Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOUTOUNCHI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Carotid endarterectomy in patients with contralateral internal carotid artery occlusion.
Tytuł polski: Endarterektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej u chorych z jej przeciwstronną niedrożnością.
Autorzy: Leszczyński Jerzy, Małek Andrzej Krzysztof, Toutounchi Sadegh, Macioch Waldemar
Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.7-13, tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zakrzepica tętnicy szyjnej wewnętrznej u około 1/3 chorych prowadzi do udaru mózgu. Celem pracy jest ocena wyników endarterektomii tętnicy szyjnej wewnętrznej w zależności od drożności przeciwstronnej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Materiał i metody. W latach 1990-1998 wykonano 422 zabiegi endarterektomii u 390 chorych, których podzielono na 2 grupy. W grupie I było 65 chorych (16,7 proc.) z niedrożną przeciwstronną tętnicą szyjną wewnętrzną, natomiast grupę II stanowiło 325 chorych (83,3 proc.) z zachowaną drożnościa tętnicy po stronie przeciwnej. Operowano przede wszystkim chorych (94,8 proc.) z dużym ( 70 proc.) zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej. Występowanie czynników ryzyka nie różniło się w obu grupach. W grupie I znamiennie częściej (p = 0,01) stwierdzano pełnoobjawowy udar ze strony operowanej tętnicy. Wykonywano standardową endarterektomię z pierwotnym szwem tętnicy. Wyniki. Przedoperacyjna tomografia komputerowa znamiennie częściej (p 0,001) wykazywała ogniska niedokrwienia mózgu po stronie operowanej w grupie I. Czasowy przepływ wewnętrzny znamiennie częściej (p 0,001) stosowano u chorych z przeciwstronną niedrożnością tętnicy szyjnej wewnętrznej. Udar mózgu po stronie operowanej stwierdzano u 3 proc. chorych w grupie I i u 3,1 proc. chorych w grupie II. Przeciwstronny udar wystąpił u 1,5 proc. osób w grupie I oraz u 0,56 proc. osób w grupie II. Śmiertelność wynosiła 1,5 proc. w grupie I i 1,3 proc. w grupie II. Wnioski. Ryzyko powikłań oraz śmiertelność okołooperacyjna po endarterektomii szyjnej w badanej grupie nie są większe u chorych...

  stosując format: