Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOPOROWSKA-KOWALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Nowe metody w diagnostyce choroby refluksowej.
Tytuł angielski: New diagnostic procedures in gastroesophageal reflux disease.
Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.123-126, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współczesne spojrzenie na chorobę refluksową przełyku wymaga uwzględnienia w jej patogenezie nie tylko kwaśnego refluksu żołądkowego, ale także czynników zawartych w żółci, definiowanych jako refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy (DGER). W diagnostyce choroby refluksowej złotym standardem jest 24-godzinna pH-metria, jednak jej przydatność w rozpoznawaniu refluksu zółciowego jest ograniczona. Opatentowany w 1990 roku system Bilitec 2000 stworzył możliwość ambulatoryjengo monitorowania DGER w sposób niezależny od pH, z wykorzystaniem metody spektrofotometrycznej. W ostatnich latach do oceny motoryki przewodu pokarmowego wprowadzono także techniki impedancyjne, których zaletą jest możliwość rejestracji zjawisk motorycznych towarzyszących przemieszczaniu się treści reflukowej z jednoczesną oceną jej składu (treść płynna/powietrze).

  Streszczenie angielskie: On the basis on the recent clinical trials there are growing evidence that duodenal juice together with gastric content contribute in the pathogenesis of GERD, as a duodeno-gastro-esophageal reflux (DGER). The newly developed spectrophotometric system, Bilitec 2000, for pH indpendent bile reflux monitoring is currently widely investigated. The other newly introduced technic for gut motility assessment is impedancometry. Using impedanceomtry there is a possibility to record GI tract contractions during bolus movement and on the basis on specific tracing recognititon of reflux components (liquid/gas).


  2/8

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children. P. 1: Analysis of caustic agents, "first aid" and degree of luminal injury.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Toporowska-Kowalska Ewa, Kołaciński Zbigniew, Rzepecki Jacek
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.141-146, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena przyczyn, okoliczności oraz skutków zatruć środkami o charakterze żrącym u dzieci. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że zatrucia preparatami żrącymi mają u dzieci charakter przypadkowy i wywoływane sa przez preparaty o złożonym składzie chemicznym. Analiza przebiegu "pierwszej pomocy", udzielanej przed przyjęciem do szpitala wskazuje na niedostateczną znajomość zasad pomocy przedspecjalistycznej w przypadku spożycia substancji żrących. Podstawową metodą oceny zakresu uszkodzenia przewodu pokarmowego jest badanie endoskopowe, które może być dodatnie zarówno u pacjentów z objawami oparzenia w zakresie jamy ustnej/gardła, jak i niewykazujących zmian w badaniu laryngologicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyze the causes and complications of caustic burns in children. Own results point for the accidental nature of the caustic ingestions which are related to agents of complex chemical composition. "the first aid" was in many cases inappropriate indicating for the poor konwledge of pre-medical rules. The basic method of clincial investigation remains endoscopy - its results confirmed caustic injury of esophagus/stomach in patients with oral burns and without oral chages.


  3/8

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children P. 2: The role of endscopy in the assessment of early and late complications and their management.
  Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Kowalska Ewa
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.147-150, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oparzenia chemiczne należą do rzadkich, lecz głęboko upośledzających rozwój dziecka urazów. Skrajnym powikłaniem oparzenia chemicznego jest rozwój blizny zwężającej światło przełyku. Podstawową metodą oceny zakresu zmian oparzeniowych u pacjentów po zatruciu substancjami żrącymi jest badanie endoskopowe, jednak niektórzy autorzy kwestionują jego niezbędność w każdym przypadku spożycia substancji żrącej. W pracy przedstawiono rolę endoskopii w diagnostyce powikłań wczesnych i odległych oraz ocenę wyników endoskopowego rozszerzania zwężeń przełyku w oparciu o pięcioletnią analizę przebiegu klinicznego chemicznych oparzeń przełyku u dzieci w materiale własnym.

  Streszczenie angielskie: Caustic burns of the digestive tract (predominantly affecting esophagus) are uncommon, but deeply influencing further development, form of child injury. The extreme complication of caustic injury is the formation of esophageal stricutres. The essential role in the clinical assessment plays endoscopy, but some authors discuss its necessity in all subjects after caustic ingestion. The authors present own results (based on 5 years follow-up study) of early endoscopic findings in teh relationship to the strictures formation risk. The course of endscopic strictures dilatation is also evaluated.


  4/8

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children. P. 3: Gastroesophageal reflux as the complication of chemical burn of the digestive tract.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Toporowska-Kowalska Ewa, Kowalska Beata, Kowalska Ewa
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.151-154, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chemiczne oparzenia przełyku mogą być powikłane zarówno powstaniem pooparzeniowej blizny zwężającej światło narządu, jak i długotrwałym utrzymywaniem się zaburzeń motoryki, które manifestują się patologicznym odpływem żołądkowo-jelitowym (GER). Odległym następstwem urazu chemicznego jest wysokie ryzyko rozwoju przełyku Barretta i jego powikłań. W pracy oceniono częstość występowania patologicznego GER u dzieci po przebytych chemicznych oparzeniach przewodu pokarmowego w oparciu o monitorowanie pH wewnątrzprzełykowego za pomocą badania pH-metrycznego. Stwierdzono długotrwałe utrzymywanie się GER w grupie pacjentów z morfologicznymi wykładnikami oparzenia chemicznego przełyku, zarówno pod postacią blizny, jak i nieswoistych zmian zapalnych.

  Streszczenie angielskie: Caustic burns of esophagus are complicated with strictures formation and long-lasting motor abnormalities manifesting as gastro-esophageal reflux (GER). The further consequence of caustic esophageal injury might be development of Barrett esophagus and its complications. In the follow-up study the frequency of GER in children after corrosive burns of esophagus was estimated. The results indicated the high incidence of GER in investigated group, regardless of the degree of esophageal injury.


  5/8

  Tytuł oryginału: Organizacja opieki nad chorym na mukowiscydozę w województwie łódzkim w roku 2001.
  Tytuł angielski: Organization of health care for patients with cystic fibrosis in Lodz region in year 2001.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Korzeniewska Aleksandra, Podsiadłowicz-Borzęcka Małgorzata, Toporowska-Kowalska Ewa, Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.178-182, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie mukowiscydozy wymaga udziału całego zespołu specjalistów, który może kompleksowo rozwiązywać problemy chorego dziecka i jego rodziny. W związku z tym potrzebna jest właściwa, profesjonalna i łatwo dostępna opieka nad chorym. W artykule przedstawiono cele, założenia działalności i zadania stawiane przed regionalnym, specjalistycznym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy. Omówiono rozwiązania organizacyjne i zasady kontraktowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki mukowiscydozy w województwie łódzkim w roku 2001. Wskazane zostały główne obszary wymagające odpowiednich regulacji i rozwiązań systemowych. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania ogólnokrajowego programu opieki nad chorym z mukowiscydozą.


  6/8

  Tytuł oryginału: Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gastric myoelectrical activity in children with diabetes mellitus type 1 and Helicobacter pylori infection - preliminary report.
  Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Bodalski Jerzy, Szadkowska Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.347-349, il., bibliogr. 22 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Powikłania ze strony przewodu pokarmowego u chorych z cukrzycą manifestować się mogą zaburzoną czynnością mioelektryczną żołądka. Jednocześnie badania wskazują na wyższą częśtość infekcji Helicobacter pylori (H.p.) w tej grupie chorych. Celem pracy jest ocena zależności między czynnością mioelektryczną żołądka a wykładnikami infekcji Helicobacter pylori u dzieci z cukrzycą typu 1 (IDDM). Badaniami objęto 60 dzieci z IDDM i 20 osobową H.p.-ujmeną grupę kontrolną. U wszystkich badanych wykonano przezskórną elektrogastrografię (EGG) oraz przeprowadzono badanie skriningowe w kierunku infekcji H.p. (mocznikowy test oddechowy - UBT). Wyniki: UBT był dodatni u 20,58 proc. dzieci z cukrzycą typu 1. Procent bradygastrii w okresie przedposiłkowym był u dzieci z cukrzycą znamiennie wyższy, niż w grupie kotnrolnej (p 0,01). występowanie bradygastrii przedposiłkowej było częstsze u dzieci z cukrzycą H.p. dodatnich, w porównaniu z grupą H.p.-ujemną i kontrolną. Wnioski. 1. Wyniki badań wskazują, iż u dzieci z cukrzycą typu 1 dominują zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka w okresie przedposiłkowym. 2. Infekcja Helicobacter pylori może być czynnikiem wpływającym na wtórną gastropatię u pacjentów z cukrzycą typu 1.


  7/8

  Tytuł oryginału: Asthma and gastroesophageal reflux in children.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Toporowska-Kowalska Ewa, Krogulska Aneta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.RA64-RA71, bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Gastroesophageal reflux (GER) is a factor often neglected in the etiopathoegensis of asthma. The estimated incidence of GER in asthmatic children reaches 50-60 p.c. and is higher than in the general population. GER may accompany typical symtoms: hoarsness, sore throat, thoracic pain, cough or wheezing. GER may not only aggravate the course of bronchial obstruction, but may aslo cause it, or trigger obstruction due to other factors. Asthma and GER coincidence has been acknowledged for many years. The paper presents a current review of studies concerning the relations between asthma and GER and attempts to establish, which is the cause and which is the result. The hypotheses how GER can lead to bronchial obstruction, and how obstruction can aggravate GER, are also presented. GER is believed to be a factor causing obstruction by : 1. an indirect mechanism - reflex theory, 2. a direct mechanism - reflux theory, and 3. a neuropeptide-mediated mechanims. The paper also presents diagnostic methods allowing to detect GER in asthmatics. A reveiw of recent studies concerning the treatment of GER in asthmatics, both with pharmacolgical and surgical methods, is also included. Beneficial effect of antireflux therapy on the course of asthma has been emphasied. Therefore, antireflux therapy is recommended in all patients with concurrent asthma and GER, irrespective of severity of clinical GER symptoms, even in those with silent GER. The essential drugs used in the treatmet of GER are proton pump inhibitors. Appropriately high dose level and appropriatelylong duration of the therapy should be taken into consideration.


  8/8

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci. Konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
  Tytuł angielski: Performance and interpretation of EGG in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Kwiecień Jarosław, Socha J., Ryżko J., Iwańczak F., Iwańczak B., Pytrus T., Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E., Uścinowicz M., Składek M., Bogunia E.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.592-593
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono technikę wykonywania badania elektrogastrograficznego z uwzględnieniem warunków badania i umiejscowienia elektrod. Podano też podstawowe kryteria analizy zapisu.

  Streszczenie angielskie: The technical problems of EGG are described which included general conditions to perform this diagnostic test and placement of electrodes. The basic criteria for analaysis of the results are presented.

  stosując format: