Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRĄBKA-ZAWICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne neuroendokrynnego raka krtani.
Tytuł angielski: Diagnostic difficulties of neuroendocrinne carcinoma of the larynx.
Autorzy: Trąbka-Zawicki Paweł, Składzień Jacek, Zawiliński Jarosław, Wierzchowski Wojciech
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.433-435, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek wielkokomórkowego raka neuroendokrynnego krtani. Sześćdziesięciosześcioletni mężczyzna był poddany całkowitemu usunięciu krtani z powodu czerniaka. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym stwierdzono wielkokomórkowego, neuroendokrynnego raka. Zwrócono uwagę na błędne rozpoznanie przedopracyjne, które ograniczyło operację węzłową. Niemniej, autorzy podkreślają trudności we właściwej ocenie patomorfologicznej, wymagającej przeprowadzenia odpowiednich testów immunohistochemicznych. Omówiono leczenie oraz rokowanie.

  Streszczenie angielskie: The rare case of the large cell neuroendocrinic carcinoma of larynx was described. 66 years old man was treated by total laryngectomy because of melanoma. Postoperative, immunohistochemical study shoved large cell neuroendocrinic carcinoma. A special emphasis was put ont the preoperative misdiagnose, limiting neck dissection. The authors point out, however, the difficulties of the pathologic differentiation caused by similarity of these tumors. The treatment and prognosis are discussed.


  2/4

  Tytuł oryginału: Promienica ucha środkowego.
  Tytuł angielski: Actinomycosis of the middle ear.
  Autorzy: Składzień Jacek, Trąbka-Zawicki Paweł, Wierzchowski Wojciech, Maciejak Krzysztof
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.369-371, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pierwotnej promienicy ucha środkowego. Omówiono częstotliwość schorzenia, obraz kliniczny, diagnostykę, patologię i leczenie. Chory jest w obserwacji 20-miesięcznej bez objawów nawrotu choroby w dobrym stanie ogólnym i miejscowym.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case of primary actinomycosis of the middle ear. The frequency of this disease, treatment and pathological diagnosis are discussed. A check-up examination 20 months after the last surgery of the ear revealed a good local at general condition of the patient.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena biologicznej tolerancji protezki strzemienia.
  Tytuł angielski: Evaluation of stapes prothesis biocompability.
  Autorzy: Składzień Jacek, Trąbka-Zawicki Paweł, Tomaszewska Romana
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.687-688, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorej z otosklerozą, której w 1982 r. zastąpiono strzemię tarflenową protezką. Po 18 latach, podczas reoperacji, protezkę usunięto. W uchu środkowym nie znaleziono zmian świadczących o nietolerancji protezki, natomiast w ocenie histopatologicznej stwierdzono reakcję typu ciała obcego.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zakażenia ropne tkanek głębokich szyi.
  Tytuł angielski: Deep neck space infections.
  Autorzy: Steczko Andrzej, Trąbka-Zawicki Paweł
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.35-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Presently, deep neck space infections (DNSI) do not constitute an epidemiological threat, but they may endanger human life due to a number of possible complications. The authors present the signs and symptoms of DNSI, as well as available diagnostic and therapeutic methods, and stress that the major treatment of DNSI is surgery.

  stosując format: