Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Novye struktury 0-cpecificheskikh polisakharidov bakterijj roda Proteus. 2: Polisakharidy, soderzhashhie O-acetilnye gruppy.
Tytuł angielski: New structures of the O-specific polysaccharides of Proteus. [P.] 2: Polysaccharides containing O-acetyl groups.
Autorzy: Kondakova A. N., Toukach F. V., Senchenkova S. N., Arbatsky N. P., Shashkov A. S., Knirel Y. Ju., Zych K., Torzewska A., Rożalski A., Kołodziejska K., Sidorczyk Z.
Źródło: Biokhimija 2002: 67 (2) s.240-252, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Structures of five new O-specific polysaccharides of the lipopolysaccharides of bacteria Proteus were established. Four of them, Proteus penneri 4 (072), Proteus vulgaris 63/57 (037), Proteus mirabilis TG 277 (069), and Proteus penneri 20 (017), contain O-acetyl groups in non-stoichiometric quantities, and the polysaccharide of P. penneri 1 st structuraly related to that of P. penneri 4. The structures were elucidated using NMR spectroscopy, including one-dimensional 1H nd 13C NMR, two-dimensional 1H, 1H correlation (COSY, TOCSY), 1H, 13C heteronuclear multiple-quantum coherence (HMQC) and multiple-bond correlation spectroscopy, as well as nuclear Overhauser effect spectroscopy (NOESY or ROESY), along with chemical methods. The structural data obtained are useful as the chemical basis for the creation of the classification scheme for Proteus strains.


  2/7

  Tytuł oryginału: Propozycja kształcenia edukatorów cukrzycy.
  Tytuł angielski: The proposed procedure of the formation of diabetes educators.
  Autorzy: Czyżyk Artur, Szybiński Zbigniew, Torzecka Wiesława, Tracz Mariusz, Wąsikowa Renata
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.1-3, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/7

  Tytuł oryginału: Założenia programowe i organizacyjne nauczania diabetologii w ramach specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej.
  Tytuł angielski: Program of diabetes training in the course of family doctor specialisation.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Torzecka Wiesława, Wilczyński Jan, Zawodniak-Szałapska Małgorzata
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.15-18, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W obecnie obowiązującym toku specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej, diabetologia nie jest wyszczególniona jako osobna dziedzina kształcenia. Ze względu na specyficzne cechy cukrzycy: charakter społeczny choroby, silny związek między wczesnym rozpoznaniem i prawidłowym wyrównaniem cukrzycy a zapobieganiem rozwojowi przewlekłych powikłań oraz możliwości i dużą skuteczność działań profilaktycznych: pierwotnej, wtórnej wczesnej i późnej, konieczne wydaje się wyodrębnienie diabetologii jako osobnego problemu medycznego i przyjęcie programu szkolenia w tej dziedzinie jako obligatoryjnej części w toku specjalizacji. Prawidłowe leczenie cukrzycy od momentu rozpoznania, wczesne rozpoznawanie przewlekłych powikłań i skierowanie pacjenta w odpowiednim momencie do leczenia specjalistycznego wymaga rzetelnego przygotowania teoretycznego i praktycznego lekarza pierwszego kontaktu. W niniejszym artykule przedstawiono założenia programowe i organizacyjne nauczania diabetologii w ramach specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Program ten był w części sponsorowany z grantu edukacyjnego "Compas" Międzynarodowego Centrum Diabetologii w Minneapolis, USA.

  Streszczenie angielskie: In the present training system of primary care doctors, diabetology is not specified as a separate topic. Since diabetes is a common, chronic disease and is very often accompanied by serious chronic complications and because three are good chances for primary and secondary prevention, introduction of diabetology as the compulsory training course for family doctors seems to be necessary. We propose a 3-day course covering diagnostics and therapy of diabetes, mainly of the type 2, and of the syndrome X and 1-day course covered prevention and early recognition of complications. After lectures and workshops the attendants will do some practice in the hospital and Outpatients Clinic. The trainng course for family doctors has been prepared according to the Staged Diabetes Management created by R. Mazze, E. Strock i D. Etzwiler from International Diabetes Center in Minneapolis, USA, adapted to the conditions existing in Poland by the expert team of diabetologists. It was partially sponsored by educational grant "Compas" from International Diabetes Center, Minneapolis, USA.


  4/7

  Tytuł oryginału: Pęcherzyca liściasta u 11-letniego chłopca z zapaleniem skórno-mięśniowym. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Pemphigus foliaceus in 11-year-old boy with dermatomyositis. Case report.
  Autorzy: Torzecka Jolanta Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna, Narbutt Joanna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.107-111, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy pierwszy w piśmiennictwie opis przypadku współistnienia u dziecka zapalenia skórno-mięśniowego i pęcherzycy liściastej. Zapalenie skórno-mięśniowe rozpoznano w 9. roky życia dziecka, a jego pierwszymi objawami były zmiany zapalne mięśni. Pomimo stosowania leczenia immunosupresyjnego u chłopca, w ciągu 2-letniej obserwacji nie uzyskano zadowalającej poprawy stanu kinicznego, natomiast zaobserwowano pojawienie się na skórze pęcherzy. Ze względu na obraz kliniczny początkowo rozpoznano liszaj zakaźny. Brak efektu po leczeniu ogólnym i miejscowym antybiotykami skłonił do dalszej diagnostyki histologicznej i immunologicznej, która umożliwiła rozpoznanie pęcherzycy liściastej. W pracy rozważamy mechanizmy rozwoju choroby pęcherzowej, uwzględniając wpływ stosowanego enarenalu, infekcji bakteryjnej i roli zjawiska epitope speading, a także trudności diagnostyczne i terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: The first case of coexistence of juvenile dermatomyositis and pemphigus foliaceus in 11-year-old boy is presented. The child developed dermatomyositis at the age of 9, with myopathy as the first symptom of the disease. In spite of immunosupressive treatment only poor clinical improvement was observed, and additionally bullous eruptions appeared on the skin. First clinical diagnosis was impetigo bullosa. The lack of improvement after use of topical and systemic antibodies led to undertaking of further histological and immunological examinations. As the result dermatomyositis with subsequent development of another autoimmune skin disease - pemphigus foliaceus was recognised. The role of enalapril administration, bacterial infections and epitope spreading phenomenon in the development of pemphigus is discussed. The diagnostic and therapeutical problems are also underlined.


  5/7

  Tytuł oryginału: Nowotwory i torbiele nerek
  Autorzy: Adadyński Leszek, Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz, Czaplicki Maciej, Cybulski Cezary, Dembowska-Bagińska Bożenna, Dobroński Piotr, Gołębiewski Janusz, Górecka-Szyld Barbara, Hadaczek Piotr, Hanecki Ryszard, Jakubowska Anna, Judycki Jacek, Kładny Józef, Kandel-Mizerska Teresa, Koźmińska Ewa M., Krzystolik Karol, Lubiński Jan, Malanowska Sylwia, Michalec Jędrzej, PachoPerek Ryszard A. Danuta, Polański Jerzy A., Pych Krzysztof, Pykało Roman, Radziszewski Piotr, Senatorski Grzegorz, Sikorski Andrzej, Sprogis Jan, Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Torz Cezary, Trypens Piotr, Wasiutyński Aleksander, Wyzgał Jan, Zajączek Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (red.), Czaplicki Maciej (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 461, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 47
  Sygnatura GBL: 735,272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Zajęcie błon śluzowych narządów płciowych w przebiegu autoimmunologicznych chorób pęcherzowych - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Genital mucous membrane involvement in the course of autoimmune bullous diseases - a diagnostic problem.
  Autorzy: Torzecka Jolanta Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna, Narbutt Joanna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1238-1242, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykwity pęcherzowo-nadżerkowe na błonach śluzowych narządów płciowych są częstym objawem wielu jednostek chorobowych i sprawiają niekiedy duże trudności diagnostyczne. W pracy przedstawiono autoimmunologiczne dermatozy pęcherzowe (pęcherzycę, pemfigoid, LABD, EBA), w przebiegu których występują zmiany skórno-śluzówkowe, w tym również ograniczone do narzadów płciowych. Ze względu na poważne rokowanie istotne jest uwzględnienie tych jednostek chorobowych w rozpoznaniu różnicowym, zastosowanie odpowiednich metod diagnostycznych i wczesne wdrożenie leczenia.

  Streszczenie angielskie: Blisters and erosions localized to genital mucous membranes often accompany various diseases and may cause significant diagnostic difficulties. Autoimmune bullous diseases (pemphigus, pemphigoid, LABD, EBA), characterized by skin and mucosal lesions, sometimes are limited only to genital mucous membranes. The possibility of the autoimmune bullous disorders should be considered in the differential diagnosis of genital tract ulceration because of severity of those diseases and the necessity of long-term immunosuppressive therapy. The correct diagnosis of autoimmune bullous diseases is estabilished by immunofluorescence tests (DIF, IIF).


  7/7

  Tytuł oryginału: Struktura chemiczna, swoistość antygenowa i znaczenie w chorobotwórczości lipopolisacharydu (LPS, endotoksyna) na przykładzie bakterii Proteus vulgaris.
  Tytuł angielski: Chemical structure, antigenic specificity and the role in the pathogenicity of lipopolysaccharide (LPS, endotoxin) on Proteus vulgaris bacteria's example.
  Autorzy: Różalski Antoni, Torzewska Agnieszka, Bartodziejskla Beata, Babicka Dorota, Kwil Iwona, Perepelov Andrei V., Kondakova Anna N., Senchenkova Sof'ya N., Knirel Yuriy A., Vinogradov Evgeny V.
  Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (7/8) s.585-604, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 310,575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Gram-negative bacteria of the genus Proteus from the family Enterobacteria-ceae are opportunistic pathogenes which cause mainly wounds and urinary tract infections (UTI), the latter leading to severe complications, such as acute or chronic pyelonephrithis and formation of bladder and kidney stoines. Virulence factors and properties of Proteus sp. mediating infectious process are swarming phenomenon, adherence due to the fimbriae or glycocalyx, flagella, invasiveness, urease, amino acids deaminases, proteases, hemolysins, capsular polysaccharide (CPS), and lipopolysaccharide (LPS. LPS is an integral component of cell wall of bacteria. It also represents the endotoxin which, after being released from bacterial cells, causes a broad spectrum of pathologuical effects leading in severe cases to the septic shock. Lipopolysaccharide consists of three parts: O-specific chain (O-antigen), core and lipid A; all of them have been studied in Proteus LPS. It has been documented that Proteus is a antibenically heterogenous genus, principally because of structural differences in its O-specific polysaccharide chain of LPS. The serological classification of P. mirabilis and P. vulgaris shares 60 serogroups: 22 described for P. vulgaris, 33 characteristic for P. mirabilis and 5 common for both P. mirabilis and P. vulgaris. Serological classification of Proteus penneri still remains to be completed. Proteus O-antigens are branched or linear polysaccharides, built up of oligosaccharide repeating units, varying from a trisaccharide to a hexasaccharide. Acidic O-specific polysaccharides...

  stosując format: