Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMASIK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Podstawy poprawy jakości w medycynie rodzinnej
Autorzy: Tomasik Tomasz, Windak Adam, Król Zbigniew J., Jacobs Max, Topór-Mądry Roman
Źródło: - Kraków, Zdrowie i Zarządzanie sp. z o.o. 2002, 92 s. : il., tab., 23 cm.
Sygnatura GBL: 737,788

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • standard


  2/12

  Tytuł oryginału: GLP-1 as a satiety fctor in children with eating disorders.
  Autorzy: Tomasik P. J., Sztefko K., Malek A.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (2) s.77-80, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: GLP-1, with its insulinotropic properties and direct action on satiety center in the brain, may be the main hormone regulating the amount of ingested food. In this study, GLP-1 secretion was investigated in age-matched adolescent girls (14 ń 2 years): 13 with anorexia nervosa (BMI 14.8 ń 1.4 kg/mý), 13 with simple obesity (BMI 33.0 ń 3.3 kg/mý) and 10 healthy girls as a control group (BMI 21.6 ń 0.7 kg/mý). Each girl was subjected to OGTT and standard meal tests after a 12h overnight fast. Blood samples were collected before and 15, 30, 60, and 120 min after the stimulation. The mean fasted GLP-1 levels in simple obesity group (1.6 ń 0.3 pmol/l) and in anorexia nervosa group (1.7 ń 0.3 pmol/l) were significantly lower than those in the control group (2.6 ń 0.4 pmol) (p 0.05) in both cases). The highest peak concentration of GLP-1 was observed in the control group after both stimuli. In each group, the mean integrated GLP-1 outputs were almost twice as high after OGTT than after the test meal (p 0.001 in each case). In our opinion, low secretion of GLP-1 in girls with simple obesity may seriously and negatively influence the course of this disease. On the other hand, low GLP-1 levels in girls with anorexia nervosa are beneficial and promote appetite.


  3/12

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna i prognostyczna oznaczania stężenia interleukiny-10 u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Diagnostic and prognostic reliability of interleukin-10 measurements in very low birth weight infants with late-onset sepsis.
  Autorzy: Kwinta Przemko, Tomasik Tomasz, Mitkowska Zofia, Pietrzyk Jacek J., Kruczek Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.38-42, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Interleukina-10 (IL-10 należy) do grupy mediatorów hamujących proces zapalny. Mało jest danych na temat uwalniania IL-10 u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała, szczególnie czy oznaczanie tej cytokiny może być użyteczne klinicznie. Cel pracy: Ocena wartości diagnostycznej i prognostycznej oznaczania stężenia interleukiny-10 u noworodków z uogólnionym zakażeniem. Metodyka. Prospektywne badanie kohortowe. Badani: 87 noworodków z urodzeniową masą ciała (Me) 1060g i wiekiem płodowym (Me) 28 tyg. Opis metody: Oceną objęto 3 kohorty: A) bez klinicznych objawów posocznicy w 1 mż.-grupa kontrolna (n=28), B) z objawami klinicznymi posocznicy lecz ujemnym wynikiem posiewu krwi (n=13) oraz C) z potwierdzoną klinicznie i bakteriologicznie posocznicą (n=46). U dzieci z grupy kontrolnej oznaczono stężenie IL-10 przy przyjęciu 10, 20 i 30 dż, u pozostałych dzieci przy podejrzeniu posocznicy. Wyniki: Stężenia IL-10 nie wykazywały korelacji z wiekiem płodowym (R=-0,01), urodzeniową masą ciała (R=-0,04) i wiekiem kalendarzowym noworodków z grupy kontrolnej. Stężenia IL-10 były znamiennie większe w grupie C niż w pozostalych grupach (Me: O vs 1,32 vs 99,8 pg/ml). Stwierdzenie stężenia IL-10 20 pg/ml pozwalało z czułością 79 proc. i swoistością 82 proc. rozpoznać spośród dzieci z niepokojącymi objawami klinicznymi te noworodki, u których uzyskano potwierdzenie bakteriologiczne posocznicy. Największe stężenia IL-100 zaobserwowano w grupie dzieci, które zmarły z ...

  Streszczenie angielskie: Background: There exists little data on releasing Interleukin-10 (IL-10) and on the clinical usefulness of its measurements in very low birth weight (VLBW) infants. Aim: The evaluation of diagnostic and prognostic reliability of IL-10 measurement in VLBW infants with sepsis. Methods: 87 newborns with the median birth weight (BW) 1060g and median gestational age (GA) 28 wks were divided into 3 groups: A)) with no clinical signs of sepsis in the first month of life-control group (n=28), B) with clinical signs of sepsis but with negative blood cultures (n=13) and C) with clinically and microbiologicallly confirmed sepsis (m=46). In the control group IL-10 was measured on admission and in the 10th, 20th and 30th day of life. The remaining newborns had IL-10 measured when sepsis was suspected. Results: IL-10 levels did not correlate with GA(R=-0.01) or BW (R=-0.04). In the control group there was no correlation between IL-10 levels and the calendar age. IL-10 levels were statistically higher in the group C than in the remaining ones (Me: O vs 1.32 vs 99.8 pg/ml). IL-10 level 20 pg/ml allowed to distinguish between the group B and C with 79 p.c. sensitivity and 82 p.c. specificity. The highest levels of IL-10 were detected in the newborns who died of sepsis (Me=889 pg,ml). IL_10 level 680 pg/ml predicted the death of a newborn with 80 p.c. sensitivity and 100 p.c. specifity. Conclusions: IL-10 measurements possess a great diagnostic and prognostic reliability and allow ...


  4/12

  Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju stosowanej diety na tolerancję karmienia i częstość posocznicy Gram ujemnej u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Influence of the lactose free and lactose containing diet on prevalence of Gram negative sepsis and feeding intolerance in very low birth weight infants - double blind, randomized trial.
  Autorzy: Kwinta Przemko, Mitkowska Zofia, Kruczek Piotr, Tomasik Tomasz, Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.63-66, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: U noworodków z bardzo niską masą ciała wystepuje związany z niedojrzałością dziecka niedobór laktozy w przewodzie pokarmowym. Mało jest jednak wiarygodnych badań, czy stosowanie diety bezlaktozowej może poprawić tolerancję karmienia u tych wcześniaków. Cel pracy: Porównanie tolerancji karmienia i częstości występowania posocznicy Gram ujemnej u noworodków karmionych w 1. mż. mieszanką zawierającą laktozę i mieszanką bezlaktozową. Metodyka: Prospektywne badania z randomiazcją przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby. Badania: 80 noworodków ze średnią (ń SEM) urodzeniową masą ciała wynoszącą 1091 ń 25g w wieku płodowym 28,5 ń 0,24 tyg. Opis interwencji: Chorych losowo zakwalifikowano do jednej z 2 grup, w których w 1. mż. w żywieniu enteralnym stosowano 1) mieszankę zawierającą laktozę (Bebilon Nenatal - BN; n = 40) 2) mieszankę nie zawierającą laktozy (Pregestimil - PG; n = 40). Wyniki: Badane grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem urodzeniowej masy ciała (1112 vs 1114 g), wieku płodowego (28,8 vs 28,3 tyg.), oceny w skali Apgar (w 5 min.: 5 vs 6 pkt), płci (52 proc. vs 55 proc. męska). U 30 (75 proc.) noworodków karmionych BN oraz 31 (77,5 proc.) dzieci otrzymujących PG nie odnotowano żadnych niepokojących objawów (RR = 1,1; 95 proc. Cl: 0,54 - 2,44). Posocznicę Gram ujemną rozpoznano u odpowiednio 2/40 i 3/40 dzieci; (RR = 0,67 ; 95 proc. Cl: 0,12 - 3,78). Liczba dzieci, u których wystąpiły objawy nietolerancji karmienia była podobna w obu ...

  Streszczenie angielskie: Objective: VLBW infants have a developmental lactase deficiency in the gut. The aim of the study was to evaluate the influence of lactose containing and lactose free diets on prevalence of feeding intolerance and gram negative sepsis in VLBW infants. Methods: 80 newborns with mean (ń SEM) birth weight 1091 ń 25 g and gestational age 28.8 ń 24 wks were randomized into 2 groups fed during 1 st month of life with 1) formula containing lactose (Bebilon Nenatal - BN group; n = 40) or 2) lactose free formula Pregestimil - PG group; n = 40). The end points of the study were; feeding intolerance episodes, Gram negative sepsis, w eight gain and the lenght of parenteral nutrition. Results: The birthweight (1112 vs 1114 g), gestational age (28.8 vs 28.3 wks), 5th min. Apgar score (5 vs 6 pts), sex (52 p.c. vs 55 p.c. male), type of delivery (65 vs 58 p.c. vaginal delivery) did not differ between the groups. Thirty (75 p.c.) newborns of the BN group and 31 (77.5 p.c.) newborns of the PG group completed the study (RR = 1.11; 95 p.c. Cl: 0.54 - 2.44). The prevalence of Gram negative sepsis were similar in both groups (2/40 vs. 3/40; RR + 0.67; 95 p.c. Cl: 0.12-3.78). Also a comparable number of children had at least one episode of feeding intolerance (14/40 vs. 12/40; RR = 1.17; 95 p.c. Cl: 0.69 - 2.20). The weight gain (11.7 vs 10.9 g/day) and the length of parenteral nutrition did not differ between the groups (16 vs 15 days). Conclusion: The inclusion of lactose into feeding ...


  5/12

  Tytuł oryginału: Drenaż otrzewnowy u wcześniaków z ciężkimi powikłaniami martwiczego zapalenia jelita jako alternatywa agresywnego leczenia chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Peritoneal drainage as an alternative to laparotomy in premature infants with complicated necrotizing enterocolitis.
  Autorzy: Bysiek Adam, Palka Joanna, Pietrzyk Jacek J., Mitkowska Zofia, Tomasik Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.67-69, bibliogr. 20 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Największą śmiertelność z powodu martwiczego zapalenia jelita (NEC) notuje się wśród dzieci z niską masą urodzeniową. Często ciężki stan ogólny nie pozwala na przeprowadzenie operacji mimo istnienia klasycznego wskazania do laparotomii, jakim jest perforacja jelita. Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia drenażem otrzewnowym w takich skrajnych sytuacjach. Materiał i metoda. W latach 1995 - 2002 w Instytucie Pediatrii CM UJ w Krakowie leczono drenażem 15 dzieci z perforacją w przebiegu NEC. Średni wiek płodowy wynosił 28.2 tygodni, średnia masa ciała 1178 g (zakres: 670-2540 g). U 8 dzieci uzyskano wyleczenie. Średni wiek płodowy wyleczonych wynosił 26,8 tygodni, zaś masa urodzeniowa średnio 876 g. Siedmioro dzieci zmarło od 1 do 15 dni po perforacji. Średni wiek płodowy dzieci zmarłych wynosił 29,9 tygodni, a masa urodzeniowa 1227 g. Wniosaki. Dzięki zastosowaniu drenażu odrzewnowego przeżycia dzieci z niską masą urodzeniową, u których doszło do powiklań NEC wynosiło 53,3 proc. Wbrew pozorom nie jest to mały odsetek ponieważ dotyczy on grupy o największym stopniu ryzyka operacyjnego, gdzie dotychczas podejmując leczenie klasyczne chirurg niemal z pewnością mógł oczekiwać fatalnego przebiegu wydarzeń. Wprowadzenie drenażu zdecydowanie zmieniło ten obraz, a w miarę gromadzenia pozytywnych doświadczeń skłaniamy się do opinii, że postępowanie takie nie musi być zasatrzeżone tylko do "beznadziejnych" sytuacji, ale może być poszerzone na większą grupę pacjentów z tym ciężkim powikłaniem.

  Streszczenie angielskie: The highest mortality due to necrotizing enterocolitis (NEC) in noted among low birth weight infants. Poor general medical condition of those children doses not allow for major surgeery despite obvious symptoms of perforation that usually reqiure laparotomy. The aim of this study was assessment of the outcome of peritoneal drainage in complicated NEC in low birth weight infants. Material and methods: Peritoneal drainage was employed in the treatment of fifteen children with perforated NEC between 1995-2002. Mean gestational age of studied newborns was 28.2 weeks, mean birth weight 1178g (6700-2540 g). Results: Eight children survived. Their mean gestational age was 26.8 weeks, mean birth weight - 876 g. Seven chidren died 1-15 days after the perforation. Their mean gestational age was 29.9 weeks, mean birth weight 1227 g. Conclusions: Survival of low birth weight infants with perforated NEC treated by the peritoneal drainage was 53,3 p.c. The resultss doesn't seem to be very good unless we remember that before introduction of peritoneal drainage those children would probably die during surgery. Taking in acount positive opinions about this method we may conclude that use of peritoneal drainage could be extended to more patients with complications of NEC and should not be reserved for "hopelesss" cases only.


  6/12

  Tytuł oryginału: Prospektywna ocena występowania niedosłuchu u wcześniaków leczonych w oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Prospective study of prevalence hearing loss in preterm neonates in an intensive care unit.
  Autorzy: Tomasik Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.95-99, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ryzyko niedosłuchu wśród noworodków przedwcześnie urodznych jest większe niż wśród dzieci urodzonych w fizjologicznym terminie porodu. Powodem tego jest zarówno nie zakończony jeszcze rozwój narządu słuchu, jak i narażenie na liczne czynniki związane z leczeniem w oddziale intensywnej terapii. Cel pracy: Ocena czynników ryzyka niedosłuchu u noworodków przedwcześnie urodzonych. Metodyka: Prospektywne badanie przekrojowe Badani: 152 noworodki z urodzeniową masą ciała (średnia ń SD) 1408 ń 551g i wiekiem płodowym 30,3 ń 3,2 tyg. Opis metody: Długofalową (Med = 32 mies.) obserwacją po wypisie z oddziału internsywnej terapii objęto noworodki urodzone 37 t.c. Na podstawie obserwacji klinicznej i badań audiologicznych wykonanych po 6 mż. wyróżniono 2 grupy: A) z niedosłuchem (n = 9), B) bez niedosłuchu (n = 143). Wyniki: Częstość niedosłuchu była większa wśród noworodków urodzonych w 24-28 t.c. (6/50; 12 proc.) niż wśród dzieci urodzonych w 29-32 t.c. (2/59; 3 proc.) i 33-36 t.c. (1/43; 2 proc., p = 0,03). Istotnym czynnikiem ryzyka niedosłuchu niezależnym od wieku płodowego było wystąpienie: posocznicy Gram ujemnej (OR = 6; 95 proc. CL: 1,32 - 27,33), hiperbilirubinemii 340 ćmol/l (OR = 40,5; 95 proc. Cl: 73,27 - 503). Innymi istotnymi czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia niedosłuchu były: wstrząs (OR = 6,65; 95 proc. Cl: 1,44 - 30,64), hiperkapnia (pCO2 80 mmHg) (OR = 5,13; 95 proc. Cl: 1,29 - 20,37), ciężka niedokrwistość (Ht 24 proc.) (OR = ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The risk of hearing loss in higher in prematurely born infants compared with neonates born at term. It is due to unfinished development of auditory path and exposition to many harmful factors related to treatment in a neonatal intensive care unit. The aim: Assessment of hearing loss risk factors in preterm babies. Patients: 152 newborns with mean birth weight 1408 ń 551g and gestational age 30.3 ń 3.2 weeks. Methods: After discharge follow-up (Me = 32 months) study of newborns born before 37 weeks of gestation age. The patients were assigned into two groups: A) with hearing loss (n=9) and B) without hearing loss (n = 143) accordign to the results of clinical observation and audiological assessment after 6 months of life. Results: The rate of hearing loss was higher in new-borns born between 24--28 weeks of gestation (6/50, 12 p.c.) than in those born between 29-32 (2/52.3 p.c.) and 33-36 (1/43, 2 p.c., p = 0.03). Identidfied risk factors independent od gestational age were: Gram negative sepsis (OR = 6; 95 p.c. Cl: 1.32 - 27.33) and hyperbilirubinemia 340 ćmol/l (OR = 40.5; 95 p.c. Cl:: 73.27 - 503). The other risk factors are: shock (OR = 6.65; 95 p.c. Cl: 1.44 - 30.64), hypercarbia (pCO2 80 mmHg) (OR = 5.13; 95 p.c. Cl: 1.29 - 20.37)., severee anemia (Ht 24 p.c.) (OR = 6.0; 95 p.c. Cl: 1.32 - 27.33). Prolonged treatment with aminoglicosides (over 10 days) also increased hearing loss risk (OR = 10.4; 95 p.c. CL: 1.27 - 85.75). Conclusions: The ...


  7/12

  Tytuł oryginału: Przełom miasteniczny - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Myasthenic crisis. Case report.
  Autorzy: Węgrzyn Dariusz, Andres Janusz, Tomasik Dariusz, Kutwin-Chojnacka Agnieszka
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.194-196, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek ciężkiego przełomu miastenicznego powikłanego ARDS, śp ączką i nadciśnieniem tętniczym, leczonego plazmaferezą i podawaniem immunoglobulin. Pomimo pewnych trudności technicznych związanych z otrzymaniem odpowiedniego przepływu krwi w aparacie do plazmaferezy, przełom udało się opanować po 4 tygodniach leczenia.

  Streszczenie angielskie: Authors describe near fatal myasthenic crisis complicated by ARDS, coma and hypertension, treated with plasmapheresis and immunoglobulins. Despite technical difficulties, mainly inadequate flow to the plasmapheresis apparatus, the patient recovered from the crisis after four weeks of intensive treatment.


  8/12

  Tytuł oryginału: Honorowy Członek Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce prof. dr hab. n. med. Józef Władysław Kocemba.
  Autorzy: Tomasik Tomasz
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.22, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kocemba
 • Józef Władysław 1930-

  Temat korporatywny:
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych


  9/12

  Tytuł oryginału: Medycyna sportowa w działalności dydaktycznej i naukowej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1955-1976 oraz Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1950.
  Tytuł angielski: Sports medicine in treaching and research programmes of the University Medical School in Poznań (1955-1976) and of the Poznań University (1919-1950).
  Autorzy: Tomasik Mieczysław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (8) s.362-373, bibliogr. [13] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Autor, na podstawie zebranych dokumentów, opisuje wkład poznańskiego środowiska lekarskiego w rozwój nauki w zakresie wychowania fizycznego i medycyny sportowej, związany z działalnością dwóch wybitnych postaci: prof. Eugeniusza Piaseckiego i prof Eligiusza Preislera. W nowopowstającym Uniwersytecie Poznańskim w 1919 r. zostaje zorganizowana pierwsza w Polsce i trzecia w Europie Katedra Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego kierowana przez prof. Eugeniusza Piaseckiego. Szkoła prof E. Piaseckiego daje podwaliny pod polskie naukowe rozwiązania w zakresie wychowania fizycznego i wykorzystywania wysiłków fizycznych w profilaktyce. Po śmierci profesora podejmują tę problematykę jego uczniowie. W Poznaniu kontynuuje i rozwijatę działalność Zespół prof. Eligiusza Preislera. w 1958 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu zostaje zorganizowana Katedra Medycyny Sportu, na bazie uprzednio powołanego przez prof. Jana Roguskiego (po porozumieniu z prof. Piaseckim) Zespołu Fizjologii Klinicznej i Medycyny Sportu. W efekcie niezbyt szczęśliwej reorganizacji, Katedra w 1972 zostaje zlikwidowana. Na szczęście działalność jej jest nadal kontynuowana w ramach Zakładu Fizjologii Człowieka Akademii Medycznej, kierowanego przez prof. E. Preislera. W referacie uwypuklono osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny sportowej i wychowania fizycznego.


  10/12

  Tytuł oryginału: Rejestracja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Tomasik Tomasz, Sanak Urszula
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.140-144
  Sygnatura GBL: 313,596

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  11/12

  Tytuł oryginału: Przydatność metody Delphi do opracowania wytycznych postępowania medycznego w nadciśnieniu tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Tomasik Tomasz, Kocemba Józef (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 74 k., [51] k. tabl. : tab., bibliogr. 175 poz., streszcz. maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20103

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: Porównanie wartości diagnostycznej badań sporologicznych i oznaczania stężenia amanityny w wykrywaniu zatruć muchomorami cytotoksycznymi.
  Tytuł angielski: The comparison of diagnostic utility of sporology test and determination of amanitin carred out for diagnosing amanita phalloides poisioning.
  Autorzy: Tomasik Przemysław J., Duda Elżbieta, Sztefko Krystyna
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.111-119, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zatrucia grzybami muchomorem sromotnikowym (Amantia phalloides), wiosennym (a. verna) oraz jadowitym (A. virosa) stanowią poważny problem w Polsce. Wczesne wdrożenie odpowiedniego schematu leczenia minimalizuje ryzyko zgonu lub ciężkiego przebiegu zatrucia. Dlatego tak ważne jest potwierdzenie lub wykluczenie zatrucia tymi grzybami zanim dojdzie do uszkodzeń narządów. Celem pracy było porównanie przydatności badań sporologicznych i oznaczenie stężenia amanityny w moczu w rozpoznaniu zatrucia muchomorami cytotoksycznymi. Oceniono retrospektywne 114 przypadków, w tym analizie sporologicznej poddano materiał od 65 dzieci, a oznaczenie stężenia amanityny w moczu metodą RIA wykonano u 88 dzieci. czułość i swoistość diagnostyczna badań sporologicznych wynosiła odpowiednio 50 proc. i 53 proc., wartość predykcyjna ujemna 79 proc., a wartość predykcyjna dodatnia tylko 23 proc. Z kolei czułość i swoistość diagnostyczna oznaczeń stężenia amanityny wynosiła odpowiednio 100 proc. i 99 proc. Również wartości predykcyjne dodatnia i ujemna wartość predykcyjna były bardzo wysokie (odpowiednio 100 proc. i 92 proc). Oznaczenie stężenia amanityny w moczu w celu stwierdzenia zatrucia muchomorami jest metodą o wysokiej czułości i swoistości diagnostycznej, a przy tym metodą szybką i relatywnie tanią. Wadą tej metody w porównaniu do badań sporologicznych jest wybiórcza diagnostyka tylko w kierunku zatruć muchomorem sromotnikowym, jadowitym i wiosennym.

  Streszczenie angielskie: Amanita phalloides (death cap) poisoning is a serious problem in Poland. Proper treatment in early stage of poisoning minimizes risk of death and reduces the severity of the course of disease. Therefory early diagnosis - before the damage of organs occurs - is very important. The aim of the study was comparision of the value of sporology test with the determination of amantin carried out for diagnosing Amantia phalloides poisioning. 114 cases were analyzed retrospectively; in 65 children sporology test was caried out, in 88 amantin in urine was determined by RIA. The estimated diagnostic value of these tests was as follows: sporology test - sensitivity 50 p.c., specificity 53 p.c., negative predictive value 79 p.c., and positive predictive value 23 p.c.; amantin detrermination - sensitivity 100 p.c., specifity 99 p.c., negative predective value 92 p.c., and positive predictive value 100 p.c.. It can be concluded that the determination of amanitin in urine is highly specific and sensitive for the detection of Amantia phalloides poisoning. It is also fact and relatively cheap. The superiority of this method against sporology test is obvious. The only advantage of sporology test is the possibility of detection of the poisoning with other species pof mushrooms.

  stosując format: