Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARNOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wrodzone przetoki tętniczo-żylne u dzieci - rzadka lokalizacja.
Tytuł angielski: Rare congenital vascular anomalies in children.
Autorzy: Tarnowska Anna, Brzewski Michał, Werner Bożena, Marciński Andrzej, Wagner Aleksander
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.70-73, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadką lokalizację przetoki tętniczo-żylnej na szyi u dwojga dzieci. U 8 dniowego noworodka szerokie połączenia między t. szyjną zewnętrzną i ż. szyjną zewnętrzną imitowały kliniczny obraz przepływowej wady serca z narastającą niewydolnością krążenia. U 7 letniego chłopca przetoka między t. szyjną zewnętrzną i ż. szyjną wewnętrzną w połączeniu z powiększonymi węzłami chłonnymi, dała obraz tętniącego guza. Leczenie operacyjne w obu przypadkach z bardzo dobrym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The authors present rare congenital arteriovenous neck fistula in children. An 8-day-old neonate had a wide communication between external carotid artery and external jugular vein. Clinicaly left-to-right shunt and congestive heart failure were observed. A 7-year-old boy with cervical lymphadenopathy, arterovenous fistula between left external carotid artery and left internal jugular vein was clinically demonstrated as a big, pulsatile tumor. In both children surgical treatment proved successful.


  2/6

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja i leczenie nieoperacyjne ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Qualification and non-operative treatment of atrial septal defects in children.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria, Tarnowska Anna, Godlewski Krzysztof, Biejat Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.311-316, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zasady kwalifikacji i wyniki nieoperacyjnego leczenia ubytku w przgrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci. Z 23 dzieci zakwalikowanych wstępnie do zabiegu przeznaczyniowego zamknięcia ubytku zestawem Amplatza na podst. przezklatkowego badania echokardiograficznego, dwoje zostało zdyskawalifikowanych po badaniu przezprzełykowym. Wyleczono 20 dzieci, u jednego implant był niestabilny i odstąpiono od zabiegu. Szczelne zamknięcie ubytku uzyskano u 90 proc. leczonych, u dwojga utrzymuje się hemodynamicznie nieistotny przeciek przez przegrodę. U żadnego dziecka nie obserwowano powikłań. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci jest zatem skuteczną i bezpieczną metodą leczenia u wyselekcjonowanych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors present echocardiographic criteria and results of non-operative treatment of atrial septal defect in children were initially selected for transcatheter closure with an Amplatzer septal occluder based on transthoracic echocardiography. After transoesophageal assessment 2 children were excluded from the procedure. Device closure was performed in 20 children, in 1 the device was withdrawn because it was unstable. Complete occlusion was in 90 p.c. patients, in 2 of 20 children, a haemodynamically insignificant residual shunt remained. No procedural complications were encountered. Transcatheter closure of atrial septal defects in children is a safe procedure associated with good results.


  3/6

  Tytuł oryginału: Ognisko odry w Kielcach - czerwiec 2001.
  Tytuł angielski: Outbreak of measles in Kielce - June 2001.
  Autorzy: Bartel Jan Krzysztof, Tarnowska Halina
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.29-32, tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera opis ogniska epidemicznego odry, które wystąpiło w Kielcach w czerwcu 2001 roku. Objęło łącznie 12 osób, w tym 8 narodowości romskiej.

  Streszczenie angielskie: Kielce area has had a very low incidence of measles. The outbreak of measles was reported in June 2001 and included a cumulative number of 12 cases, of whom 11 have been lab confirmed. Nine cases belonged to Gypsy community and were less than 16 years of age. Remaining 3 cases were medical care workers of age 29 - 31. None of the children involved in the outbreak have been previously vaccinated against measles.


  4/6

  Tytuł oryginału: Niedoczynność kliniczna tarczycy po leczeniu skojarzonym raka krtani.
  Tytuł angielski: Hypothyroidism after combined therapy of the larynx cancer.
  Autorzy: Tarnowska Czesława, Stańczyk Dorota, Wink Robert
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.689-693, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono funkcję hormonalną tarczycy u pacjentów z rakiem krtani leczonych metodą skojarzoną (chirurgiczną z następowym napromienianiem), u których podczas laryngektomii: a) częściowej przemieszczono jeden z płatów tarczycy do rekonstrukcji ubytków strukturalnych, b) całkowitej wykonanej po pierwotnie wykonanej laryngektomii częściowej z rekonstrukcją ubytków strukturalnym płatem tarczycy, ze względów onkologicznych usunięto cały gruczoł. Dysfunkcja hormonalna tarczycy wystąpiłą u 7/10 w ten sposób leczonych pacjentów, przy czym u 2 z nich była to pełnoobjawowa niedoczynność tarczycy (NT). W prcy podkreślono konieczność wieloletniego, obligatoryjengo monitorowania czynności hormonalnej tarczycy oraz włączenia leczenia substytucyjnego już w okresie wystąpienia niedoczynności subklinicznej (NS).


  5/6

  Tytuł oryginału: Nieoperacyjne leczenie ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą zestawu Amplatza.
  Tytuł angielski: Nonoperative treatment of ventricular septal defects in children using Amplatzer septal occluder device.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria, Godlewski Krzysztof, Tarnowska Anna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.93-100, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rozwój kardiologii interwencyjnej stworzył nowe możliwości nieoperacyjnego leczenia jednej z najczęściej występujących wad serca, jakim jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej u dzieci. Cel pracy: Przedstawienie własnego doświadczenia w wykonanych po raz pierwszy w Polsce zabiegach przezskórnego zamknięcia wrodzonych, mięśniowych ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą korka Amplatza. Materiał i metody: Zabiegi wykonano u dwojga dzieci w wieku 5 i 15 lat z masą ciała odpowiednio 17 kg i 53 kg. U jednego pacjenta ubytek był zlokalizowany w tylno-górnej części mięśniowej przegrody międzykomorowej, a u drugiego - w środkowej części przegrody (przedzielony wiązką mięśniową). Zabiegi wykonano w znieczuleniu ogólnym, z monitorowaniem przezprzełykowym badaniem echokardiograficznym. Implanty wprowadzono z jednoczesnego dojścia od tętnicy udowej i żyły szyjnej. Do zamknięcia ubytków użyto implantów o średnicy 8 mm i 10 mm. Wyniki: W badaniu angiograficznym wykonanym bezpośrednio po implantacji korka nie stwierdzono przecieku u żadnego pacjenta. Przezprzełykowym i transtorakalnym badaniem echokardiograficznym u jednego pacjenta zarejestrowano hemodynamiczne nieistotny przeciek resztkowy, który obserwuje się w czasie 3-miesięcznej obserwacji. Nie zanotowano powikłań związanych z zabiegiem. Wnioski: Zabieg przezskórnego zamknięcia jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia mięśniowych ubytków międzykomorowych. Zastosowanie dojścia jednocześnie z dwóch naczyń może skracać czas zabiegu i skopii.

  Streszczenie angielskie: Intruduction: Development of interventional cardiology methods gives opportunity for nonoperative closure of ventricular septal defect which is the most common congenital heart disease on children. The aim of the study: The aim of the study was to demonstrate own experience in transcatheter closure of congenital, muscular ventricular septal defects performed in Poland for the first time. Material and methods: The procedures were performed in two children aged 5 and 15 years and weighted 17 and 53 kg. In one child the defect was situated in posterior-superior part of muscular interventricular septum. The second patient had mid-muscular defect divided by muscular bundle. The procedures were performed under general anaesthesia and transesophageal echocardiographic guidance. The defects were approached simultaneously from the femoral artery and jugular vein. 8 and 10 mm devices were used. Results: There was no residual shunt in angiography right after the procedure in both children. In transthoracic and transesophageal echocardiography haemodynamically insignificant residual shunt was detected in one child and is still observed at 3 month follow-up. No complications were found. Conclusions: Transcatheter closure of muscular ventricular septal defects is an effective and safe therapy. A double-catheter approach may decrease the time of the procedure and fluoroscopy.


  6/6

  Tytuł oryginału: Morfologia i funkcja segmentu gardłowo-przełykowego.
  Tytuł angielski: Morphology and function of the pharyngoesophageal segment.
  Autorzy: Tarnowska Czesława, Teresińska Elżbieta, Matyja Grzegorz, Wasilewska Małgorzata
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.537-542, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa krajowego i zagranicznego przedstawiono poglądy dotyczące budowy anatomicznej, unerwienia i histomorfologii segmentu gardłowo-przełykowego (s.g.p.). Szczególną uwagę zwrócono na wpływ somatycznego i autonomicznego (zwłaszcza jego części sympatycznej) układu nerwowego na czynność gardła i ciśnienie spoczynkowe w obrębie zwieracza gardłowo-przełykowego (z.g.p.). Badania histomorfologiczne sugerują, że funkcja s.g.p. i napięcie poszczególnych zwieraczy (gardła górnego, środkowego i dolnego) jest determinowane: a) budową anatomiczną, b) rozmieszczeniem zakończeń włókien nerwowych układu somatycznego (nerwów X i XI) w zwieraczach gardła, c) budową splotu gardłowego, do którego wchodzą również zakończenia włókien nerwowych zwoju sympatycznego górnego, który odchodzi od pnia współczulnego. Pień współczulny rozciąga się po obu stronach kręgosłupa, od podstawy czaszki do kości guzicznej. Przy występowaniu zmian zwyrodnieniowych w szyjnym odcinku kręgosłupa może dojść do podrażnienia części sympatycznej układu autonomicznego i wzrostu napięcia w obrębie z.g.p. Po laryngektomii całkowitej wysokie ciśnienie w obrębie z.g.p. utrudnia, a nawet uniemożliwia wprowadzenia powietrza do przełyku w celu opanowania mowy przełykowej. Podkreślono znaczenie w praktyce klinicznej (szczególnie foniatrycnej) znajomości unerwienia s.g.p. w prognozowaniu możliwości opanowania fonacji zastępczej przełykowej i przetokowej.

  stosując format: