Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: THOR
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is primarily associated with HLA-DR8 but not DQ4 on the DR8-DQ4 haplotype.
Autorzy: Smerdel A., Ploski R., Flato B., Musiej-Nowakowska E., Thorsby E., Forre O.
Źródło: Ann. Rheum. Dis. 2002: 61 (4) s.354-357, tab., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura GBL: 310,264

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is strongly associated with the DR8-DQ4 haplotype. The genes encoding DR8 and DQ4 are in strong linkage disequilibrium (LD) and oocur together on the same HLA haplotype in almost all patients and controls. Because of the strong LD it is not clear whether DR8, DQ4, or both, are primarily associated with JIA. Objective: To unveil the primary association of JIA - that is, with DR8 or DQ4. Methods: DRB1, DQA1, and DQB1 alleles of 585 Norwegian and 47 Polish unrelated patients with JIA (categorised as pauciarticular and rheumatoid factor negative polyarticular JIA), and of 3155 Norwegian and 158 Polish unrelated controls, were typed using a polymerase chain reaction or oligonucleotide hybridisation and sequence-specific primers method. Results: Several haplotypes which encoded DR8 (that is, carried DRB1*08) and which did not encode DQ4 (that is, did not carry DQA1*0401) were found. Such haplotypes were found in three Norwegian patients and two controls (p = 0.029). In the Polish population such haplotypes were found among four patients with JIA and two controls (p = 0.025). No haplotypes which carried DQA1*0401 and DQB1*0402 in the absence of DRB1*08 were found, either among patients with JIA (Polish and Norwegian) or among the controls (Polish). Conclusion: On the DR8-DQ4 haplotype the DRB1*08 allele is primarily associated with JIA.


  2/15

  Tytuł oryginału: Patofizjologia zaburzeń motoryki przełyku.
  Tytuł angielski: Pathophysiology of the esophageal motility disorders.
  Autorzy: Thor Piotr J., Herman Roman M., Laskiewicz Janusz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.109-115, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualnie uznane i nowe koncepcje patogenezy achalazji, chorób spastycznych przełyku i refluksu żołądkowo-przełykowego. Zwrócono uwagę na rolę odruchów nerwowych w pierwotnych zaburzeniach motoryki przełyku. W tej grupie chorób szczególnie ważne są zaburzenia czucia trzewnego. Przedstawiono również implikacje dla nowych metod leczenia opartych na patogenezie tych chorób.

  Streszczenie angielskie: Current and new concepts of pathogenesis of the achalasia, spastic esophageal diseases and reflux esophagitis is presented. Attention has been paid to neural reflexes involment in primary esophageal motility disorders. In this group of diseases particular importance are disturbances in overall body visceral sensation. Implication for new methods of treatment based on pathogenesis are also presented.


  3/15

  Tytuł oryginału: The influence of the combined, continuous hormone replacement thrapy on the autonomic regulation of gastric myoelectrical activity and heart rate variability.
  Autorzy: Banach T., Milewicz T., Krzysiek J., Laskiewicz J., Thor P[iotr] J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.159-167, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Presence of dyspepsia symptoms in postmenopausal women during hormonal replacement therapy (HRT) has been often reported by clinicians. It suggests disturbances of motility of upper gastrointestinal tract. Aim: Aim of the study was to evaluate whether the continuous combined HRT (ccHRT) affects the gastric myoelectrical activity. Method: 20 healthy postmenopausal women aged 56 ń 5.5 years, 7 ń 5.4 years after the last menstruaction, were divided into two equal groups: women receiving ccHRT (serum levels of estradiol - 113.3 ń 87.1 ng/l and FSH - 48.1 ń 16.6 IU/l) and a control group (serum levels of estradiol - 23.1 ń 14.8 ng/l and FSH - 73.1 ń 24.3 IU/l). The ccHRT group have received transdermally 17 á-estradiol (Oesclim 50, Fournier) and daily 5 mg of dydrogesterone (Duphaston, Solvay Pharma) orally, for recent 1.4 ń 0.6 years. Thirty min. of electrogastrography (EGG Digitrapper - Synectics, Sweden) and 5 min. of heart rate variability (HRV 2000 - Proster, Poland) recordings before and after 6 min. of SF (sham feeding: 3 chewing gums, 2 min. per each) were carried out in both groups Standard parameters of EGG and HRV were estimated. Statistical analysis: Shapiro-Wilk test, Mann-Whitney u-test, p 0.05 was considered as significant. Results: Mean normogastria with similar period dominant frequencies (PDF) dominanted in both groups before SF (83.9 ń 15.1 p.c. vs. 80.6 ń 27.3 p.c.; p 0.05). SF did not alter frequency but doubled amplitude of basic electrical rhythm (BER) in control group. In HRT patients, normogastria decreased by about 30 p.c. (p 0.05)...


  4/15

  Tytuł oryginału: Second inter-laboratory study comparing endotoxin assay results from cotton dust.
  Autorzy: Chun David T. W., Chew Victor, Bartlett Karen, Gordon Terry, Jacobs Robert R., Larsson Britt-Marie, Lewis Daniel M., Liesivuori Jyrki, Michel Olivier, Rylander Rangar, Thorne Peter S., White Eugene M., Gunn Varina C., Wrtz Helle
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.49-53, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Previously, a large two-part inter-laboratory round robin endotoxin assay study was completed. This first study showed that when cotton dust samples, which are practically identical, are assayed for endotoxin that the intra-laboratory results had a very small variation while intra-laboratory results of the sample had a very high variation. In the first part of the study, each laboratory results of the sample had a very high variation. In the first part of the study, each laboratory followed its own in-house assay protocol; but in the second part of the study, when the extraction protocol was standardized, the inter-laboratory results showed a lower variation, which suggested that with further standardization, further reduction of differences between laboratories might be achieved in order that results between laboratories would become more comparable. The results stimulated interest in extending the study to include cotton dust with two levels of endotoxin, standardization of the extraction proteocol, and using the same assay kit from the same production lot. The results of this second round robin endotoxin assay study indicate that differences between laboratories are still high, but most of the laboratories could discern the cotton dusts with the different levels of endotoxin.


  5/15

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu a aktywność mioelektryczna jelita cienkiego w niedokrwieniu i reperfuzji.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and myoelectric activity of the small intestine during ischemia and reperfusion.
  Autorzy: Biernat Jarosław, Sendur Ryszard, Obuchowicz Rafał, Thor Piotr, Pawlik Wiesław W.
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.17-25, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niedokrwienie jelita cienkiego i następowa reperfuzja indukują nie tylko zmiany parametrów krążeniowych, lecz także zmiany w aktywności mioelektrycznej tego narządu. Szczególną rolę w mediowaniu następstw niedokrwienia i reperfuzji jelita przypisuje się tlenkowi azotu (NO) - gazowej molekule uwalnianej nie tylko przez komórki śródbłonka naczyniowego, ale również przez zakończenia neuronów nieadrenergicznego, niecholinergicznego układu nerwowego (NANC), występujących licznie w ścianie jelita cienkiego. Cel pracy: Wykazanie zmian aktywności mioelektrycznej jelita cienkiego u szczura w czasie niedokrwienia i reperfuzji i określenie ich związku z lokalnie generowanym tlenkiem azotu. Materiał i metody: Utworzono 6 grup eksperymantalnych. W grupie I badano zachowanie się systemowego ciśnienia tętniczego (AP), przepływu krwi w tętnicy krezkowej przedniej (MBF) i mikrokrążeniowego przepływu krwi w jelicie (LDBF) oraz parametrów podstawowej aktywności mioelektrycznej jelita - amplitudy (SWA) i częstotliwości (SWF) fali wolnej w czasie 30-minutowego niedokrwienia i następowej 60-minutowej reperfuzji. W grupie II badano efekty krążeniowe i mioelektryczne 45-minutowego niedokrwienia i 60-minutowej reperfuzji. W grupie III i IV przed indukcją odpowiednio 30- i 45-minutowego niedokrwienia i 60-minutowej reperfuzji podawano nieselektywny bloker syntazy tlenku azotu (L-NAME). W grupie V (30-minutowe niedokrwienie) i VI (45-minutowe niedokrwienie) przed zamknięciem ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Ischemia and reperfusion (I/R) of the small intestine not only influences hemodynamic parameters of the small intestine but strongly affects its myoclectric and motor activity. Nitric oxide (NO) - a gaseous molecule released from vascular endothelial cells and the endings of the nonadrenergic, noncholingic (NANC) nervous system, present in the small intestine, plays an important role in the mediation of myoelectric and hemodynamic changes induced by I/R. Aim: To describe the intestinal myoelectric activity changes during ischemia and reperfusion of the small intestine and to assess the participation of locally generated nitric oxide from neural form of nitric oxide synthase (nNOS). Material and methods: Experments were performed on 6 groups of Wistar rats. Experimantal animals (n = 52) were divided into 6 groups due to experimental protocol. In the first group arterial pressure (AP), mesenteric blood flow (MBF), microcirculatory intestinal blood flow using laser-Doppler method and two major parameters describing intestinal myoelectric activity (IMA) - slow waves amplitude (SWA) and frequency (SWF), were measured during 30 min occulsion of the anterior mesenteric artery (AMA) and subsequent 60 min reperfusion. In the second group small intestine was subjected to 45 min lasting AMA occlusion and 60 min reperfusion. In the third and fourth group 30 and 45 min ischemia respectively followed by 60 min reperfusion was proceeded by administration of ...


  6/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie czasowego rozrusznika żołądka w leczeniu pooperacyjnej gastroparezy opornej na konwencjonalne leczenie.
  Tytuł angielski: Temporary gastric pacemaker in the treatment of postoperative gastroparesis refractory to conventional therapy.
  Autorzy: Popiela Tadeusz, Sobocki Jacek, Thor Piotr, Matyja Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Drews Michał (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.886-899, il., bibliogr. 32 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykazanie skuteczności stymulacji elektrycznej żołądka w leczeniu pooperacyjnej gastroparezy opornej na leczenie farmakologiczne. Materiał i metodyka. W okresie od stycznia 1998 do grudnia 2000 r. u 18 pacjentów (8 kobiet i 10 mężczyzn) zdiagnozowano pooperacyjne porażenie żołądka. Zaleganie żołądkowe w dniu włączenia stymulacji wynosiło średnio 1625 ml i wahało się w granicach 500-2250 ml. Stymulację prowadzono przy użyciu sondy silikonowej średnicy 1 mm z 2 elektrodami wprowadzonymi do żołądka i umiejscowionymi w górnej 1/3 trzonu. Prąd był generowany przez stymulator programowany komputerowo. Zastosowano następujące parametry prądu: kwadratowy profil, amplituda 2 mA, długość impulsu 100 ms, częstotliowść 6 cykli/min. Skuteczność stymul. oceniano na podstawie obrazu klinicznego oraz badania elektrogastrograficznego. Wyniki. U 14 (78 proc.) pacjentów zaobserwowano zmniejszenie objawów po 3 godz. stymulacji. Pacjenci zgłaszali poprawę samopoczucia, uczucie "burczenia" w brzuchu oraz odejście gazów. U kolejnych 2 pacjentów stymulacja została utrzymana przez 3 dni ze względu na nawracające dolegliwości, a u jednego pacjenta pozostawała przez 7 dni umożliwiając włączenie diety doustnej. Zaleganie żołądkowe kontrolowane za pomoca sondy zmniejszyło się średnio do 105,5 ml w ciągu 12 godz. Badanie elektrogastrograficzne wykazało normalizację rytmu mioelektrycznego do 3 cykli/min w ponad 85 proc. godzinnego zapisu. Ponadto moc sygnału w zakresie dominującej ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to confirm efficiency of electrostimulation in the treatment of postoperative gastroparesis resistant to conventional therapy. Material an d methods. Eighteen patients (8 female and 10 mean) with postoperative gastroparesis were included into the study between January 1998 and December 2000. Gastric retention at the day of introduction of electrostimulation ranged between 500 and 2250 ml (mean 1625 ml). Electrical stimulation was supplied to the stomach by silicon catheter 1 mm in diameter terminated by two electrodes and placed in upper corpus. Current was generated by computer preprogrammable stimulator. The following current characteristic was used: rectangular profile, 2 mA intensity, impulse duration 100 ms, frequency 6 c.p.m. Efficiency of pacing was evaluated basing on clinical symptoms and EGG. Results. In 14 (78 p.c.) patients symptoms were reduced after 3 hours of pacing. They reported general improvement, rumbling and passing of gases. In another 2 patients electrical stimulation was continued for 3 days due to recurrent symptoms. One patient rquired 7 days stimulation for maintaining oral feeding. Nasogastric suction was reduced in average to 105.5 ml within 12 hours. EGG revealed normalization in intrinsic mioelectric activity to 3 c.p.m. in over 85 p.c. of recording time. Signal power in dominant frequency was almost doubled (198 p.c.). Conclusion. Electrical gastric stimulation is effective and cost efficient method without any ...


  7/15

  Tytuł oryginału: Ocena komórek Cajala (ICC) w jelicie grubym u ludzi.
  Tytuł angielski: Interstitial cells of Cajal (ICC) in human colon.
  Autorzy: Gil Krzysztof, Thor Piotr J., Herman Roman Maria, Zięba Ewa
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.21-28, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Komórki Cajala (Interstitial Cells of Cajal - ICC) są komórkami rozrusznikowymi dla mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego oraz stanowią połączenie pomiędzy tą mięśniówką i zakończeniami autonomicznego układu nerwowego. Ze względu na swoją funkcję w regulacji aktywności motorycznej przewodu pokarmowego oraz powiązania z trzewnym układem nerowwym, zaburzenia funkcji ICC mogą być odpowiedzialne za występowanie wielu chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Celem pracy była ocena komórek Cajala występujących w jelicie grubym u ludzi, w szczególności znalezienie ilościowych i morfologicznych różnic dotyczących komórek Cajala w różnych odcinkach jelita grubgo, ponieważ nie ma dotychczas jednoznacznych kryteriów określających normalną dystrybucję ICC w przewodzie pokarmowym. Badania przeprowadzono wykorzystując wycinki jelita grubego barwione metodą immunohistochemiczną używając przeciwciał anty-c-kit specyficznie barwiących komórki Cajala. W przeprowadzonych przez nas badaniach zaobserwowano komórki ICC zlokalizowane głównie w błonie mięśniowej, w przeważającej ilości w okolicy splotów śródściennych. Nie stwierdzono znaczących różnic pomiędzy dystrybucją ICC w zależności od odcinka jelita grubego. W niewielkiej grupie przypadków uchyłkowatości jeltia grubego zaobserwowano nieco mniejszą liczbę komórek ICC w odniesieniu do grupy kontrolnej. Chociaż uzyskane przez nas wyniki mają charakter wstępny to jednak dowodzą istotnej roli ICC w regulacji aktywności motorycznej przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: Interstitial Cells of Cajal (ICC) are the pacemaker cells of the smooth muscle of the gastrointestinal (GI) tract. They are binding these muscle with the neterous nervous system and play an important role in the regulation of motility of the GI tract. Disturbiud in activity of those cells were observed in many functional diseases of the GI tract. The aim of this study was to evaluate the localization and morphological differences of the ICC between some region of the human colon. In this work we have performed the immunohistochemical method, using the monoclonal and policlonal specific antibodies against c-kit receptor (CD117) in paraffin embedded block. We find the ICC in the wall of colon in the muscle layers, mainly localized in the region of the myenteric plexus. No difference of the ICC between other region of the colon were observed in our specimen. In some cases of patietns with diverticulosis we have observed less of ICC according to the control group. It's only early result, but let us know, that ICC play an important role in the pathogenesis of the motility disturbances of the GI tract.


  8/15

  Tytuł oryginału: Elektrogastrografia a manometria żołądka u chorych z zaburzeniami podstawowego rytmu elektrycznego.
  Tytuł angielski: Electrogastrography and gastric manometry in patients with basic electrical rhythm disturbances.
  Autorzy: Tabor Sylwia, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.29-41, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: mlektrogastrografia (EGG) jest jedyną nieniwazyjną metoda badania aktywności mioelektrycznej żołądka. Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy otrzymywanym zapisem elektromiograficznym i manometrycznm w prawidłowym oraz patologicznym zapisie EGG. Równoczesną rejestrację EGG oraz manometrię wykonano u 20 osób zdrowych, 26 osób z bradygastrią (grupa I) oraz 21 osób z tachygastrią (grupa II). W grupie kontrolnej ponad 90 proc. czasu zapisu EGG zajmowała normogastria. Po posiłku obserowwano ponad dwukrotny wzrost amplitudy EGG, poprawę stabilności zapisu wyrażającą się zmniejszeniem ilości dysrytmii, wzrostem częstości dominującej (DF) oraz obniżeniem współczynnika niestabilności częstości dominującej (DFIC). W grupach I i II wykazano znamienną różnicę w zakresie DF, wzrost DFIC i ilości dysrytmii, brak prawidłowego wzrostu amplitudy oraz obniżenie średniej częstości skurczów fazowych i wskaźników motorycznych (MI). W grupie II zaobserwowano dodatkowo zmniejszenie amplitudy skurczów i nie stwierdzono obecności ani jednego cyklu MMC, co dowodzi osłabienia aktywności skurczowej. Wykazano pozytywną korelację między zmianami amplitudy EGG i skurczów fazowych oraz wartościami wskaźników motorycznych (MI) i wskaźników mocy (PR) tylko w porównaniu faz I i II MMC. Świadczy to o zależności amplitudy EGG od zmian położenia żołądka i jego aktywności skurczowej. Brak korelacji pomiędzy średnimi częstościami skurczów fazowych a wartościami DF i DFIC nie pozwala wnioskować o ...

  Streszczenie angielskie: Electrogastrograpy (EGG) is the only non-invasive method for investigating the myoelectric activity of the stomach. The aim was to show the relations occurring between the electromyographic and manometric recordings during the normal and abnormal EGG rhythm. A stimultaneous EGG recording and manometry were performed in 20 healthy people, in 26 patietns with bradygastria (group I) and 21 with tachygastria (group II). In the control group, over 90 p.c. of the EGG recording time was in the range of normogastria. After a meal, tehre were observed a more than twofold increase in the EGG amplitude, an improvement in the recording stability with decrease in the dysrrhythmia percent, an increase in dominant frequency (DF) and a lowering in dominant frequency instability coefficient (DFIC). In groups I and II there was shown a considerable difference in the DF range, an increase in DFIC and the number of dysrrhythmia cases, the lack of correct increase in the amplitude and lowering in the average frequency of phasic contractions and motor indices (MI). Additionally in this group there was a fall in the amplitude of contractions without MMC, and this corroborates with weak contractile activity. There was a positive correlation between the EGG amplitude changes and amplitude of phasic contractions and MI and power ratios (PR) only in the phases I and II MMC. It suggests a relationship between the EGG amplitude and changes in the stomach position and its contraction activity. ...


  9/15

  Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka niedociśnienia ortostatycznego w idiopatycznej chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: The early diagnosis of the orthostatic hypotension in patients with idiopathic Parkinson's disease.
  Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Szczudlik Andrzej, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.59-67, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia funkcji autonomicznych w idiopatycznej chorobie Parkinsona występują w różnym stopniu nasilenia u ponad 70 p.c. chorych. Celem pracy była ocena mechanizmów regulacji ciśnienia tętniczego krwi i akcji serca w teście pionizacji u chorych z chP bez objawów klinicznych niedociśnienia tętniczego i innych zaburzeń sercowo-naczyniowych. Badanie przeprowadzono u 35 chorych z idiopatyczną chorobą Parkinsona (26 mężczyzn, 9 kobiet, średni wiek 60 ń 9) i 35 zdrowych osób (26 mężczyzn i 9 kobiet w wieku 58 - 64 lat) stanowiących grupę kontrolną. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa I - wczesne stadium choroby (n = 20) i grupa II zaawansowane stadium choroby (n = 15). Próba pionizacyjna u chorych z chP i w grupie kontrolnej trwała 3 min. Pozycja stołu wynosiła 60 stopni (stół pionizacyjny Manumed, Sweden). Obserwowano w grupach chorych (I i II) niższy niż w grupie kontrolnej wskaźnik 30;15, odpowiednio 1,03 ń 0,08, 0,97 ń 0,09 vs 1,23 ń 0,1 (p = 0,001). W grupie II zmiana częstości serca po teście była niższa 6,2 ń 4/min niż w grupie kontrolnej 10,2 ń 1,9/min w grupie I 8,8 ń 4/min (p = 0,01). Rejestrowano największy spadek ciśnienia skurczowego po teście w grupie II o 16 ń 14 mmHg, w grupie kontrolnej 4 ń 7 mmHg, w grupie I 13 ń 11 mmHg (p = 0,001). Niedociśnienie ortostatyczne w idiopatycznej chorobie Parkinsona wystąpiło u 36 proc. chorych we wczesnym okresie choroby i u 47 proc. chorych w zaawansowanym okresie choroby. Zastosowanie testu pionizacji pozwala na wczesne rozpoznanie zaburzeń sercowo-naczyniowych w tej chorobie, przed wystąpoieniem objawó klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Autonomic dysfunction in idiopathic Parkinson's disease (IPD) is common and occurs in 70 p.c. of patients. The aim of the study was to evaluate autonomic mechanisms regulating cardiovascular system during tilt up test in IPD patients. The examination was performed in 35 patients with IPD (26 male and 9 female, mean age 60 ń 9) and matched with gender and age 35 controls subjects (healthy volunteers, mean age 59 9). Patients were divided into two groups: group I - early stage of disease (n - 20) and group II - advanced stage of the disease (n = 15). The tilt test in IPD patients and in the control group lasted 3 minutes. In both groups tilt test was performed with a head-up tilt position of 60 degrees (tilt table Manumed, Netherlands). In both groups 30:15 ratio were lower than in the control group 1.03 ń 0.08, 0.97 ń 0.09 v 1.23 ń 0.1 resepectively (p = 0.001). In the second group the heart-rate variability after the tilt test was lower 6.2 ń 4/min than in the control group 10.2 ń 1.9/min and group I 8,8 ń 4/min (p = 0.01). The decrease of the systolic pressure in response to the tilt test was the highest in group II (16 ń 14 mmHg), in the control group 4 ń 7 mmHg, in group I 13 ń 11 mmHg (p = 0.001). Ortostatic hypotension in IPD occurs in 36 p.c. of patients in an early stage and in 47 p.c. of patients in an advanced stage of the disease. The use of the tilt test enables the early diagnosis of cardiovascular disturbacnes in IPD.


  10/15

  Tytuł oryginału: Czynność mioelektryczna, metaboliczna i krążenie jelitowe oraz aktywność nerwu błędnego a sympatektomia chemiczna.
  Tytuł angielski: Myoelectric, metabolic and circulatory functions of the intestine and vagal activity after chemical sympathectomy.
  Autorzy: Obuchowicz Rafał, Sendur Ryszard, Pawlik Michał, Biernat Jarosław, Koprowska Bernadetta, Jaworek Jolanta, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.95-109, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Toniczny wpływ układu adrenergicznego posiada znaczenie w kontroli aktywności elektrycznej oraz mechanicznej mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego, jak również czynności miocytów ścian krezkowych naczyń krwionośnych. W celu określenia wpływu układu adrenergicznego na czynność efektorów układu pokarmowego oraz krążenia wykorzystano metodę selektywnej chemicznej ablacji włókien układu sympatycznego przez zastosowanie 6-hydroksydopaminy (6-OHDA). Do badań użyto 50 sczurów rasy Wistar. Zwierzęta były głodzone 24 godziny przed eksperymentem z zachowanym dostępem do wody. Ustalono następujące cztery grupy ekspermentalne: I - kontrolna, II i III - zwierzęta odnerwione przez podanie 6-OHDA (25 mg/kg/25 s.c.) (3 dni przed eksperymetnem). Grupa IV (20 zwierząt) służyła do eksperymentów chronicznych. Zwierzęta usypiano przez podanie preparatu Vetbutal (Biovet, Puławy). Zwierzęta wentylowano sztucznie - pompa dla gryzoni (Ugo Basile). Temperatura ciała była podtrzymywana za pomocą stolika grzewczego i monitorowana przez sondę doodbytniczą (FST). W czasie trwania eksperymentu zapewniano ciągłą infuzję soli fizjologicznej (0,2 ml/H). Monitorowano następujące parametry: skurczowe ciśnienie tętnicze - za pomocą elektromanometru (S&W) (mmHg); całkowity przepływ krezkowy - za pomocą ultrasonicznej elektrody (Altron T206) umieszczanej na tętnicy krezkowej przedniej; tkankowy jelitowy przepływ krwi - techniką Laser Doppler (Periflux 4001 Master); tkankowy wychwyt tlenu (VO2) ...

  Streszczenie angielskie: Adrenergic innervation plays an important role in the control of electric activity and circulatory parameters of the gut. Importance of adrenergic system as a modulator of motor, neural and metabolic acitivity of the intestine is studied extensively but still not well understood. We use 6-OHDA a neurotoxin and a blocking agent of adrenergic fibers, to evaluate their exact role in the control of vital parameters of the intestine and vagal nerves. 50 Wistar rats were used. Animals were fasted 24h prior to experiment with free access to water allowed. Acute experiments were performed on 30 rats, divided in the three groups. Four experimental groups were established. I - sham operated. II and III - pretreated with 6-ODHA (25 mg//kg/24h s.c.) 3 days before experiment. IV group were used for chronic procedure. Tiopental anestehsia (Vetbutal Biovet) was applied. Animals were artificially ventilated with positive pressure rodent ventilator (Ugo Basile), and heated with continuous temperature control by rectal thermistor (FST). Left carotid artery was cannulated and connected with electro manometer - arterial administration 0.2 ml/h. Mesenteric blood flow (MBF) was recorded with use of ultrasonic probe (Transonic systems T206). Microcirculatory blood Flow (LDBF) was estimated by laser Doppler flowmetry (Periflux 2001 Master). Arterio-venous difference (AVO2) was estimated from whole blood (AVOXimeter 1000 E). Oxygen uptake was calculated from MBF and AVO2 and expressed in ...


  11/15

  Tytuł oryginału: Credibility of problem-solving therapy and medication for the treatment of depression among primary care patients.
  Autorzy: Thornett Andrew M., Mynors-Wallis Laurence M.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR193-CR196, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Patient beliefs in the effectiveness of treatment may have an importan influence on treatment outcome. Material/Methods: Associations between patient beliefs in the credibility of treatment and outcome were explored in a randomised controlled trial of major depression in primary care (n = 155). The four treatments were antidepressant medication given by research general practitioner, problem solving treatment given by research general practitioner or research practice nurse over 12 weeks or a combination of problem solving treatment and antidepressant medication. Patietns' belief in the credibility of treatment was assessed using a brief Credibility Scale, that was completed following randomisation and after tretment. Depression outcome was measured at 6, 12 and 52 weeks using the Hamilton Rating Scale for depression, and the Beck depression inventory. Results: Pre-treatment, medication treatment was associated with a higher certainty of recovery than was problem-solving treatment from the nurse (p = 0.018). Post-treatment, medication and combination treatment were seen as more logical than problem-solving treatment from the nurse (p 0.03). Post-treatment medication had higher certainty of recovery and was more highly recommended to a friend. Linear regression demonstrated that the depression outcome measures were not associated with either pre- or post-treatment credibility. Conclusions: Patietns found all four treatments highly credible following their initial explanation. There was a significant difference both pre- and post-treatment in favour of patients finding treatment involving medication more credible than problem-solving from a nurse. Pre- and post-treatment scores of credibility were not associated with outcome.


  12/15

  Tytuł oryginału: Manometria dróg żółciowych a aktywność zwieracza Oddiego : praca doktorska
  Autorzy: Błaut Urszula, Thor Piotr (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Patofizjologii w Karakowie
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20094

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/15

  Tytuł oryginału: The influence of cholecystokinin on gastric myoelectrical activity in duodenal ulcer following Helicobacter pylori eradication - an electrogastrographic study.
  Autorzy: Budzyński A., Bobrzyński A., Lorens K., Konturek P. C., Thor P., Konturek S[anisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.171-182, il., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cholecystokinin (CCK) plays an important role in the regulation of postprandial gastric motor activity which was found to be abnormal in duodenal ulcer patients. This study was designed to compare the influence of CCK on gastric myoelectrical function in duodenal ulcer patients and healthy controls. Fifteen patients with activite duodenal ulcer and Helicobacter pylori (H. pylori) infection and 15 healthy controls were included into this study. Electrogastrography w(EGG) was performed before and 4 weeks after the eradication of H. pylori in ulcer patients and in healthy controls. We compared EGG parameters in the fasting and postprandial period and during intravenous infusion of caerulein, and analog of CCK with or without of loxiglumide, a specific CCK-1 receptor antagonist. The amplitude of fasting EGG in duodenal ulcer patients was similar to that in control subjects and was not affected by H. Pylori eradication. In contract, the amplitude of postprandial EGG was markedly increased in duodenal ulcer patients when compared to that in healthy controls and it was significantly reduced following the eradication of H. pylori. The blockade of CCK-1 receptors with loxiglumide in healthy controls or H. pylori eradicated ulcer patients significantly enhanced postprandial EGG amplitude almost to the level observed in the infected duodenal ulcer, patients, but failed to affect this amplitude in ulcer patients. Exogenous caerulein, an analog of CCK, failed to affect EGG amplitude in duodenal ulcer patients with H. pylori ...


  14/15

  Tytuł oryginału: Perioperative pain relief following inguinal herniorrhaphy in children. Caudal versus ilioinguinal and iliohypogarstric nerve blockade.
  Autorzy: Nemeth Eva, Thory K., Machay T., Verebely T., Reusz Gy.
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.76-80, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We evaluated the efficacy of two routinelly used regional anesthetic techniques, caudal epidural blockade (CEB) and ilioinguinal/iliohypogastric nerve blockade (IIB), in pediatric ambulatory surgeery patients. Forty two children undergoing herniorrhaphy were included in a prospective, randomized, observer-binded study. They received either 0.75 ml/kg (maximum 37.5 mg) caudal bupivacaine 2.5 mg/ml with epinephrine 1 : 200000 (CEB group; n = 25; age 42.4 months [13-78]) or 0.5 ml/kg (maximum 37.5 mg) bupivacaine 2.5 mg/ml with epinephrine 1 : 200000 for ilioinguinal/iliohypogastric nerve (NNb group; n = 17; age 42.4 months [12-94l). Postoperative analgesia was complemented by evaluation of the short-term hearrt rate variability (rMSSD : root-nean square of successive differences). The systolic BP at the end of surgery was found to be lower in the CEB group ((92 ń 2.9 mmHg) as compared wityh the IIB group (105 ń 3.0 mm Hg, p 0.005). During the recovery period both the HR and the systolic BP were lower in the CEB group than in the II B group (HR: CEB group 119 ń 3.7 min.**-1 vs. IIB group 136 ń 5.0 min**-1, p 0.05; systolic BP; CEB group 94 ń 4.9 mm HG vs. IIB group 109 ń 3.1 mmHg, p 0.02). During recovery, rMSSD increased to a higher level in the CEB group (30.8 ń 4.8 msec). than in the group (16.0 ń 3.6 msec, p 0.05). Hemodynamic parameters such as the HR and BP and rMSSD all demonstrated a lowerr sympathetic tone during recovery in CEB patients than in IIB patients.


  15/15

  Tytuł oryginału: Circadian heart rate variability in patient with primary arterial hypertension.
  Tytuł polski: Cykliczna zmienność częstości rytmu serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
  Autorzy: Kolasińska-Kloch Władysława, Furgała Agata, Banach Tomasz, Laskiewicz Janusz, Thor Piotr J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.752-755, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego (ANS) są jedną z przyczyn pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Mało wiadomo jednak na temat wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI), stosowanych w terapii nadciśnienia na jego aktywność. Celem badania była ocena cyklicznej dobowej zmienności parametrów HRV u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, po roku leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny. Metodyka: Do badania zakwalifikowano 14 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, z różnicą dzienno-nocną ciśnienia tętniczego powyżej 10 proc. (dippers), w wieku 26 do 61 lat (średnia: 52,9 ń 9,2) oraz 14 zdrwoych ochotników, dobranych pod względem płci i wieku. U badanych chorych wykonano 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, z równoczesną rejestracją EKG metodą Holtera. Pacjentów oceniano przed i po roku przyjmownania inhibitora ACE (enalaprilu). Analiza HRV została przeprowadzona w oparciu o szybką transformację Fourierowską (FFI). W badanych grupach poró nywano parametry czasowej i częstotoliwościowej HRV w ciągu dnia oraz w nocy. WYniki: WYniki uzyskane u zdrowych ochotnikó wykazywały nocny wzrost średniej wartości parametrów: RMSSD, pNN50 (p 0,05), TP, VLF, LF i HF (p 0,05) oraz obniżenie wartosci stosunku LF/HF (p 0,05). U chorych przed leczeniem wartosci parametrów analizy czasoej i częstotliwościowej HRV były znamiennie niższe niż w grupie kontrolnej. Podobną tendencję obserwowano po roku stosowania enalaprilu. Po roku ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Abnormalities of autonomic nervous system function (ANS) exist in patients with hypertension and have been considered as one of the important factors in developing of essential hypertension. However the information about the effect of antihypertensive treatment (angiotensincoverting enzyme inhibitors - ACEI) on cardiac ANS activity is scarce. The main aim of our study was to evaluate circadian heart cate variability changes in primary hypertension treated with ACE inhibitors. Methods: Fourteen patients with essential hypertension with night/day differences of mean blood pressure of more than 10 p.c. (dippers) aged 26 to 61 years (mean 52.9 ń 9.2) and 14 healthy volunteers, 14 healthy volunteers were recruited and matched for age and gender. Ambulatory 24 hour arterial blood pressure measurement using HoICARD (Aspel, Poland) recorder with simultaneous ECG monitoring using the MediarcPremier IV Holter Monitoring System (DRG-International) (DRG_International) undertaken in both groups of patients. The hypertensive patients were tested before and after one year of the enalaprii treatment. The HRV analysis was performed according to a standard Fast Fourier Transformation (FFT). THe time and spectral analysis parameters were compared within the examined groups of patients during day and night. Results: The results obtained in the control group showed the greate circadian fluctuations in sympathetic and parasympathetic activity. A simultaneous circadian HRV ...

  stosując format: