Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARLOW
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Gram-negative folliculitis - a diagnostic challenge.
Tytuł polski: Zapalenie mieszków włosowych wywołane bakteriami Gram-ujemnymi - wyzwanie diagnostyczne.
Autorzy: Tarlow Mordechai M., Piela Zofia, Schwartz Robert A.
Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.7-9, bibliogr. 16 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,522

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenie mieszków włosowych wywołane zakażeniem bakteriami Gram-ujemnymi jest rzadkim, lecz istotnym schorzeniem, będącym powikłaniem przewlekłej antybiotykoterpii trądziku pospolitego lub trądziku różowatego. Choroba powinna być podejrzewana u osób z trądzikiem guzkowo-cystowym lub trądzikiem różowatym, które nie reagują na przewlekłą antybiotykoterapię lub u których po początkowej poprawie następuje gwałtowne pogorszenie stanu klinicznego. Leczenie polega na stosowaniu izotretynoiny celem eradykacji drobnoustrojów. U osób niekwalifikujących się do tego typu terapii można sotsować przez długi okres celowaną antybiotykoterpię. W pracy dokonano przeglądu patofizjologii, obrazu kliniczneog i możliwości terapeutycznych tego schrozenia.

  Streszczenie angielskie: Gram-negative folliculitis is an uncomon but important complication of the treatment of acne or rosacea. This disease entity should be considered in patietns who have had persistent nodulocystic acne or rosacea that has not been responding to longstanding antimicrobial therapy, as well as in those responding to treatment who then have a sudden flare. Treatment consists primarily of isotretinoin therapy to eradicate the organisms. In patietns who are not a candidate for this agent longterm suppression with appropriate antibiotics is necessary. This article reviews the pathophysiology, clinical presentation, diagnosis and treatment of this disorder.

  stosując format: