Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ligandy receptorów somatostatynowych w diagnostyce i terapii radioizotopowej w onkologii.
Tytuł angielski: Somatostatin receptors ligands in radionuclide diagnosis and therapy in oncology.
Autorzy: Cholewiński Witold, Tarkowska Anna
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.227-234, tab., bibliogr. 43 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiele nowotworów określanych tradycyjnie jako neuroendokrynne lub nie-neuroendokrynne wykazuje podwyższoną ekspresję receptorów somatostatynowych. Znaczenie kliniczne obecności tego typu receptorów w komórkach nowotworów znacznie wzrosło, wraz z wprowadzeniem do diagnostyki i terapii tych schorzeń znakowanych analogów somatostatyny oraz nie-radioaktywnych analogów w leczeniu objawów towarzyszących niektórym nowotworom. Współczesna klasyfikacja wyróżnia 5 typów receptorów somatostatynowych sst1-sst5. Każdy z receptorów jest produktem jednego genu, a ekspresja danego typu receptora uzależniona jest od pochodzenia i rodzaju nowotworu. Metody identyfikacji receptorów somatostatynowych in vitro opierają się obecnie głównie na technikach inżynierii genetycznej. Większość nowotworów wykazuje wysoką ekspresję receptora typu sst2, a jedynie nieliczne- pojedynczego receptora innego typu. Synteza analogów somatostatyny, pozbawionych niektórych właściwości somatostatyny naturalnej, pozwoliła na wykorzystanie podwyższonej ekspresji receptorów somatostatynowych w komórkach niektórych nowotworów do ich obrazowania in vivo. W ostatnich latach wprowadzono do diagnostyki wiele stabilnych analogów somatostatyny, takich jak aktreotyd, lanreotyd, vapreotyd oraz depereotyd. Badania farmakologiczne wykazały wysokie powinowactwo naturalnej somatostatyny do wszystkich typów receptorów, natomiast analogi somatostatyny wiążą się z poszczególnymi typami receptorów w różnym stopniu. Obecnie za ...

  Streszczenie angielskie: Various tumors, referred to as either neuroendocrine or non-neuroendocrine, express a high number of somatostatin receptors. The presence of these receptors has been shown to be of clinical importance since radio-labeled somatostatin analogues have been used for tumor diagnosis and radiotherapy while non-radioactive analgues are applied for the treatment of tumour-associated symptoms. Recently, five different types of human somatostatin receptors have been identified and named sst1-sst5. Each sst is the product of single gene and the expression of receptor subtypes has been reported to be dependent on the origin and type of tumor. A great majority of studies on sst receptors are based on molecular in vitro identification methods such as the very sensitive RT-PCR technique. A majority of tumors predominantly express the sst2 receptor subtype while only few express other subtypes alone. The introduction of labeled somatostatin analogues, more resistant to degradation than somatostatin itself, enabled in vivo visualization of tumors with high expression of somatostatin receptors. Recently many new stable somatostatin analogues, such as octreotide, lancreotide, vapreotide and depreotide have been introduced as diagnostic tracers. Pharmacological studies have shown a high affinity of somatostatin to all receptor subtypes, whereas somatostatin analogues bind to different subtypes with different affinity. Of somatostain to all receptor subtypes, whereas somatostatin ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Program do oceny regionalnych zaburzeń perfuzji płuc : praca doktorska
  Autorzy: Stefaniak Bogusław Ziemowit, Tarkowska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej w Lublinie
  Źródło: 2002, 181 k. : il., tab., bibliogr. 196 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/6

  Tytuł oryginału: Test amitryptylinowy w diagnostyce rezerwy przysadkowej u dzieci z niedoborem wzrostu.
  Tytuł angielski: Amitryptyline test for diagnosis of pituitary reserve estimation.
  Autorzy: Szewczyk Leszek, Jaklińska Teresa, Szewczyk Anna, Tarkowska Anna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.17-19, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Własne obserwacje kliniczne wykazały obniżoną aktywność noradrenergiczną u dzieci z niedoborem wzrostu oraz przyspieszenie tempa wzrastania podczas podawania przed snem amitryptyliny - zwiększającej sympatykotonus. Materiał. Badania dotyczą 112 dzieci (75 chłopców i 37 dziewcząt0 w wieku 4,4 - 13,1 lat z niedoborem wzrostu 3 centyla, wolnym tempie wzrastania 5 cm/r., opóźnionym wiekiem kostymy (o 27 proc. w relacji do chronologicznego), u których stwierdzono sekrecję GH minimum 30 ćIU/ml w teście insulinowym lub klonidynowym. Metody. U badanych dzieci określano nocne wydzielanie GH (HGH RIA) podczas 3-godzinnego fizjologicznego snu i po amitryptylinie podanej przed snem. Wyniki. Częstość podwyższonej 20 ćIU/ml sekrecji GH we śnie fizjologicznym wynosiła 67 proc., weśnie po podaniu amitryptyliny 81 proc., w teście insulinowym 54 proc. i klonidynowym 49 proc. Średnia maksymalna sekrecja GH (ćIU/ml) wynosiła podczas snu fizjologicznego - 30,94, podczas snu po podaniu amitryptyliny 49,74, w teście insulinowym 26,82, w teście klonidynowym 29,46. Średnia sekrecja GH podczas snu fizjologicznego = 18,26 ćIU/ml, po podaniu zaś amitryptyliny przed snem była istotnie wyższa (p 0,001) = 33,95 ćIU/ml. Wnioski. U dzieci z niedoborem wzrostu stwierdza się wyraźne zwiększenie sekrecji GH w godzinach nocnych po podaniu amitryptyliny przed snem. Wydzielanie GH po amitryptylinie było istotnie wyższe niż podczas snu fizjologicznego. Test amitryptylinowy wydaje się wartościowym ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Our clinical observation showed decreased noradrenergic actaivity in children with short stature and their growth rate acceleration after administration of amitryptyline - a stimulator of the noradrenergic tonus. material and methods: The examination concerned 122 children (81 baoys adn 41 girls) in prepubertal phase, ranged in age 4;6 - 13;1 yr., with short stature 3 percentile, with abnormal growth rate, retarded bone age (about 27 p.c. in relation to chronological age) - in whom provocative tests with insulin and clonidine to establish daignosis were performed. In 12 children evident GH deficiency was determined. BOth night's GH secretion (HGH RIA) values during physiological sleep and after amitryptyline administration before sleep were determined (every 30 min., first 3 hours of sleep). Results: The freqeuncy of higher ( 20 ćIU/ml) GH spontaneous secaretion and after provocative tests were as follows: spontaneous GH - 70 p.c., secretion afte amitryptyline - 89 p.c., after insulin - 54 p.c., after clonidine - 49 p.c. There were significant (p 0.001) increment of mean GH levels after amitryptyline in the group of 98 children (80 p.c.) in comparison to values estimated during their physiological sleep. Mean GH levels (ćIU/ml) were as follows: during physiological sleep = 18.26; after amitryptyline administration = 33.95. Conclusion: Amitryptyline causes evident increment of GH secretion in 89 p.c. of children with short stature. Mean maximal peak ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Effect of biventricular pacing on heart function evaluated by gated blood pool study in patients with end-stage heart failure.
  Autorzy: Cholewiński Witold, Tarkowska Anna, Kutarski Andrzej, Stefaniak Bogusław, Poniatowicz-Frasunek Ewa, Oleszczak Krzysztof
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.155-157, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Biventricular cardiac paacing has been used as a complementary from of therapy in patients with severe heart failure. The aim of this study was to evaluate the effect of the synchronous stimulation of both ventricles on the heart function measuremed by gated blood pool study (GBP). Material and methods: Ten patients (9 men and 1 woman aged 53-74 years) with end-stage heart failure (HF) were studied. In all patients lon-term biventricular pacing (BV) was applied. The obtained results were compared with single-chamber stimulation in 5 patients and with sinus rhythm (SR) in 8 patients. All patients underwent repeated GBP with RBC labelled with 740 MBq of 99 mTc-pertechnetate. The LVEF was calculated according to the standard method based on the count rates. Phase analysis was performed with the standard method using first Fourier element. Results: Clinically in almosst all patients moderate to important symptomatic improvement has been observed. The analysis of LVEF values revealed that BV pacing resulted in significantly higher values only in comparison with SR (21.6 p.c. ń 10.3 v. 20.1 p.c. ń 10.1 ; p 0.05). The phase sshift between both ventricles by BV pacing was positive and similar to that obtained with SR and RV stimulation (14.0ř ń 29.6 v. 13.4ř ń 37.6 and 7.4ř ń 26.5 v. 6.0ř ń 17.1 respectively). However, incomparison with LV pacing, BV stimulation revealed a change of dominant connduction abnormalities with a delay of RV contraction in relation to LV (9.0ř ń 17.5 v. -3..0ř ń 11.4)...


  5/6

  Tytuł oryginału: The influence of nitroglycerin on myocardial 99mTc-Tetrofosfmin uptake defects in coronary artery disease.
  Tytuł polski: Wpływ nitrogliceryny na regionalne zaburzenia wychwytu 99mTc-Tetrofosminy w chorobie niedokrwiennej serca.
  Autorzy: Tarkowska Anna, Cholewiński Witold, Widomska-Czekajska Teresa, Stefaniak Bogusław, Poniatowicz-Frasunek Ewa, Wypych Marek, Chrapko Beata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.254-268, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Zaburzenia metaboliczne u pacjentów leczonych hemodializą - scyntygrafia kości i markery obrotu kostnego.
  Tytuł angielski: Metabolic abnormalities in patients treated with haemodialysis - skeletal scintigraphy and bone turnover markers.
  Autorzy: Chrapko Beata, Książek Andrzej, Bednarek-Skublewska Anna, Tarkowska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.159-172, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteodystrofia nerkowa (ON) jest jednym z głównych problemów klinicznych u pacjentów hemodializowanych. Celem pracy była korelacja scyntygrafii kości z biochemicznymi wykładnikami obrotu kostnego. Materiał kliniczny stanowiło 23 pacjentów hemodializowanych w wieku od 33 do 72 lat. U wszystkich pacjentów określano we krwi stężenie: osteocalcyny (BGP), parathormonu (iPTH), á-2 mikroglobuliny (á-2m), rT3, FT3, FT4, TSH, metodami RIA, IRMA oraz chemiluminescencji. Ponadto przeprowadzono scyntygrafię kości metodą całego ciała, po 2,5 godzinach po dożylnej iniekcji MDP99mTc. Ocena scyntygrafii objemowała ocenę wzrokową oraz półilościową. Ocena półilościowa polegała na obliczeniu wskaźnika kość/tkanka K. Wskaźnik K w grupie osób hemodializowanych (HD) był istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej (GK) p 0,001. Wartości BGP, iPTH oraz á-2m w grupie HD były istotnie wyższe w porównaniu z normy. Natomiast stężenia rT3, FT4, TSH nie wykazywały istotnych odchyleń od normy. Stwierdzono istotne zależności pomiędzy BGP i iPTH (r = 0,762, p 0,001) oraz BGP i rT3 (r = - 0,718, p 0,001) oraz pomiędzy iPTH i rT3 (r = -0,607, p 0,01) a także pomiędzy iPTH i FT4 (r = -0,607, p 0,01). Wykazano również istotną zależność pomiędzy wskaźnikiem K i iPTH oraz K i BGP. Wykazano istnienie zależności pomiędzy obrazem scyntygraficzym kości i oceną półilościową gromadzenia radioaktywnego MDP w układzie kostnym pacjentów hemodializowanych a biochemicznymi wykładnikami obrotu kostnego. Na ...

  Streszczenie angielskie: Renal osteodystrophy is one of the main problems in patients treated with haemodialysis. The aim of the study was a comparson between bone scintigraphy and biochemical markers of bone turnover. The study was performed in a group of 23 haemdialysed patietns aged 33-72 years. In all patients serum concentrations of osteocalcin (BGP), intact parathyroid hormone (iPTH), á-2 microglobulin (á-2m), rT3, FT3, FT4, TSH were measured using RIA, IRMA and chemilminescece methods. Whole-body bone scintigraphy was performed 2.5 h after injection of 740 MGq MDP99mTc. The quantification of bone images was performed using bone to soft tissue index - K. Index K was significantly higher in haemodialysed patients (HD) than in control group (GK) (p 0,01). In patietns with renal osteodystrophy serum BGP, iPTH and á-2m concentrations were markedly elevated as compared with the upper range of normal values. On the other hand rT3, FT3, FT4, TSH levels did not show any abnormal changes. There were signifciant correlations between BGP and iPTH (r = 0,762, p 0,001) and between BGP and rT3 (r = -0,718, p 0,001) and between iPTH and rT3 (r = -0,607, p 0,01) and and between iPTH and FT4 (r = -0,605, p 0,01). Significant correlations were found also between K on one hand and iPTH and BGP levels on the other. A significant relationship was found between visual and quantitative of bone scintigraphy and biochemical bone turnover markers. THe obtained results indicate that skeletal ...

  stosując format: