Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOPÓR-MĄDRY
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta : ICD-10 : kategorie 3-znakowe
Opracowanie edytorskie: Pająk Andrzej (red.), Brykczyńska Celina (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Kautsch Marcin (tł.), Kobayashi Maria (tł.), Kozierkiewicz Adam (tł.), Kunz Jerzy (tł.), Kwaśny-Krochin Beata (tł.), Namysłowska Irena (tł.), Nowak-Węgrzyn Anna (tł.), Olszanecki Piotr (tł.), Parnowski Tadeusz (tł.), Pawlęga Janusz (tł.), Pietruszewski Kazimierz (tł.), Piotrowski Andrzej (tł.), Pużyński Stanisław (tł.), Szelenberger Waldemar (tł.), Topór-Mądry Roman (tł.), Wciórka Jacek (tł.), Zaczek Anna (tł.).
Źródło: - Krakow, Fundacja Zdrowia Publicznego ; Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2002, 78 s. : il., 24 cm. - tyt. oryg. Classification of Diseases and Health Related Problems : tenth revision
Sygnatura GBL: 740,380

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Podstawy poprawy jakości w medycynie rodzinnej
  Autorzy: Tomasik Tomasz, Windak Adam, Król Zbigniew J., Jacobs Max, Topór-Mądry Roman
  Źródło: - Kraków, Zdrowie i Zarządzanie sp. z o.o. 2002, 92 s. : il., tab., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,788

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • standard


  3/6

  Tytuł oryginału: Obowiązki wobec ZUS dla pracodawców.
  Autorzy: Topór-Mądry Ewa
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.130-132, il.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  4/6

  Tytuł oryginału: Menedżer w sieci.
  Autorzy: Topór-Mądry Roman
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.147-150, il.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  5/6

  Tytuł oryginału: Rozliczanie składek.
  Autorzy: Topór-Mądry Ewa
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.131-132
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/6

  Tytuł oryginału: Czynniki psychospołeczne a samoocena stanu zdrowia u mieszkańców Krakowa w wieku 45-64 lat.
  Tytuł angielski: Psychosocial factors and self reported health in residents of Krakow at age 45-64.
  Autorzy: Topór-Mądry Roman, Pająk Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.999-1002, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było okreslenie zależności pomiędzy samooceną stanu zdrowia a czynnikami psychospołecznymi, to jest poziomem wykształcenia, stanem cywilnym, poczuciem obciążenia w pracy i poczuciem korzyści z niej odnoszonych, poczuciem kontroli nad swoją ogólną sytuacją życiową i nad stanem swojego zdrowia. W badaniu wzięło udział 1154 mężczyzn i 1156 kobiet wylosowanych z populacji Krakowa w wieku 45-64 lat. Dane dotyczące samooceny stanu zdrowia, palenie papierosów, poczucia obciążenia i korzyści z pracy, kontroli ogólnej nad sytuacją życiową oraz stanem zdrowia uzyskano w oparciu o standardowy kwestionariusz. Po uwzględnieniu wpływu płci i wieku wykazano, że zwiększone ryzyko samooceny stanu zdrowia jako "zły" lub "bardzo zły" miało związek z wykształceniem podstawowym (iloraz szans = 2,43, 95 proc. przedział ufności - 1,72 - 3,44, w porównaniu z wykształceniem wyższym), z wykształceniem średnim (iloraz szans - 1,77, 95 proc. przedział ufności - 1,24 - 2,53, w porównaniu z wykształceniem wyższym), z poczuciem wysokiego obciążenia w pracy (iloraz szans - 2,21, 95 proc. przedział ufności - 1,33 - 3,67), z poczuciem niskiej kontroli nad swoją sytuacją ogólną (iloraz szans - 2,09, 95 proc. przedziałufności - 1,61 - 2,71), z poczuciem niskiej kontroli nad sytuacją życiowa (iloraz szans - 2,12, 95 proc. przedział ufności - 1,63 - 2,74) i niskiej kontroli nad stanem swojego zdrowia (iloraz szans - 1,92, 95 proc. przedziału fności - 1,45 - 2,52). Posiadanie współmałżonka obniżało ryzyko samooceny stanu zdrowia jako "zły" lub "bardzo zły" (iloraz szans - 0,59, 95 proc. przedział ufności - 0,44 - 0,79)...

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to find a relationship between self-reproted health and psychosocial factors i.e. education level, civil status, job effort, job reward and general perceived control, perceived control over health and over live. The studied sample were 1154 men and 1156 women, randomly selected from population of krakow aged 45-64 years. Data on self-reproted health, smoking, perceived control, job effort and job reward was collected using standard questionnaire. After adjustment for age and sex, the risk of "bad" or "very bed' self-reproeted health was higher for thos ewith elementary compared to university education (OR - 2,43, 95 p.c. CI = 1.72 - 3.44), and for those with secondary compared to university education (OR = 1,77, 95 p.c. CI - 1.24 - 2.53), and for high job effort (OR - 2.21, 95 p.c. CI - 1.33 - 3.67), low general perceived control (OR - 2.09, 95 p.c CI = 1.61 - 2.71), low perceived control over live (OR = 2.12, 95 p.c. CI - 1.63 - 2,74) and low perceived control over health (OR - 1.92, 95 p.c. CI - 1.45 - 2.52). Being married was associated with lower risk of "bad" or "very bad" selfreported health (OR - 0.59, 95 p.c. CI - 0.44 - 0.79). Further adjustment to CVD risk factors, i.e. smoking, systolic blood pressure, blood total cholesterol did notchange the results signifciantly.

  stosując format: