Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Occupational exposure to organic dust associated with municipal waste collection and management.
Autorzy: Krajewski Jan A., Tarkowski Stanisław, Cyprowski Marcin, Szarapińska-Kwaszewska Jadwiga, Dudkiewicz Bożena
Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.289-301, il., tab., bibliogr. 40 poz.
Sygnatura GBL: 306,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the occupational exposure of workers employed in the municipal waste collection and management industry. Air samples were collected in the workers' breathing zone; two samples were collected parallely. The assessment concerned exposure to organic dust, endotoxins, bacteria and fungi. The questionnaire data showed that workers found themselves in good or very good health. They also regarded noise, dustiness, odor, physical effort and changeable atmospheric conditions as the most strenuous factors. The highest dust concentrations were observed on the sites of waste collection (mean, 7.7 mg/m3) and composting (mean, 4.6 mg/m3). Samples collected on the composting site contained the largest amount of endotoxins (mean concentration, 76 ng/m3). This was followed by sorting facility (61 ng/m3) and waste collection area (36 ng/m3). Gram-negative rods (primarily intestinal) were found in all samples collected at workposts, which justified the adoption of the air concentrations of endotoxins as a criterion for assessing their hygienic conditions. Taking MAC for total suspended dust (4.0 mg/m3) and the concentration of 10 ng/m3 for endotoxin as the criteria for the exposure evaluation, it must be considered that waste collectors and composting site workers are working in poor hygienic conditions. Workers employed at the most hazardous workposts did not use personal protective equipment (glasses, antirespirators), thus infringing a fundamental condition for limiting health hazards (Directive 2000/54/EC).


  2/4

  Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe w Polsce w 1999 roku
  Autorzy: Didkowska Joanna, Wojciechowska Urszula, Tarkowski Wojciech, Zatoński Witold; Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie, Krajowy Rejestr Nowotworów Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CO-I 2002, [4], 129 s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 802,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Stanowisko opracowane na seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych dnia 15 marca 2002 r. w sprawie dokumentu Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002 - 2003 (wersja I - luty 2002, wersja II - marzec 2002).
  Autorzy: Chmylak Roman, Frąckiewicz-Wronka Aldona, Frieske Kazimierz, Golinowska Stanisława, Hrynkiewicz Józefina, Izdebski Hubert, Król Zbigniew, Kruczyński Mikołaj J., Kucytowska Małgorzata, Kuszewski Krzysztof, Makuch Krzysztof, Rymsza Marek, Strug Andrzej, Szumlicz Tadeusz, Tarkowski Stanisław, Włodarczyk Cezary
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.42-44
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


  4/4

  Tytuł oryginału: Respiratory allergy and inflammation due to ambient particulate - a European-wide assessment (RAIAP) - Polish experience.
  Tytuł polski: Procesy alergiczne i zapalne wywołane działaniem pyłów środowiskowych - europejskie badania przekrojowe (RAIAP) - doświadczenia własne.
  Autorzy: Rydzyński K[onrad], Hałatek T., Stępnik M., Tarkowski M.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.161-166, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Występowanie astmy u dzieci i młodzieży w ciągu ostatnich dwudziesięcioleci w wielu uprzemysłowionych krajach powiększyło się trzy lub czterokrotnie. Powszechność występowania astmy w krajach wysoko uprzemysłowionych kontrastuje z mniejszą częstością ujawnianą w krajach o niższym standardzie. Wpływ czynników środowiskowych w chorobach o podłożu alergicznym jest wielce prawdopodobny. W wykonywanej w projekcie RAIAP weryfikacji toksyczności pyłów środowiskowych pyły zebrane na różnych stanowiskach europejskich (Oslo, Rzym, Bilthoven, Łódź), wykazujące prozapalne działanie w badaniach in vitro, poddane zostaną badaniom in vivo na szczurach. W pracy zaprezentowano wstępne badania in vivo przeprowadzone w celu validacji i uzyskania danych referencyjnych po dotchawiczej instalacji zawiesiny małych dawek pyłów standardowych PM10.

  Streszczenie angielskie: The prevalence of asthma in children and young adults has tripled and quadrupled in many industrialised countries during the last two decades. However, the prevalence of allergic disease in highly industrialized regions contrasts to rates in countries with lower living standards. Environmental influence on the expression of allergic diseases is very likely. In order to verify the toxicity of ambient particulate material which has been identified to show airway inflammation potential in the in vitro screening RAIAP studies, samples collected in different European location (Oslo, Rzym, Bilthoven, Łódź) will be examined in an in vivo animal model. In preliminary in vivo studies performed to validate the system and obtain the refernce data the inflammatory effects were determined using the technique of intratracheal instillation of small samples of resuspended standards PM 10 particulates.

  stosując format: