Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOŚ-LUTY
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Distribution of dermally absorbed 14C DDT in the organs of wistar rats.
Autorzy: Toś-Luty Sabina, Tokarska-Rodak Małgorzata, Latuszyńska Jadwiga, Przebirowska Daniela
Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.215-223, il., tab., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura GBL: 313,158

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of study was evaluation of the concentration of dermally applied 14C DDT in the organs of rats, and evaluation of histological and ultrastructural changes after the dermal application of unlabelled DDT standard in the organs of rats, in which the presence of this pesticide was determined by the radio-isotopic method. 14C DDT of radiochemical purity of 97 p.c. was applied in the study. The activity of the preparation per 1 cmý of the tail skin was 22.2 kB2 -n (175.38 ćg DDT). The material for the study was taken directly after single exposure and 6 h, 8 h, 10 h, 12 h, 14 h, 18 h and 20 h after exposure. The following organs were taken for the determination of radioactivity of tissues: brain, heart, lung, liver, kidney, skin at the site of exposure. Unlabelled chemically pure, DDT (99.7 p.c.) was used to evaluate histological and ultrastructural changes after dermal application. Experimental animals received an oil emulsion of DDT (10 mg/9 cmý), applied to the skin of the tail for 4 weeks. The time of exposure was 4 h daily. The animals of the control group were dermally exposed to the emulsion at the same time and under the same conditions. 4 h after dermal exposure it was observed that the preparaation applied on the surface of 9 cmý in the amount of 1.578 ćg was present in the skin in the amount of 1 ćg/9 cmý (0.11 ćg/cmý), i.e. 0.063 p.c. of 14C DDT applied dose. Directly after dermal application lasting 4 h the greatest amount of 14C DDT was noted in the liver - 0.285 ćg, i.e. 0.033 ćg/g. Histopatological and ultrastructural changes were observed in the liver, kidney, lungs and heart.


  2/2

  Tytuł oryginału: Comparison of selenium distribution in mice organs after the supplementation with inorganic and organic selenium compound selenosemicarbazide.
  Tytuł polski: Porównanie zawartości selenu w narządach myszy po suplementacji nieorganicznym i organicznym związkiem selenu selenosemikarbazydem.
  Autorzy: Musik Irena, Kozioł-Montewka Maria, Toś-Luty Sabina, Donica Helena, Pasternak Kazimierz, Wawrzycki Sławomir
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.15-22, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Badanie zawartości oraz funkcji selenu w organizmach żywych, podobnie jak innych pierwiastków, dostarczają interesujących wyników, jakkolwiek interpretacje nie zawsze są jednoznaczne. Celem naszej pracy było oznaczenie stężenia i dystrybucji selenu w poszczególnych narządach i tkankach myszy po suplementacji 4-(o-tolilo)- selenosemikarbazydu kwasu o-chlorobenzoesowego w porównaniu z nieorganicznym selenianem IV sodu. Badany związek oraz nieorganiczny selenian IV sodu podawano myszom SWISS w dawce 10**-3 g Se kg**-1 masy przez 10 dni. Stwierdzono pdowyższoną zawartość selenu w mózgu 31,98 mg g**-1 w grupie suplementowanej selenianem IV sodu, 38,04 mg g**-1 w grupie suplementowanej selenosemikarbazydem v s. z grupą kontrolną 26,18 mg g**-1. Kilkakrotny i istotny statystycznie wzrost zawartosci selenu stwierdzono w tkance płucnej 11.81 mg g**-1 po suplementacji selenosemikarbazydem, 6.79 mg g*-1 selenianem IV sodu v s. 1.75 mg g**-1. Również w mieśniach miedzyżebrowych stwierdzono nieistotny wzrost selenu na gram masy tkanki po suplementacji selenem nieorganicznym i istotny statystycznie wzrost stężenia po suplementacji selenosemikarbazydem 10,13 mg g**-1 w grupie pierwszej i odpowiednio 14,21 mg g*-1, v s. 28,84 mg g**-1. Nasze badania pozwalają na stwierdzenie, że związki organiczne selenu mogą być łatwiej przyswajalną formą Se w porównaniu z nieorganicznym selenianem IV sodu.

  Streszczenie angielskie: Studies on selenium organ content and its function in living organisms just like studies on other elements provide interesting results although their interpretation is not always clear. The aim of our study was to determine the concentration and distribution of selenium in several organs and tissues in mice after supplementation with our newly synthetized organic compound of selenium selenosemicarbazide (4-o-tolylselenosemicarbazide of o-chlorobenzoic acid) as compared to the effects of the supplementation iwth inorganic compounds. SWISS mice were fed with both types of compounds at the dose of 10**-3g Se per kg for the period of 10 days. The concentrations of selenium in brains of mice treated with selenocarbazide and sodium selenite were higher than in controls (38.04 ćg g**-1 and 32.00 ćg g**-1 vs. 26.18 ćg g**-1). There was a statistically significant increase in the selenium contents in lungs after supplementation with selenosemicarbazide and sodium selenite (11.81 ćg g**-1 vs. 1.75 ćg g**-1 in controls). We found a statistically insignificant increase in selenium contents in intercostal muscles after supplementation with inorganic selenium compounds and a statistically significant increase after the supplementation with selenosemicarbazide (10.13 ćg g**-1; 14.21 ćg g**-1 and 28.84 ćg g**-1, respectively). Our investigations lead to a conclusion that 4-o-tolyl-seleno-semicarbazide of o-chlorobenzoic acid, an organic selenium compound may be more easily absorbed than inorganic sodium IV selenite.

  stosując format: