Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARGOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Co należy wiedzieć o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
Autorzy: Lubiński Wojciech, Targowski Tomasz, Płusa Tadeusz; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w Warszawie
Źródło: - Warszawa, Medpress 2002, 26 s. : il., tab., bibliogr. s. 26, 21 cm.
Sygnatura GBL: 660,959

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Historia i przyszłość broni biologicznej.
  Tytuł angielski: History and future of biological weapon.
  Autorzy: Targowski Tomasz, Płusa Tadeusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.9-12, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie polskie: W przeszłości wielokrotnie podejmowano próby celowego wykorzystania mikroorganizmów i toksyn jako broni. Wiarygodne odtworzenie historii użycia broni biologicznej jest problematyczne, m.in. z powodu trudności z weryfikacją doniesień o próbacg jej użycia, wykorzystywania rzekomych ataków w celach propagandowych, czy rozwoju niezamierzonych epidemii chorób zakaźnych w toku działań wojennych. Obecnie 140 państw jest sygnatariuszami międzynarodowej konwencji o zakazie używania broni biologiczno-chemicznej. Ze zwględu na dominującą pozycję we współczesnym świecie, Stany Zjednoczone są najbardziej narażone na atak bioterrorystyczny. W związku z tym rząd tego kraju opracował narodowy system ochrony przed skutkami użycia broni biologiczno-chemicznej. Zamierzeniem autorów było zaznajomienie cztelnika z historią rozwoju broni biologicznej, międzynarodowymi inicjatywami i nowymi rozwiązaniami technologicznymi, mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania i minimalizację skutków użycia tej broni.

  Streszczenie angielskie: The deliberate use of microorganisms and toxins as weapons has been attempted throughtout history. The history of biological warfare is difficult to assess because of a number of confounding factors. These include difficulties in verification of alleged or attempted biological attacks, the use of allegations of biological attacks for propagand purposes or incidence of naturally occuring endemic or epidemic during histilities. Nowadays biological warfare has been renounced by 140 nations. Because of their leadership position in the ceontemporary world the United States are the country most threatened by a biological terrorist attack. In response to the growing treat of terrorism with chemical and biological weapons, the US goverment has developed a national concept of operations for emergency health and medical response. The short history of biological weapon development, international preventing efforts and new anti-weapon technologie are presented by authors.


  3/4

  Tytuł oryginału: Czynniki zagrożenia zgonem w przebiegu pozaszpitalnego zapalenia płuc.
  Tytuł angielski: The risk factors of death in case of community-acquired pneumonia.
  Autorzy: From Sławomir, Targowski Tomasz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.455-457, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu chorób przewlekłych i wieku na wzrost ryzyka zognu z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc (PZP). Retrospektywnej analizie poddano 405 przypadków zachorowań na PZP, leczonych szpitalnie w IMW CSK WAM w Warszawie, w latach 1990-1997. Stwierdziliśmy istotną zależność między zaawansowanym wiekiem chorych (powyżej 65 lat) (OR = 5,71; CI: 1,41 - 23,22; p = 0,015), przewlekłą niewydolnością układu krążenia (OR = 2,57; CI: 1,1 - 5,99; p = 0,029) i przewlekłą niewydolnością nerek (OR = 3,35; CI: 1,06-10,54; p = 0,039) a zwiększonym ryzykiem zgonu w przebiegu PZP.

  Streszczenie angielskie: In this study we estimate influence of concomitant diseases and age on risk of death because of community-acquired pneumonia (CAP). We erformed retrospective analysis of 405 CAP cases. All patients have been treated in Central Hospital of military School of Medicine in Warsaw from 1990 to 1997. We showed statistically significant influence of age 65 yr. (OR = 5.71; CI: 1,41 - 23.22; p = 0.015), chronic heart failure (OR = 2.57; CI: 1.1 - 5.99; p = 0.029) and chronic renal failure (OR = 3.35; CI: 1.06 - 10.54; p = 0.039) on high risk of death in patients with community-acquired pneumonia.


  4/4

  Tytuł oryginału: Monitorowanie procesu realizacji Narodowego Programu Zdrowia w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: Monitoring of the National Health Programme implementation in mazowieckie province.
  Autorzy: Fetlińska Janina, Targowski Michał, Zagroba Małgorzata
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.548-550, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: