Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TENDERA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Ageing and heart failure : the place of ACE inhibitors in heart failure with preserved systolic function
Autorzy: Tendera M[ichał]
Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[69-75], il., tab., bibliogr. 54 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.


  2/12

  Tytuł oryginału: A prospective evaluation of early and late results of percutaneous and surgical revascularisation in patients with ischaemic left ventricular dysfunction.
  Tytuł polski: Chirurgiczna czy przezskórna rewaskularyzacja u chorych z niedokrwiennym uszkodzeniem lewej komory serca.
  Autorzy: Buszman Paweł, Tendera Michał, Bochenek Andrzej, Gruszka Agata, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Gaszewska Ewa, Białkowska Bożena, Janas Robert
  Opracowanie edytorskie: Zembala Marian (koment.), Gil Robert (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.57-67, il., tab., bibliogr. 25 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Any intervention in patietns with depressed left ventricular ejection fraction (LVEF) carries an increased risk of death. Which of the two therapies - surgical revascluarisation or coronary angioplasty, is safer and more efficacious in ths group of patients, has not yet been fully established. Aim. THe aim of this prospective non-randomised study was to evaluate the results of percutaneous transluminal coronary intervention supported by coronary stenting (PCI) in comparison to coronary artery bypass grafting (CABG) in patietns with coronary artery disease and markedly depressed LVEF. Methods. 105 patietns with symptomatic coronary artery disease and LVEF ó 30 p.c. underwent PCI (50 patietns) or CABG (55 patients) depending on their coronary anatomy. Risk of in-hospital death predicted from the clinical severity score was higher in the PCI than in the CABG group (9.0 ń 3.9 p.c. vs 5.6 ń 2.3 p.c respectively, p = 0.001). Severity of angina (CCS class), exercise capacity (NYHA class) and LVEF were assessed before and afer the procedure as well as after 6 months. In-hospital mortality and 12-month survival rates were also analysed. Results. Complete revascularisation was achieved in 50 patients (90.9 p.c.) in the CABG group and in 20 patients (40 p.c.) in the PCI group (p 0.001). In hospital mortality was 9.1 p.c. afger CABG and 6.0 p.c. after PCI. Multivariate regression analysis reveled that the absence of hypertension and completeness of revascularisation were the only predictors of LVEF improvement...


  3/12

  Tytuł oryginału: Wiek badanego a wykrycie patologicznej zmienności rytmu zatokowego.
  Tytuł angielski: Does an age adjustment is necessary for detection of a pathological HRV?
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Skrzypek-Wańha Janina, Tendera Michał
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.37-44, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zależność zmienności rytmu serca (HRV) od wieku jest znana, jednak żadne wytyczne dotyczące uwzględnienia poprawki odnośnie wieku badanego w wykrywaniu patologicznie niskiej HRV nie zostały jak dotąd ogłoszone. Celem niniejszej pracy było określenie przydatności norm wybranych parametrów HRV skorygowanych względem wieku w wykrywaniu patologicznej HRV u chorych w późnym okresie po zawale serca (MI). Materiał i metody: Przebadano 332 chorych w czasie ponad 3 m-cy po MI, w tym 83 kobiety i 249 mężczyzn w wieku 56 ń 10 lat. U każdego badanego rejestrowano 24 godzinne EKG. Zapisy poddano standardowej analizie HRV w celu określenia RRI, SDNN i SDANN. Frakcję HRV (HRVF obliczono na podstawie oryginalnej metody numerycznego przetwarzania mapy powrotu. Normy wymienionych parametrów uzyskano na podstawie badania 247 zdrowych osób (ogółem oraz oddzielnie dla zakresu wieku 35 lat, 35-44 lat, 45-54 lat i ň 55 rż. Za patologiczną wartość każdego z parametrów uznano wartość 2,5 percentyla zakresu u osób zdrowych lub zgodnie z wartościami wskaźników odciętych podanych w piśmiennictwie. Wyniki: Patologiczne RPI ( 648 ms) stwierdzono u 16 chorych (4,8 proc.) a wartości RRI 750 ms u 60 badanych (18,1 proc.). U 9 (2,7 proc.) i 28 (8,4 proc.) chorych występowały SDNN 50 lub 70 ms, a SDNN 100 ms u 111 (33,4 proc.) pacjentów. U 87 (26,2 proc.) chorych stwierdzono wartości SDNN poniżej normy ( 89 ms), a poniżej normy uwzględniającej wiek - u 71 (21,4 proc.) pacjentów. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Age-dependence of heart rate variability (HRV) is commonly known, however, guidelines regarding an adjustment of HRV indices for age, which may help to recognize an abnormally low HRV, are not provided. The aim of our study was to determine whether the age adjustment of HRV measures is useful for detection of pathologically reduced HRV late after myocardial infarction (MI). Material and methods: 332 patients, at least 3 months after indexed MI (83 F, 249 M aged 56 ń 10 years) were examined. In each patient an ambulatory 24 hour ECG was performed. Then, standard HRV analysis was performed in order to obtain mean RRI, SDNN and SDANN. A new index, HRV Fraction (HRVF), was calculated on the basis of numerical processing of a return map. Normal limits for analysed HRV parameters were taken from data of 247 healthy subjects. Age-related limits were obtained separately for 4 ranges of age: 35, 35-44, 45-54 and ň 55 years. Abnormally low HRV was recognised if the value of certain parameter lied below 2.5 percentile of normal limit. The cut-off values reported in literature were taken into account as well. Results: Abnormal RRI ( 648 ms) was observed in 16 patients (4.8 p.c.), while values lower than 750 ms in 60 subjects (18.1 p.c.). The SDNN values 50 and 70 ms were seen in 9 (2.7 p.c.) and 28 (8.4 p.c.), respectively, while SDNN 100 ms u 111 patients (33.4 p.c.). The SDNN values below normal limit (89 ms) were found in 87 (26.2 p.c.) and lower than ...


  4/12

  Tytuł oryginału: Beta-blockers and heart rate variability response to orthostatic stress in patients with post-infarction left ventricular dysfunction.
  Tytuł polski: Beta-blokery a zmienność rytmu serca w odpowiedzi na stres ortostatyczny u chorych z pozawałową dysfunkcją lewej komory.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Skrzypek-Wańha Janina, Tendera Michał
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.386-395, il., tab., bibligor. 18 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Beta-blockers (BB) have been successfully used in the treatment of post-infarction left ventricular (LV) dysfunction, but the mechanisms of their beneficial effects are still not fully recognised. Aim. We examined whether sympathoinhibition with BB modulates heart rate variability (HRV) response to orthostatic stress in patients with LV impairment. Methods. 142 patients (25 women and 117 men, agaed 53 ń 8 years) after myocardial infarction (MI) were divided into 4 subgroups: 6 patients with normal LV ejection fraction (LVEF ň 40 p.c.) receiving BB (EF=, BB+), 39 patients with LVEF ň 40 p.c. not receiving BB (EF=, BB-), 25 patients with low LVEF ( 40 p.c.) treated with BB (EF , BB+) and 16 patients with LFEV 40 p.c. without BB (EF , BB-). In each patient 512 sinus cycles were recorded. After A/D conversion (12 bit, 1 kHz) RR interval seriograms were obtained and standard time and spectral HRV parameters were calculated. Results. The absolute sortening of RR after standing was less expressed in patients with LVEF 40 p.c. without BB. In post-MI patients with preserved LVEF the response of RR to body movement was similar regardless of BB treatment. The SD-RR diminished after standing in all MI-subgroups, except those with normal LVEF receiving BB The HF was lower in standing than in supine position in all MI-subgroups, except those with LVEF 40 p.c. without BB. Instead, a significant increase in HF was observed. In this subgroup teh LF did not differe between body positions and teh change of LF/HF ratio to the orthostatic stress was blunted. On the contrary,...


  5/12

  Tytuł oryginału: Olbrzymi, skąpoobjawowy śluzak prawego przedsionka. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Giant right atrial myxoma.
  Autorzy: Gaszewska-Żurek Ewa, Żuk-Popiołek Izabela, Ceglarek Wojciech, Błach Andrzej, Olszówka Piotr, Woś Stanisław, Tendera Michał
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.662-664, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/12

  Tytuł oryginału: Firmy farmaceutyczne - medycyna akademicka. Małżeństwo z rozsądku i z zasadami?
  Tytuł angielski: Pharmaceutical companies and academic medicine.
  Autorzy: Ceremużyński Leszek
  Opracowanie edytorskie: Kornacewicz-Jach Zdzisława (koment.), Tendera Michał (koment.), Torbicki Adam (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.59-62
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  7/12

  Tytuł oryginału: Age-adjustment of HRV measures and its prognostic value for risk assessment in patients late after myocardial infarction.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, MacFarlane Peter W., Czyż Zbigniew, Skrzypek-Wańha Janina, Boczkowska-Gaik Ewa, Tendera Michał
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 86 (2/3) s.249-258, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aims of our study were: (1) to establish the normal limit of the heart rate variability (HRV) indices in a healthy population and in its fourage-related subgroups, including a new HRV index, HRV fraction; and (2) to analyse the frequency and predictive value of abnormally low HRV in a population of post-infarction patients in respect to the cut-points chosen (raw or age-adjusted). Methods: Normal population of 296 healthy subjects (81 f, 215 m, aged 47 ń 10 years) and post-infarction population of 298 patients ( 3 months after acute MI, 65 f, 233 m, aged 56 ń 10) were examined. The normal population was divided into 4 subsets based on age at entry: 35, 35-44, 45-54 and 54 years. Based on a 24 h ECG the standard HRV analysis was performed to obtain the following indices: mean RR interval, SDNN and SDANN. A new index of HRV, HRV fraction (HRVF, p.c.) was calculated based on a numercial processing of the RR intervals return map. All patients were followed for 24 months. The endpoints of the study were death (of any reason) and cardiac death. Results: Means and normal limits for SDNN, SDANN and HRVF were: 147 ń 36 ms [95 p.c. CI 89-220], 136 ń 36 ms [79-212] and 53 ń 9 p.c. [35-68]. The HRV values below the lower normal limit (LNL) were observed in 20-25 p.c. of post-MI patients. During a 2 year follow-up there were 36 deaths (total mortality 12.1 p.c.), while cardiac mortality was 9.1 p.c. (27 cases). The prognostic value of the analysed indices was similar (sens 53-61 p.c., spec 79-84 p.c., PPV 2-26 p.c., NPV 93-94 p.c.)...


  8/12

  Tytuł oryginału: Kliniczne i angiograficzne czynniki ryzyka wystąpienia restenozy po implantacji stentów wieńcowych : praca doktorska
  Autorzy: Lewicki Andrzej, Tendera Michał (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [III Klinika Kardiologii] w Katowicach, Górnośląski Ośrodek Kardiologii Zakład Diagnostyki Inwazyjnej Układu Krążenia w Katowicach-Ochojcu
  Źródło: 2002, [2], 83, [1] k. : il., tab., bibliogr. 198 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/12

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu działań przeprowadzonych w ramach programu prewencji pierwotnej na ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową u osób z wysoką hipercholesterolemią : praca doktorska
  Autorzy: Pawłowski Tomasz, Tendera Michał (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 138 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20034

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/12

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u chorych z kardiomiopatią przerostową i ich bliskich krewnych.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients with hypertrophic cardiomyopathy and in their close relatives.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Korzeniowska Barbara, Tendera Michał
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.561-568, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieliczne doniesienia dotyczące analizy zmienności rytmu serca (HRV) u chorych z pierwotną kardiomiopatią przerostową (HCM) dostarczają sprzecznych wyników. Celem niniejszej pracy była ocena wegetatywnej regulacji serc u chorych z HCM i ich bliskich krewnych za pomocą analizy HRV. Przebadano 31 rodzin chorych z HCM, w tym 43 chorych z HCM w wieku śr. 46 ń 14 lat (grupa HCM) oraz 157 członków ich rodzin (29 ń 17 lat, grupa REL). Grupę kontrolną (K) stanowiło 180 osób zdrowych (33 ń 12 lat). U każdego badanego rejestrowano 512 pobudzeń zatokowych i analizowano parametry czasowe HRV (średni cykl zatokowy, RRI i odchylenie standardowe interwałów R-R, SDRR). Z widma HRV (FFT) wyznaczano parametry gęstości mocy (msý/Hz) w zakresach częstotliwości wysokiej (0,15 - 0,50 Hz, HF) i niskiej (0,04- 0,15 Hz, LF) oraz ich iloraz (lnLF/lnHF). Na podstawie widma HRV określono średnią liczbę oddechów na minutę (BPM, cykl/min). U chorych z HCM wszystkie badane parametry HRV były znamiennie niższe w porównaniu z grupą REL i K. W grupie 180 zdrowych określono należne wartości całkowitej HRV (SDRR). W grupach HCM i REL obserwowane wartości SDRR były znaminnie mniejsze od należnych. W obu badanych grupach (HCM i REL) istotnie mniejsze wartości obserwowano głównie u osób poniżej 40 roku życia, natomiast nie obserwowano istotnych różnic u badanych ň50 roku życia. Zredukowana HRV występowała u 21 chorych (54 proc.) z grupy HCM i u 64 osób (42 proc.) z grupy REL. Parametry widmowe okazały się mniej czułe w wykrywaniu zmniejszonej HRV, a istotne różnice dotyczyły redukcji widma HF w każdej grupie wiekowej u chorych z HCM, jak i u członków ich rodzin...


  11/12

  Tytuł oryginału: Efektywność akcji profilaktycznej w populacji wysokiego ryzyka choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Effectiveness of action on prevention in a population with high-risk for coronary heart disease. P. 2: Distribution of blood pressure in relation to body mass.
  Autorzy: Skrzypek-Wańha Janina, Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Tendera Michał, Ciosek Joanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.17-23, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Masa ciała jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących podwyższone ciśnienie, zwłaszcza skurczowe. Celem przedstawianej pracy jest ocena skuteczności akcji profilaktyki pierwotnej w zakresie ciśnienia tętniczego u chorych z wysokim ryzykiem choroby wieńcowej w powiązaniu z masą ciała. Materiał i metody. Grupę badanych stanowiły 992 wybrane losowo osoby, spośród 7965 uczestników akcji profilaktyki pierwotnej SPES, uktórych wykazano obeność wysokiego ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych. W badanej grupie było 771 mężczyzn (77,7 proc.) w wieku 64 ń 7 lat (zakres 38 - 86 lat) i 221 kobiet (22,3 proc.) w wieku 66 ń 7 lat (zakres 42 - 82 lata). W analizie uwzględniono wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego i masy ciała w trzech grupach w zależności od indeksu masy ciała (BMI); 25 - wagi należnej, 25 - 39,9 - nadwagi i ň 30 - otyłości. Wyniki. W badaniu wyjściowym nadwagę i otyłość stwierdzono łącznie u 802 osób (80,8 proc.), a w badaniu powtórnym u 747 (75,4 proc.). Największa zmiana dotyczyła spadku liczby osób z otyłością. Odsetek badanych z ciśnieniem prawidłowym był w obu badaniach najwyższy u osób z prawidłową masą ciała. Natomiast w każdej z grup obserwowano jego podwojenie w badaniu powtórym, z 15,8 proc. do 32,4 proc. przy BMI 25, z 11,7 proc. do 20,6 proc. u osób z nadwagą oraz z 5,7 proc. do 11,5 proc. u otyłych. Odnotowano wzrost liczby osób z prawidłową masą ciała i nadwagą, u których w powtórnym badaniu ciśnienie tętnicze osiągało wartości optymalne. Odsetek badanych osób z ciśnieniem prawidłowym ( 130/85 mm Hg) zwiększył się z 2,7 proc. do 9,8 proc., w podobnym stopniu w każdej z grup BMI.


  12/12

  Tytuł oryginału: Zależność przebiegu klinicznego zawału ściany dolnej serca od obecności obniżeń odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych.
  Tytuł angielski: Clinical outcome depends on precordial ST segment depression during inferior myocardial infarction.
  Autorzy: Jaskuła Violetta, Kaźmierski Maciej, Zaorski Krzysztof, Siedy Janusz, Gross Maria, Tendera Michał
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.499-504, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zawał ściany dolnej serca przebiega łagodniej niż zawał ściany przedniej. Zaobserwowano jednak, że obecność obniżeń odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych u pacjentów w zawale dolnościennym zwiększa częstość powikłań i pogarsza rokowanie. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w warunkach interwencyjnej reperfuzji mechanicznej, wykonanej do 12 godzin od początku bólu zawałowego. Analizie poddano 199 chorych, których podzielono na dwie grupy: I - bez obniżeń odcinka ST w V1-V6 (n = 59), II - z obniżeniami odcinka St w V1-V6 (n = 140). W poszczególnych grupach obserwowano przebieg kliniczny, powikłania i sposoby leczenia. Wyniki: W grupie II zauważono większą aktywność wskaźników martwicy serca (CK 2563 U/l vs. 1273 U/l, CK-mB 2235 U/l vs. 118 U/l; p 0,00001) i ogólną liczbę powikłań (93 proc. vs. 52 proc.; p 0,001) w porównaniu z grupą I. Spośród powikłań największa różnica dotyczyła częstości komorowych zaburzeń rytmu (22 proc. vs. 10 proc.; p 0,05) i objawów klinicznych powyżej II klasy według Killipa i Kimballa (29 proc. vs. 14 proc.; p 0,02). Dzięki zastosowaniu pierwotnej angioplastyki wieńcowej śmiertelność szpitalne w obu grupach była niska, choć nieco wyższa w grupie II (7 proc. vs. 3 proc.; różnica nieistotna). Przezskórną anigoplastykę wieńcową jednonaczyniową rzadziej wykonywano w grupie II niż I (63 proc. vs. 81 proc.; p 0,02). Wnioski: Występowanie wielonaczyniowej choroby wieńcowej jest częściej związane z obecnością obniżeń ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The clinical course of inferior wall acute myocardial infarction (AMI) is less severe than of anterior wall AMI. It was however noted, that the presence of ST-segment depression in precordial leads in patients with inferior wall AMI increases the risk of the adverse outcomes and worsens the prognosis. Material and methods: The study was carried out in the setting of AMI treated aggresively with percutaneous coronary angioplasty (PTCA) performed within 12 hours from the onset of the pain. 199 patients participating in this study were divided into 2 groups: Gropu I - without ST-segement depression in leads V1-V6 (n = 59) and group II - with ST-segment depression in leads V1-V6 (n = 59) and group II - with ST-segment depression in leads V1-V6 (n = 140). The clinical course, adverse outcomes and methods of treatment were analized in both groups. Results: In group II the levels of cardiac biomarkers were higher (CK 2563 U/l vs 1273 U/l, CK-MB 235 U/l vs. 118 U/l; p 0.00001) and the total number of adverse outcomes was higher (93 p.c. vs. 52 p.c.; p 0.001) in comparison to group I. The otucome analysis revealed higher incidence of ventricular arrhythmias (22 p.c. vs. 10 p.c.; p 0.05) and higher incidence of Killip-Kimball class II in patients from group II (29 p.c. vs. 14 p.c.; p 0.02). Although the majority of patients were treated with PTCA and overall in-hospital mortality was low, it was higher in group II (7 p.c. vs. 3 p.c.; NS). In group II ...

  stosując format: