Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOKARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Opracowanie modelu wczesnego wykrywania inwazyjnych kandydoz u pacjentów z chorobą nowotworową : [praca doktorska]
Autorzy: Tokarz Agnieszka, Kozioł-Montewka Maria (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej w Lublinie
Źródło: 2002, [2], 119 k. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21692

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/14

  Tytuł oryginału: Remifentanyl - ultrakrótkodziałający opioid - nowe możliwości znieczulenia ogólnego w chirurgii szczękowo-twarzowej.
  Tytuł angielski: Remifentanil - an ultrashort-acting opioid - new possibilities in general anaesthesia for maxillofacial surgery.
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Arkuszewski Piotr, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.44-52, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano zastosowanie remifentanylu na tle specyfiki zabiegów w chirurgii szczękowo-twarzowej, gdzie częściej niż w innych specjalnościach zabiegowych istnieje możliwość wystąpienia zaburzeń wentylacji pacjenta po zabiegu. Wysunięte tezy zostały poparte badaniem klinicznym wykonanym na grupie 50 pacjentów operowanych w klinice chirurgii szczękowo-twarzowej. Uzyskane wyniki pozwalają wysunąć wniosek, że remifentanyl jest doskonałym lekiem do znieczulenia ogólnego u pacjentów ze zmienionymi warunkami anatomicznymi górnych dróg oddechowych, ponieważ po zakończeniu znieczulenia pacjenci szybko odzyskują pełną wydolność oddechową, dzięki czemu wczesny okres pooperacyjny jest bezpieczniejszy.

  Streszczenie angielskie: In this paper, the use of remifentanil is described in maxillofacial surgery, a field in which, more often than in other surgical disciplines, the possibility of inadequate patient ventilation after surgery occurs. The theses put forward have been supported by a clinical study performed on a group of 50 patients operated at the clinicl of maxillofacial surgery. The rsults obtained allow the authors to conclude that remifentanil is an excellent drug for giving general anaesthesia in patients with changed anatomy of the upper respiratory tract, because patients quickly regain full respiratory efficiency after anaesthesia thanks to which the early postoperative period is safer for them.


  3/14

  Tytuł oryginału: Cisatrakurium w dawce intubacyjnej 0,2 mg kg**-1 m.c. u pacjentów z otyłością znacznego stopnia podawane na wagę należną.
  Tytuł angielski: The dosage of cisatracurium (O.2 mg kg**-1) for intubation in morbidly obese patients should be based on the ideal body weight.
  Autorzy: Tokarz Andrzej, Gaszyński Tomasz, Strzelczyk Janusz, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.15-19, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie, czy cisatrakurium w jednorazowym wstrzyknięciu dożylnym w dawce wstępnej 0,2 mg kg**-1 m.c. w przeliczeniu na należną masę ciała zapewnia skuteczność, bezpieczeństwo oraz dobre warunki atraumatycznej intubacji po 90 sekundach od podania środka u pacjentów z otyłością znacznego stopnia (BMI 35 kg m**-2). Grupę badaną stanowiło 31 pacjentów o BMI 36-57,7 kg m**-2 (43,23 ń 8,9), grupę kontrolną - 53 pacjentów o BMI poniżej 36 kg m**-2. Oceniano zmiany ciśnienia tętniczego skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz zmiany częstości tętna. Stopień uzyskanego zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięsniowego mierzono za pomocą pojedynczego pobudzenia aparatem TOF-Guard. Mierzono czas do uzyskania 75 proc., 95 proc., i 100 proc. zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, stopień uzyskanego zniesienia przewodnictwa w 90 sekundzie od podania cisatrakurium oraz czas do powrotu 25 proc. odpowiedzi na ciąg czterech pobudzeń. Aby uzyskać 75 proc. zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w badanej potrzeba było średnio o 4,8 s więcej niż w grupie kontrolnej; czs do uzyskania 95 proc. był średnio krótszy o 2 s; czas do uzyskania 100 proc. był średnio o 5,3 s krótszy w stosunku do grupy kontrolnej (p 0,05). Nie stwierdzono istotnej różnicy w szybkości narastania zwiotczenia w porównywalnych grupach (p 0,05). W 90 sekundzie od podania cisatrakurium obserwowano nieznamienną statystycznie różnicę (p 0,05) w natężeniu uzyskanej blokady nerwowo-mięśniowej pomiędzy grupami (2,56 proc siły) na korzyść grupy badanej. Czas powrotu przewodzenia ...

  Streszczenie angielskie: We have assessed neuromuscular blockade and intubation condition in thirty-one morbidly obese patients (BMI 36-57.7 kg m**-2, mean 43.2 ń 8.9) after 0.2 mg kg**-1 of ideal body weight, calculated from the Garrow's scale. Fifty-three patients with BMI 36 kg m**-2 severed as a control. Neuromuscular transmission was assessed with a single twitch (TOF Guard, Organon-Teknika, Holland). We measured time to 75 p.c., 90 p.c., 100 p.c. twitch depression, in 25 p.c. recovery as well as twitch height at 90 secs after cisatracurium injection. In the study group the tinme to 75 p.c. twitch depression was 4.8 secs longer, to 95 p.c. depression - 2 secs shorter and to 100 p.c. - 5.3 secs shorter. Twitch returned to 25 p.c. 15.5 secs earlier compared to the control group. Intubation conditions were equal in both groups. We conclude that calculation of the dosee of cisatracurium based on the ideal body weight basis in morbidly obese patients is a safe method, providing within 90 secs adequate condition for intubation without significant histamine release.


  4/14

  Tytuł oryginału: Korekcja starczowzroczności.
  Tytuł angielski: Presbyopic correction.
  Autorzy: Grant Ross
  Opracowanie edytorskie: Tokarzewski Tomasz (tł.).
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.10-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper reviews the various ways of correcting presbyopia, and concentrates on presbyopic correction with contact lenses, the products available and the techniques leading to success in fitting them.


  5/14

  Tytuł oryginału: Badania refrakcji u osób z astygmatyzmem.
  Tytuł angielski: Refracting astigmatic patients.
  Autorzy: Schweizer Helmer
  Opracowanie edytorskie: Tokarzewski Tomasz (tł.).
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.19-29, il., tab., bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this article we can find description, terminology and classification of astygnatism. Author describes various refraction methods, like under fog and with the Jackson Cross Cylinder.


  6/14

  Tytuł oryginału: Wpływ tłuszczów diety i dimetylobenzantracenu na aktywność delta**6-desaturazy w mikrosomach wątrobowych szczurów.
  Tytuł angielski: The influence of dietary fatty acids and dimethylbenzanthracene on delta**6-desaturase activity in rat hepatic microsomes.
  Autorzy: Tokarz Andrzej, Stawarska Agnieszka, Kopeć Gabriela
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.209-214, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowano chromatografię gazową do oznaczania aktywności delta**6-desaturazy w mikrosomach wątrobowych szczurów. W zastosowanych układach modelowych brano pod uwagę przyrost zawartości kwasu arachidonowego, powstającego z kwasu linolowego, którego proces elongacji i desaturacji stanowił miarę aktywności delta**6-desaturazy. Badane zwierzęta karmiono dietą murigranową wzbogaconą olejem (lnianym, rybnym, wiesiołkowym), część szczurów otrzymywała dodatkowo DMBA w celu wyindukowania nowotworu.


  7/14

  Tytuł oryginału: Problem leczenia chirurgicznego chorych z miopatią.
  Tytuł angielski: The difficulties in the surgical management of patients with myopathy.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr, Przygoński Aleksander, Kozakiewicz Marcin, Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Zielińska Małgorzata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.290-295, il.,bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Miopatia nitkowata jest jedną z miopatii swoistych, w której obok uogólnionej wiotkości mięśni obecne są między innymi cechy dysmorfizmu kostnego i zniekształcenia kości twarzowej czaszki. Pacjenci z miopatią stanowią poważny problem anestezjologiczny. Wynika to z możliwości powikłań okołooperacyjnych zagrażających bezpośrednio życiu chorego - hipertermii złośliwej i pooperacyjnej niewydolności oddechowej. Autorzy przedstawiają pacjenta, który trafił do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ICh AM w Łodzi. U chorego z uogólnioną wiotkością mięśni w wyniku znacznego zwężenia cieśni gardła i tylnej części jamy ustnej w przebiegu miopatii doszło do zachłyśnięcia, a w konsekwencji do zatrzymania oddechu i krążenia. W celu ustalenia rozpoznania, choremu wykonano badanie EMG i biopsję mieśnia szkieletowego. Na podstawie wyniku badania histopatologicznego rozpoznano miopatię nitkowatą.


  8/14

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne z użyciem remifentanylu u chorych z zespołem Pickwicka. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Remifentanil for anaesthesia in the Pickwick syndrome patient. Case report.
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Strzelczyk Janusz, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.265-267, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają postępowanie anestezjologiczne u dwóch mężczyzn z zespołem Pickwicka (BMI 61 i 46,3) do operacji żołądkowego zespolenia omijającego. Chorzy ci wymagają ostrożnego dawkowania leków nasenncyh, przeciwbólowych i zwiotczających z uwagi na możliwość wystąpienia niedrożności dróg oddechowych i zatrzymania oddechu nawet przy minimalnych dawkacah. Z uwagi na to opisanych chorych znieczulono ciągłym wlewem remifentanylu (0,2 - 0,75 mcg kg-1 min-1) oraz frakcjonowanymi dawkami midazolamu (2 mg co godzinę) i cis-atrakurium (po 0,03 mg kg-1 wagi należnej) Ok. 30 minut przed końcem operacji i anestezji podano 10 mg morfiny; blok nerwowo-mięśniowy odwrócono podaniem neostygminy. Chorych bezpośrednio po operacji oceniono na 14 p. w skali Aldreda; przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Przeciwbólowo po operacji podawano ciągły wlew morfiny oraz frakcjonowane dawki tramadolu. Uważamy, że opisany sposób postępowania jest optymalny w tej grupie chorych.


  9/14

  Tytuł oryginału: Soczewki hydrożelowo-silikonowe - doświadczenia brytyjskie.
  Tytuł angielski: Silicone hydrogels - the UK experience.
  Autorzy: Tompkins Brian
  Opracowanie edytorskie: Tokarzewski Tomasz (tł.).
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.23-24, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this article the author describes a case of a patient who after 20 years of RGP wear had to give up because of intolerance. Thereafter he started wearing Focus Night and Day silicone hydrogel contact lenses.


  10/14

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badania ultrasonograficznego w prezentacji B w retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Value of B - scan ultrasonography in retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Modrzejewska Monika, Formicka Marzena, Puchalska-Niedbał Lidia, Tokarz-Sawińska Ewa
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.89-93, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było porównanie obrazu ultrasonograficznego z obrazem klinicznym w różnych stadiach zaawansowania retinopatii wcześniaków (ROP). Materiał: Materiał stanowiło 109 oczu u 55 wcześniaków z rozpoznaną retinopatią. Zaawansowanie zmian chorobowych w badanych oczach przedstawiało się następująco: z I stopniem ROP - 49 oczu, z II stopniem ROP - 18 oczu, z III stopniem ROP - 12 oczu, z IV stopniem ROP - 6 oczu i ze stoniem V ROP - 24 oczu. Wyniki: W I stopniu ROP w 87,7 proc. badanych oczu nie stwierdzono istotnych zmian w obrazie ultrasonograficznym (usg), a w 12,2 proc. obserwowano pojedyczne męty w ciele szklistym. W II stadium ROP w badaniu usg w 33,3 proc. oczu stwierdzono męty w ciele szklistym, w 33,3 proc. nieznacznego stopnia pogrubienie siatkówki, w 11,1 proc. pojedyczne proliferacje szklistkowe, w 5,5 proc. zmiany hyperechogeniczne przedsiatkówkowe odpowiadające klinicznie przedsiatkówkowym zmianom krwotocznym. W 27,7 proc. nie stwierdzono istotnych zmian w obrazie usg mimo klinicznie rozpoznanego stopnia II. W III stopniu ROP w 41,6 proc. oczu stwierdzono obwodowe pogrubienie siatkówki, a w 58,3 proc. włókniste proliferacje szklistkowo-siatkó kowe. W IV stopniu ROP w 66,6 proc. stwierdzono niecałkowite płaskie odwartwienie siatkówki, oraz włókniste zmiany proliferacyjne w szklistce. W V stopniu ROP w 33,3 proc. stwierdzono odwarstwioną siatkówkę w kształcie lejka otwartego,w 16,6 proc. lejka częściowo zamkniętego i w 50 proc. całkowicie zamkniętego. Wnioski: W badaniu ultrasonograficznym wykonywanym w projekcji B wykazano zbieżność pomiędzy uzyskiwanym obrazem a stwierdzanymi zmianami chorobowmi w siatkówce w przebiegu retinopatii wcześniaczej.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To compare ultrasonographic and clinical features in different stages of ROP. Subjects: 109 eyes of 55 prematrue babies with diagnosed ROP were examined. The following groups represented advancement of ROP: I stage 49 eyes, II stage 18 eyes, II stage 12 eyes, IV stage 6 eyes and V stage 24 eyes. Results: In I stage group in 12,2 p.c. eyes vitreal opacites and in 87,7 p.c. no changes were found in ultrasonography. In II stage group in 33,3 p.c. eyes vitreal eyes thicking of retina, in 11,1 p.c. eyes thicking of retina, in 11,1 p.c. isolated vitreo retinal proliferations, in 5,5 p.c rperetinal membrane and in 27,7 p.c. no ultrasonographic changes were detected. In III stage group in 41,6 p.c. thickening of retina and in 58,3 p.c. eyes fibrovascular proliferations were found. In IV stage group in 66,6 p.c. flat retinal detachment with significant thickening in form of ridge and additional vitreal proliferative changes were detected in ultrasonography. In V stage ROP group in 33,3 p.c. retinal detachment in form of open funnel, in 16,6 p.c. in form of partialy closed funnel and in 50 p.c. in form of totaly closed funnel were found in B-scan echography. Conclusion: It was shown that in ROP there is highe concordance of ultrasonographic and clnical picture.


  11/14

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity in the own material.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia, Modrzejewska Monika, Tokarz-Sawińska Ewa
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.35-38, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retinopatia wcześniaków (ROP) jest to retinopatia proliferacyjna, która dotyczy przedwcześnie urdzonych noworodków poddawanych leczeiu wysokim stężeniem tlenu winkubatorach. Celem pracy jest przedstawienie częstości występowania ROP oraz wyników leczenia w grupie wcześniaków objętych opieką w Poradni Przyklinicznej Wcześniaków w Szczecinie. Materiał i metodyka: materiał obejmował 272 wcześniaków (544 oczu) urodzonych w latach 1993-1998 skierowanych do poradni z innych ośrodków, część już z rozwiniętymi objawami ROP. Do pierwszego badania najczęściej zgłaszano dzieci w 8 tyg. ż. (34,2 proc.), natomiast w wymaganym 4 tyg. ż. zgłosiło się tylko 16 proc. wcześniaków. Przy pierwszym badaniu objawy ROP stwierdzono w 300 oczach w różnym stadium choroby. Krioterapię zastosowano w 81 oczach w stadium 3 ROP. Wyniki: Najwyższy odsetek występowania ROP stwierdzono w grupie o masie urodzeniowej 480-999 g (70 proc.). Analogicznie największy odsetek oczu z obajawami ROP występował u dzieci urodzonych między 24 a 30 tyg. ż. Po zastosowanym leczeniu uzyskaliśmy regresję w 81,48 proc. oczu leczonych. Wniosek: Nasze wyniki potwierdzają konieczność wczesnego (w 4 tyg. ż.) badania okulstycznego dzieci przedwcześnie urodzonych oraz potwierdzają skuteczność krioterapii w leczeniu ROP.

  Streszczenie angielskie: Retinopathy of prematurity (ROP) is proliferative retinopathy, which affects preterm infants exposed to high ambient oxygen concentrations. Purpose: The aim of our study was to assess the frequency of retinopathy of prematurity in the observed group of preterm infants in outpatient clinic in Szczecin. Material: We examined 544 eyes in 272 premature infants born in 1993-1998. The first examination was usually performed in the 8th week of life (32,2 p.c.), whereas the examination in the 4th week of life was performed ony in 16 p.c. of children. Results: The highest percentage of ROP was observed in teh group with birth weight 480-999 g (70 p.c.) and analogically in the group of children born between 24th and 30th HBD. We obtained good structural results in 81,48 p.c. of eyes after cryotherapy. Conclusion: Our results confirm the need for early ophthalmological examination in premature infants as well as application of cryotehrapy in threshold ROP.


  12/14

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji narządu wzroku u dzieci z retinopatią wcześniaczą w materiale własnym - wyniki odległe.
  Tytuł angielski: Evaluation of the visual system in retinopathy of prematurity in the own study group.
  Autorzy: Modrzejewska Monika, Słowik Monika, Tokarz-Sawińska Ewa
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.44-47, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena wpływu wcześniactwa na późne zmiany w narządzie wzroku u dzieci. Materiał i metoda: W I Klinice Okulistyki w Szczecinie przebadano stan narządu wzroku u 57 dzieci (114 oczu) leczonych w Poradni Okulistycznej dla wcześniaków w okresie od 1988 do 2002 roku. Wśród przebadanych dzieci wyodrębniono 3 grupy w zależności od wieku ciążowego (Hbd) i urodzeniowej masy ciała. Pierwszą grupę stanowiło 15 dzieci (30 oczu) urodzonych między 25 a 29 Hbd z masą urodzeniową 700-1300 g (średnia waga 940,5 g). Drugą grupę stanowiło 29 dzieci (58 oczu) urodzonych pomiędzy 30 a 34 Hbd z ciężarem ciała 800 - 2100 g (średnia waga 1593,4 g). Trzecią grupę stanowiło 13 dzieci (26 oczu) urodzonych między 35 a 38 Hbd z wagą 1200 do 2900 g (średnia waga 2135,8 g). Wyniki: We wszystkich grupach dzieci obserwowano zmiany w narządzie wzroku w postaci pojawienia się zeza, krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu, oraz zmian na dnie oka. Wnioski: Późne powikłania narządu wzroku w grupie przebadanych wcześniaków wskazują na potrzebę objęcia ich szczególną opieką okulistyczną.

  Streszczenie angielskie: Purpose: To estimate the influence of prematurity on late changes in visual system in children. Material: 57 patietns (114 eyes) with retinopathy of prematurity were investigsted in the Ist Department of Ophthalmology in Szczecin in the period of time between 1988-2002. Three groups of children were selected according to the gestational age and birth weight. The first group comprised of 15 children (30 eyes) born between 25 and 29 week of gestation with the birth weight from 700 to 1300 g (medium 940,5 ). The second group comprised of 29 children (58 eyeys) born between 30 and 34 week of gestation with the birth weight from 800 to 2100 g (medium 1593,4 g). The third group comprised of 13 children (26 eyes) born between 35 and 38 week of gestation with the birth weight from 1200 to 2900 g (medium 2135,8 g). Results: In all groups of children the following abnormalites were observed: strabismus, myopy, astimgatism, anisometropy, and changes of the eye fundus. Conclusions: The obtained data (late complications in the visual system) indicated that there is an insufficient ophthalmological care of chldren in postnatal life and especially of those who were born prematurely.


  13/14

  Tytuł oryginału: Antimicrobial therapy of upper respiratory tract infections in children.
  Tytuł polski: Antybiotykoterapia w zakażeniach dróg oddechowych u dzieci.
  Autorzy: Tokarz Agnieszka, Kozioł-Montweka Maria, Rutyna Rafał, Chudnicka Alina, Sidor-Wójtowicz Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.119-126, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/14

  Tytuł oryginału: Kuriozalne samoistne wrotno-systemowe połączenie oboczne - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Spontaneous portosystemic collateral - case report.
  Autorzy: Ścieszka Joanna, Pilch-Kowalczyk Joanna, Tokarz Dariusz, Grała-Dworak Ewa
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.66-68, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Samoistne wrotno-systemowe połączenia oboczne w nadciśnieniu wrotnym mogą być przyczyną trudności diagnostycznych. Praca ukazuje przypadek takiego połączenia, rozpoznanego mylnie na podstawie tomografii komputerowej jako guz nadnercza.

  Streszczenie angielskie: Spontaneous portosystemic collarectals can cause difficulties in diagnosing. We report on a case of such a collorectal which was mistaken for the adrenal tumor.

  stosując format: