Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARGOŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna analizy polimorfizmów genów układu renina-angiotensyna, receptorów płytkowych oraz genu przedsionkowwego czynnika natriuretycznego u chorych po zabiegach niechirurgicznej rewaskualaryzacji tętnic wieńcowych : praca doktorska
Autorzy: Targoński Radosław, Rynkiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Kliniczne Centrum Kardiologii, I Klinika Chorób Serca w Gdańsku
Źródło: 2002, 121 k., [8] k. tabl. : il., tab., bibliogr 178 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20460

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ czasu podania beta blokera na autonomiczny układ nerwowy oceniany przy użyciu HRV u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: Influence of timing of beta-adrenergic receptor antagonist administration on autonomic nervous system measured with HRV in patients with chronic heart insufficiency.
  Autorzy: Targoński Ryszard, Sadowski Janusz
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.9-14, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Autonomic nervous dysfunction and rdeyced HRV were reported as an indicator of sudden cardiac death in patients with congestive heart failure. Tge aim of the present study was to assess the relationship between HRV indices and the time of administration of long acting beta blocker (Bisoprolol) in patients with congestive heart failure. Thirteen patients (6 male, 7 female mean age 67.6 ń 11.9) with congestive heart failure (NYHA III) and sinus rhythm, all on ACE-inhibitors, loop diuretics and potassium sparing diuretics were included in the study. After first period lasting for 3-5 days with 2.5 mg Bisoprolol administrated in the morning HRV analysis in time domain and frequiency domain were performed. Then patients were put on an evening dose of 2.5 mg Bisoprolol for subsequent 3 days and HRV examination was repetatedly done. The only one statistically significant difference was decreased LF/HF ratio in 24 hours spectral analysis when drug was given in the evening. The most reason for this difference was decrease in adrenergic drive manifested by low values of LF if beta blocker was given in the evening. Conclusion: Patients with congestive heart failure and sinus rhythm on an evening dose of Bisoprolol have significantly LF/HF ratio in 24 hoiurs HRV analysis what is considered to be better prognostic sign in comparison with a moring dose of the same dose of Bisoprolol.


  3/4

  Tytuł oryginału: Dwa przypadki masywnego zatoru tętnicy płucnej u młodych kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne.
  Tytuł angielski: Two cases of extensive pulmonary embolism in young women on oral contraceptives.
  Autorzy: Targoński Ryszard, Cichowski Leszek, Binek Piotr
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.113-116, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cases of two young, 19 and 22 years old female patients with massive pulmonary embolism, without previous symptoms of peripheral venous thrombotic changes, receiving oral contraceptives were reported. Symptoms of pulmonary embolism have been preceeded by palpitation and dyspnoe for a few weeks in the first case and a few days in the second one. In our opinion the above mentioned symptoms in case of young females on oral contraceptives, even not accompanied by peripheral thrombosis should encourage to urgent hospitalisation and thorought clinical assesment in order to exclude pulmonary embolism.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ krótkiej okluzji tętnicy wieńcowej podczas przezskórnej angioplastyki wieńcowej na obecność późnych potencjałów komorowych.
  Tytuł angielski: The influence of short term occlusion of coronary artery during PTCA on signal averaged electrocardiogram.
  Autorzy: Gałąska Rafał, Ciećwierz Dariusz, Skarżyński Paweł, Targoński Radosław, Wdowczyk-Szulc Joanna, Koprowski Andrzej, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.451-457, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Późne potencjały komorowe (LP) są wskaźnikiem ryzyka wystąpienia groźnych dla życia arytmii komorowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Celem pracy była ocena wpływu ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego, wywołanego inflacją balonu podczas zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA), na parametry uśrednionego sygnału EKG (SAE) i obecność LP. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 28 pacjentów z chorobą wieńcową (7 kobiet, 21 mężczyzn) w wieku 58 ń 10 lat, poddanych zabiegowi elektywnej angioplastyki wieńcowej (10 - prawa tętnica wieńcowa, 10 - gałąź międzykomorowa przednia, 8 - gałąź okalająca lewej tętnicy wieńcowej). Sygnał EKG o wysokiej rozdzielczości uzyskano za pomocą rejestratorów holterowskich DelMar Digicorder. Analizy późnych potencjałów dokonywano przed zabiegiem PTCA, tuż po rozpoczęciu inflacji balonu podczas PTCA oraz po zakończeniu zabiegu. Oceniano następujące parametry uśrednionego sygnału EKG: szerokość zespołu QRS (QRSw), LAS40, RMS40. Obecność późnych potencjałów stwierdzano, gdy były spełnione 2 z 3 poniższych kryteriów: 1) QRSw 114 ms, 2) LAS40 38 ms, 3) RMS40 20 ćV. Wyniki: Nie obserwowano istotnych różnic między wartościami średnimi QRSw, LAS40 i RMS40 przed zabiegiem PTCA, w trakcie niedokrwienia wywołanego inflacją balonu oraz po zabiegu. Nie obserwowano także różnic w podgrupach w zależności od lokalizacji niedokrwienia w zakresie lewej lub prawej tętnicy wieńcowej oraz w podgrupach po przebytym zawale serca i bez zawału. Tylko u 1 pacjenta podczas PTCA stwierdzono odwracalną obecność późnych potencjałów, których nie byo przed zabiegiem...

  Streszczenie angielskie: Ventricular late potentials (LP) derived from signal averaged electrocardiogram (SAE) are noninvasive predictors of increased risk of life-threatening ventricular arrhythmia in patients with coronary artery disease. The aim of the study was to determine the influence of acute myocardial ischaemia induced by balloon inflation during PTCA on SAE parameters and LP occurance. Material and methods: During elective PTCA in 28 patients (7 females, 21 males, mean age 56 ń 9 years) with CAD (10 - left anterior desceding artery, 10 - right coronary artery, 8 -cirumflex artery) Holter ECG was recorded using orthogonal leads. Two out of the three criteria had to be fulfilled to diagnose LP; total QRS duration (QRSw) 114 ms, duration of QRS under 40 ćV (LAS40) 38 ms and mean square root voltage of the last 40 ms of the QRS (RMS40) 20 ćV. Results: We did not find significant changes between QRSw, LAS 40 or RMS40 measured before PTCA, during ischaemia caused by coronary artery occlusion and after PTCA. Furthermore, we didn't find significant changes of SAE parameters in specified subgroups (with and without prior history of myocardial infarction and patients after PTCA within left and right coronary artery). Only one patient developed reversible LP during PTCA. Conclusions: Acute myocardial ischaemia induced by ballon inflation during PTCA does not significantly change signal averaged electrocardiogram parameters.

  stosując format: