Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMASZUK-KAZBERUK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Successful surgical treatment of a critical tricuspid valve stenosis in a patient with combined mitral valve disease - a case report.
Tytuł polski: Krytyczne zwężenie zastawki trójdzielnej u chorego ze złożoną wadą mitralną skutecznie leczone operacyjnie.
Autorzy: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Czech Bronisław, Frank Marek, Musiał Włodzimierz J.
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.217-222, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  2/2

  Tytuł oryginału: Szybkie obniżenie uniesionego odcinka ST zapowiada powrót funkcji skurczowej lewej komory u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych przy pomocy pierwotnej plastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Rapid resolution of ST segment elevation predicts functional recovery in patients with acute myocaridal infarction treated with primary percutaneous transluminal coronary angioplasty.
  Autorzy: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Korecki Janusz, Kochman Wacław, Dobrzycki Sławomir, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.638-641, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wczesne udrożnienie tętnicy nasierdziowej oraz perfuzja na poziomie tkankowym ograniczają obszar zawału, zmniejszają śmiertelność oraz warunkują powrót funkcji skurczowej lewej komory u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego (ZS). Angiografia tętnic wieńcowych uznawana była dotychczas za "złoty standard" w ocenie reperfuzji. Jednakże samo udrożnienie tętnicy wieńcowej nie gwarantuje perfuzji mięśnia serca na poziomie komórkowym. Obniżenie uniesionego odcinka ST obserwowane w zapisie EKG wkrótce po zabiegu pierwotnej plastyki wieńcowej może mieć związek z reperfuzją na poziomie tkankowym. Celem badania była prospektywna ocena powrotu kruczliwości mięśnia lewej komory u pacjentów ze świeżym ZS leczonym plastyką w obserwacji 6-miesięcznej w zależności od wczesnej normalizacji uniesionego odcinka ST. Metody: Badanie objęto 111 kolejnych pacjentów w wieku średnio 56 lat ze świeżym ZS leczonych skutecznie za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej (TIMI 3) w ciągu 12 godzin od początku bólu zawałowego. 12-odprowadzeniowe EKG wykonywano przy przyjęciu i godzinę po zabiegu angioplatyki. Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od stopnia normalizacji uniesionego odcinka ST (obniżenie 50 proc. - grupa 1 oraz 50 proc. - grupa 2). Średni czas od bólu do udrożnienia tętnicy wieńcowej (pain-to-baloon time) w obu grupach chorych nie różnił się istotnie statystycznie. Oznaczano dwa podstawowe parametry echokardiograficzne: frakcję wyrzutową (EF) oraz indeks kurczliwości ścian (WMI) tuż po zabiegu oraz po 3 i 6 miesiącach. Wyniki: Zaburzenia kurczliwości ścian lewej komory oceniane przy pomocy EF i WMI tuż po zakończeniu pierwotnej plastyki były istotnie statystycznie większe...

  stosując format: