Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOEDORCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Albuminuria u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
Tytuł angielski: Albuminuria in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
Autorzy: Szadkowska Agnieszka, Pietrzak Iwona, Czerniawska Elżbieta, Toedorczyk Aleksandra, Bodalski Jerzy
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.126-130, 132, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa należy do najpoważniejszych powikłań naczyniowych występujących u osób chorych na cukrzycę typu 1 i jest najczęstszą przyczyną niewydolności nerek u osób dorosłych. Jednym z czynników predysponujacych do rozwoju pełno objawowej nefropatii cukrzycowej jest stała mikroalbuminuria. Z tego powodu monitorowanie wielkości wydalania albumin z moczem pozostaje integralną częścią postępowania diagnostycznego u pacjentów chorych na cukrzycę. Celem pracy była analiza wielkości albuminurii u dzieci i młodziezy z cukrzycą typu 1. U 33 spośród 391 badanych (8,4 proc.) stwierdzono mikroalbuminurię. U kolejnych 30 osód (7,67 p.c.) wartości albuminurii mieściły się w granicznym zakresie 15-19,9 ćg/min. Stwierdzono zwiększanie się częstości występowania wczesnej nefropatii cukrzycowej wraz z wydłużeniem się czasu trwania choroby. Odnotowano także zależność występowania wczesnej nefropatii cukrzycowej wraz z wydłużeniem się czasu trwania choroby. Odnotowano także zależność występowania mikroalbuminurii od stopnia wyrównania metabolicznego cukrzycy, stadium pokwitania i od obecności zaburzeń lipidowych.

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is one of the most serious microvascular complications and a leading cause of end-stage renal failure in type 1 diabetic patients. Microalbuminuria may precede the development of overt proteinuria by over a 5-10 year period. The monitoring of albuminuria should be an integral part of the diagnostic management in diabetic patients. The aim of the study was to investigate the rate of albuminuria in type 1 diabetic children and adolescents. Microalbuminuria was found in 33 (8,4 p.c.) out of 391 patietns. In next 30 individuals (7,7 p.c.) the rate of albuminuria was 15-19,9 ćg/min. Statistically significant correlation between microalbuminuria and duration of diabetes, metabolic control, pubertal stage, and lipid abnormalities was found.

  stosując format: