Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TERESIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: List do redakcji.
Autorzy: Teresiński Grzegorz, Mądro Roman
Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.53-56, il., bibliogr. 5 poz. - Uwagi do art. pt. Opiniowanie sądowo-lekarskie powikłań medycznych zabiegów kosmetycznych. Aut. Berent J. i in. opublikowanego Tamże 2001; 51 : 273-278
Sygnatura GBL: 304,812

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna


  2/2

  Tytuł oryginału: O ustalaniu okoliczności urazu głowy.
  Tytuł angielski: Determining the circumstances of head injuries.
  Autorzy: Teresiński Grzegorz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.65-83, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powszechność obrażeń głowy oraz towarzyszące im ryzyko dla życia i zdrowia sprawia, że organa procesowe bardzo często zainteresowane są odtworzeniem okoliczności wystąpienia urazu (ustalenia ilości urazów, ich lokalizacji i czasu zadziałania oraz różnicowania urazów czynnych i biernych). W pracy omówiono możliwości oraz ograniczenia stosowanych dotychczas metod powstania obrażeń głowy, a także przedstawiono nowe szanse jakie powstały w tym zakresie z chwilą upowszechnienia nowych technik komputerowego obrazowania miękkich struktur głowy. Przedyskutowano wartość dowodową: zewnętrznych obrażeń powłok głowy, różnych rodzajów złamań czaszki (ze szczególnym uwzględnieniem wnioskowania na podstawie pojedynczych szczelin złamań), ognisk stłuczenia tkanki mózgowej. Szczególną uwagę zwrócono na bardzo dużą (niewykorzystywaną dotychczas) przydatność nowoczesnych metod obrazowania (tomografii komputerowej i tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego), które uwidaczniają obrażenia zewnątrzczaszkowych tkanek miękkich.

  stosując format: