Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMASZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1: a possible role in the pathogenesis of endometriosis.
Autorzy: Szamatowicz J., Laudański P., Tomaszewska I.
Źródło: Hum. Reprod. 2002: 17 (2) s.284-288, il., tab., bibliogr. s. 287-288
Sygnatura GBL: 313,265

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of endopeptidases which play a role in the degradation and turnover of extracellular matrix proteins. Their action is regulated by specific tissue inhibitors called tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). Methods: We measured the concentrations of total and active MMP-9 in peritoneal fluid of infertile women with mild or moderate endometriosis (n = 22) and compared them with those in a control group of infertile patients (n = 21). Results: We found that the mean (ń SD) total concentrations of MMP-9 in the peritoneal fluid of patients with endometriosis was 6.2 ń 1.8 ng/ml, in comparison with 2.9 ń 2.6 ng/ml in the control group (P = 0.001). Concenrations of active MMP-9 did not differ significantly between the groups. The concentrations of TIMP-1, after logarithmic transformation, were significantly lower (P = 0.017) in endometriotic peritoneal fluids than in peritoneal fluid of control women, 1.02 ń 0.21 ng/ml and 1.16 ń 0.18 ng/ml respectively. No correlation between stage of disease, steroid hormone concentration, MMP-9 (total and active) and TIMP-1 was found. Conclusions: These results suggest that a disturbed equilibrium exists between MMP-9 and TIMP-1 in peritoneal fluid of women with endometriosis. This may play an important role in the pathogenesis of the disease.


  2/20

  Tytuł oryginału: Chemokine growth-regulated-ŕ: a possible role in the pathogenesis of endometriosis.
  Autorzy: Szamatowicz J[acek], Laudański P., Tomaszewska I., Szamatowicz M[arian]
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (2) s.137-141, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Endometriosis is a common disease in women at reproductive age. We investigated the concentration of neutrophil-activating factor (growth-regulated gene-ŕ, GRO-ŕ) (a member of the chemokine family), in peritoneal fluid of infertile women with or without endometriosis. Peritoneal fluid was obtained laparoscopically from 22 women with and 21 without visible endometriotic lesions. GRO-ŕ concentration was measured by the use of an ELISA kit. Median concentration of GRO-ŕ was 87.65 ń 56.19 pg/ml in the study group and 60.72 ń 11.98 pg/ml in the control group. The distribution of data differed from normal, therefore logarithmic transformation of data was performed. Concentration of GRO-ŕ was significantly higher in the peritoneal fluid of women with endometriosis when compared with controls (p = 0.05). No correlation between concentration of GRO-ŕ, stage of endometriosis, duration of infertility or sex steroid hormone levels was found. The study shows that GRO-ŕ may play a role in the pathogenesis of endometriosis, possibly by chemoattraction and activation of neutrophils present in higher numbers in the peritoneal fluid of women with endometriosis. It is also feasible that the angiogenic properties of GRO-ŕ might prompt the progression of endometriotic lesions.


  3/20

  Tytuł oryginału: Poprawa wyników leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyskokiego ryzyka w latach 1981 - 2000.
  Tytuł angielski: Improvement of treatment results in children with high-risk acute lymphoblastic leukemia between 1981-2000.
  Autorzy: Kwiecińska K., Skoczeń Sz[ymon], Balwierz W[alentyna], Moryl-Bujakowska A[ngelina], Chybicka A[licja], Pisarek J., Juszczak K., Wachowiak J., Derwich K[atarzyna], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Tomaszewska R., Matysiak M[ichał], Krauze A., Rokicka-Milewska R[oma], Pawelec K., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Wiśniewska-Ślusarz H., Wysocki M[ichał], Styczyński J[an], Świątkiewicz V.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu poprawy wyników leczenia dzieci z ostą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka wprowadzono kolejno modyfikowane amerykańskie protokoły: "Nowy York" (1987 r.) i "Nowy York I" (1997 r.). Wstępne wyniki leczenia protokołem New York I są istotnie lepsze od uzyskiwanych poprzednio.

  Streszczenie angielskie: In term of improving the treatment results achieved of children presenting with high risk acute lymphoblastic leukemia modified "New York" (1987) and "Now York I" (1997) American protocols were introduced. Preliminary results obtained on "New York I" protocol are significantly better than previously.


  4/20

  Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej u dzieci z zastosowaniem idarubicyny.
  Tytuł angielski: Preliminary results of treatment of children with acute nonlymphoblastic leukemia according to protocol with idarubicine.
  Autorzy: Dłużniewska A[gnieszka], Balwierz W[alentyna], Bujakowska A., Balcerska A., Chybicka A[licja], Kowalczyk J[erzy], Matysiak M[ichał], Rokicka-Milewska R[oma], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Wachowiak J[acek], Wysocki M[ichał], Dobaczewski G., Niedźwiecki M., Lewandowska D[anuta], Stefaniak M., Krenke K., Malinowska A., Tomaszewska R., Styczyński J[an]
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.29-32, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono poprawę wyników leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej po wprowadzeniu programu z użyciem idarubicyny. Wśród 67 ocenianych dzieci remisje uzyskało 80,6 proc. Ponad 3-letnie przeżycie całkowite i przeżycie wolne od zdarzeń wynosiły odpowiednio: 66 proc. i 59 proc.

  Streszczenie angielskie: We present improvement of treatment results of childchood acute non-luymphoblastic leukemia after introduction of new protocol with the use of idarubicine. Among 67 eligible children remissions were achieved in 54 (80,6 p.c.). The estimated 3-year overall survival and event-free survival were 66 p.c. and 59 p.c. respectively.


  5/20

  Tytuł oryginału: Zapalenie naczyń mózgu prawdopodobną przyczyną powikłań neurologicznych u dziecka z chorobą Sch”nleina-Henocha.
  Tytuł angielski: Vasculitis of cerebral vessels, probable cause of neurological complications in a child with Sch”nlein-Henoch purpura.
  Autorzy: Zoch-Zwierz Walentyna, Biernacka Anna, Tomaszewska Barbara, Wasilewska Anna, Wierciński Ryszard, Winiecka Wiesława, Niewiarowska Alicja, Smółko Małgorzata, Korzeniecka-Kozerska Agata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.306-308, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 6-letniego chłopca, u którego w przebiegu plamicy Sch”nleina-Henocha wystąpiły powikłania neurologiczne w postaci utraty przytomności, uogólnionych drgawek i zaburzenia widzenia. Badanie MR wykazało obszary niedokrwienne w okolicy ciemieniowo-potylicznej mózgu, wskazujące na istnienie rozległego zapalenia drobnych naczyń (vasculitis).

  Streszczenie angielskie: We report 6-years old boy with Sch”nlein-Henoch purpura who presented neurologic manifestations: depressed state generalised covulsions, and cortical blindness. Sequential magnetic resonance imaging showed bilateral cerebral ischemic leisons in teh cortex and white matter of parieto-occipital lobes coused by vasculitis.


  6/20

  Tytuł oryginału: Ciśnienie tętnicze krwi oceniane metodą całodobowego monitorowania w zależności od wskaźnika masy ciała u dzieci zdrowych.
  Tytuł angielski: Monitoring of 24-hours blood pressure in relation to body mass index in healthy children.
  Autorzy: Wasilewska Anna, Zoch-Zwierz Walentyna Maria, Tomaszewska Barbara, Biernacka Anna, Wierciński Ryszard, Sabasińska Anna, Jadeszko Iwona
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.392-397, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opracowanie siatek centylowych ciśnienia tętniczego krwi ocenianego metodą 24-godzinnego monitorowania w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI) u dzieci w wieku 7-17 lat z województwa podlaskiego. Badania przeprowadzono w grupie 525 zdrowych dzieci, w tym: grupa I - 253 dziewczynki, grupa II - 272 chłopców. Dzieci zostały podzielone na podgrupy w zależności od wartości wskaźnika BMI (13,0 - 24,9) co 2. jednostki. Ciśnienie tętnicze skurczowe (RPs) oraz rozkurczowe (RRr) było rejestrowane co 15 min. w okresie aktywności oraz co 60 min. w czasie snu przy użyciu aparatów Quiet Tycos ABPM f. Welch Allyn Tycos USA oraz BR-102 f. Schiller. Wyniki wykazały istnienie dodatniej korelacji między BMI, a ciśnieniem skurczowym. Uzyskane zakresy RPs z całej doby przy najniższym BMI wynosiły od 97 mm Hg (5 centyl) do 109 mm Hg (95 centyl) u dziewcząt i odpowiednio 99 do 110 m Hg u chłopców. Przy najwyższym BMI wartości RPs wynosiły: 115-130 mm Hg w grupie dziewcząt i 121 - 135 mm Hg w grupie chłopców. Różnice ciśnienia rozkurczowego w zależności od BMI były znacznie mniejsze. Nie było korelacji między RRr, a BMI. Wykreślono siatki centylowe dla dzieci obu płci w zalezności od wskaźnika BMI dla ciśnienia zarejestrowanego w ciągu doby oraz w ciągu dnia i nocy. Stwierdzono wprost proporcjonalną zależność między ciśnieniem skurczowym, ocenianym metodą całodobowego monitorowania a BMI u dzieci w wieku 7-17 lat. Przygotowane siatki dotyczą zależności ciśnienia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to prepare the centile ranks for blood pressure measured by 24-hour blood pressure monitoring in relation to body mass index (BMI) in children aged 7-17 years from our district. The examinations were carried out in group of 525 healthy children aged 7-17 years, in group I - 253 girls, and in group II - 272 boys. Children were subdivided into six subgroups in dependence on the value of BMI (from 13.0 to 24.9) every 2 units. Systolic (RRs) and diastolic (RRd) blood pressure were recorded every 15 minutes during activity and every 60 minutes at rest using Quiet Tycos ABPM f. Welch Allyn Tycos USA and BR-102 monitor f. Schiller. The results showed positive correlation between BMI and systolic blood pressure. Obtained results of RRs during 24 hours, by the lowest value of BMI was from 97 mm Hg (5-th centile) to 109 mm Hg (95-th centile) in girls and 99 to 110 mm Hg in boys respectively. By the highest BMI values RRs were within the range 115-130 mm hg in group of girls and 121-135 mm hg in group of boys. Differences in RRr in dependence on BMI values were significantly lower. There was no correlation between RRr and BMI. The centile ranks for children of both sexes in dependence on BMI for 24-hour blood pressure and blood pressure monitoring were prepared. Directly proportional correlation between systolic blood pressure measured by a 24-hour blood pressure monitoring and BMI in children aged 7-17 years was found. Prepared centile ranks refer to ...


  7/20

  Tytuł oryginału: Wydalanie interleukiny 6, interleukiny 8 oraz interleukiny 13 w moczu dzieci chorych na ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.
  Tytuł angielski: The excretion of interleukin 6, interleukin 8 and interleukin 13 in urine of children with acute pyelonephritis.
  Autorzy: Zoch-Zwierz Walentyna Maria, Wasilewska Anna, Porowski Tadeusz, Tomaszewska Barbara, Smółko Małgorzata, Koput Alicja, Janicka Katarzyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.398-401, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wydalania w moczu prozapalnej interleukiny 6 i 8 (IL-6, IL-8) oraz przeciwzapalnej IL-13. Badania wykonano u 19 dzieci (grupa I) chorych na OZN, przed leczeniem przeciwbakteryjnym i u 20 dzieci zdrowych (grupa II). Stęzenie badanych cytokin oznaczano metodą immunoenzymatyczną w moczu z pierwszej dziennej porcji i wyrażono w pg/ćmol kreatyniny. Wydalanie IL-6 wykazano u 86 proc., IL-8 u 100 proc., IL-13 u 52 proc. dzieci chorych 85 razy, IL-6 trzykrotnie, a IL-13 była wykrywana tylko w ilościach śladowych. Stwierdzono korelację między IL-6 i IL-8, natomiast nie było korelacji między IL-6 i IL-8, a IL-13. A zatem w moczu dzieci chorych na OZN nie było zależności między wydalanymi cytokinami prozapalnymi (IL-6, IL-8), a cytokiną przeciwzapalną (IL-13).

  Streszczenie angielskie: The aim of work was the assessment of urine excretion of proinflammatory cytokines IL-6 and IL-8 and antyinflammaotry IL-13. The examinations were carried out in 19 children (group I) with APN, before antibacterial treatment and in 20 healthy children. The concentration of cytokines was examined by immunoenzymatic method in first morning portion and was expressed in pg/ćmol cr. Exretion of IL-6 was showed in 86 p.c., IL-8 - in 100 p.c. and IL-13 in 52 p.c. children with APN. In comparison with control group, the concentration of IL-8 in ill children increased 85 times, IL-6 3 times and the concentration of IL-13 was observed only in trace amounts. There was correlation between IL-6 and IL-8, but no correlation between both IL-6 and IL-8 and IL-13 was found. In urine of children with APN there was no correlation between both IL_6 and IL-8 and IL-13 was found. In urine of children with APN there was no correlation between excretion of proinflamatory ctyokine (IL-6, IL-8), and antyinflammatory IL-13.


  8/20

  Tytuł oryginału: Evaluation of bladder instability in children with recurrent urinary tract infections.
  Autorzy: Winiecka Wiesława, Zoch-Zwierz Walentyna, Wasilewska Anna, Wierciński Ryszard, Tomaszewska Barbara, Korzeniecka-Kozerska Agata, Porowski Tadeusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR19-CR23, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Impairment in the functions of the lower urinary tract can be the cause of recurrent urinary tract infections (UTI) and vesicoureteral reflux (VUR) in children. The purpose of our research was to evalute the frequency of occurrence of bladder instability in children with UTI. Material/methods: The research involved 114 children (21 boys, 93 girls), ranging in age from 5 to 16. Group I consisted of 61 children with a history of recurrent UTI, while Gorup II included 53 children with recurrent UTI and VUR. Urodynamic tests (uroflowmetry and cystometry) were done on all the children, while in selected cases profilometry was also performed, using a Duet apparatus (Dantec Medical A/S). Results: Abonrmal functioning of the lower urinary tract was found in 45 children (74 p.c.) from Group I and 44 children (84 p.c.) grom Gorup II. The most common dysfunction was instability of the detrusor muscle, which was found in 52 children (45 p.c.), including 23 (38 p.c.) from Group I and 29 (55 p.c.) from Group II. In 19 children detrusor instability was accompanied by reduced bladder volume, and in 8 cases there as a lack of detrusor-sphincter coordination. In both groups ca. 20 p.c. of the children did not present with symptoms indicating urination dysfunctions. Ca. 80 p.c. reported various symptoms, of which the most common were nocturnal wetting and urinary urgency. In half of the children from Group I and one-fourth of the children from Group II there were several co-occurring symptoms; nocturnal and diurnal wetting, pollakiruria, and urinary urgency, or all three symptoms simultaneously. Conclusions: The most common disturbance of lower urinary tract functioning in these children with recurrent UTI was instaability of the detrusor muscle, which occurred more often in children with VUR.


  9/20

  Tytuł oryginału: Ocena biologicznej tolerancji protezki strzemienia.
  Tytuł angielski: Evaluation of stapes prothesis biocompability.
  Autorzy: Składzień Jacek, Trąbka-Zawicki Paweł, Tomaszewska Romana
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.687-688, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorej z otosklerozą, której w 1982 r. zastąpiono strzemię tarflenową protezką. Po 18 latach, podczas reoperacji, protezkę usunięto. W uchu środkowym nie znaleziono zmian świadczących o nietolerancji protezki, natomiast w ocenie histopatologicznej stwierdzono reakcję typu ciała obcego.


  10/20

  Tytuł oryginału: Ocena ekspresji receptora Fas oraz stężenie rozpuszczalnego ligandu Fas (sFasL) w ostrych białaczkach.
  Tytuł angielski: Expression of Fas receptor and soluble Fas ligand (sFasL) concentration in acute leukemias.
  Autorzy: Urbaniak-Kujda Donata, Jaźwiec Bożena, Tomaszewska-Toporska Beata, Wołowiec Dariusz, Kapelko-Słowik Katarzyna, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.873-878, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do podstawowych mechanizmów obrony przeciwbiałaczkowej należy apoptoza wywołana przez oddziaływanie limfocytów T cytotoksycznych z komórkami blastycznymi za pośrednictwem cząstek Fas i Fas ligand (FasL). Słabo poznanym problemem jest skuteczność blokowania Fas na komórce blastycznej przez rozpuszczalną formę FasL (sFasL) obecną w surowicy oraz rola komórek blastycznych jako źródło krążącego sFasL. Badaniom poddano 48 pocjentów, 32 z ostrą białaczką szpikową (o.b.s.) i 16 z ostrą białaczką limfoblastyczną (o.b.l.). Metodą immunocytofluorymetryczną oznaczono ekspresję receptora Fas na komórkach białaczkowych szpiku oraz określono jej związek ze stężeniem rozpuszczalnego FasL w surowicy pacjentów przed rozpoczęciem chemioterapii, po osiągnięciu remisji oraz we wznowie choroby. Na komórkach blastycznych wszystkich pacjentów stwierdzono ekspresję Fas, przy czym poziom ekspresji wahał się od 0,8 do 100 proc. i był statystycznie wyższy na mielo- niż na linfoblastach. Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy ekspresją Fas a uzyskaniem remisji białaczki. W porównaniu ze zdrowymi kontrolani surowiczy poziom sFasL był istotnie wyższy u chorych z ostrą białaczką, normalizował się po uzyskaniu remisji całkowitej i ponownie wzrastał we wznowie. Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy odsetkiem komórek blastycznych Fas a stężeniem surowiczego sFasL. Otrzynane wyniki sugerują, że komórki białaczkowe mogą być źródłem sFasL, surowicze stężenie sFasL może natomiast służyć jako parametr monitorowania aktywności choroby.


  11/20

  Tytuł oryginału: Choroby krwi i układu krwiotwórczego u dzieci
  Autorzy: Borysławska Anna, Bubała Halina, Janik-Moszant Alina, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Tomaszewska Renata
  Opracowanie edytorskie: Sońta-Jakimczyk Danuta (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 97, [1] s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,908

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/20

  Tytuł oryginału: Komórki neuroendokrynowe w prawidłowym gruczole krokowym i zróżnicowanie neuroendokrynowe w adenocarcinoma prostatae.
  Tytuł angielski: Prostatic neuroendocrine cells and neuroendocrine differentiation in adenocarcinoma prostatae.
  Autorzy: Moskalewski Stanisław, Biernacka-Wawrzonek Dorota, Tomaszewska Alicja
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.413-421, il., bibligor. 111 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pomimo licznych badań, wiele istotnych zagadnień dotyczących pochodzenia i czynności komórek neuroendokrynowych (NE) gruczołu krokowego pozostaje nierozstrzygniętych. Według jednych autorów komórki NE dochodzą do gruczołu krokowego z grzebienia nerwowego w okresie płodowym; inni sądzą, że powstają lokalnie, z komórek macierzystych wspólnych dla wewnątrz- i zewnątrzwydzielniczej części stercza. Komórki NE stanowią mieszaną populację, zawierającą szereg typów komórek wytwarzających serotoninę, i/lub różne białka, przeważnie o charakterze hormonów albo cytokin. Większość komórek NE zawiera chromograninę A i na tej podstawie identyfikuje się je metodami immunocytochemicznymi. Do ważniejszych substancji, wytwarzanych przez komórki NE, należy: serotonina, kalcytonina, swoista enolaza neuronów i naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF). Ten ostatni, wpływając na rozwój naczyń, może przyśpieszać wzrost nowotworu. Wykazano także dodatnią zależność pomiędzy liczbą komórek NE, wykazujących ekspresję VEGF, zagęszczeniem mikronaczyń w obrębie raka i szybkością jego wzrostu. W prawidłowym gruczole krokowym i w jego łągodnym przeroście (benign prostate hyperplasia; BPH) komórki NE występują częściej w obrębie nabłonka dużych przewodów wyprowadzających i w leżących w pobliżu pęcherzykach gruczołowych, rzadziej w okolicy podtorebkowej. Komórki NE nie mają receptora dla horomonów androgennych. W rakach stercza komórki NE w znacznej liczbie przypadków (14-100 proc. w różnych ...

  Streszczenie angielskie: Despie numerous studies many aspects of prostatic neuroendocrine (NE) cell origin and function remain unexplained. According to some authros NE cells migrate to the prostate from the neural crest in the fetal period; others postulate local differentiation of NE cells from stem cells common for endo- and exocrine part of the gland. NE cells represent a mixed population containing several types of cells secreting serotonin, and/or various proteins, mainly of hormonal or cytokine-like character. Most of NE cells contain chromogranin A, serving as a useful marker for their immunocytochemical detection. Other important substances secreted by NE cells are calcitonin, neuron-specific enolase and vascular-endothelial growth factor (VEGF). THe last factor, stimulating angiogenesis, may accelerate cancer growth. A positive correlation has been demonstrated between the number of NE cells expressin BEGF, the density of microvessels and cancer progression. In the healhty prostate and in benign prostate hyperplasia (BPH) NE cells occur more frequently within duct epithelium and in acini close to the ducts, than in the subcapsular region. They do not express receptors for androgens. In adenocarcinoma, in 14-100 p.c. of cases, they form focal accumulations, frequently containing a considreable number of cells - a phenomenon referred to as neurondocrine differentiation. In some cases of neuroendocrine differentiation an increased concentration of chromogranin A - a specfic marker of ...


  13/20

  Tytuł oryginału: The influence of epidermal growth factor on the course of ischemia-reperfusion induced pancreatitis in rats.
  Autorzy: Tomaszewska R., Dembiński A[rtur], Warzecha Z., Ceranowicz P., Konturek S[tanisław] J., Stachura J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.183-198, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Acute pancreatitis is accompanied by the enhanced expression of EGF in the pancreas and the administration of EGF was found to exhibit the beneficial efect on edematous cerulein-induced pancreatitis. Therefore, we decided to determine the influence of EGF on necro-hemorrhagic pancreatitis induced by ischaemia and reperfusion (I/R). Acute pancreatitis ws induced in rats by rectricting the pancreatic blood flow (PBF) in the inferior splenic artery for 30 min using microvascular clips. EGF was administered three times daily (10ć/kg per dose s.c.) starting immediately after the clips removal. Rats were sacrificied on day 1,3,5,10 and 21 following ischemia. PBF was measured using a laser Doppler flowmeter. Morphological signs of pancreatitis, as well as the levels of plasma amylase, lipase, interleukin-1á and interleukin-10 concentration and pancreatic cell proliferation were examined. Results: Ischemia with reperfusion caused necro-hemorrhagic pancreatitis with a histological and biochemical maifestation of pancreatic damage, followed by a spontaneous regeneration. The administration of EGF caused the reduction in the histological signs of pancreatic damage, such as necrosis, edema and leukocyte infiltration, and accelerated the pancreatic repair. Also, EGF treatment significantly attenuated the reduction in pancreatic blood flow and DNA syntehsis. The activity of plasma amylase and lipase, as well as plasma interleukin-1á and interleukin-10 concentrations were decreased in EGF treated animals. Conclusions: ...


  14/20

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość syderoblastyczna u 14-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Sideroblastic anemia in a 14-year old boy.
  Autorzy: Janik-Moszant Anna, Tomaszewska Renata, Szczepański Tomasz, Klimza Małgorzata, Lewanowicz Wiesław, Sońta-Jakimczyk Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1073-1075, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość syderoblastyczna od 1956 r., tj. od następnego doniesienia Bjorkmana jest uważana za stan przednowotworowy. Obecnie choroba ta została zaliczona do zespołów mielodysplastycznych. Opisano 14-letniego chłopca skierowanego do Kliniki Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii w Zabrzu z podejrzeniem niedokrwistości hemolitycznej, u którego ostatecznie rozpoznano zespół mielodysplastyczny. Na podstawie mielogramu (15 proc. syderoblastów pierścieniowatych) oraz badania trepanobioptatu ustalono rozpoznanie opornej na leczenie niedokrwistości z obecnością pierścieniowatych syderoblastów. Po ośmiu miesiącach od rozpoznania wykonano alllogeniczny przeszczep szpiku kostnego od zgodnego w układzie HLA brata.

  Streszczenie angielskie: Sideroblastic anemia has been considered a pre-malignant condition since its initial description by Bjorkman in 1956. Currently, this disease is included into group of myelodysplastic syndromes. We present a 14-year-old boy admitted to the Department of Pediatric Hematology and Chemotherapy in Zabrze suspected of hemolytic anemia, in whom, a final diagnosis of myelodysplastic syndrome was established. Based on bone marrow aspirate (15 p.c. of ringed sideroblasts) and trephine biopsy, a diagnosis of refractory anemia with ringed sideroblasts could be established. The boy underwent successful allogenic bone marrow transplantation from his HLA-matched brother eight months from diagnosis.


  15/20

  Tytuł oryginału: Sensory nerves in central and peripheral control of pancreatic integrity by leptin and melatonin.
  Autorzy: Jaworek J[olanta], Bonior J., Leja-Szpak A. K., Kot M., Tomaszewska R., Stachura J., Pawlik W. W., Konturek S[tanisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (1) s.51-74, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Central nervous system affects pancreatic secretion of enzymes however, the neural modulation of acute pancreatitis has not been investigated. Leptin and melatonin have been recently reported to affect the inflammatory response of various tissues. The identification of specific receptors for both peptides in the pancreas suggests that leptin and melatonin could contribute to the pancreatic protection against inflammation. The aim of this study was: 1) to compare the effect of intracerebroventricular (i.c.v.) or intraperitoneal (i.p.) administration of leptin or melatonin on the course of caerulein-induced pancreatitis (CIP) in the rat, 2) to examine the involvement of sensory nerves (SN) and calcitonin gene-related peptide (CGRP) in pancreatic protection afforded by leptin or melatonin, 3) to assess the effect of tested peptides on lipid peroxidation products (MDA + 4-HNE) in pancreas of CIP rats, 4) to investigate the influence of leptin or melatonin on nitric oxide (NO) release from isolated pancreatic acini and 5) to determine the effects of caerulein and leptin on leptin receptor gene expression in these acini by RT-PCR was induced by subcutaneous (s.c.) infusion of caerulein (25 ćg/kg) to the conscious rats, confirmed by the significant increases of pancreatic weight and plasma amylase and by histological examination. This was accompanied in marked reduction of pancreatic blood flow and significant rise of MDA + 4HNE in the pacreas. Leptin or melatonin were administered i.p. or i.c.v. 30 min prior to the start of CIP...


  16/20

  Tytuł oryginału: Wartość biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej monitorowanej ultrasonograficznie w diagnostyce zmian ogniskowych nadnerczy.
  Tytuł angielski: The value of FNAB US monitored in diagnosis of adrenal masses.
  Autorzy: Walas Maria Krystyna, Tomaszewska Romana, Kulpa Marcin
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.7-11, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono materiał 100 biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych nadnerczy, monitorowanych ultrasonograficznie (BAC/USG), wykonanych w latach 1990-1998. W 49 proc. przypadków wykryto nowotwory złośliwe pierwotne i przerzutowe, w tym, w największej ilości przerzuty raka oskrzela (26 proc.), ponadto przerzuty raka nerki, wątroby i jelita grubgo (4 proc.). Pierwotnego raka kory nadnerczy zweryfikowano u 7 chorych. U 19 proc. chorych w badaniu cytologicznym rozpoznano gruczolaka kory nadnerczy. Ponadto zweryfikowano inne nienowotworowe zmiany ogniskowe nadnerczy takie jak torbiele, nacieki zapalne, ropnie i gruźlice sumarycznie u 15 chorych. Prawidłowy obraz cytologiczny nadnerczy uzyskano w 10 proc. przypadków. Materiał oceniono jako niediagnostyczny w 7 przypadkach. Zanotowano jedno powikłanie w postaci krwiaka wątroby po biopsji prawego nadnercza, przez prawy płat wątroby (1 proc.). Uzyskane wskaźniki czułości (0,92) i swoistości (0,91) pozwalają na wysoką ocenę przydatności BAC/USG w diagnostyce zmian ogniskowych nadnerczy.

  Streszczenie angielskie: The material of 100 FNAB US monitored of adrenal masses performed in 1990-1998 years has been estimated. In 48 p.c. of cases primary and metastatic malignant neoplasms has been diagnosed, in the bigest amount bronchial carcinoma metastases (26 p.c.), morover metastases of renal, liver, gastric and colon cancer. Primary adrenal cancer has been verified in 7 p.c. patients. In the group of 19 p.c. of patients adrenal adenoma has been diagnosed in cytological examination. Besides other non-neoplasmatic adrenal focal lesions such as these as cystes, inflammatory processes, abscesses and tuberculosis has been summary verified in 15 of patients. Normal cytological adrenal pattern has been obtained in 10 p.c. cases. Material has been estiamted as non-diagnosyic in 7 of cases. One complication liver hematoma after right adrenal biopsy trough right liver lobe has been stated. Obtained sensivity (0,91) and specifity indexes (0,96) allow for high estimation of FNAB US monitored usefullness in diagnosis of adrenal masses.


  17/20

  Tytuł oryginału: A simple and rapid liquid chromatographic method for the determination of metronidazole and its hydroxymetabolite in plasma and cutaneous microdialysates.
  Autorzy: Klimowicz Adam, Bielecka-Grzela Stanisława, Tomaszewska Urszula
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.327-331, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A rapid, accurate, simple and low-cost method for quantitative determination of metronidazole and its hydroxymetabolite, in plasma and microdialysate samples, using tinidazole as internal standard, has been developed. Metronidazole is widely used as a valuable agent for antiprotozoal as well as antibiotic therapy when anaerobic organisms are involved. Separation of the compounds studied was performed on a 120X4 mm analytical column, filled with LiChrosorb RP-8, 5 ćm, the mobile phase consisted of 0.05 mol/L aqueous solution of potassium dihydrogen phosphate, adjusted to pH=3.5 with orthophosphoric acid, methanol and acetonitrile (40:22:3, v/v/v). Detection was performed at 320 nm. Intra- and interserial precision was below 4,6 p.c. and 7.9 p.c., respectively, for both the compounds studied. The presented method is suitable for pharmacokinetic studies.


  18/20

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/20

  Tytuł oryginału: Role of endogenous melatonin and its MT2 receptor in the modulation of caerulein-induced pancreatitis in the rat.
  Autorzy: Jaworek J., Konturek S[tanisław] J., Leja-Szpak A., Nawrot K., Bonior J., Tomaszewska R., Stachura J., Pawlik W. W.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.791-804, il., tab., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The present study investigated the involvement of endogenous melatonin in the prevention of pancreatic damage provoked by caerulein-induced pancreatitis (CIP) by using the luzindole, the antagonist of melatonin MT2 receptors. CIP was produced by subcutaneous infusion of caerulein to conscious rats (25 ćg/kg). Luzindole (1, 2 or 4 mg/kg) was given as an intraperitoneal bolus injection 30 min prior to the start of CIP. Lipid peroxidation products, malondialdehyde (MDA) and 4-hydroxynonenal (4-HNE) were measured in the pancreas by LPO-584 commercial kit. CIP was confirmed by histological examination and manifested by significant increases of plasma activities of amylase, lipase and tumor necrosis factor ŕ (TNFŕ) (by 500 p.c., 1000 p.c. and 600 p.c., respectively) comparing to the control values. This was accompanied by a 40 p.c. limitation in pancreatic blood flow (PBF) and by 200 p.c. increase of MDA + 4-HNE in the pancreas of CIP rats. Administration of luzindole to the CIP rats reduced PBF, aggravated the histological manifestations of pancreatitis, resulted in the significantaugmentation of pancreatic MDA + 4-HNE content, and produced the marked increases of plasma levels of lipase, amylase and TNFŕ, comparing to the values observes in the rats with CIP alone. These results suggest that endogenous melatonin through its receptor MT2, plays important role in the attenuation of pancreatic damage produced by overstimulation with caerulein.


  20/20

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego (electron paramagnetic resonance - EPR) w analizie typów i struktury elektronowej oraz koncentracji wolnych rodników w ścianach tętniczych zmienionych miażdżycowo.
  Tytuł angielski: The use of electron paramagnetic resonance in the analysis of electron types and structures and the concentration of free radical in sclerotic artery walls.
  Autorzy: Guzik P., Krzymieniewski R., Proszowski A., Tarchalski J., Tomaszewska K., Bogusz Z., Wysocki H.
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.116-119, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szereg badań doświadczalnych na zwierzętach i w hodowlach tkankowych wykazuje obecność stanu zapalnego toczącego się w obrębie zmian miażdżycowych oraz w ścianach naczyń zmienionych miażdżycowo. Procesowi zapalenia nieodłącznie towarzyszy powstawanie wolnych rodników. Celem pracy była próba wykorzystania metody elektronowego rezonansu paramagnetycznego (electron paramagnetic resonanse - EPR) w analizie typów i struktury elektronowej oraz koncentracji wolnych rodników w ścianach zmienionych miażdżycowo tętnic. Badaniem objęto 9 chorych, których zakwalifikowano do amputacji jednej z kończyn z powodu rozwiniętej miażdżycy i zaburzeń ukrwienia części obwodowych lub pomostowania tętniczego z powodu upośledzenia drożności tętnicy obwodowej (6 osób), zabiegu naczyniowego z powodu tętniaka aorty brzusznej (2 osoby), resekcji żołądka z powodu choroby nowotworowej. Uzyskany materiał pochodzący z usuwanych fragmentow naczyń tętniczych, podzielono na kilka części, a następnie utrwalono w ciekłym azocie do dalszych badań EPR, które wykonano przy użyciu spektrometru firmy Bruker typ EMX pracujący w paśmie 9 GHz. W większości zbadanych próbek wykryto 4 rodzaje centrów paramagnetycznych. Są to (1) centra dające sygnały EPR typowe dla rodnikowych form nadtlenkowych białek, (2) sygnały związane z jonorodnikami w których niesparowany elektron zlokalizowany jest na aminokwasach zawierających atomy siarki, np. na cysteinie, (3) centra dające sygnał prawdopodobnie związany z kompleksami ...

  Streszczenie angielskie: Experimental animal studies show that inflammation is present in atherosclerotic plaques and the surrounding vascular wall. It is known that free radicals are generated during inflammatory reactions. The aim was to of the investigate the practical role of electron paramagnetic resonance (EPR) in the identification of free radicals in human arterial walls affected by atherosclerosis. Peripheral arteries with atherosclerotic changes were isolated from legs amputated because of several peripheral arterial stenosis (6 patients), the walls of aortic aneurysms excised during reconstructive procedures (2 patients) and from arteries supplying a cancer-infiltrated stomach during its resection (1 patient). The material obtained was immediately frozen in liquid nitrogen and preserved for later EPR examination (EMX spectrometer, Bruker, USA). There were 4 different paramagnetic centers in all arterial wall samples analysed, i.e. (1) centres with signals typical for protein peroxides, (2) centers with signals corresponding to ion free radicals associated with sulphur amino acidis, (3) centers linked to oragnic complexes containing Cu+2 (superoxide dismutase, metal proteinases) and (4) centres associated with Fe+2 and Fe+3 ions present in haem, cytochromes and catalase. All arterial wall samples had at least one free radical with a paramagnetic centre. Of the tissues analysed the strongest EPR signals were found in arterial walls from aortic aneurysms. Conclusion. EPR seems to be ...

  stosując format: