Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARHONI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  2/2

  Tytuł oryginału: Pozycja płatnika w systemie ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości kreowania sytuacji świadczeniodawców.
  Autorzy: Tarhoni Mariusz, Lewiński Dariusz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.22-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia możliwości wpływu kasy chorych, pełniącej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego rolę płatnika, na sytuację świadczeniodawców i świadczeniobiorców poprzez odpowiednią politykę kontraktowania świadczeń.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the spectrum of impact of sickness fund (which is a payer in the system of national insurance) on situation of service donors and gathers through proper policy of contracting services. In the situation of lack of definition of health services within the system (lack of possitive catalog of services) sickness fund tries itself to creature the standard, based on its own experience in contracting since 1999 till now. Operating within two main systems of financing services: capitation and fee per service, sickness fund builds a situation of service suppliers and manages the risk, or by participating in it with family doctors (capitation system, taking part in the sysem is compensated by adequately high payment) or taking it by itself (fee for service) within the specified limits or, in case of no limited services, by specifying standards of proceedings. Authors shows also that there is a need of introducing of common standards and catalog of services in public health system and presents benefits which are resulting from it for all the participants of the system.

  stosując format: