Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TALAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny i wyniki leczenia boreliozy u dzieci.
Tytuł angielski: Clinical course and effects of treatment of borreliosis in children.
Autorzy: Talarek Ewa
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.107-112, bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie obrazu klinicznego boreliozy u dzieci oraz cena wyników leczenia. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 14 lat z rozpoznaną boreliozą. U 55 dzieci rozpoznano rumień wędrujący jako jedyną manifestację boreliozy, a u 8 neuroboreliozę. Rumień wędrujący zlokalizowany był najczęściej na głowie i szyi. U 40 proc. dzieci rumieniowi wędrującymi towarzyszyło niespecyficzne objawy. U 8 dzieci z zajęciem układu nerwowego rozpoznano następujące kliniczne postacie neuroboreliozy: u 5 dzieci obwodowe porażenie nerwu twarzowego, w tym u 3 z towarzyszącym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, u 2 dzieci zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z zespołem korzeniowym oraz u 1 dziecka limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Po zakończzeniu leczenia nie obserwowano rozwoju innych postaci klinicznych boreliozy u żadnego z 63 dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to present the clinical manifestations of borreliosis in children and to evaluate effects of treatment. Sixty-three children (aged from 6 months to 14 years) with diagnosed borreliosis were enrolled in the study. In 55 of them, erythema migrans (EM) was the only clinical manifestation of borreliosis, in 8 children neuroborreliosis was diagnosed. EM was most frequently localised on the head and the neck. In 40 p.c. of children EM was accompanied by nonspecific symptoms. In children with neuroborreliosis the following clinical forms were diagnosed: in 5 children facial nerve paralysis (in 3 with meningitis), in 2 children meningoradiculitis and in 1 child lymphocytic meningitis. In none of the 63 children were any other clinical manifestation of borreliosis observed after treatment.


  2/2

  Tytuł oryginału: Role of nitric oxide in benzodiazepines-induced antinociception in mice.
  Autorzy: Talarek Sylwia, Fidecka Sylwia
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.27-34, il., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of nitric oxide (NO) on antinociceptive acivity of diazepam (DZ), chlordiazepoxide (CDP) and clonazepam (CZ) was examined using the writhing test in mice. The effect of DZ was also studied in mice using hot plate and tail flick tests. DZ (1.25, 2.5 and 5 mg/kg), CDP (1.25, 2.5, 5, 10 and 20 mg/kg) and CZ (0.075, 0.3125, 0.625, 1.25 and 2.5 mg/kg) produced significant, dose-dependent (DZ CDP) antinociception in mice. The benzodiazepines (BZs)-induced antinociception was antagonized by flumazenil (5 mg/kg) and was not changed by naloxone (2.5, 5 and 10 mg/kg), except that of CZ, which was reversed by 5 mg/kg of naloxone. N**G-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME) as well as 7-nitroinadzole (7-NI) intensified antinociceptive activity of BZs. The antinociceptive effect resulting from co-administration of L-NAME with CZ and 7-NI with CDP was reversed by L-arginine. Methylene blue (MB) increased, whereas L-arginine (but not D-arginine) decreased antinociceptive effects of the studied BZs. These results suggest that the NO-cGMP pathway is involved in the mechanism of BZs-induced antinociception in the writhing test in mice.

  stosując format: