Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARADAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Krytyczne poglądy na leczenie owrzodzeń żylnych przy użyciu niskoenergetycznego lasera.
Tytuł angielski: Critical aspects of low-energy laser treatament of venous ulcerations.
Autorzy: Taradaj Jakub, Franek Andrzej, Polak Anna, Król Piotr
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.231-235, bibliogr. 56 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach można znaleźć liczne doniesienia na temat przydatności laserów niskoenergetycznych w leczeniu owrzodzeń żylnych. Autorzy pracy podejmują próbę obiektywnej oceny znaczenia niskoenergetycznego promieniowania laserowego w procesie gojenia. Na podstawie analizy zarówno polskiego jak i zagranicznego piśmiennictwa przedstawiają szereg wątpliwości dotyczących klinicznego zastosowania tej terapii. Opisano również trudności w doborze dawek i innych parametrów zabiegowych. Efekty lecznicze stosowania laserów niskoenergetycznych nie znajdują jednoznacznego potwierdzenia i są wciąż kontrowersyjne. Wyniki wielu badań in vivo oraz in vitro wskazują na laseroterapię jako nieskuteczną w leczeniu owrzodzeń żylnych. Zdaniem autorów, na obecnym etapie należy krytycznie analizować ich zastosowanie kliniczne.

  Streszczenie angielskie: In the recent years much has been written about usefulness of low-energy lasers in venous ulcers treatament authors of the following paper undertake the trial of the objective evaluation of the significant of low-energy laser irradiation in the healing process. Based on analysis in both Polish and foregin literature present a graet deal of doubts connected with clinical application of such therapy. Described are difficulties in selection of the optimal doses and other methodological parameters. The therapeutical effects of low-energy lasers cannot be confirmed and are still controversial. Results of many in vivo and in vitro research programmes suggest that laser therapy in venous ulcers is ineffective. Presently in authors opinion the critical attitude is necessary.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena stosowania promieniowania laserowego niskiej mocy w leczeniu bólu.
  Tytuł angielski: The evaluation of using low intensity laser irradiation in the treatment of pain.
  Autorzy: Taradaj Jakub, Franek Andrzej, Kuśka Rafał
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.123-130, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Przydatność laserów biostymulacyjnych w leczeniu zmian skórnych.
  Tytuł angielski: Usefulness of biostimulative lasers in the treatment of skin lesions.
  Autorzy: Taradaj Jakub, Taradaj Aleksandra
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.173-175, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia praktyczne zastosowanie laserów biostymulacyjnych w leczeniu zmian skórnych. Na bazie piśmiennictwa naukowego i doświadczeń klinicznych omówiono oddziaływanie promieniowania laserowego w wielu jednostkach chorobowych. Praca ma również charakter poglądowy, ponieważ zawiera liczne treści teoretyczne dotyczące mechanizmow gojenia się ran o różnej etiologii.

  Streszczenie angielskie: The report describes the practical usefulness of biostimulative lasers in the treatment of skin lesions. Based on the scientific literature and our own clinical experience, the effect of laser irradiation on a large number of medical diseases is described. The report is also a research study because it contains several theoretical hypotheses connected with various wound healing mechanisms.

  stosując format: