Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARGOŃSKA-STĘPNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
Sygnatura GBL: 802,011


2/2

Tytuł oryginału: Studium bólu fibromialgicznego.
Tytuł angielski: Study on pain in fibromyalgia syndrome.
Autorzy: Stępniak Cezary, Targońska-Stępniak Bożena, Szczepański Leszek
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.257-265, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy analizują szczególne cechy bólu w ZFM na podstawie osobistego kontaktu z ok. 1000 chorych na ZFM, katamnestycznych badań ankietowych 115 chorych oraz dokładnych badań stanu zdrowia i jakości życia 86 chorych. Oprócz cech bólu ujętych w kryteriach ACR z 1990 r. (ból uogólniony, trwający co namniej 3 miesiące, ucciskowa tkliwość szczególnych punktów w obrębie mięśni), zwraca uwagę zwykle wieloletni przebieg bólu o okresowo zmiennym natężeniu, lokalizacji, liczby i stopnia tkliwości "tender points", remisje są jednak rzadkie, dolegliwości z zbiegiem lat są coraz silniejsze, ból fibromialgiczny nie jest podobny w odczuciu do bólu somatycznego, dlatego pacjent opisowo próbuje oddać jego charakter, pacjent somatyzuje źródło bólu, wykazuje tendencje do samointerpretacji przyczyn i mechanizmów choroby, jest krytycznie nastawiony wobec lekarskich wyjaśnień, których różnych - i często sprzecznych - słyszał już wiele, ból słabo reaguje na leczenie NLPZ, często towarzyszy mu lęk.

  Streszczenie angielskie: The authors analyse specyfic features of pain in fibormyalgia syndrome (FS) on the grounds of personal contact with aprox. 1000 fibromyalgia patients, questionnaires from 115 patients and detailed assessment of health state and quality of life of 86 patients. Apart from attributes of FS pain mentioned by ACR criteria other ones are emphasized by the authors: chronic, long-term course of the pain with short-term changes of intensity, localisation and number or sensibility of tender points; rare remision, after years of the disease the pain usually increases; NSAID's efficacy is not sufficient; FS pain so different from somatic pain that a patient with FS describe his/her suffers in pictiresque, sometimes strange or funny manner; FS patient has own belives in somatic etiologfy of the disease and its sceptical about doctor's explanations; the pain of often accompained by fear and anxiety. The paper contains from oryginal patients' letters.

  stosując format: