Tracz Wiesława
  Opracowanie edytorskie: Buszman Paweł (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.322-331, il., bibliogr. 17 poz. + bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cartoid artery stenosis is one of the main causes of stroke. Nowadays two techniques for treating cartoid stenosis are available - surgical endarterectomy and percutaneous angioplasty combined with stent implantation at the at the site of stenosis. Cerebral protection devices during internal cartoid stenting significantly decrease the incidence of periprocedural complications, however, during the introduction of protective devices the cerebral blood flow remains unprotected. Therefore, the quest for a system specifically protecting cerebral flow during the whole procedure is still underway. Temporary reversal of cartoid flow during the procedure using thwe Parodi Anti-Emobli System seems a viable solution. The present study describes the first two patients who underwent internal cartoid artery stending using this technique in our institution.


  10/31

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia zaawansowania niewydolności serca u chorych w oparciu o wysiłkowy test spiroergometryczny : praca doktorska
  Autorzy: Tomkiewicz-Pająk Lidia, Tracz Wiesława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut Kardiologii, Klinika Chorób Serca i Naczyń w Krakowie
  Źródło: 2002, 94 k. : il., tab., bibliogr. 137 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19763

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/31

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia rozwoju miażdżycy u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł angielski: Evaluation of advancement of atherosclerosis in patients on maintenance hemodialysis.
  Autorzy: Kraśnik Andrzej, Drożdż Maciej, Chmiel Grzegorz, Szumilak Dorota, Kowalczyk-Michałek Martyna, Podolec Piotr, Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Konieczyńska Małgrzata, Wicher-Muniak Ewa, Tracz Wiesława, Sułowicz Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.606-610, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęstszą przyczyną zwiększonej chrobowości i śmiertelności w grupie chorych leczonych powtarzanymi hemodializami są powikłania sercowo-naczyniowe wynikające z szybszego niż w zdrowej populacji rozwoju miażdżycy. Za najważniejsze czynniki miażdżycorodne w grupie chorych dializowanych uważa się: zaburzenia lipidowe, podwyższony poziom homocysteiny, fibrynogenu, parathormonu (iPTH) oraz zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Celem pracy było określenie stopnia zaawansowania zmian miażdżycowych u pacjentów leczonych hemodializami oraz ocena zachowania się wybranych czynników sprzyjających rozwojowi miażdżycy. Badaniami objęto 50 chorych (30 M, 20 K) w wieku od 21 do 75 lat (śr. 48,6 l.) leczonych powtarzanymi hemodializami trzy razy w tygodniu przez 12 do 282 miesięcy (śr. 114,5 m.). U wszystkich badanych oznaczano przed hemodializą poziom homocysteiny, fibrynogenu, IPTH, wapnia i fosforanów oraz wskaźniki gospodarki lipidowej tj: cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Lp (a) i Apo B. Ocenę stopnia zaawansowania miażdżycy przeprowadzono przy pomocy nieinwazyjnych metod diagnostycznych pozwalających na określenie zmian tak w naczyniach centralnych jak i obwodowych, takich jak: wielorzędowa spiralna tomografia komputerowa (MSCT) i wskaźnik grubości warstwy wewnętrznej i środkowej ściany tętnic szyjnych (IMT). Badania MSCT przeprowadzono pryz użyciu aparatu Somatom plus 4 z oprogramowaniem Calcium Scoring (CS) a badania IMT przy użyciu aparatu USG Acuson 128 XP 10 z programem B mode. Zwapnienia tętnic wieńcowych stwierdzono u 36 badanych pacjentów (72 proc.). Wartość CS, ocenianego...


  12/31

  Tytuł oryginału: Ocena drożności pomostów aortalno-wieńcowych i stentów implantowanych do tętnic wieńcowych metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w porównaniu z angiografią.
  Tytuł angielski: Assessment of the patency of coronary artery bypass grafts and stents using multislice spiral computed tomography.
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Przewłocki Tadeusz, Żmudka Krzysztof, Konieczyńska Małgorzata, Krochin Marek, Kozanecki Artur, Wilkołek Piotr, Sadowski Jerzy, Podolec Piotr, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.616-619, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocena drożności pomostów aortalno-wieńcowych i stentów metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w porównaniu z koronarografią. Celem pracy była ocena przydatności metody wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej -MSCT (Somatom Plus 4 Volume ZOom, Siemens) do nieinwazyjnej oceny drożności pomostów aortalno-wieńcowych żylnych i tętniczych oraz stentów. Metoda: Badanie wykonano metodą MSCT z zastosowanie oprogramowania Heart View, a retrospektywnym bramkowaniem elektrokardiograficznym. Do zakontrastowania tętnic wieńcowych i pomostów stosuje się kontrast niejonowy, niskoosmolarny podawany do żyły obwodowej. U wszystkich chorych wykonano ze wskazań klinicznych angiografię tętnic wieńcowych i pomostów. Materiał: Ocenie poddano dwie grupy chorych (łącznie 82 osoby), po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (I grupa I - 57 chorych w tym 40 mężczyzn i 17 kobiet) i po implantacji stentów (grupa II - 25 chorych w tym 19 mężczyzn i 6 kobiet). Byli to pacjenci kierowani do diagnostyki inwazyjnej z powodu nawrotu lub nasilenia dolegliwości klinicznych. Wyniki: W grupie I oceniono drożność łącznie 187 pomostów (21 tętniczych i 166 żylnych). W badaniu MSCT stwierdzono drożność łącznie 131 pomostów w tym 114 żylnych i 17 tętniczych; 56 pomostów w tym 52 żylne i 4 tętnicze było niedrożnych. W wykonanej bypassografii niedrożnicy było 53 pomostów w tym 50 pomostów żylnych i 3 tętnicze, dożylnych było 134 pomostów w tym 116 żylnych i 18 tętniczych. W ocenie drożności pomostów metodą MSCT w porównaniu z koronarografią uzyskano swoistość 94,7 proc. i czułość 92,4 proc. W grupie II...


  13/31

  Tytuł oryginału: Ocena żywotności mięśnia sercowego z użyciem rezonansu magnetycznego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Evaluation of myocardium viability with the use of magnetic resonance imaging - a case study.
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Kolasa-Trela Renata, Wicher-Muniak Ewa, Banyś Paweł, Podolec Piotr, Żmudka Krzysztof, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.620-622, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy opisali przydatność rezonansu magnetycznego do oceny żywotności mięśnia lewej komory serca u chorego z przebytym zawałem mięśnia serca leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej (primary PCI) i z objawami poreperfuzyjnego uszkodzenia mięśnia lewej komory (zjawisko no-reflow). Oceniano perfuzję mięąnia lewej komory z zastosowaniem kontrastu paramagnetycznego oraz dokonano analizy kurczliowści w spoczynku i po podaniu niskiej dawki dobuataminy. Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego pozwoliło wyróżnić obszar ogłuszenia i martwicy mięśnia serca.


  14/31

  Tytuł oryginału: Ocena układu oddechowego u chorych z niewydolnością serca na podstawie parametrów wysiłkowego testu spiroergometrycznego.
  Tytuł angielski: Lung function and exercise intolerance in patients with heart failure.
  Autorzy: Tomkiewicz-Pająk Lidia, Podolec Piotr, Tracz Wiesława, Olszowska Maria, Płazak Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.568-571, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wydolności układu oddechowego u chorych z umiarkowaną i ciężką niewydolnością serca na podstawie parametrów wysiłkowego testu spiroergometrycznego (WTS). Badaniem objęto 110 chorych - 23 (20 proc.) kobiety i 87 (80 proc.) mężczyzn w wieku od 19 do 74 lat; średnio 52,1 ń 11,1 lat. U wszystkich chorych wykonano badania echokardiograficzne, spirometrię oraz (WTS). Analizą objęto następujące parametry: frakcja wyrzutowa lewej komory (FW), natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1), natężona objętość wydechowa (FVC) wyrażone jako procent obliczonej normy (FEV2-proc.N, FCV-proc.N), FEV1/FVC, parametry WTS w spoczynku oraz na szczycie wysiłku: wskaźnik przestrzeni martwej do objętości oddechowej (VD/VTrest, VD/VTpeak), częstość oddchów na minutę (RRrest,RRpeak), wentylacja minutowa (VErest,VEpeak), objętość oddechowa (VTrest,VTpeak), end-tidal PCO2 (PETCO2rest, PECTO2peak), end-tidal P02 (PETO2rest,PETO2peak, wentylaacyjny równoważnik dwutlenku węgla (VE/VCO2rest,VE/VCO2peak) i tlenu (VE/VO2rest,VE/VO2peak), czas wysiłku (T), minutowe zużycie tlenu na szczycie wysiłku VO2peak, VO2peakproc.N, rezerwa sercowa RS, częstość akcji serca na szczycie wysiłku HRpeakproc.N. Po okresie obserwacji (od 1,2 do 43,2; średnio 28,5 ń 12 miesięcy) chorych podzielono na dwie grupy: Grupa I - 78 chorych, którzy przeżyli bez konieczności wykonywania przeszczepu serca; Grupa II - 32 chorych, z których 20 zmarło w czasie obserwacji a u 12 został dokonany przeszczep serca z powodu zaawansowanej NS. Wyniki: W grupie II stwierdzono niższą FW, mniejsze minutowe zużycie tlenu na szczycie wysiłku, krótszy czas trwania wysiłku. Badanie spirometryczne i spoczynkowe parametry WTS wykazały w grupie II niższe wartości FEV1, FVC, FEV1-proc.N, FVC-proc.N, PETCO2rest, oraz wyższe wartości PETO2rest. Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w zakresie...


  15/31

  Tytuł oryginału: Wartość rokownicza wyników badań klinicznych, echokardiograficznych, elektrokardiograficznych i wysiłkowych testów spiroergometrycznych u chorych z niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: Prognostic assessment of the non-invasive procedures clinical examination, echocardiography, electrocardiography and cardiopulmonary exercise test in pateints with heart failure.
  Autorzy: Tomkiewicz-Pająk Lidia, Podolec Piotr, Kostkiewicz Magdalena, Tracz Wiesława, Suchoń Elżbieta, Krochin Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.572-576, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena znaczenia wyników badań klinicznych, elektrokardiograficznych, echokardiograficznych oraz wysiłkowych testów spiroergometrycznych (WTS) w przewidywaniu rokowania u chorych z NS. Materiał i metodyka: badaniem objęto 110 chorych w wieku od 19 do 74; środnio 52,1 lat z objawami niewydolności serca w przebiegu choroby niedokrwiennej serca 65 (59 proc.), oraz kardiomiopatii roztrzeniowej 45 (41 proc.). U wszystkich chorych wykonano badania kliniczne, echokardiograficzne, elektrokardiograficzne oraz WRS. W okresie obserwacji średnio 28,5 ń 12 miesięcy chorych podzielono na grupy: grupa I - 78 chorych, u których farmakoterapią uzyskano stabilizację stanu klinicznego, grupa II - 32 chorych, z których 20 zmarło bez przeszczepu a u 12 został dokonany przeszczep serca. Wyniki: W grupie II w porównaniu z grupą I istotnie większą liczbę chorych zakwalifikowano do III klasy NYHA, częściej występował III ton serca oraz częstsza była etiologia niedokrwienna NS. W badaniu elektrokardiologicznym w grupie II istotnie częściej obserwowano występowanie bloku lewej odnogi pęczka Hisa oraz złośliwych arytmii komorowych. Wykazano istotne zwiększenie WSLK, OKSLK, WLP, OKRLK, FW w grupie II w porównaniu z grupą I. Wyniki WTS wykazały w grupie II niższe wartości T, VO2AT, SBPpeak, VO2peak, VO2peak proc.N, PETCO2peak oraz większe wartości VD/VTpeak, VENO2peak, VENCO2peak, W wieloczynnikowej analizie w modelu regresji Cox'a wyodrębniono następujące niezależne czynniki prognostyczne i chorych z NS: VE/VCO2peak (p = 0,009), VO2peak proc.N (p =- 0.035), choroba niedokrwienna serca jako przyczyna...


  16/31

  Tytuł oryginału: Powtarzalność parametrów wysiłkowych testów spiroergometrycznych u chorych z niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: Reproducibility of cardiopulmonary exercise test in patients with chronic heart failure.
  Autorzy: Podolec Piotr, Tomkiewicz-Pająk Lidia, Pieculewicz Monika, Barczyk Edyta, Tarkota Piotr, Kaźnica Magdalena, Pasowicz Mieczysław, Olszowska Maria, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.580-582, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem praby była ocena powtarzalności parametrów wysiłkowych testów spiroergometrycznych WTS u chorych z niewydolnością serca (NS) wykonanych w standardowych warunkaach. Materiał i metodyka: badaniem objęto 30 chorcyh (7 kobiet, 23 mężczyzn) w wieku od 44 do 68; średnio 56 ń 14,5 lat z rozpoznana co najmniej od 6 miesięcy NS w przeabeigu pierwotnej kardiomiopatii rozstrzeniowej (5 chorych) lub choroby niedokrwiennej serca (25 chorych), z frakcją wyrzutową lewej komory oznaczoną echokardiograficznie metodą Simpsona od 18 do 32; średnio 24ń 6,2 p.c. U wszystkich chorych stwierdzono stabilny obraz choroby w czasie ostatnich 4 tygodni i nie zmieniano leczenia farmakologicznego. Po zapoznaniu chorych z protokołem badania i wykonaniu testu próbnego wykonano w odstępie 7 dni dwa testy (WTS 1, WTS 2) na bieżni ruchomej według zmodyfikowanego protokołu Naughtona. Analizą objęto następujące parametry WTS częstość akcji serca (HRrest), zużycie tlenu w progu beztlenowym (VO2AT) oraz parametry na szczycie wysiłku: czas trwania testu (T), zużycie minutowe tlenu (VO2peak), zużycie tlenu wyrażone jako procent normy (VO2peak prodN), wentylacyjny ekwiwalent dwutlenku węgla (VE/VCO2peak) oraz tlenu (VE/VO2peak), częstość akcji serca (HRpeak), ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w próbce powietrza wydychanego (PETCO2peak). Wyniki: Stwierdzono wysoką korelację pomiędzy badanymi parametrami w obu testach: HRrese (p 0,0001), VO2AT (p 0,0001), T (p 0,0001), HRpeak (p 0,001), VO2peak (p 0,0001), VO2peak proc.N (p 0,0001), VE/VCO2peak (p 0,0001), VE/VO2peak (p 0,0001), PETCO2peak (p 0,0001), RQ(p 0,004). Wnioski: Przy zaachowaniu standardowych...


  17/31

  Tytuł oryginału: Problemy anestezjologiczne w operacyjnym leczeniu rozedmy płuc - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Lung volume reduction syrgery. Case report.
  Autorzy: Traczewska Halina, Cieślik Joanna, Nikliński Tomasz, Warmus Janusz, Olechnowicz Henryk
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.59C-61C, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problemy anestezjologiczne w operacyjnym leczeniu rozedmy płuc na przykładzie trzech chorych z niewydolnością oddechową, zakwalifikowanych do różnych typów zabiegów operacyjnych. Omówiono ocenę wydolności oddechowej przed zabiegiem oraz wyniki leczenia w oparciu o dane gazometrycznei spirometryczne. U wszystkich chorych uzyskano obniżenie PaCO2 do wartości prawidłowych. U jednego chorego stwierdzono wzrost PaO2 oraz FEV1 i FVC.

  Streszczenie angielskie: We patient three cases of patients with large emphysema and respiratory distress, scheduled for various surgical interventions. In two cases hypercapnia was reversed, in one case arterial blood oxygenation, FEV1 and FVC improved.


  18/31

  Tytuł oryginału: Przydatność rezonansu magnetycznego w diagnostyce ropnia pierścienia zastawki mitralnej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: The usefulness of magnetic resonance imaging in the diagnosis of the mitral valve anulus abscess - a case study.
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Wicher-Muniak Ewa, Podolec Piotr, Kapelak Bogusław, Sadowski Jerzy, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.623-625, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Tomografia rezonansu magnetycznego serca (MRI) jest badaniem nieinwazyjnym, cechującym się dużą rozdzielczością czasowo-przestrzenną i pozwalającym na uzyskanie obrazów o bardzo dobrej jakości. W porównaniu do echokardiografii przezprzełykowej (TEE) jest badaniem mniej obciążającym chorego. W diagnostyce guzów serca badanie MRI pozwala ocenić cechy morfologiczne guza, jego rozmiary, ruchomość, stosunek do otaczających struktur i obecność torebki oraz parametry wpływające na hemodynamikę. Poprzez zastosowanie dodatkowego oprogramowania można ocenić ponadto metabolizm diagnozowanej zmiany a także stopień jej ukrwienia. Wszystko to powoduje, że badanie serca z zastosowaneim rezonansu magnetyczengo stanowi cenne uzupełnienie innych badań diagnostycznych i jest pomocne w kwalifikowaniu chorych do leczenia kardiochirurgicznego. Celem pracy jest przedstawienie zastosowania MRI w diagnostyce ropnia pierścienia zastawki mitralnej u chorej, która nie wyraziła zgody na badanie echokardiograficzne przezprzełykowe. W przedstawionym przypadku wykazano przydatność MRI w ustaleniu rozpoznania ropnia pierścienia zastawki mitralnej. Ostateczne rozpoznanie zostało potwierdzone śródoperacyjnie i badaniem histopatologicznym.


  19/31

  Tytuł oryginału: Analiza perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu echokardiografii kontrastowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Assessment of myocardial perfusion using myocardial contrast echocardiography - case report.
  Autorzy: Olszowska Maria, Hlawaty Maria, Kostkiewicz Magdalena, Podolec Piotr, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.663-664, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 58 letniej kobiety z dolegliwościami wieńcowymi, u której w koronarografii stwierdzono krytyczne, 80 proc. zwężenie prawej tętnicy wieńcowej i graniczne, 50 proc. zwężenie gałężi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej. Celem określenia istotności hemodynamicznej zmian miażdżycowych u chorej oceniono ukrwienie mięśnia sercowego przy użyciu dobutaminowej próby echokardiograficznej z zastosowaniem echokardiograficzengo kontrastu. Badanie to uwidoczniło przejściowy defekt perfuzji w zakresie obu zmienionych miażdżycowo tętnic wieńcowych. Obserwowane zaburznia ukrwienia mięśnia sercowego potwierdziła scyntygrafia perfuzyjna. U chorej wykonano skuteczną dwunaczyniową angioplastykę wieńcową.


  20/31

  Tytuł oryginału: Przykłady zastosowania zastawek homogennych u chorych z krytycznym zwężeniem lewego ujścia tętniczego.
  Tytuł angielski: Homograft aortic valve implantation in patients with critical aortic stenosis - two case studies.
  Autorzy: Hlawaty Marta, Podolec Piotr, Olszowska Maria, Leśniak-Sobelga Agata, Sadowski Jerzy, Tracz Wiesława, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.672-673, tab. bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dwóch chorych ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego i infekcyjnym zapaleniem wsierdzia (IZW), u których wszyto aortalną zastawkę homogenną. Pierwszy chory to czynny zawodowo chirurg lat 67, który w 1980 r. został przyjęty z ciasnym zwężeniem lewego ujścia tętniczego, z objawami IZW i niewydolnością krążenia. Choremu wszyto aortalną zastawkę homogenną uzyskując znaczną poprawę stanu ogólnego. Po krótkim okresie rehabilitacji chory wrócił do pracy zawodowej. Kontrolne badanie echokardiograficzne po 21 latach wykazało prawidłową funkcję homograftu i lewej komory. Druga chora ma obeacnie 33 lata i jest matką pięciorga dzieci. W wieku 15 lat (1983 r.) z powodu zwężenia zastawkowego (zastawka aortalna dwupłatkowa), mięśniowego zwężenia podzastawkowego i tętniaka zatoki Valsalvy wszyto chorej nadwieńcowo aortalny wszczep homogenny oraz wycięto podzastawkowy wał mięśniowy. Jedenaście miesięcy później chora była reoperowanoa z powou IZW i zniszczenia zastawki homogennej. Chorej wszyto sztuczną zastawkę aortalną St. Jude Medical 21 A. Po dwóch miesiącach stwierdzono nawrót IZW i przeciek okołozastawkowy. Ponownie chorej wszyto aortalny wszczep homogenny, uzyskując dobry odległy wynik leczenia. W latach 1987-1998 pacjentka urodziła bez komplikacji i drogami natury pięcioro dzieci. Kontrolne badanie echokardiograficzne po 17 latach od trzeciej operacji wykazało prawidłową funkcję aortalnego wszczepu homogennego. Zastosowanie zastawki homogennej lub aortalnego wszczepu homogennego u chorych z wrodzonym zwężeniem lewego ujścia tętniczego i IZW okazało się skuteczną metodą leczenia. Przedstawiony przypadek...


  21/31

  Tytuł oryginału: Skryty przebieg raka piersi z rozległymi przerzutami - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: A latent course of adenocarcinoma mammae with numerous bone metastases.
  Autorzy: Traczyk Zdzisław, Konopka Lech, Pieńkowski Tadeusz, Ząbek Ada, Krawcewicz Angelika, Prohorec Maria, Maryniak Renata, Proniewski Jacek, Dobkowski Piotr
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.103-106, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadko obserwowany przebieg utajonego raka gruczołowego piersi z rozległymi przerzutami do kości. W pracy omówiono trudności związane z diagnostyką ogniska pierwotnego, w którym do końca obserwacji nie udało się potwierdzić obecności komórek nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: A latent course of adenocarcinoma mammae with numerous bone metastases is presented. Even though the primary site of carcinoma in the right mammae was suspected from the start, till the very end of the observation period it was impossible to confirm the presence of malignant cells.


  22/31

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u chorych leczonych przezskórną śródnaczyniową angioplastyką tętnic wieńcowcych z implantacją stentu : praca doktorska
  Autorzy: Sędziwy Ewa, Tracz Wiesława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut Kardiologii, Klinika Chorób Serca i Naczyń w Krakowie
  Źródło: 2002, 104 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/31

  Tytuł oryginału: Znaczenie samoopieki i samokontroli w leczeniu cukrzycy.
  Tytuł angielski: Self-management and self-monitoring in diabetes care.
  Autorzy: Tracz Mariusz
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13107-13110, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skuteczne leczenie cukrzycy jest procesem kompleksowym i wymaga nowoczesnej edukacji chorego. Samoopieka stanowi powszechnie akceptowany element terapii. Szczególne znaczenie ma samokontrola glikemii. Pierwsze glukometry zostały wprowadzone już na początku lat 70-tych i w kolejnych dekadach zrewolucjonizowały leczenie cukrzycy. W artykule podano poszczególne elementy samokontroli, omawiając cele i zasady samokontroli glikemii w cukrzycy typu 1 i typu 2.

  Streszczenie angielskie: Effective diabetes treatment is a comprehensive process which requires modern patient's education. Self-management as an integral part of diabetes care. Self-monitoring of blood glucose (SMBG) by patients has a special importance. First glucometers were developed in the late 1970s, and in next decades SMBG has revolutionized management of diabetes. Aims and monitoring procedures type 1 and type 2 diabetes were discussed in that article.


  24/31

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym po chirurgicznym usunięciu tętniaka lewej komory metodą klasyczną i zmodyfikowaną.
  Tytuł angielski: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy of classic and modified technique.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wójcik Sławomir, Kapelak Bogusław, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Pietrzyk Edward, Wierzbicki Karol, Moncznik Paweł, Traczyński Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.800-806, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie do 1989 r. tętniaki lewej komory operowano klasyczną metoda Cooley'a z zamknięciem lewej komory na paskach z filcu. Następnie została wprowadzona metoda zmodyfikowana, która odtwarza geometrię lewej komory sposobem Stoney'a, a dodatkowo usuwane jest bliznowato zmienione wsierdzie. Cel pracy: Porównanie wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym chorych operowancyh dwoma metodami: klasyczną (gr. A) i zmodyfikowaną (gr. B). Materiał i metoda: Dokonano retrospektywnej oceny porównwaczej chorych operowanych dwoma metodami w latach 1989 - 2000 r: Gr. A: 74 chorych operowanych metodą klasyczną [63 M (85,1 proc.) i 11 K (14,9 proc.); śr. wieku 52,26 ń 10,35 lat]; Gr. B: 86 chorych operowanych metodą zmodyfikowaną [74 M (86 proc.) 12 K (14 proc.); śr. wieku 55,83 ń 9,3). Wyniki: Grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby zwężonych istotnie tętnic wieńcowych w koronarografii, średniej frakcji wyrzutowej w entrykulografii, wymiarów lewej komory w echokardiografii. W obu rodzajach zabiegów wykonano śr. ilość pomostów przypadającą na 1 chorego 1,55 w grupie A, oraz 1.69 w grupie B z czasami zakleszczeń aorty 48,1 (24 - 77) ń 12,9 grupa A i 50,9 (0 - 91) ń 16,3 grupa B bez istotnie statystycznych różnic. W grupie B zmarło 4 chorych (4,6 proc.), z tego 3 chorych zmarło z powodu zespołu małego rzutu i 1 chory z powodu małego rzutu i zaburzeń rytmu. W grupie A zmarło 11 chorych ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In our department left ventricular aneurysmectomy was performed using only classic Cooley technique until 1989. Since then a modified technique was introduced: left ventricular geometry reconstruction modo Stoney simultaneously with the excision of scarred endocardium. Aim: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy using classic (Group A) and modified technique (Group B). Material and methods: Retrospective data analysis of early clinical outcome of patients (pts) operated from 1989 to 2000: classic technique 74 pts [63 M (85.1 p.c.); 11 F (14.9 p.c.); average age 52.26 ń 10.35 years', modified technique 86 pts [74 M (86 p.c.); 12 F (14 p.c.); average age 55.83 ń 9.3]. Results: No statistically significant differences between groups considering number of cirtically stenosed coronary arteires, left ventricular ejection fraction and left ventricular diameters were observed. Mean number of bypass grafts (gr. A 1.55, gr. B 1.69); aortic crossclamping time (gr. A 48.1 (24 - 77) ń 12.9; gr. B 50.9 (0 - 91) ń 16.1) were not significantly different between groups. In gr. A, 11 (14.8 p.c.) pts died: low output syndrome (LOS) 3 pts, LOS and ventricular dysrhythmias (VD) 5 pts, VD 3 pts. In gr. B 4 (4.6 p.c.) pts died: LOS 3 pts; LOS and VD 1 pt. Among other complications LOS and VD occurred significantly more frequently in gr. A. In both groups average postoperative ejection fraction increased; twice higher in gr. B than A. ...


  25/31

  Tytuł oryginału: Annexina V - nowa metoda diagnostyki ognisk martwicy w zawale mięśnia serca, odrzucie przeszczepu serca i w chorobach nowotworowych.
  Tytuł angielski: Annexin V - new diagnostic method for the assessment of necrosis and apoptosis in the myocardial infarction heart transplant rejectin and cancer.
  Autorzy: Kostkiewicz Magdalena, Tracz Wiesława, Szot Wojciech, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.46-47, bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do śmierci komórki dochodzi w wyniku procesów nerkozy i apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki. Proces apoptozy zachodzi przede wszystkim w przebiegu zawału, odrzutu przeszczepu serca i podczas leczenia choroby nowotworowej. Udowodniono, że Annexina V, ludzkie białko egzogenne, znakowana izotopem technetu Tc99m może uwidocznić przebieg procesów apoptozy. Wstępne wyniki badań wskazują, że badanie może być klinicznie przydatne w określeniu lokalizacji i ocenie rozległości ognisk martwicy komórek podczazs zawału serca i mózgu, przy odrzucie przeszczepu serca i płuc, a także w diagnostyce niestabilnej płytki w naczyniach wieńcowych oraz rozpoznaniu wczesnej restenozy w stencie wszczepionym do naczynia wieńcowego.

  Streszczenie angielskie: An image of cell death is associated either with apoptosis (programmed cell self-destruction) or necrosis. Apoptosis is determined to be involved in certain pathological conditions like myocardial infarction, heart and lung transplant rejection, as well as in anti-cancer treatment. Technetium Tc99m labelled Annexin V is currently in clinical trials with a view to imaging apoptosisand necrosis, as well as determining the location and extent of the resultant damage. Preliminary results also point to its diagnostic potential in identifying vulnerable plaque in coronary arteries, and in the early-stage imaging of restenosis in the implanted stents.


  26/31

  Tytuł oryginału: Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce kardiologicznej.
  Tytuł angielski: The use of magnetic resonance tomography in cardiology (CMR - cardiac magnetic resonance).
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Wicher-Muniak Ewa, Kolasa-Trela Renata, Banyś Robert, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.81-83, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obrazowanie serca metoda rezonansu magnetycznego (CMR) staje się coraz bardziej wykorzystywaną metodą diagnostyczną. Dzięki wysokiej rozdzielczości czasowo-przestrzennej jest badaniem dokładnym i powtarzalnym. W sposób nieinwazyjney pozwala na ocenę morfologiczną i czynnościową serca. Zastosowanie CMR będzie wzrastać wraz z postępem technologii i informatyki. Poszerzenie wskazań do zastosowania CMR będzie również wiązało się z możlwiością jednoczasowej oceny morfologii serca, tętnic wieńcowych, czynności, perfuzji i żywotności mięśnia serca. W przyszłości możliwe będzie również wykonywanie procedur interwencyjnych pod kontrolą obrazów CMR.

  Streszczenie angielskie: Cardiac magnetic resonance (CMR) has become a much more widely used diagnostic method. Thanks to its high spatial and temporal resolution it is a precise and reproducible method. It performs a non-invasive morphological and functional heart assessment. The use of CMR will increase with the advancement in technology and computer sciences. The growing number of indications for CMR will be also connected with the possibility of estabilishing full diagnosis, including the state of coronary arteries, function, perfusion and myocardial viability, during one test. In future it will be also possible to perform invasive procedures with CMR imaging.


  27/31

  Tytuł oryginału: Ocena tętnic wieńcowych metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej.
  Tytuł angielski: Coronary artery assessment in multislice spiral computed tomography (MSCT).
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Konieczyńska Małgorzata, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.84-86, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powikłania miażdżycy tętnic dotykają rocznie w Polsce 80 tys. osób, które zapadają na zawał serca i 60 tys. które zapadają na udar mózgu. Rozpowszechnianie się chorób związanych z miażdżycą wymusza konieczność wdrażania do praktyki klinicznej szybkich, nieinwazyjnych, metod wczesnego wykrywania miażdżycy i oceny indywidualnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Wprowadzenie w 1999 roku wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT) umożliwiło nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych. Aktualnie przy użyciu MSCT wykonuje się badanie wskaźnika uwapnienia i angiografię tętnic wieńcowych. WQ obecnym studium zaawansowania technicznego metoda ta znajduje zastosowanie kliniczne w ocenie drożności i pomostów aortalno-wieńcowych, stentów oraz w wykrywaniu i ocenie zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. W przyszłości metoda ta pozwoli na ocenę ilościową zwężeń tętnic wieńcowych wraz z oceną blaszki miażdżycowej.

  Streszczenie angielskie: Non-invasive imaging of the coronary arteries has been possible since the introduction of the multislice spiral computed tomography (MSCT) in 1999. Currently the coronary calcium score and the coronary arteries contrast enhanced angiography are performed with the use of MSCT. At the present state of technological advancement this method is used in the assessment of aorto-coronary bypass grafts patency, stent patency, as well as in the assessment of the coronary atheroscelrosis progression. In the future this method will permit quantitative assessment of the coronary vessels stenoses together with the atheromatous plaque assessment. Each year in Poland atherosclerosis complications affect 80,000 people, who sustain myocardial infarction, and 60,000 who sustain cerebral ictus. The prevalence of atherosclerosis-induced diseases necessitates the introduction of the fast non-invasive methods of early atherosclerosis detection in clinical practice and of the evaluation of individual cardiovascular risk.


  28/31

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u chorych leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients treated with percutaneous transluminal coronary angioplasty.
  Autorzy: Sędziwy Ewa, Olszowska Maria, Tracz Wiesława, Pieniążek Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.695-698, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obniżona zmienność rytmu serca (HRV) jest niezależnym, niekorzystym czynnikiem ryzyka zwiększonej śmiertelności u pacjnetów z chorobą wieńcową, po przebytym zawale serca. W ostatnich latach ocenia się wpływ rewaskularyzacji mięśnia sercowego na parametry HRV. Przydatność pomiarów HRV w ocenie odległych wyników przezskó nej angioplastyki wieńcowej (PTCA) nie została jendoznacznie zdefiniowana. Celem pracy była analiza zachowania sie wybranych parametrów HRV u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych PTCA, przed PTCA oraz w czasie rocznej obserwacji po zabiegu. DO badania włączono 65 chorych, 47 mężczyzn i 18 kobiet, w wieku średnim 51,2 ń 7,6 lat, u których przeprowadzono skuteczną i niepowikłaną angioplastykę wieńcową. Zawał serca przebyło wcześniej 38 osób. Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła średnio 59,8 ń 8,1 proc. U 39 chorych rozpoznano jednonaczyniową chorobę wieńcową, u 25 pacjentów dwunaczyniową chorobę wieńcową i u jednego pacjenta chorobę trzech tetnic wieńcowych. 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera wykonywano przed PTCA oraz średnio 2 tygodnie, 3, 6 i 12 miesięcy po zabiegu u wszystkich chorych. Na podstawie holterowskiego badania KEG zanalizowano następujące parametry analizy czasowej HRV: pNN50, SDNN SDANN oraz rMSSD. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost wartości parametrów pNN50, SDNN i SDANN podczas rocznej obserwacji po zabiegu PTCA. Spostrzeżono, ze znamienny wzrost wymienionych parametró dokonał się w trakcie pierwszych trzech ...

  Streszczenie angielskie: Decreased heart rate variability (HRV) is an independent risk factor for sudden cardiac deaht in patients with coronary artery disease (CAD) and previous myocardial infarction. THe influence of myocardial revascula-risation on HRV parameters has been investigated for the past few years. However, little is known about HRV behaviour in patients with CAD treated with percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). The purpose of this study was to estimate HRV parameters before PTCA and during a one year follow-up. We examined 65 patietns (47 men, 18 women; mean age 51.2 ń 7.6), who underwent successful and uncomplicated PTCA Thirty eight patietns had a prior myocardial infarction. The mean left ventricular ejection fraction was 59.8 ń 8.1 p.c. Thirty-nine patients had a single-vessel disease, 25 patients had a double-vessle disease, 25 patients had a double-vessel disease and one patient had a triple-vessle disease. Serial 24-hour Holter monitoring (before PTCA 14 days, 3, 6, 12 months afger PTCA) was performed in all patients. THe following time domain measures of HRV were calculated from each recording, for 24-hours: pNN50, SDNN, SDANN and rMSSD. During the one year follow-up, a significant increase of pNN50, SDNN and SDANN was observed. We noted, that the statistically significant increase of the above-metioned parameters occurred during the first 3 months follow-up. THe results of the next serial recordings (6 and 12 months after PTCA) demonstrated no ...


  29/31

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności wysiłkowej dorosłych chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej.
  Tytuł angielski: Cardiopulmonary exercise capacity in adult patients with atrial septal defect.
  Autorzy: Suchoń Elżbieta, Podolec Piotr, Tomkiewicz-Pająk Lidia, Kostkiewicz Magdalena, Mura Aleksandra, Pasowicz Mieczysław, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.747-751, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wydolności wysiłkowej, mierzonej za pomocą wysiłkowego testu spiroergometrycznego (WTS) u dorosłych chorych z ubytkiem w przegrodzie mię zyprzedsionkowej (ASD). Do badania włączono kolejnych 63 chorych z istotnym hemodycznie ASD zakwalifikowanych do zamknięcia ubytku. Z badania wykluczono 10 chorych z towarzyszącymi schorzeniami ukłądu krążenia, oddechowego lub układu ruchu, które mogłyby wpłynąć na wyniki WTS. Było 35 kobiet i 18 meżczyzn, w wieku od 16 do 66; średnio: 37,8 ń 14,9 lat (Gr - ASD). Grupę kontrolną (Gr - K) stanowiło 22 zdrowych pacjentów w tym 13 kobiet i 9 mężczyzn w wieku od 15 do 66; średnio: 36,6 ń 14,9 lat. U wszystkich wykonano spirometrię spoczynkową z oznaczeniem: natężonej pojemności życiowej - (FVC; proc. normy), natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej - (FEV1; proc. normy) oraz FEV1/FVC (proc.), a następnie WTS według zmodyfikowanego protokołu Bruce'a na biezni ruchomej. Każdorazowo oceniono metabolizm spoczynkowy wyznaczając następujące parametry: wentylację minutową - (VD; L/min), częśtość oddechoów na minutę - (RR; 1/min), objętość oddechową - (Vt; L), spoczynkowe zużycie tlenu - (VO2; ml/kg/min), wentylacyjny równoważnik wytwarzania Co2 - (VE/VCO2) oraz ciśnienia parcjalne O2 i CO2 w końcowej próbce powietrza wydechowego - (PET O2 i PET CO2; mmHg). W trakcie wysiłku oznaczono: zużycie tlenu na szczycie wysiłku - (VO2 peak; ml/kg/min), szczytowe zużycie tlenu wyrażone jako proc. normy - (VO2 proc. N), ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate cardiopulmonary exercise capacity (WTS) in adult patients with atrial septal defect (ASD). After excluding 10 patients with additional cardiac, pulmonary or muscle diseases, 53 patients with ASD (Gr - ASD; mean age 37.8 ń 14.9 years; 35 women, 19 men) were enrolled in our study. In addition, we evaluated 22 healthy age and gender matched control subjects (Gr - K; mean age 36.6 ń 14.9 years; 13 women, 9 men). FIrst, all subjects underwent resting spirometry and forced vital capacity - (FVC; p.c. of predicted value), one-second forced expiratory volume - (FEV1; p.c. of predicted value) and FEV1/FVC (p.c.) were determined. Then each subject performed a symptom - limited, incremental exercise test (modo Bruce). We evaluated the following parameters of resting metabolism: respiratory rate - (RR; L/min), minute ventilation - (VE; L/min), tidal volume - (Vt; L), oxygen uptake - (VO2; ml/kg/min), end-tidal carbon dioxide pressure - (PET CO2; mmHg), end tidal oxygen pressure - (PET O2; mmHg), ventilatory equivalent for carbon dioxide - (VE/VCO2) and ventilatory equivalent for oxygen - (VE?VO2). THe following exercise parameters were analysed: peak oxygen uptake - (VO2 peak; ml/kg/min), VO2 peak expressed as p.c. of predicted value - (VO2 p.c. N), anaerobic threshold - (AT; p.c. VO2 max), ventilatory equivalent for carbon dioxide - (VE/VCO2), end-tidal carbon dioxide pressure - (PET CO2; mmHg), O2 pulse, time of exercise - (T; min) and time ...


  30/31

  Tytuł oryginału: Ilościowa ocena niedomykalnosci mitralnej - porównanie metody echokardiograficznej i angiograficznej.
  Tytuł angielski: Comparison of quantitative echocardiographic methods with angiography for assessment of mitral regurgitation.
  Autorzy: Leśniak-Sobelga Agata, Olszowska Maria, Podolec Piotr, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.770-773, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie metod echokardiograficznej i angiograficznej oceny ilościowej niedomykalności mitralnej. Materiał: Badaniami objęto 51 kolejnych chorych z niedomykalnością zastawki mitralnej (43 mężczyzn i 8 kobiet), w wieku od 38 do 75 lat, średnio 56 ń 9, hospitalizowanych w KLinice Chorób Serca i Naczyń, w okresie od stycznia do września 2001 roku. Przyczyną niedomykalności zastawki mitralnej u 28 chorych była choroba wieńcowa, u 3 infekcyjne zapalenie wsierdzie, u 5 choroba reumatyczna, u 7 kariodmiopatia rozstrzeniowa oraz u 8 prolaps zastawki mitralnej. Kryteria wyłączenia: niedomykalność i/lub zwężenie zastwki aortalnej, zwężenie zastawki mitralnej, sztuczna zastawka aortalna lub mitralna oraz migotanie przedsionków. Metodyka: U wszystkich chorych wykonanywano rutynowe badanie echokardiograficzne; oceny ilościowej niedomykalności mitralnej dokonano w oparciu o metode proksymalnych stref konwergencji (PISA), z której wyliczano efektywną poweirzchnię niedomykalności (ERO) i objętość fali zwrotnej (RV), badanie dopplerowskie- oznaczano frakcję niedomykalności (RF) oraz pomiar wrót niedomykalności (VCW). Angiograficzną ocenę stopnia niedomykalności mitralnej przeprowadzono posługują się kryteriami wg Sellersa. Wyniki: Stwierdzono znamienną korelację pomiędzy stopniem niedomykalności w angiografii a ERO (r = 0,855, p 0,001), RV (r = 0,868, p 0,001), RF (r = 0,923, p 0,001) i VCW (r = 0,846, p 0,001). WNioski: 1. Metoda proksymalnych stref konwergencji (PISA) jest przydatna w rutynowej ocenie niedomykalności mitralnej...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare echocardiographic assessment of the severity of mitral regurgitation (MR) with angiographic grading. Materaial: 51 patients (patients) with MR (43 men and 8 women), aged from 38 to 75 (mean 56 ń 9 years), were used in teh study. The etiology of MR was: Coronary artery disease (28 pts), infective endocarditis (3 patients), rheumatic disease (5 patients), dilated cardiomiopath (7 patients), mitral valve prolapse (8 patients). Exclusion criteria: Aortic stenosis and/or aortic insufficiency, mitral stenosis, mechanical prostheses and atrial fibrillation. Methods: The mitral regurgitant volume (RV) and effective regurgitant orifice (ERO) were estimated by the proximal convergence method (PISA), regurgitant fraction (RF) and vena contracta width (VCW) by color Doppler quantitative method and compared to the cine ventriculographic grades. The angio-graphic severity of MR was classified as 1 to 4 grades according to the Sellers criteria. Results: There was a good correlation between the angiographic grading and ERO (r - 0.855, p 0,001), RV (r - 0.868, p 0.001), RF (r - 0.923, p 0.001) and VCW (r - 0.846, p 0.001). Conclusions: 1. PISA method is clinically useful in routine evaluation of the severity of MR. 2. VCW provides a simple method for the identification of patients with severe MR 3. These methods offer an alternative approach in quantifying MR noninvasively.


  31/31

  Tytuł oryginału: Skuteczność korekcji wad zastawki trójdzielnej : praca doktorska
  Autorzy: Traczyński Krzysztof, Pfitzner Roman (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Kardiologii, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. 134 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20640

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: