Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARASZKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ paratyreoidektomii na dalsze losy kamicy nerkowej u chorych z gruczolakiem przytarczyc. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Influence of parathyreoidectomy on reduction of litogenezy, among patients with parathyroid adenoma.
Autorzy: Kosiński Bogusław, Syrenicz Anhelli, Taraszkiewicz Norbert
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.26-28, bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Kamica nerkowa jest częstą chorobą, a wskaźnik zachorowalnośći wynosi 0,2 proc. rocznie. Stanowi ona poważny problem społeczny, gdyż dotyczy 1 - 5 proc. populacji w przedziale wiekowym 30-50 lat. W 50 proc. przypadków jest to jeden kamień w ciągu całego życia, natomiast u dalszych 50 proc. chorych następuje nawrót kamicy w ciągu pięciu lat od pierwszego epizodu. Już w 1940 roku zauważono występowanie korelacji pomiędzy kamicą nerkową a pierwotną nadczynnością przytarczyc. Obecnie wśród chorych na kamicę nerkową u 3 - 5 proc. badanych stwierdza się występowanie pierwotnej nadczynności przytarczyc. W tych przypadkach interwencja chirurgiczna w postaci usunięcia przytarczyc prowadziła do stabilizacji parameterów biochemicznych i znacznego zmniejszenia nawrotów epizodów kamicy nerkowej. Cel pracy. Celem pracy jest wykazanie wpływu paratyreoidektomii na zmniejszenie powstawania kamieni nerkowych u chorych z gruczolakiem przytarczyc, obserwowane u wybranych chorych w okresie od 6 do 36 miesięcy od zabiegu operacyjnego. Materiał i metoda. Ocenie poddano 8 chorych po paratyreoidektomii z powodu obecności gruczolaka przytarczyc, u których w badaniach obrazowych i histopatolgicznym potiwerdzono charakter zmiany. Obserwacji dokonano w okresie od 6 do 36 miesięcy od zabiegu operacyjnego, określając stopień normalizacji wykładników biochemicznych pierwotnej nadczynności przytarczyc i zmniejszenia klinicznych objawów kamicy nerkowej potwierdoznych badaniami obrazowymi. Wnioski. Paratyreoidektomia, wykonana u chorych z potwierdzoną obecnością gruczolaka przytarczyc, prowadzi do trwałej normalizacji parametrów biochemicznych i zmniejszenia powstawania nowych kamieni nerkowych w przebiegu wcześniej stwierdzonej kamicy nerkowej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Nephrolithiasis is the matter of a great concern as it affects 1,5 p.c. of populationin the age between 30 and 50. In 50 p.c. of cases it occurs only one stone during the whole life but the rest of patietns have the recurrence of nephrolitiasis during the first five years from the first episode. Nowadays among patients with nephrolithiasis it is possible to ascertain in 3-5 p.c. of cases occurence of primary hperparathyreoidismus. In this cases removal of parathyroid glands lead to stabilisation of biochemical parameters and considerable reduction of reoccurance of nephrolithiasis episods. Aim of the study. Aim of presented paper is demonstration of parathyroidectomy influence on reduction of lithogenezy among patients with parathyroid adenoma. The influence of parathyroidectomy was observed durign the period of 6 - 36 months since the operation time. Material and method. 8 patietns with conducted parathyreoidectomy - because of parathyroih adenoma where taken into consideration. Patietns were observed during period 6 - 36 months from operation. The normalisation of biochemical parameters and reduction of clincal symptoms of nephrolithiasis were appraised. Concluisons. The aim of presented study demonstrates of influence of parathyreoidectomy on redution of litogenesis, among patients with parthyroid addenoma. The influence of parathyreoidectomy was observed durign the 6 - 36 months period, from the operation time.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ureterorenoskopia w leczeniu kamicy moczowodowej.
  Autorzy: Gliniewicz Bartłomiej, Kaliszczak Agata, Taraszkiewicz Norbert
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.96-98, tab. - 13 Sympozjum Sekcji Endokrynologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego Szczecin 19.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • standard


  3/3

  Tytuł oryginału: Kamica moczowa - metody leczenia zabiegowego, zapobieganie nawrotom.
  Autorzy: Taraszkiewicz Norbert, Sikorski Andrzej
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.19-21
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: