Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMASZKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena pierwszego roku funkcjonowania reformy systemu ochrony zdrowia w opinii pielęgniarek
Autorzy: Waszkiewicz Ludmiła, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Tomaszkiewicz Grażyna
Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.407-410 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
Sygnatura GBL: 735,865

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  2/3

  Tytuł oryginału: Alkohol betulinowy i jego pochodne.
  Tytuł angielski: Betulinic alcohol and its derivatives.
  Autorzy: Tomaszkiewicz-Potępa Anna, Piękoś Magdalena
  Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (11/12) s.983-1001, il., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja
 • onkologia

  Streszczenie angielskie: Betulinic alkohol (lup-20(29)-en,3,28-diol) is a naturally occurring triterpene compound forming the principal extractive substance of the birch bark. The content of betulinol in the outer bark varies between 10-30 p.c. depending on the growth condition, age, season etc [1-12]. Chemically, betulinol is a pentacyclic triterpene alcohol belonging to a lupane series of compounds. The characteristic feature of the lupane group is the five membered ring E and ŕ-isopropyl group at C-19 [7-18]. Suberin and triterpenoids, the two major component groups in the outer bark of birch, have been investigated by many workers. Analytical procedures starting with sample extraction and hydrolysis with ethanolic alkali, were developed for routine analysis, which triterpenoids to be identified by the chromatographic and spectroscopic methods [19-25]. The functional groups in the betulinol molecule comprise primary and secondary hydroxyl groups and a double bond. Typical reactions are given in Fig. 3. Methods of synthesis and use of the chemical modification of betulinol has been investigated by many workers. The most investigated products from betulinol now are betulinic acid and its derivatives. It was isolated for the first time from many of plants [23-44]. Betulin was converted to betulinic acid using two different synthetic routes. The first approach involved an oxidation of betulin using Jones reagent to betulonic acid and subsequent NaBH4 reduction to betulinic acid. The second approach involved steps utilizing different protecting groups on the alcohol functional groups of betulin...


  3/3

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy ochrony zdrowia młodzieży w środowisku miejskim.
  Tytuł angielski: Selected health protection problems among young people in the town-environment.
  Autorzy: Abramczyk Anna, Sobiech Iwona, Tomaszkiewicz Grażyna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.213-216, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem systemu ochrony zdrowia jest osiągnięcie przez wszystkich ludzi takiego poziomu zdrowia, który pozwala im żyć produktywnie nie tylko w sensie ekonomicznym, ale i społecznym. Mimo jednak znacznych zasobów wydawanych na ochronę zdrowia oraz postęp w dziedzinie techniki medycznej, zdrowie osób dorosłych, a także, co jest coraz częściej akcentowane, młodzieży kształtuje się poniżej oczekiwanego poziomu. Zmiana tej sytuacji wymaga planowania działań w ochronie zdrowia w oparciu o rzetelne informacje na temat rzeczywistych potrzeb i problemów zdrowotnych populacji oraz możliwości podnoszenia poziomu warunków życia, które uważane są za podstawowe warunki zdrowotności. Niniejszy artykuł przedstawia kilka wybranych zagadnień ochrony zdrowia młodzieży w środowisku miejskim. Problemy związane z ochroną zdrowia młodzieży w środowisku miejskim zostały rozpoznane poprzez zastosowanie metody badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół zawodowych w Województwie Dolnośląskim. Badania te wykazały istnienie w tej populacji wielu problemów, które należy ująć w planowaniu działań odnoszących się do ochrony zdrowia. Problemów takich jak: - niski poziom świadomości zdrowotnej wśród uczniów, - zachowania niekorzystne dla zdrowia, związane ze spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu oraz podejmowaniem aktywności seksualnej bez żadnej ochrony, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, - niedoceniane przez młodych ludzi znaczenia zdrowia, - ograniczonego ...

  Streszczenie angielskie: The basic objective of the health protection system is for all people to achieve such a health level which enables them to live in a productive way in both the economic and the social sense. However, in spite of a significant resources spent on health protection and the advances in medical technology, the health of adults and, which is increasingly emphasized, of young people is below the expected level. To change this situation it is needed to plan health protection activities on the basis of reliable information on current health needs and problems in the population as well as on the possibilities to improve living conditions recognized as the premises of health. The paper presents some selected problems of health protection for young people in the town environment. The health protection problems for young people in the town environment were identified on the basis of questionnaire investigations conducted among pupils of a trade school in Lower Silesia. The investigations carried out among the pupils indicated the existence of many problems which need to be considered in planning health protection activities for this population, which are indicated by: - the low level of health conscience among pupils, - the behaviour unfavourable to health, connected with drinking alcohol, smoking tobacco and commercing sexual acitivity by juvenile persons and without any protection, - the lack of skills needed to cope with stress, - understimating the importance of health by ...

  stosując format: