Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMCZYKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Dystonia krtaniowa - własne doświadczenia w leczeniu toksyną botuliową.
Tytuł angielski: Laryngeal dystonia - own experience with botulin toxin treatment.
Autorzy: Domżał Teofan M., Tomczykiewicz Kazimierz
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.173-179, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dystonia krtaniowa jest dystonią ogniskową występującą częściej niż się ją rozpoznaje. Opisano 5 przypadków z dystonią typu przywodzeniowego. W 3 z nich dystonia była objawem, który wystąpił w przebiegu kurczu powiek, który później rozwinął się w zespół Meige'a. Chorzy leczeni byli wstrzykiwaniem toksyny botulinowej A do mięśni krtani pod kontrolą EMG podając po 10 j.m. (Dysport) w obie strony. Uzyskano wynik dobry i bardzo dobry bez żadnych poważniejszych objawów niepożądanych.

  Streszczenie angielskie: Laryngeal dystonia is a focal dystonia occuring more often than it is diagnosed. Adductor type dystonia was described in 5 patients. In 3 cases it manifested itself as blepharospasm, which later developed into Meige's syndrome. The patients were treated with botulinum toxin A injections under EMG control administering 10 i.m. into laryngeal muscles on both sides with good and very good results. There were no serious side effects.


  2/2

  Tytuł oryginału: Potencjalna rola czynników zakaźnych w niektórych chorobach ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł angielski: Potential role of infectious factors in ceratin central nervous system diseases.
  Autorzy: Cyperling-Kamińska Joanna, Tomczykiewicz Kazimierz, Ilnicki Piotr, Zaleska Bożena
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.255-257, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono potencjalną rolę czynników zakaźnych w patogenezie i modyfikacji przebiegu niektórych chorób układu nerwowego. Znalezienie powiązań przyczynowo-skutkowych zakażenia z chorobami układu nerwowego będącymi powikłaniem chorób naczyniowych miałoby ogromny wpływ na zdrowie publiczne. Perspektywa prowadzenia szczepień ochronnych czy eliminacji poszczególnych patogenów może stanowić trudną do przecenienia metodę zapobiegania i leczenia najczęściej występujących chorób układu nerwowego. Niejasna jest nadal rola Chlamydia pneumoniae w patogenezie stwardnienia rozsianego. Niezbędne jest prowadzenie dalszych badań dotyczących identyfikacji eliminacji patogenów chorobowych mogących mieć wpływ na przebieg i rokowanie w niektórych chorobach układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the potential role is presented of infectious factors in the pathogenesis and course modification of certain nervous system diseases. Finding of cause-result relationship between infection and nervous system diseases, being the complication of vascular diseases, could exert a great effect on public health. The perspective of protective vaccination or elimination of individual pathogens can be a hard-to-be overestimated method of prevention and treatment of the most frequently occurring nervous system diseases. The role of Chlamydia pneumoniae is still unclear in the pathogenesis of multiple sclerosis. Condition is necessary of further studies on identification and elimination of pathogens that could have influence on the course and prognosis of certain nervous system diseases.

  stosując format: