Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOKARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Model nauczania zasad domowego leczenia dzieci chorych na cukrzycę, ich rodzin i zespołów diabetologicznych.
Tytuł angielski: Program of education for diabetic children, their parents and health care professionals.
Autorzy: Dziatkowiak Hanna, Nazim Joanna, Bartnik-Mikuta Anna, Ciechanowska Marta, Tokarska Lidia
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.4-8, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwa kontrola metaboliczna w istotny sposób zmniejsza ryzyko rozwoju i tempo wzrostu przewlekłych powikłań cukrzycy typu 1. Jednym z warunków poprawy wyników leczenia cukrzycy jest stale poszerzanie wiedzy i umiejętności zarówno chorych dzieci i ich rodzin jak i personelu medycznego, uczestniczących w procesie leczenia cukrzycy. W latach 1998-2000 zrealizowano ogólnopolski projekt, którego celem było wyszkolenie edukatorów i opracowanie materiałów szkoleniowych dla chorych dzieci i ich rodzin, wdrożenie jednolitego systemu edukacji w pediatrycznych ośrodkach diabetologicznych oraz wstępna ocena efektów leczenia pacjentów po odbytym szkoleniu. W cyklu 17 szkoleń wzięło udział 239 lekarzy, pielęgniarek i dietetyczek z 39 poradni cukrzycowych z całej Polski. Zespoły tych poradni z kolei obejmują edukacją około 10000 dzieci i młodizeży. W celu wstępnej oceny jakości programu szkoleniowego przeanalizowano wyniki leczenia 526 dzieci z HbA1c 8,5 proc., chorujących na cukrzycę conajmniej rok. Stwirdzono znamienne obniżenie się HbA1c w ciągu 6 miesięcy po szkoleniu z 10- proc. ń 1,4 proc. do 8,9 proc. ń 1,3 proc. (p 0,001) w grupie młodszej i z 10,5 proc. ń 1,7 proc. do 9,5 proc. ń 1,7 proc. (p 0,001) w grupie nastolatków. W grupie nastolatków zaobserwowano również istotne zmniejszenie się częstości ciężkich niedocukrzeń. Analiza badania ankietowego wykazała wzrost zadowolenia z jakości leczenia cukrzycy zarowno wśród chorych i ich opiekunów, jak i personelu medycznego. W pracy opisano ponadto model edukacji realizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

  Streszczenie angielskie: Good blood glucose regulation is associated with a significantly lower risk of developing diabetic late complications. A train-the trainer program for diabetes cane in children and adolescents in Poland was initiated in 1998 in the form of workshops for pediatricians and diabetes educators who subsequently conduced local sessions for 239 healtcare providers from 39 centers throughout Poland. Finally the structures education were distributed to patients and their parents. Educational materials for educators and for patients and their familes were elaborated and used during sessions. The results of the program were evaluated in the sample of 526 children and adolescents aged 3-18 years, with diabetes duration longer than 12 months and poor glycemic control (HbA1c 8.5 p.c.). Mean HbA1c values were determined at the begining of the program and 6 months after the education. Treatment satisfaction was assessed using a questionaitre completed by health care provided and patients or the parents. There was a significant reduction in the mean HbA1c from 10 p.c. ń 1.4 p.c. to 8.9 p.c. ń 1.3 p.c. (P 0.001) in children 3-12 years and from 10.5 p.c. ń 1.7 p.c. to 9.5 p.c. ń 1.7 p.c. in adfolescents (p 0.001). The significant decrease in the number of severe hypoglicemia episodes was observed in the adolescents group. Treatment satisfaction increased among patients and health care provides.


  2/4

  Tytuł oryginału: Rozwój fizyczny noworodków i niemowląt matek chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: The physical development of newborns and infants born to diabetic mothers.
  Autorzy: Tokarska Lidia, Dziatkowiak Hanna, Starzyk Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.122-129, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była prospektywna ocena rozwoju fizycznego 103 dzieci matek chorych na cukrzycę od okresu noworodkowego do ukończenia pierwszego roku życia. Dzieci zostały podzielone na grupy w zależności od klasy cukrzycy matek wg Skali Whita. Do grupy 1. zaliczono 41 noworodków matek z cukrzycą ciężarnych, do grupy 2. - 44 dzieci matek klas B, C, I do grypy 3. - 18 dzieci matek z ciężką cukrzycą klas D-F. Matki w czasie ciąży leczone były według zasad intensywnej insulinoterapii lub tylko dietą cukrzycową. U każdego noworodka oceniono masę i długość ciała oraz obliczono Symmetry Index, badanie powtórzono w 6. i 12. miesiącu życia dzieci. Wnioski: U noworodków matek chorych na cukrzycę nadal stwierdza się cechy nadmiernego wzrastania. Rozwój fizyczny dzieci ulega normalizacji w czasie pierwszego roku ich życia. Klasa cukrzycy matki ma wpływ na badane wskaźniki rozwoju fizycznego dziecka.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the prospective evaluation of somatic growth of 103 children born to diabetic mothers during 1 years observation. The infants were divided into 3 groups acc.to class of maternal diabetes (acc. to White). Consequently, the following groups were established: 41 infants of GDM mothers, 44 of mothers with class B, C, and the group of 18 children of mothers with severe diabetes class D-F. The maternal diabetes was treated by intensive insulinotherapy or only by diet. Body mass, body lenght were measured and Symmetry index was calculated for each subject after birth, in 6 and 12-months of life. The following conclusions were drawn from the study: 1) the newborns of diabetic mothers still demonstrate excessive physical growth, 2) somatic development normalize up to 12 months of their life, 3) a type of mother's diabetes has a influence on the observed value of morphotic data.


  3/4

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Ortodontów Ukraińskich.
  Tytuł angielski: Report on the Congress of the Ukrainian Orthodontists Association.
  Autorzy: Tokarska Edyta
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (4) s.103, il. - 2 Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Ortodontów Ukraińskich Lwów 25-27.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: W dniach 25-27.10.2002 odbyła się we Lwowie II Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Ortodontów Ukraińskich, w której wzięło udział około 220 uczestników. Wśród zaproszonych gości byli prof. Anna Komorowska z Polski, prof. IL-Bong Kim z Południowej Korei, prof. Khoroshylkyna i prof. Ospanowa z Rosji, dr S. Willams z Danii, dr A. Zentner z Niemiec oraz dr H. Winsauer z Austrii.


  4/4

  Tytuł oryginału: Distribution of dermally absorbed 14C DDT in the organs of wistar rats.
  Autorzy: Toś-Luty Sabina, Tokarska-Rodak Małgorzata, Latuszyńska Jadwiga, Przebirowska Daniela
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.215-223, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of study was evaluation of the concentration of dermally applied 14C DDT in the organs of rats, and evaluation of histological and ultrastructural changes after the dermal application of unlabelled DDT standard in the organs of rats, in which the presence of this pesticide was determined by the radio-isotopic method. 14C DDT of radiochemical purity of 97 p.c. was applied in the study. The activity of the preparation per 1 cmý of the tail skin was 22.2 kB2 -n (175.38 ćg DDT). The material for the study was taken directly after single exposure and 6 h, 8 h, 10 h, 12 h, 14 h, 18 h and 20 h after exposure. The following organs were taken for the determination of radioactivity of tissues: brain, heart, lung, liver, kidney, skin at the site of exposure. Unlabelled chemically pure, DDT (99.7 p.c.) was used to evaluate histological and ultrastructural changes after dermal application. Experimental animals received an oil emulsion of DDT (10 mg/9 cmý), applied to the skin of the tail for 4 weeks. The time of exposure was 4 h daily. The animals of the control group were dermally exposed to the emulsion at the same time and under the same conditions. 4 h after dermal exposure it was observed that the preparaation applied on the surface of 9 cmý in the amount of 1.578 ćg was present in the skin in the amount of 1 ćg/9 cmý (0.11 ćg/cmý), i.e. 0.063 p.c. of 14C DDT applied dose. Directly after dermal application lasting 4 h the greatest amount of 14C DDT was noted in the liver - 0.285 ćg, i.e. 0.033 ćg/g. Histopatological and ultrastructural changes were observed in the liver, kidney, lungs and heart.

  stosując format: