Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TALARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Sposób odżywiania pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy a poziom ich wiedzy o danej jednostce chorobowej.
Tytuł angielski: The nutrition of patients with gastric and duodenal ulcers and the level of their knowledge of the disease.
Autorzy: Talarska Dorota, Grzelka Joanna
Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.288-290, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,929

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Głównym celem pracy było poznanie poziomu wiedzy pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz opracowanie standardu edukacji. Badnaiem objęto 81 pacjentów, w tym 38 mężczyzn i 43 kobiety, którzy w miesiącach luty - kwiecień 2000 roku znajdowali się pod opieką poradni gastroenterologicznej w Poznaniu. Narzędziem badawczym do badania poziomu wiedzy był kwestionariusz wywiadu. Założono następujące hipotezy badawcze: 1. Pacjenci z chorobą wrzodową posiadają znikomą wiedzę na temat etiologii choroby wrzodowej. 2. Pacjenci z chorobą wrzodową nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat diety. 3. Pacjenci z chorobą wrzodową nie radzą sobie w sytuacjach trudnych. 4. Na poziom wiedzy o chorobie wrzodowej mają wpływ następujące czynniki: -wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Założone hipotezy zostały zweryfikowane przez test Pearsona. W wyniku przeprowadzonej analizy materiału badawczego stwierdzono następujące wnioski. 1. Wiedza na temat etiologii choroby wrzodowej i postępowania dietetycznego jest niewystarczająca. 2. Wiedza kobiet wzrasta wraz z wiekiem, natomiast mężczyźni między 40-50 rokiem życia posiadają największą ilość informacji. 3. Ponad połowa badanej grupy nie posiadała umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 4. Na poziom wiedzy o chorobie wrzodowej wpływa miejsce zamieszkania. Pozostałe zmienne: płeć, wiek, wykształcenie nie mają wpływu.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the work has been to drawn up an educational standard and to investigate the level of knowledge of patients with dual peptic stomach ulcer: 81 patients have been included by the examination. The examination included 38 men and 43 women, who in months February - March 2000 were under gastroenterology's clinic care in Poznań. The examination was taken on the strength of interview questionnaire. The following hypotheses have been put forward. 1. Patients with ulcer disease have little knowledge about etiology. 2. Patients with the disease do not have adequate knowledge about diet. 3. Patients with the disease do not cope with hard situations. 4. The level of knowledge about the disease depends on - age, sex, education, place of residence. The above - mentioned hypotheses were verified by Pearson's Test. As the result of the analysis the following conclusions have been affirmed: 1. The knowledge about etiology of ulcer disease and diet is not sufficient. 2. The highest level of knowledge about diet is presented by older women, however by mean the age between 40-50. 3. Over half of examined patients do not have skills how to cope with hard situations. 4. Place of residence influences the level of knowledge about ulcer disease. Other variables like sex, age and education do not have such influence.

  stosując format: