Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Występowanie w Polsce i znaczenie kliniczne mutacji w genomie wirusa HIV warunkujących oporność na leki antyretrowirusowe : praca doktorska
Autorzy: Tomczak-Hałaburda Joanna, Gładysz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
Źródło: 2002, 160 k. : il., tab., bibliogr. k. 123-160, maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21562

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/13

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z psychologii
  Autorzy: Dubowik Ewa, Kościelak Ryszard, Kulas Henryk, Tomczak-Witych Agnieszka
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i poszerz
  Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 2002, 335, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/13

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość a stan układu krążenia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie leczenia zachowawczego.
  Tytuł angielski: Anemia and cardiovascular system in patients with chronic renal failure in the conservative phase.
  Autorzy: Stróżecki Paweł, Tomczak-Watras Wirginia, Manitius Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.177-183, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/13

  Tytuł oryginału: Skuteczne leczenie hipotonii ortostatycznej niehematologicznymi dawkami EPO u chorej dializowanej CADO.
  Tytuł angielski: Effective treatment of postural hypotension with non-haematologic EPO doses in a CAPD patient.
  Autorzy: Tomczak-Watras Wirginia, Manitius Jacek, Plewa Adam
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.52-54, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 38-letniej chorej leczonej CADO z powodu nefropatii cukrzycowej z nadciśnieniem tętniczym, u której występowały objawy hipotonii ortostatycznej. Jako leczenie zastosowano erytropoetynę w dawce 7 j./kg.c/s trzy razy w tygodniu przez okres 5 miesięcy. W trakcie leczenia objawy hipotonii ortostatycznej ustąpiły, przy niezmienionym poziomie hemoglobiny. Autorzy sugerują, że niehematolpogiczne dawki erytropoetyny mogą modelować czynność układu autonimicznego.

  Streszczenie angielskie: Authors present a 38-year-old diabetic hypertensive female treated with CAPD for diabetic nephropathy. Irrespective of hypertension, she suffered from postural hypertension and was therefore given erythopoiethin 7 IU/kg b.w. subcutaneously three times a week for 5 months. During small-dose EPO treatment postural hypertension ameliorated without and significant change in haemoglobin concentration during the observation. Authors suggest that non-haematological doses of erythopoiethin may improve autonomic nervous function in diabetic patients regardless of anemia correction.


  5/13

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja chorych dializowanych otrzewnowo - sztuka dla sztuki czy ważny problem medyczny?
  Tytuł angielski: Rehabilitation of peritoneal dialysis patients - art for art's or important medical issue.
  Autorzy: Tomczak-Watras Wirginia, Plew Adam, Manitius Jacek
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.35-38, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Problem rehabilitacji chorych dializowanych metodą otrzewnową w naszym kraju jest mało znany. Tymczasem ta stosunkowo niedroga metoda leczenia przynosi wymierne korzyści medyczne i ekonomiczne. Poniższa praca ma na celu przybliżenie tego zagdanienia oraz pomoc w określeniu wartości rehabilitacji w opiece nad chorymi dializowanymi metodą otrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Rehabilitation is not very common in patientss on maintaince peritoneal dialysis in Poland. However, relatively low cost of exercise training provides both medical and economic benefits. This article is meant to outline the issue of rehabilitation in peritoneal dialysis patients and determine its evaluate in paractice.


  6/13

  Tytuł oryginału: Bakteryjne zapalenie wsierdzia u chorego leczonego powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł angielski: Bacterial endocarditis patient with on chronic hemodialysis treatment.
  Autorzy: Wyroślak Janusz, Tomczak Maria
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.190-192, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: 22-letni mężczyzna ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek (POZN) dializowany był od 11.07.1994 r. w Ośrodku Dializ w Zgierzu. Dializy prowadzono w systemie trzech zabiegów tygodniowo. POZN spowodowane było wrodzonymi wadami układu moczowego. Ponadto u pacjenta stwierdzono wrodzone podzastawkowe zwężenie cieśni aorty oraz niedomykalność zastawek aorty pierwszego stopnia. Pod koniec 1994 roku wystąpiło bakteryjne zapalenie wsierdzia z uwidocznionymi wegetacjami bakteryjnymi na zastawkach aortalnych. Pacjent leczony był wankomycyną. W lutym 1995 r. choremu wszczepiono sztuczną zastawkę aortalną (St Jude 19A). Zabieg powikłany był włóknikowym zapaleniem osierdzia z zaburzeniami przewodnictwa. Obserwowano również progresywny spadek rzutu serca. W 14. dniu po zabiegu wykonano punkcję osierdzia i uzyskano 800 ml krwistego płynu z zawartoscią włóknika. W dniu 6 kwietnia 1995 r. wystąpiło zatrzymanie krążenia. Reanimacja okazała się nieskuteczna.

  Streszczenie angielskie: A twenty-two year old men with end stage renal failure due to chronic pyelonephritis required renal replacement therapy from June 11th, 1994. The patient remained on hemodialysis therapy three times a week. Chronic pyelonephritis was caused by congenital urinary tract defects. The patient had also congenital aortal defects, i.e. subvalvular aortal stenosis and aortal valvular insufficiency of the first degree. Bacterial endocarditis appeared at the end of 1994. Owing to echosonography bacterial vegetations were noted on the aortic valve. The patient was treated with Vancomycin. In February 1995 he had the implantation of the artificial aortal valve (St. Jude 19A). Fibrous pericarditis and cardiac conduction disturbances resulted in decreased cardiac output were observed as complications after the operation. Pericardiocentesis was carried out fourteen days after cardiosurgical operation. Fibrous and sanguineous fluid (800 ml) was collected. The patient remained on hemodialysis therapy three a week. Cardiac arrest appeared on April 6th, 1995. Resuscitation was unsuccessful.


  7/13

  Tytuł oryginału: Ocena narządu wzroku po złamaniu struktur kostnych oczodołu przed i po leczeniu chirurgicznym : praca doktorska
  Autorzy: Tomczak Małgorzata, Lewandowski L. (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 67 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19923

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/13

  Tytuł oryginału: Production of artificial antibodies directed to human sperm surface antigens by filamentous phage display library technique.
  Autorzy: Fiszer Dorota, Rozwadowska Natalia, Grygielska Beata, Domagała Alina, Tomczak Kinga, Kurpisz Maciej
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.30-34, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have constructed cDNA library of antibody variable fragments using repertoire of B lymphocytes from healthy individual and from infertile patients with antisperm antibodies in serum. Both pools of cells were deposited in peritoneal cavity of SCID mice and to increase population of specific B cells secreting antisperm antibodies, lymphocytes were immunized in situ with extract of sperm antigens. We used native or deglycosylated sperm extracts for performed immunizations. Obtained in this way primed B cells constituted a source of mRNA for creation of cDNA library. Heavy (ç) and light (kappa and delta) chains were cloned into pComb3HSS vector which formed a basis for phage display library of Fab fragments directed to sperm surface antigens.


  9/13

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia związane z cementowym i bezcementowym zamocowaniem trzpieni w totalnych alloplastykach stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Selected issues associated with cement and non-cement pins fixation in hip joints total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Tomczak Andrzej, Cholewiński Jerzy
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.152-156, il., bibliogr. 38 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, na podstawie przeglądu piśmiennictwa, przedstawiono wybrane problemy dotyczące stabilizacji części udowej endoprotezy stawu biodrowego. Omówiono uwarunkowania związane z cementowym i bezcementowym zamocowaniem komponenty. Podkreślono szczególne znaczenie uzyskania hermetycznego połączenia bezpośredniego (osteointegracji) cementu kostnego lub trzpienia z tkanką kostną, stanowiącego ważny czynnik prognozujący długotrwałą wydolność funkcjonalną sztucznego stawu.

  Streszczenie angielskie: Basing on literature, selected problems concerning stabilisation of hip joint femoral part endoprosthesis have been presented. Conditionings connected with cement and non-cement fixation have been discussed. significant importance of obtaining hermetic direct connection (osteointegration) of osseous cement or pin with osseous tissue being an important factor prognosticating long lasting functional efficacy of artificial joint, has been empahasized.


  10/13

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy związane z zamocowaniem komponenty panewkowej w totalnych alloplastykach stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Selected problems related to the fixation of acetabular component in hip joint total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Tomczak Andrzej, Sikora Aleksandra
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.229-234, il., bibliogr. 53 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zagadnienia warunkujące długotrwałą biofunkcjonalność komponenty panewkowej w totalnych alloplastykach stawu biodrowego. Przedstawiono założenia oraz zagrożenia bezcementowego mocowania części panewkowej endoprotezy. Zdaniem autorów wybór komponent powinien wynikać z analizy klinicznej, radiologicznej i badań naukowych, bez ograniczania się do stosowania wyłącznie implantów bezcementowych bądź cementowych.

  Streszczenie angielskie: The study discusses the problems conditioning long-lasting biofunctionality of acetabular component in hip joint total alloplasties. Assumptions and threats of non-cement and cement fixation of acetabular part of endoprosthesis have been presented. In the author's opinion the selection of components should result from clinical and radiological analyses and from scientific investigations, with no restriction to use only non-cement or cement implants.


  11/13

  Tytuł oryginału: Stres a szkoła przetrwania.
  Tytuł angielski: Stress and survival.
  Autorzy: Kalina Roman Maciej, Tomczak Andrzej, Jasiński Tadeusz
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.397-404, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Koniecznym elementem przygotowania pilota wojskowego do wypełnienia jego zawodowej misji jest trening szkoły przetrwania (servival). Jest on ściśle związany z oddziaływaniem czynnika stresu. Autorzy podnoszą kwestie zjawiska stresu w odniesieniu do szkoły przetrwania uwzględniając specyfikę adaptacji pilota wojskowego do działania w dwóch środowiskach: w powietrzu i na ziemi. Dotychczasowe wyniki badań ujawniały, że tylko około 23 proc. pilotów wojskowych jest przygotowanych w stopniu co najmniej dostatecznym do działań w odosobnieniu. Wymaga to więc poszukiwania innych form szkolenia niż wg tradycyjnych standardów militarnych.

  Streszczenie angielskie: A survival is an important element of the military pilot training. It is closely related to an effect of stress. A relationship between stress and survival is being analized. Specific adaptation of military pilots to act in air and on the earth is also being considered. Available results have shown that only 23 p.c. of the military pilots is being prepared to act in solitude to a moderate degree. Therefore, other forms of training should be though.


  12/13

  Tytuł oryginału: Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience.
  Tytuł polski: Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne.
  Autorzy: Wach Małgorzata, Legieć Wojciech, Jawniak Dariusz, Cioch Maria, Walter-Croneck Adam, Małek Magdalena, Hus Marek, Mańko Joanna, Wąsik-Szczepanek Ewa, Gorący Aneta, Tomczak Waldemar, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Średni czas przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego, leczonych przy pomocy konwencjonalnej chemioterapii wynosi około 3 lat. Obecnie standardowym leczeniem przede wszystkim dla młodszych chorych stała się wysokodawkowana chemioterapia wspomagana podawaniem autologicznych obwodowych komórek macierzystych. W okresie listopad 1997 - wrzesien 2001 w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie u 36 chorych na szpiczaka plazmocytowego przeprowadzono zabieg przeszczepienia autologicznych obwodowych komórek macierzystych. Wśród chorych było 15 kobiet i 11 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 51.9 lat (ń 8,45), mediana 51 (zakres: 38-65). U 7 chorych wykonano procedurę transplantacji dwukrotnie. Przed transplantacją 17 chorych było w całkowitej remisji, 14 w częściowej remisji, 1 był w okresie aktywnej choroby pomimo leczenia, 4 chorych nie było uprzednio leczonych. W wyniku procedury mobilizacyjnej z zastosowaniem wysokodawkowego cyklofosfamidu i G-CSF uzyskano średnio 7,53 (ń 5,55), mediana 6,34 x 10**6/kg (zakres: 1,20 - 26,7 x 10**6) komórek CD34+ dla jednego pacjenta. Protokół kondycjonujący składał się z wysokodawkowanego alkeranu (melfalanu), w dawce 60-210 mg/mý, bez stosowania napromieniania całego ciała (TBI-total body irradiation). Regeneracja hematopoezy przebiegała następująco: powrót granulocytozy 0,5 x 10**9/l osiągnięto średnio w dniu +13,7 (ń 3,99), mediana 13 (zakres: 9-30), liczby płytek 20 x 10**/l osiągnięto średnio w dniu +16,5 (ń 5,68), ...

  Streszczenie angielskie: Patients with multiple myeloma (MM) treated with conventional chemotherapy have a median survival of approximately 3 years. High dose chemotherapy followed by autologous peripheral stem cell transplantation (PBSCT) is now considered as the standard therapy for almost all patients with multiple myeloma. From November 1997 to september 2001, 36 patients with MM (15 females, 21 maled) mean age - 51.9 year (ń .45), median 51, (range: 38-65) were tranplanted in our Department. In 7 patients double transplantation was performed. Before transplantation 17 patients were in first complete remission, 14 patients were in partial remission, 1 was in SD, 4 out of them were without any treatment. In mobilisation procedure with high dose cyclophosphamide and G-CSF a mean of 7.53 (ń 5.55), median 6.34 x 10**6 CD34+ cells/kg (range: 1.20 - 26.7 x 10**6) were collected for one patient. Conditioning regimen consisted of high dose melphalan 60-210 mg/mý without TBI. The meandays for recovery of ANC 0,5 x 10**9/l was 13.7 (ń 3.99), median 13 (range: 9-30) and platelets recovery 20 x 10*9/l was 16.5 (ń 5.68), median 15 (range: 7-30). treatment related morality = 0. At present 34 patients are alive (94.5 p.c.), 6 in PR (16.7 p.c.), 4 in SD (11.1 p.c.), 6 in relapse (16.7 p.c.). Two patients died 9 and 28 months after transplantation in relapse (5.5 p.c.). High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation is a valuable and well tolerated method of treatment for ...


  13/13

  Tytuł oryginału: Ocena wczesnych wyników leczenia ziarnicy złośliwej z zastosowaniem schematu BEACOPP.
  Tytuł angielski: Early assessment of the BEACOPP regimen for treatment of Hodgkin's disease.
  Autorzy: Łojko Anna, Litwiniuk Maria, Komarnicki Mieczysław, Tomczak Piotr, Kaźmierczak Maciej
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.331-339, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 1999 roku w Klinice Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu wprowadzono schemat BEACOPP według protokołu niemieckiej grupy German Hodgkin Study Group w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanej postaci choroby Hodgkina. Przedstawiamy wczesne wyniki, oraz obserwacje dotyczące toksyczności leczenia. Do badania włączono 21 pacjentów z rozpoznaną de novo ziarnicą złośliwą w stopniu zaawansowania od II B do IV według klasyfikacji Ann Arbor. Pacjenci otrzymali od do 8 kursów leczenia według schematu BEACOPP, ń napromienianie na zmiany resztkowe lub zmiany o średnicy pierwotnie powyżej 5 cm. Remisję całkowitą osiągnęło 86 proc. pacjentów. Nie zaobserwowano znaczącego wzrostu toksyczności leczenia.

  Streszczenie angielskie: BEACOPP regimen has been introduced for treatment of Hodgkin's disease since 1999 in the Clinic of Oncology at Karol Marcinkowski University of Medical Sciences. 21 untreated patients with Hodgkin's disease stage II B - IV according to Ann Arbor classification were treated with BEACOPP regimen. Each patient received 4 to 8 cycles of chemotherpay, ń radiotherapy to initial bulky disease and residual tumor remaining after chemotherapy. All patients were assessed for treatment results and toxicity. Complete remission was achieved in 86 p.c. patients. Treatment toxicity was moderate.

  stosując format: