Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TORLIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Stężenie 8-izo-prostaglandyny F2ŕ oraz 4-hydroksynonenalu i dialdehydu malonowego u osób uzależnionych od alkoholu w trakcie kompleksowej terapii odwykowej.
Tytuł angielski: The level of 8-iso-prostaglandin F2ŕ, 4-hydroxynonenal and malondialdehyde in alcohol dependent men during combined therapy.
Autorzy: Kopczyńska Ewa, Lampka Magdalena, Torliński Lech, Ziółkowski Marcin
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.293-302, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę zmian nasilenia peroksydacji lipidów u mężczyzn uzależnionych od alkoholu po 3 m-cach stosowania naltreksonu lub tianeptyny oraz po dalszych 3 miesiącach katamnezy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the estimation of intensity of lipid peroxidation in alcohol dependent male patients after three months of therapy with naltrexone or tianeptine and the next three months follow-up. 61 males with clinical diagnosis of alcohol dependence (ICD-10) have been examined. The investigated parameters have been determined in blood serum, the 8-iso-prostaglandin F2ŕ by means of immunoenzymatic assay (ELISA) and malondialdehyde with 4-hydroxynonenal by means of colorimetric method. In alcohol dependent men before pharmacotherapy the mean concentration of 8-iso-PGF2ŕ and [MDA+4-HNE] was higher than the reference interval. Both, after three months of applied drugs and the next three months follow-up, the concentration of studied parameters decreased considerably. The above results show intensification of lipid peroxidation in alcohol abusers and adventageous influence of abstinence from alcohol and treatment of naltrexone or tianeptine on freeradical changes of lipids as well.


  2/4

  Tytuł oryginału: Cytomegalovirus infection and atherogenesis.
  Autorzy: Szkaradkiewicz Andrzej, Bogaczyńska-Staniewicz Joanna, Torliński Lech, Wal Marzena
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR104-CR107, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Experimental studies and clinical observations indicate the importance of active CMV infection in the development of atherosclerosis. Our research constituted an attempt to evaluate the components of lipid metabolism (total cholesterol and its fractions, triglycerides) in children with active CMV infection. Material/Methods: The research involved 45 children with active primary or secondary CMV infection. The diagnosis was established by measuring anti-CMV serum antibodies (IgM and IgG) using the Enzyme-Linked Fluorescent Assay (ELFA) technique, and by detecting CMV-DNA using the PCR technique. On the basis of diagnostic tests, the children were allocated to one of two groups. The first group of 15 children manifested primary active infection with CMV. The other group consisted of 30 children diagnosed with secondary active CMV infection. Results: In the first group, the mean values of the serum lipid profile were as follows: total cholesterol - 142 ń 32.9 mg/dl; HDL-cholesterol: - 23.4 ń 8.6 mg/dl; LDL- cholesterol - 97.8 ń 30.9 mg/dl; triglycerides - 83 ń 15.5 mg/dl. In the second group of children, the mean values of serum lipid profile were as follows: total cholestserol - 142.5 ń 44.2 mg/dl; HDL- cholesterol - 21.4 ń 10.8 mg/dl, LDL-cholesterol - 87.1 ń 35.3 mg/dl; triglycerides - 101.7 ń 31.2 mg/dl. In all these children, the values of total cholesterol, LDL-cholesterol, and triglycerides conformed to published norms, while HDL-cholesterol was significantly belowe normal. Conclusion: The results we obtained point to dyslipidemia in the couse of active CMV infection, which may be of pathognetic significance at any stage of atherogenesis.


  3/4

  Tytuł oryginału: 8 -izo-prostaglandyna FR2ŕ - nowy wskaźnik peroksydacji lipidów.
  Tytuł angielski: 8-iso- prostaglandin F2ŕ - new marker of lipid peroxidation.
  Autorzy: Lampka Magdalena, Kopczyńska Ewa, Jagodzińska Małgorzata, Torliński Lech, Duda Monika
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.69-83, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Produkty peroksydacji lipidów znalazły szerokie zastosowanie jako wskaźnik równowagi proantyoksydacyjnej ustroju. Wiele powszechnie stosowanych metod oznaczania produktów peroksydacji lipidów charakeryzuje się jednak małą swoistością i dokładnością. Duże zainteresowanie w piśmiennictwie ostatnich lat wzbudziły związki, nazywane izoprostanami, powstajace podczas nieenzymatycznej peroksydacji kwasu arachidonowego, katalizowanej przez wolne rodniki. Izoprostany są izomerami prostoglandym, od których różnią się orientacją cis łańcuchów bocznych podstawionych do pierścienia cyklopentanowego. Jednym z najczęściej oznaczanych izoprostanów jest 8-izo-prostaglandyna F2ŕ (8-izo-PGF2ŕ), należaca do rodziny izomerów prostaglandyny F2ŕ, nazywanych F2-izoprostanami. 8-izo-prostaglandyna F2ŕ jest jednym z izoprostanów o największej aktywności biologicznej. Wywiera ona działanie naczynioskurczowe, mitogenne oraz może modulować funkcje płytek krwi. Badania kliniczne wykazały wzmożoną syntezę izoprostanów w przebiegu wielu schorzeń, których patogeneza związana jest z występowaniem stresu oksydacyjnego. Wzrost stężenia izoprostanów w surowicy krwi lub zwiększone ich wydalanie z moczem obserwowano również u osób z czynnikami ryzyka miażdżycy, takimi jak: hipercholesterolemia, hiperhomocysteinemia, palenie papierosów i cukrzyca. Pewnym ograniczeniem w wykorzystaniu 8-izo-prostaglandyny F2ŕ do oceny nasilenia peroksydacji lipidów jest kosztowna metoda oznaczania izoprostanów - chromatografia gazowa sprzężona z spektrometrią masową. Zastąpienie tej metody badaniami immunochemicznymi może prowadzić do powszechnego stosowania izoprostantów jako wskaźników peroksydacji lipidów in vivo.

  Streszczenie angielskie: Lipid peroxidation products are useful as markers of proantioxidant balance in the human body. Most of the traditional methods used to measure lipid peroxidation are non specific and inaccurate. Isoprostanes are a recently describes class of compounds derived from nonenzymatic free radical - catalysed peroxidation of arachidonic acid. Isoprostanes are isomeric forms of conventional prostaglandins from which they differ by the cis orientation of their side chains at the cyclopentane ring. 8-iso-prostaglandin F2ŕ (8-iso-PGF2ŕ) is a major isoprostane of novel famili of prostoglandin F2ŕ isomeres called F2-isoprostanes. It possesses potent biological activity; causes vasoconstriction, induces mitogenesis and may modulate platelet functions. Clinical data indicate an increased level of isoprostanes biosynthesis in certain diseases related to oxidant stress. The level of isoprostanes has also been shown to be increased in biological fluids in cases with risk factors for atherosclerosis such as: hypercholesterolemia, hyperhomocysteinemia, cigarette smoking and diabetes. A drawback of the quantification of 8-iso-PGF2ŕ as a lipid peroxidation marker is the expensive method for measurement of isoprostanes: gas chromatography/mass spectrometry. The development of immunoassay methods for the measurement of isoprostanes may lead to an expansion of the use of these compounds to assess lipid peroxidation in vivo.


  4/4

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjenta znieczulonego jako miernik jakości opieki anestezjologicznej.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Trojanowska Iwona, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Torliński Tomasz, Wojewoda Tomasz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.44-45, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: