Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TAN
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Ergonomia w szkolnym gabinecie stomatologicznym. "Wesoły Ząbek" - gabinet przyjazny pacjentowi.
Autorzy: Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Śliż Barbara
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.41-44, il., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zasad szeroko pojmowanej ergonomii pracy w szkolnym gabinecie stomatologicznym "Wesoły Ząbek". Zgodnie z jej podstawowymi regułami na podstawie doświadczeń własnych potwierdzono, że osiągnięcie sukcesu terapeutycznego jest możliwe jedynie przy zachowaniu równowagi między wszystkimi elementami procesu leczenia: pacjentem, zespołem medycznym, sprzętem oraz stworzoną w gabinecie atmosferą.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the principles of work ergonomics in the functioning of the "Happy Tooth" school dental surgery. In accordance with its basic rules and on the basis of the authors' own experience it was confirmed that the attainment of therapeutic siccess is only possible by keeping a balance between all the elements of the treatment process: patient, medical team, equipment and atmosphere generated in the surgery.


  2/21

  Tytuł oryginału: Chemomechaniczne opracowywanie ubytków - prezentacja systemu Carisolv.
  Tytuł angielski: Chemo-mechanical treatment of carries lesions - a demonstration of the Carisolv system.
  Autorzy: Renk Sławomir, Ilewicz Leszek, Kupka Tomasz, Skucha-Nowak Małgorzata, Tanasiewicz Marta
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.58-62, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie angielskie: In the work the researchers present the characteristics of Carisolv - the system designed to the chemo-mechanical removal of carries tissue. The composition, mechanism of functioning and the structure of the complementary tools are described as well as the methodology of clinical conduct. The focus was directed on the theroetical basis of the chemo-mechanical removal of carries and the development of these methods in the course of the recent years. Additionally, a new mechanical device Carisolv Power Drive constituting a development of the current system is demonstrated.


  3/21

  Tytuł oryginału: Czy istnieje potrzeba profilaktycznego zabezpieczania pacjentów młodocianych tymczasowymi protezami ruchomymi? Praktyczne uwagi z rocznych obserwacji własnych.
  Tytuł angielski: What is the preventive need of young patients provided with temporary mobile prosthetic supplements? Practical remarks under 1-year observations.
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Kupka Tomasz, Kalacińska Justyna, Śliż Barbara, Wiśniewski Mariusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.63-68, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this work authors presented representative situations in wchich decisions concerning production of partly and mobile prosthetic supplements which were suppose to complete partial lack of teeth in frontal as well as the side part of the jaw in case of four patients, aged 4 to 8. Children have been chosen by who necessity of extraction of new milk teeth occurred, without orthodontic problems. There has been introduced some previously chosen cases of one year old patients who had been equipped with the prosthetic supplement. In the annual estimation some crucial for the success of this prophylaxis and therapy parameters has been taken into the consideration, such as: the willing use of the prosthetic supplements by a small patient, the necessity of making corrects and repairs, the condition of the nucles of the teeth, as long as the improvement of articulation, the comfort of eating and the frame of mind.


  4/21

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia oraz higieny jamy ustnej u dzieci 8-9-letnich oraz 9-10-letnich w Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej.
  Tytuł angielski: State of the dentition and oral hygieny in 8-9 and 9-10 year olds attending Primary School in Ruda Śląska
  Autorzy: Śliż Barbara, Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Mrówka Marcin
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.16-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena uzębienia i higieny jamy ustnej w dwóch grupach wiekowych: 8-9-latków i 9-10-latków oraz porównanie wyników z danymi uzyskanymi w ubiegłym roku w grupie dzieci 8-9-letnich. Stwierdzono, że w porównaniu z poprzednim rokiem doszło do znacznego polepszenia higieny jamy ustnej z jednoczesnym pogorszeniem stanu uzębienia.


  5/21

  Tytuł oryginału: Effects of combination of cyclosporine with losartan or enalapril on kidney function in uremic rats.
  Autorzy: Azzadin Arsalan, Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Tankiewicz Anna, Myśliwiec Michał, Buczko Włodzimierz
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.469-473, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Long-term treatment with cyclosporine in solid organ transplantation has been shown to be associated with the development of hypertension and nephrotoxicity. Angiotensin-converting enzyme inhibitors have well-known nephroprotective properties and may prevent cyclosporine A (CYA)-induced hypertension. Angiotensin receptor I antagonists have similar properties. The purpose of this study was to investigate if losartan or enalapril could be administered with CYA to reduce its nephrotoxic effect in uremic rats. The studies were performed on the following groups of rats: group I - control; group II - control rats + lossartan; group III - control rats + CYA; group IV - uremic rats; group V - uremic rats + losartan; group VI - uremic rats + CYA; group VII - uremic rats + losartan + CYA, group VIII - control rats + enalapril; group IX - control rats + enalapril + CYA; group X - uremic rats + enalapril; group XI - uremic rats + enalapril + CYA. Pretreatment with CYA, losartan or enalapril in uremic rats resulted in a significant increase in urea and creatinine levels and a decrease in hematocrit. The same effect was observed when uremic rats were given CYA + losartan or CYA + enalapril. Pretreatment with losartan was associated with the increase in the level of CYA much higher than with CYA treatment alone. Similarly, pretreatment with enalapril resulted in a significant increase in CYA concentration in both groups of rats given CYA: uremic and non-uremic. Results of our study show that the treatment with cyclosporine and a combination of losartan or enalapril results in an increase in creatinine...


  6/21

  Tytuł oryginału: Cytotoxic effect of nitric oxide on human hematological malignant cells.
  Autorzy: Tsumori Michihiro, Tanaka Junko, Koshimura Kunio, Kawaguchi Mikiko, Murakami Yoshio, Kato Yuzuru
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.139-144, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We investigated the cytotoxic effect of nitric oxide (NO) on primary culture of human hematological malignant cells. Sodium nitroprusside (SNP), an NO donor, had cytotoxic effects on the cells of some patients with malignant lymphma (ML), acute myelocytic leukemia (AML) or chronic myelomonocytic leukemia (CMMoL), but not with multiple myeloma. Cultured cells from the ML patient remained sensitive to SNP after the cells became resistant to anti-cancer drugs. In contrast, the cells from the patients with AML and CMMoL became resistant to SNP while anti-cancer drugs remained effective. In samples of the cells of the patients with ML and AML, the number of CD3 positive lymphoma cell was decreased by SNP and the number of CD33 negative cells and normal B lymphocytes (CD19 positive cells) were increased. In the cells of the patient with ML, apoptosis was induced by SNP. SNP had no effect on lymphocytes of healthy volunteers. These results suggest that SNP had an anti-tumor effect on human hematological malignant cells.


  7/21

  Tytuł oryginału: Monitoring of urine nitric oxide (NO) related substrates and immunological competence in hematological malignancy.
  Autorzy: Tanaka Junko, Koshimura Kunio, Tsumori Michihiro, Murakami Yoshio, Kato Yuzuru
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.227-232, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: It has been reported that concentrations of neopterin in the urine are changed according to the host immunological conditions. In the present study, we measured urinary concentration of neopterin in patients with malignant hematological disorders and investigated the relationship between urinary neopterin levels and laboratory indices for cellular immunity. Urine neopterin levels were correlated with serum sIL-2R levels in the patients with malignant lymphoma, and inversely correlated with lymphocyte reactivity with ConA in the patients with acute myeolocytic leukemia. However, no significant correlation was observed between uring neopterin levels and lymphocyte reactivity with phytohemagglutinin and pokeweed mitogen, CD4/8 ratio, CD56+16+ subset or serum IFN-ç levels. In the patients with malignant lymphoma, parallel changes in serum sIL-2R and uring neopterin were observed. The presented results suggest that urine neopterin levels are related to the activation of T cells in malignant lymphoma.


  8/21

  Tytuł oryginału: Impact of moderate aerobic exercise training on insulin sensitivity in type 2 diabetic men treated with oral hypoglycemic agents: Is insulin sensitivity enhanced only in nonobese subjects?
  Autorzy: Poirier Paul, Tremblay Angelo, Broderick Tom, Catellier Claude, Tancrede Gilles, Nadeau Andr‚
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR59-CR65, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Few studies have evaluated the effect of aerobic physical training on insulin sensitivity in subjects with type 2 diabetes treated with oral hypoglycemic agents. Most studies that invollved nonobese subjects showed enhanced insulin sensiivity whereas studies involving obese subjects with type 2 dibetes are inconsistent because of concomitant fat loss. Material/Methods: Thirteen men with type 2 diabetes (2 nonobese and 7 obese) treated wtih oral hypoglycemic agents carried out a 12-week ergocycle program at 60 p.c. VO2 peak, one hour thrice a week. Diet and medications were maintained throughout the study. Insulin sensitivity was assessed with the euglycemic hyperinsulinemic clamp technique. Results: VO2 peak (ml/kg/min) increased with exercise training. There were no significant changes in fat mass, percent body fat, fasting plasma glucose and insulin levels, glycated hemoglobin levels, or insulin sensitivity. However, when the subjects were separated into two groups, they showed different insulin sensitivity adaptation to training. In fact, nonobese subjects with type 2 diabetes showed an increase in insulin sensitivity, whereas no change was observed in the obese subjects. Conclusions: These findings suggest that moderate aerobic exercise training of 3 months duration enhanced insulin sensitivity only in nonobese men with type 2 diabetes. Obese men with type 2 diabetes showed no benefit. Thus, adiposity per se may be a determining factor in the exercise-induced metabolic benefit of exercise training in subjects with type 2 diabetes.


  9/21

  Tytuł oryginału: Mikroobrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRM) w stomatologii.
  Tytuł angielski: Magnetic Resonance Microimaging (MRM) in dentistry.
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Węglarz Władysław P., Kupka Tomasz, Sułek Zenon, Gibas Mirosław, Jasiński Andrzej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.9-16, il., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania mikroskopii magnetyczno-rezionansowej (MRM) do trójwymiarowego obrazowania komory i kanałów korzeniowych zęba trzonowego ludzkiego i pomiaru objętości w warunkach in vitro. Wykorzystano usunięty, zniszczony próchnicą pierwszy stały ząb trzonowy ludzki. Rejestracji dokonano dzięki zastosowaniu tomografu badawczego o polu 4.7 T, wyposażonego w konsolę Maran DRX oraz cewki gradientowe i głowicę pomiarową własnej konstrukcji. Wykonano dwie serie pomiarów metodami opartymi na echu spinowym - pierwszą z wykorzystaniem obrazowania wielowarstwowego, drugą zas wykorzystując sekwencję 3D SE bez wyboru warstwy. Wyznaczona objętość jam zębowych (komora i trzy kanały korzeniowe) wyniosla 70 mm3. otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzystanie MRM jako oryginalnej nieimpresyjnej techniki obrazowania do rejestracji topografii i objętości kanałów korzeniowych.


  10/21

  Tytuł oryginału: Enzymy szlaku kinureninowego u szczurów z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Tankiewicz Anna, Buczko Włodzimierz (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Farmakodynamiki w Białymstoku
  Źródło: 2002, [2], 132 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  11/21

  Tytuł oryginału: Wtórna hermetyzacja wypełnień ubytków zębowych poprzez postaplikacyjne stapianie : oddziaływanie laserów wysokoenergetycznych na tkanki zęba i wybrane materiały odtwórcze : praca doktorska
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Ilewicz Leszek (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 70 k., [52] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/21

  Tytuł oryginału: M. D. Program Catalogue and Student Guide
  Opracowanie edytorskie: Chyczewska Barbara (ed.), Shaw John Geoffrey (ed.), Tandyrak Mirosława (ed.).
  Źródło: - Poznań, University Publishing Office Karol Marcinkowski University of Medical Sciences 2002, 87, [1] s. : il., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 735,681

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  13/21

  Tytuł oryginału: Loss of heterozygosity in primary lung cancer using laser capture microdissection and WAVE DNA fragment analysis techniques.
  Autorzy: Zhu Weigang, Zou Helen, Beck Amy, Chervinsky Dave, Malik Debbie, Brooks John J., Tan Dongfeng
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.BR95-BR99, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: A number of molecular changes observed by varied conventional methods, including loss of heterzygosity (LOH) on chromosome 3, have been associated with primary lung cancer. To further define the locus of chromosome 3p allele loss in lung cancer, we performed LOH study by using innovative laser capture microdissection and WAVE DNA Fragment Analysis. Mateiral/Methods: Thirty-eight paired specimens from patients with adenocarcinoma of the lung were used for this study. Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue from normal stromal cells or lymphocytes and adenocarcinoma were collected using laser capture microdissection. DNA was extracted and amplified by PCR using six polymorphic DNA markers for chromosome 3. PCR products were analyzed by both gel electrophoresis and WAVE DNA Fragment Analysis. Results: LOH at 3p22-24 was found in tumor cells from twelve out of thirty-eight patients (32 p.c.) when analyzed by WAVE DNA Fragment Analysis and LOH was found in tumor cells from nine out of thirty-eight patients (23 p.c.) when analyzed by gel electrophoresis. LOH was found in normal control from one out of thirty-eight patients. Conclusions: 1. Our results suggest putative tumor suppressor gene(s) is present in a region at 3p22-24, which may play a role in carcinogenesis of lung cancer. 2. Laser capture microdissection is essential tool for defined LOH studies. 3. WAVE DNA Fragment Analysis is an accurate, sensitive and automated tool for analysis of DNA fragments.


  14/21

  Tytuł oryginału: Radioguided parathyroidectomy for reexploration of primary hyperparathyroidism - a case report.
  Autorzy: Kitagawa Wataru, Shimizu Kazuo, Akasu Haruki, Yamada Tetsu, Asayama Isao, Tanaka Shigeo
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CS21-CS25, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: We reprot a case of radioguided parathyroidectomy using a hadn-held gamma probe for the reexploration of primary hyperparathyroidism. Case report: The patient was a 66-year-old Japanese woman. She had previously undergone surgical exploration for primary hyperparathyroidism due to a left inferior parathyroid tumor detected by 99mTc-methoxyisobutylisonitrile (MIBI) scintigraphy. However, the pathological diagnosis of the resected tumor was adenomatous goiter. 99mTc-MIBi scintirgraphy was performed again and revealed an abnormal uptake close to the right lower lobe of the tyroid. However, venous sampling for PTH measurements did not support this finding. Sestamibi was injected and the radioactivity was measured pre- and intraoperatively with a hand-held gamma probe. With the patient under general anesthesia, the tumor, which was adjacent to the right recurrent laryngeal nerve, was resected, but it contained only a low level of radioactivity ex vivo, indicating that it was not a parathyroid tumor. A hand-held gamma probe accurately located the radioactive parathyroid tumor in the right lower neck. The resected tumor measured 15x6 mm and weighed 331 mg. The pathological diagnosis was parathyroid adenoma. Conclusions: Radioguided parathyroidectomy is useful to localize parathyroid tumors not only in primary hyperparathyroidism at the initial neck exploration but also for reexploration.


  15/21

  Tytuł oryginału: Nowy amalgamat srebra DENTINMET. Postaplikacyjna hermetyzacja wypełnień amalgamatowych wiazką wysokoenergetycznego lasera Nd:YAG
  Autorzy: Tanasiewicz Marta
  Źródło: W: Bio-Forum III : biotechnology business-science conference - Łódź, 2002 s.83-87, bibliogr. 10 poz. - Konferencja Bio-Forum III nt. biotechnologii Łódź 20-21.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  16/21

  Tytuł oryginału: Remote health monitoring system for the elderly living alone.
  Autorzy: Ohta Shigeru, Shinagawa Yoshimitsu, Tanikawa Tomohiro, Nakamoto Hiroshi
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (4) s.123-134, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We have recently developed a health monitoring system for the elderly living alone. We monitored their in-house movements without restricting. We placed pyroelectric infrared sensors in each room of their houses so that monitoring will last longer easily. The secondary purpose of this system is to reduce anxiety of both the elderly and their family members living separately. Subjects of either sex were four inall an in their eighties. Continuous monitoring was performed for 40 months. We found that each one had his/her specific pattern of in-house movements. Therefore, we were able to estimate their health condition by checking the staying periods at specific rooms such as a lavatory or amount of exercise comparing with the previous data statistically. If there is an abnormal result after analysis, we have to inform the family of the incident. Final decision should be made by his/her family, not by automatically relying on the computer software. After inquiring with the subject or his/her neighbours by telephone, family members amy call an ambulance, if necessary.


  17/21

  Tytuł oryginału: Pamiętajmy o profilaktyce! "Wesoły Ząbek" - coroczna akcja profilaktyczna.
  Tytuł angielski: Let us remember about dental prevention! "The Happy Tooth" - an annual dental prevention campaign.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Kazanecka Maria, Jojko Hanna, Kupka Bibianna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.54-58, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie udziału zespołu przychodni "Wesoły Ząbek" w corocznym programie "Profilaktyka próchnicy dla dzieci z roczników 1994, 1995, 1998". W vramach akcji przeprowadzono: pogadanki oświatowe na temat diety i codziennych zabiegów higienicznych dotyczących jamy ustnej i zębów, przegląd uzębienia, instruktaże higieny, serię pięciu seansów zbiorowej fluoryzacji kontaktowej dla wszystkich uczestniczących w programie dzieci. Stwierdzono, że w porównaniu z akcją z 2000 roku obecna była zorganizowana sprawniej, a dobór roczników swiadczy o długofalowych planach poprawy stanu uzębienia i higieny dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe the participation of the team at "The Happy Tooth" Clinic in the annual dental prevention programme "Caries Prevention Programme for Children Born in 1994, 1995 and 1998". This programme included: educational talks about diet and daily hygiene of the oral cavity and teeth, examination of teeth, oral hygiene instruction, five sessions of group fluoridation for all of the children participating. It was found that in comparison to the campaing for the year 2000 there was a more efficient organisation and the choice of years indicates a long term plan for improvement of the dentition and oral hygiene in children.


  18/21

  Tytuł oryginału: Evaluation of an alternative, subclavicular approach to thyroidectomy.
  Autorzy: Akasu Haruki, Shimizu Kazuo, Kitagawa Wataru, Ishii Ritsuko, Tanaka Shigeo
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.CS80-CS82, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: After presenting with the common finding of a nodular goiter, many patients refuse surgery because of the potential for a conspicuous anterior neck scar. Despite the development of endoscopic approaches to neck dissections, it can be difficult to remove a large thyroid tumor using such approaches. Material/methods: We attempted thyroid lobectomies via a subclavicular approach in three cases - three women whose ages ranged from 36-45 years old. Each patient was diagnosed with a cyytologicallybenign nodular goiter with a diameter greater than 60 mm. Subclavicular incisions were made with the length being determined by the size of teh tumor and with the thyroid bering approached laterally for resection. Results: Despite a maximum tumor diameter of greater than 70 mm, our operative technique was comparable to conventional methods with respect to surgical exposure, safety and operation time. Cosmetically, each patient was satisfied with the post-operative results. Conclusion: We believe that the subclavicular approach to thyroidectomy is a safe and cosmetically-superior alternative to conventional surgery, even in cases that are too large to approach endoscopically.


  19/21

  Tytuł oryginału: Detection of Cryptosporidium parvum infection in childhood using various techniques.
  Autorzy: Doganci Tumay, Araz Engin, Ensari Arzu, Tanyuksel Mehmet, Doganci Levent
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.MT223-MT226, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The protozoan parasite Cryptosporidium parvum, which causes acute gastroenteritis in both humans and animals, has become an important pathogen all over the world. C. parvum may cause asymptomatic or symptomatic acute infections of the digestive system in immunocompetent subjects, but life-threating disease in immunocompromised hosts. The aim of this study was to determine the usefulness of conventional microscopic staining techniques in the detection of C. parvum. For this purpose, 50 unselected immunocompetent asymptomatic children were evaluated for C. parvum during routine upper endoscopy. Material and methods: Duodenal aspirates and duodenal biopsy samples from 37 girls and 13 boys, between the ages of 2 and 18 years, obtained by gastrointestinal upper endoscopy and concomitant stool samples were examined with different staining techniques. Results: Two stool samples and one duodenal aspirate were positive for C. parvum, but we could not demonstrate C. parvum in any duodenal biopsy samples. Dyspepsia was the primary indication for upper endoscopy in the patient with positive duodenal aspirate sample. Conclusion: These findings indicate that there is a low asymptomatic carrier rate in immunocomponent subjects with no involvement of intestinal villius attachment in the duodenum. We also conclude that C. parvum is an infrequent parasite in asymptomatic subjects, most probably due to a very low prevalence of HIV positivity in Turkey.


  20/21

  Tytuł oryginału: Detection of anti-Borna Disease Virus antibodies in patients hospitalized in psychiatric hospitals situated in the mid-western region of Poland.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Yamaguchi Kazunari, Krzymiński Stefan, Zmyślony Franciszek, Biernat Jerzy, Kociałkowski Marek, Tandeck Andrzej, Trafarska Barbara, Zalejski Marian, Sawada Takashi, Naraki Tohru, Czerski Piotr, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.47-54, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The seroprevalence of anti-Borna Disease Virus antibodies in the population of patients hospitalised in psychiatric hospitals of mid-western Poland was assessed with the ACLIA methos.


  21/21

  Tytuł oryginału: Obciążenia kręgosłupa szyjnego u lekarzy stomatologów.
  Autorzy: Tananis Sławomir, Bladowski Marek, Reut Krzysztof
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (4) s.6-9, il.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Analiza wizualna (fotograficzna) obciążeń kręgosłupa szyjnego u lekarzy stomatologów w różnych pozycjach przy pracy. Artykuł pilotujący.

  stosując format: