Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOKARCZYK-KNAPIK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zależność pomiędzy stężeniem leptyny w surowicy krwi a masą tkanki tłuszczowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł angielski: The relation between plasma leptin concentration and body fat mass in patients with rheumatoid arthritis.
Autorzy: Tokarczyk-Knapik Anita, Nowicki Michał, Wyroślak Janusz
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.761-767, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niedobór masy ciała i anoreksja występują powszechnie u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.). Zarówno w badaniach doświadczalnych, jak i klinicznych wykazano, że mediatory procesu zapalengo wpływają istotnie na wytwarzanie leptyny - hormonu hamującego łaknienie. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem leptyny w surowicy krwi a masą tkanki tłuszczowej u chorych na r.z.s. Grupa badana obejmowała 52 chorych (w tym 38 kobiet i 14 mężczyzn), u których nie stwierdzono cukrzycy ani otyłości. Średnia wieku wynosiła 56 ń 11 lat, średni wskaźnik masy ciała (BMI) 24,6 ń 4,1 kg/mý, stopień aktywności choroby (DAS) wynosił 3,9 ń 1,4 (zakres 1,4 - 7,4) a czas trwania choroby 8,1 ń 6,7 lat. Stężenie leptyny w surowicy krwi określono metodą immunoenzymat., a zawartość tkanki tłuszczowej - densytometryczna. Średnie stężenie leptyny wynosiło 2,8 ń 1,4 ng/ml i było istotnie niższe niż u osób zdrowych (4,2 ń 2,0). U chorych na r.z.s. nie wykazano istotnych statystycznie korelacji pomiędzy stężeniem leptyny w surowicy krwi a BMI (R Spearmana + 0,01), stężeniem białka ostrej fazy (CRP) (R = 0,08), całkowitą zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie (R = 0,08) i masą tkanki tłuszczowej tułowia (R = 0,05), masa tkanki tłuszczowej kończyn (R = 0,09 ani DAS (R = -0,17). Także płeć oraz rodzaj stosowanego leczenia nie wpływały na zależność pomiędzy stężeniem leptyny a masą ciała. W analizie metodą regresji wielokrotnej żadna ze zmiennych niezależnych nie wpływała istotnie na zmienność stężeń leptyny w surowicy ....

  Streszczenie angielskie: The prospective, cross-sectional study was undertaken to evaluate the relation between the fat mass and serum leptin level in patients with rheumatoid artritis (RA). Low body mass and anorexia are commonly found in patients with RA. Inflammatory cytokines may significantly influence the secretion of anorectic hormone - leptin - that was confirmed in both experimental an dclinical studies. Fifty-two non-diabetic and non-obese patients (38 females, 14 males) were studied. Mean age was 56 ń 11 years and mean body mass index (BMI) 24.6 ń 4.1 kg/mý. The disease activity score (DAS) was 3.9 ń 1.4; range 1.4-7.4, and disease duration 8.1 ń 6.7 years. Serum leptin was measured by ELISA and body composition by double X-ray densitometry. Mean serum leptin concentration was 2.8 ń 1.4 ng/ml in patients with RA was lowe than in the control group (4.2 ń 2.0). In a simplke regression analysis leptin did not correlate with BMI (R Spearman + 0.01), C-reactive protein (R = 0.08), total fat mass (R = 0.08), trunk fat (R + 0.09) and DAS (R = -0.17). This relationwas also not influenced by gender or type of immunosuppressive therapy. In a multiple regression model none of the independent variables explained the significant portion of variance of serum leptin It is concluded that the physiologic relation of serum leptin to body fat stores is not present in patients with RA.

  stosując format: