Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TANASIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Ergonomia w szkolnym gabinecie stomatologicznym. "Wesoły Ząbek" - gabinet przyjazny pacjentowi.
Autorzy: Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Śliż Barbara
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.41-44, il., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zasad szeroko pojmowanej ergonomii pracy w szkolnym gabinecie stomatologicznym "Wesoły Ząbek". Zgodnie z jej podstawowymi regułami na podstawie doświadczeń własnych potwierdzono, że osiągnięcie sukcesu terapeutycznego jest możliwe jedynie przy zachowaniu równowagi między wszystkimi elementami procesu leczenia: pacjentem, zespołem medycznym, sprzętem oraz stworzoną w gabinecie atmosferą.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the principles of work ergonomics in the functioning of the "Happy Tooth" school dental surgery. In accordance with its basic rules and on the basis of the authors' own experience it was confirmed that the attainment of therapeutic siccess is only possible by keeping a balance between all the elements of the treatment process: patient, medical team, equipment and atmosphere generated in the surgery.


  2/8

  Tytuł oryginału: Chemomechaniczne opracowywanie ubytków - prezentacja systemu Carisolv.
  Tytuł angielski: Chemo-mechanical treatment of carries lesions - a demonstration of the Carisolv system.
  Autorzy: Renk Sławomir, Ilewicz Leszek, Kupka Tomasz, Skucha-Nowak Małgorzata, Tanasiewicz Marta
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.58-62, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie angielskie: In the work the researchers present the characteristics of Carisolv - the system designed to the chemo-mechanical removal of carries tissue. The composition, mechanism of functioning and the structure of the complementary tools are described as well as the methodology of clinical conduct. The focus was directed on the theroetical basis of the chemo-mechanical removal of carries and the development of these methods in the course of the recent years. Additionally, a new mechanical device Carisolv Power Drive constituting a development of the current system is demonstrated.


  3/8

  Tytuł oryginału: Czy istnieje potrzeba profilaktycznego zabezpieczania pacjentów młodocianych tymczasowymi protezami ruchomymi? Praktyczne uwagi z rocznych obserwacji własnych.
  Tytuł angielski: What is the preventive need of young patients provided with temporary mobile prosthetic supplements? Practical remarks under 1-year observations.
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Kupka Tomasz, Kalacińska Justyna, Śliż Barbara, Wiśniewski Mariusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.63-68, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this work authors presented representative situations in wchich decisions concerning production of partly and mobile prosthetic supplements which were suppose to complete partial lack of teeth in frontal as well as the side part of the jaw in case of four patients, aged 4 to 8. Children have been chosen by who necessity of extraction of new milk teeth occurred, without orthodontic problems. There has been introduced some previously chosen cases of one year old patients who had been equipped with the prosthetic supplement. In the annual estimation some crucial for the success of this prophylaxis and therapy parameters has been taken into the consideration, such as: the willing use of the prosthetic supplements by a small patient, the necessity of making corrects and repairs, the condition of the nucles of the teeth, as long as the improvement of articulation, the comfort of eating and the frame of mind.


  4/8

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia oraz higieny jamy ustnej u dzieci 8-9-letnich oraz 9-10-letnich w Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej.
  Tytuł angielski: State of the dentition and oral hygieny in 8-9 and 9-10 year olds attending Primary School in Ruda Śląska
  Autorzy: Śliż Barbara, Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Mrówka Marcin
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.16-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena uzębienia i higieny jamy ustnej w dwóch grupach wiekowych: 8-9-latków i 9-10-latków oraz porównanie wyników z danymi uzyskanymi w ubiegłym roku w grupie dzieci 8-9-letnich. Stwierdzono, że w porównaniu z poprzednim rokiem doszło do znacznego polepszenia higieny jamy ustnej z jednoczesnym pogorszeniem stanu uzębienia.


  5/8

  Tytuł oryginału: Mikroobrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRM) w stomatologii.
  Tytuł angielski: Magnetic Resonance Microimaging (MRM) in dentistry.
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Węglarz Władysław P., Kupka Tomasz, Sułek Zenon, Gibas Mirosław, Jasiński Andrzej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.9-16, il., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania mikroskopii magnetyczno-rezionansowej (MRM) do trójwymiarowego obrazowania komory i kanałów korzeniowych zęba trzonowego ludzkiego i pomiaru objętości w warunkach in vitro. Wykorzystano usunięty, zniszczony próchnicą pierwszy stały ząb trzonowy ludzki. Rejestracji dokonano dzięki zastosowaniu tomografu badawczego o polu 4.7 T, wyposażonego w konsolę Maran DRX oraz cewki gradientowe i głowicę pomiarową własnej konstrukcji. Wykonano dwie serie pomiarów metodami opartymi na echu spinowym - pierwszą z wykorzystaniem obrazowania wielowarstwowego, drugą zas wykorzystując sekwencję 3D SE bez wyboru warstwy. Wyznaczona objętość jam zębowych (komora i trzy kanały korzeniowe) wyniosla 70 mm3. otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzystanie MRM jako oryginalnej nieimpresyjnej techniki obrazowania do rejestracji topografii i objętości kanałów korzeniowych.


  6/8

  Tytuł oryginału: Wtórna hermetyzacja wypełnień ubytków zębowych poprzez postaplikacyjne stapianie : oddziaływanie laserów wysokoenergetycznych na tkanki zęba i wybrane materiały odtwórcze : praca doktorska
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Ilewicz Leszek (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 70 k., [52] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Nowy amalgamat srebra DENTINMET. Postaplikacyjna hermetyzacja wypełnień amalgamatowych wiazką wysokoenergetycznego lasera Nd:YAG
  Autorzy: Tanasiewicz Marta
  Źródło: W: Bio-Forum III : biotechnology business-science conference - Łódź, 2002 s.83-87, bibliogr. 10 poz. - Konferencja Bio-Forum III nt. biotechnologii Łódź 20-21.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  8/8

  Tytuł oryginału: Pamiętajmy o profilaktyce! "Wesoły Ząbek" - coroczna akcja profilaktyczna.
  Tytuł angielski: Let us remember about dental prevention! "The Happy Tooth" - an annual dental prevention campaign.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Kazanecka Maria, Jojko Hanna, Kupka Bibianna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.54-58, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie udziału zespołu przychodni "Wesoły Ząbek" w corocznym programie "Profilaktyka próchnicy dla dzieci z roczników 1994, 1995, 1998". W vramach akcji przeprowadzono: pogadanki oświatowe na temat diety i codziennych zabiegów higienicznych dotyczących jamy ustnej i zębów, przegląd uzębienia, instruktaże higieny, serię pięciu seansów zbiorowej fluoryzacji kontaktowej dla wszystkich uczestniczących w programie dzieci. Stwierdzono, że w porównaniu z akcją z 2000 roku obecna była zorganizowana sprawniej, a dobór roczników swiadczy o długofalowych planach poprawy stanu uzębienia i higieny dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe the participation of the team at "The Happy Tooth" Clinic in the annual dental prevention programme "Caries Prevention Programme for Children Born in 1994, 1995 and 1998". This programme included: educational talks about diet and daily hygiene of the oral cavity and teeth, examination of teeth, oral hygiene instruction, five sessions of group fluoridation for all of the children participating. It was found that in comparison to the campaing for the year 2000 there was a more efficient organisation and the choice of years indicates a long term plan for improvement of the dentition and oral hygiene in children.

  stosując format: