Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Badania mikrobiologiczne beztlenowej flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych jako kryterium diagnostyczne u pacjentów z zapaleniem agresywnym przyzębia.
Tytuł angielski: Microbiological examination of anaerobic flora in gingival pockets as a diagnostic criterion in patients with aggressive periodontitis.
Autorzy: Wiernicka Maria, Kaczmarek Alina, Trąbska-Świstelnicka Marlena, Lipski Mariusz
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.24-26, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zależności między stanem przyzębia a obecnością patogennej flory bakteryjnej u pacjentów z rozpoznaniem klinicznym zapalenia agresywnego przyzębia. Wyniki badań wykazały obecność licznych beztlenowych bakterii Gram-ujemnych. Drobnoustroje te nie należały jednak do typowej dla wczesnych postaci chorób przyzębia flory bakteryjnej. Można stąd wnioskować, iż badanie mikrobiologiczne nie może stanowoć podstawy do postawienia rozpoznania w chorobach przyzębia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the dependence between the state of the periodontium and the presence of pathogenic bacteria in patients with clinically diagnosed aggressive periodontal inflammation. The results of the investigations showed the presence of numerous anaerobic Gram negative bacteria. These microorganisms did not, however, belong to the typical bacteria associated with earlier forms periodontal disease. It can be concluded that microbiological examination cannot constitute a basis for establishing a diagnosis in periodontal disease.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w leczeniu okołotransplantacyjnym. Przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Changes in oral mucous membrane in treatment associated with transplantation. Review of the literature.
  Autorzy: Lewińska-Chełstowska Magdalena, Trąbska-Świstelnicka Marlena
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.32-35, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej, które mogą wystąpić w wyniku leczenia okołotransplantacyjnego u pacjentów po przeszczepie narządów. Leki immunosupresyjne sprzyjają zakażeniom oportunistycznym. Najczęściej dochodzi do zakażenia Candida albicans, czego konsekwencją jest kandydoza rzekomobłoniasta lub rumieniozanikowa. Równie często pojawiają się infekcje wirusowe. Najczęściej wykrywa się wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialny za występowanie egzofizycznych tworów brodawkowatych w jamie ustnej, a także wirus Epsteina-Barra (EBV), wywołujący zmiany kancerogenne błony śluzowej jamy ustnej. Ważnym powikłaniem leczenia immunosupresyjnego jest indukowane cyklosporyną A rozrostowe zapalenie dziąseł.

  Streszczenie angielskie: The study describe changes in the oral mucous membrane which may occur as a result of treatment associated with transplantation in patients after organ transplants. Immunosupressive drugs favour opportunistic infections. Infection with candd albicans is the most common, its consequences being pseudomembranous or erythomatous-atrophic candidiasis. Virus infections occur with equal frequency. Human papilloma virus (HPV) is most commonly found, this being responsible for exophytic papillomae in the oral cavity, and also Epstein-Barr virus (EBV). The latter gives rise to carcinomatous changes of the oral mucous membrane. A serious complication of immunosuppressive treatment is the induction by cyclosporin A of hyperplastic gingivitis.


  3/4

  Tytuł oryginału: Regeneracja tkanek przyzębia - przegląd metod stosowanych w Zakładzie Periodontologii PAM.
  Tytuł angielski: Guided tissue regeneration - survey of surgical methods used in the Department of Periodontology PAM.
  Autorzy: Trąbska-Świstelnicka Marlena, Dembowska Elżbieta
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.127-130, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zakres technik chirurgicznych stosowanych w Zakładzie Periodontologii PAM wykorzystywanych w sterowanej regeneracji tkanek przyzębia.

  Streszczenie angielskie: Various surgical methods used in guided tissue regeneration in the Department of Peridontology in Szczecin are presented.


  4/4

  Tytuł oryginału: Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa w kompleksowym leczeniu zapaleń przyzębia - przegląd technik chirurgicznych stosowanych z Zakładzie Peridontologii PAM w latach 1964-2002.
  Tytuł angielski: Mucogingival surgery in the complex treatment of periodontal diseases survey of surgical methods used in the Department of Periodontology PAM in 1964-2002.
  Autorzy: Trąbska-Świstelnicka Marlena, Dembowksa Elżbieta
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.131-135, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Problem właściwych uwarunkowań anatomicznych w profilaktyce i leczeniu zapaleń przyzębia jest dyskutowany przez periodontologów od wielu dziesiątków lat. Uznano, że nieprawidłowości tkanek miękkich jamy ustnej, takie jak: zbyt płytki przedsionek, wąska strefa dziąsła zębodołowego, nieprawidłowy przyczep wędzideł, są ważnym czynnikiem etiologicznym w rozwoju periodontopatii. Stąd konieczność chirurgicznej korekty powyższych nieprawidłowości. W pracy przedstawiono przegląd metod chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej w kompleksowym leczeniu chorób przyzębia w Zakładzie Periodontologii PAM w latach 1964-2002.

  Streszczenie angielskie: The problem of correct anatomical conditions in both the prophylaxis and the treatment of periodontal diseases has been discused by periodontologists for decades. They acknowledge that disorders of oral soft tissue as to shallow oral vestibulum, narrow gun area, incorrect frenulums are important etiology factors in the periodontopathies development. Therefore, it is necessary to apply surgical correction. In our paper we have presented the survey of the methods used in the Department of Periodontology in Szczecin in 1964-2002.

  stosując format: