Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TALAR
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Drobnoustroje izolowane od pacjentów leczonych w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Tytuł angielski: Microorganisms isolated from patients treated at the Department and Clinic of Rehabilitation at the Rydygier's Medical University of Bydgoszcz.
Autorzy: Gospodarek Eugenia, Kania Iwona, Kruszyńska Ewa, Ulatowska Beata, Mikucka Agnieszka, Talar Jan
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.131-133, bibliogr. 13 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/19

  Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny i wyniki leczenia boreliozy u dzieci.
  Tytuł angielski: Clinical course and effects of treatment of borreliosis in children.
  Autorzy: Talarek Ewa
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.107-112, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie obrazu klinicznego boreliozy u dzieci oraz cena wyników leczenia. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 14 lat z rozpoznaną boreliozą. U 55 dzieci rozpoznano rumień wędrujący jako jedyną manifestację boreliozy, a u 8 neuroboreliozę. Rumień wędrujący zlokalizowany był najczęściej na głowie i szyi. U 40 proc. dzieci rumieniowi wędrującymi towarzyszyło niespecyficzne objawy. U 8 dzieci z zajęciem układu nerwowego rozpoznano następujące kliniczne postacie neuroboreliozy: u 5 dzieci obwodowe porażenie nerwu twarzowego, w tym u 3 z towarzyszącym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, u 2 dzieci zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z zespołem korzeniowym oraz u 1 dziecka limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Po zakończzeniu leczenia nie obserwowano rozwoju innych postaci klinicznych boreliozy u żadnego z 63 dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to present the clinical manifestations of borreliosis in children and to evaluate effects of treatment. Sixty-three children (aged from 6 months to 14 years) with diagnosed borreliosis were enrolled in the study. In 55 of them, erythema migrans (EM) was the only clinical manifestation of borreliosis, in 8 children neuroborreliosis was diagnosed. EM was most frequently localised on the head and the neck. In 40 p.c. of children EM was accompanied by nonspecific symptoms. In children with neuroborreliosis the following clinical forms were diagnosed: in 5 children facial nerve paralysis (in 3 with meningitis), in 2 children meningoradiculitis and in 1 child lymphocytic meningitis. In none of the 63 children were any other clinical manifestation of borreliosis observed after treatment.


  3/19

  Tytuł oryginału: Rehabilitation outcome in a patient awakened from prolonged coma.
  Autorzy: Talar Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CS31-CS38, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: This article describes the rehabilitation of a patient recovering from a prolonged coma (defined as lasting longer than 4 weeks). The case is noteworthy because it exemplifies the possibilities and difficulties entailed in treating these patients, who are often regarded as too severely impaired to justify intensive rehabilitation efforts. Case report: The patietn is a 28-year old Polish male, unmarried, who suffered serious closed head injuries in an automobile accident in April of 1999. He was in a comatose state for more than two months, with a GCS score of 5. When admitted for rehabilitation he was bedriedden, wht global aphasia, agraphia, limb apraxia, and executive dysfunction. THe rehabilitation program developed for him is described in detail. Results: Over the course of rehabilitation, which began in December 1999 and continues to this writing, the patient has regained locomotion capabilities (though with impairments), and his speech has improved considerably. The apraxia has largely resolved, and he is able to write his name and copy words. he is now capable of performing many activities of daily living. Conclusions: A comprehensive program of rehabilitation characterized by a strategic, heurisitic approach is capable of achieving a good outcome even in very difficult cases, such as prolonged coma.


  4/19

  Tytuł oryginału: Rola czynników wzrostowych w procesie karcynogenezy trzustki.
  Tytuł angielski: Role of growth factor in pancreas carcinogenesis.
  Autorzy: Talar-Wojnarowska Renata, Małecka-Panas Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.595-600, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/19

  Tytuł oryginału: Role of nitric oxide in benzodiazepines-induced antinociception in mice.
  Autorzy: Talarek Sylwia, Fidecka Sylwia
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.27-34, il., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of nitric oxide (NO) on antinociceptive acivity of diazepam (DZ), chlordiazepoxide (CDP) and clonazepam (CZ) was examined using the writhing test in mice. The effect of DZ was also studied in mice using hot plate and tail flick tests. DZ (1.25, 2.5 and 5 mg/kg), CDP (1.25, 2.5, 5, 10 and 20 mg/kg) and CZ (0.075, 0.3125, 0.625, 1.25 and 2.5 mg/kg) produced significant, dose-dependent (DZ CDP) antinociception in mice. The benzodiazepines (BZs)-induced antinociception was antagonized by flumazenil (5 mg/kg) and was not changed by naloxone (2.5, 5 and 10 mg/kg), except that of CZ, which was reversed by 5 mg/kg of naloxone. N**G-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME) as well as 7-nitroinadzole (7-NI) intensified antinociceptive activity of BZs. The antinociceptive effect resulting from co-administration of L-NAME with CZ and 7-NI with CDP was reversed by L-arginine. Methylene blue (MB) increased, whereas L-arginine (but not D-arginine) decreased antinociceptive effects of the studied BZs. These results suggest that the NO-cGMP pathway is involved in the mechanism of BZs-induced antinociception in the writhing test in mice.


  6/19

  Tytuł oryginału: Drobnoustroje Gram-dodatnie izolowane od pacjentów leczonych w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 2000-2001.
  Tytuł angielski: Gram-positive microorganisms isolatd from patients treated in the Department and Clinic of Rehabilitation at Rydygier Medical University in Bydgoszcz, Poland, 2000-2001.
  Autorzy: Gospodarek Eugenia, Ulatowska Beata, Powierska-Czarny Jolanta, Talar Jan, Łukowicz Małgorzata
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.75-80, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badań była ocena występowania Gram-dodatnich drobnoustojów izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Rehabilitacji SPSK AM w Bydgoszczy. Materiały i metody. Materiał do badań stanowiły 533 próby kliniczne pochodzące od pacjentów hospitalzowanych w latach 2000-2001. Badania obejmowały 484 szczepów drobnoustrojów Gram-dodatnich izolowanych z materiałów klinicznych. Identyfikację bakterii prowadzono w oparciu o ich cechy morfologiczne. Gatunki identyfikowano wykorzystując testy API 200 STREP, API STAPH (bioM‚rieux). Antybiotykowrażliwość analizowanych szczepów oznaczano metodą krążkowo-dyfuzyjną. Wyniki. Najczęściej izolowano Enterococcus sp. (46,8 proc.) i Staphylococcus sp. (31,5 proc.), w dalszej kolejności Corynebacterium sp. (9,1 proc.) i Streptococcus sp. (6,6 proc.). Spośród enterokoków najliczniej reprezentowany był E. faecalis (92,9 proc.) oraz E. faecium (7,1 proc.). Wszystkie izolowane szczepy enterokoków były wrażliwe na glikopeptydy. Ponad 90 proc. szczepów Enterococcus sp. było wrażliwych na nitrofurantoinę. Około 44 proc. szczepów było wrażliwych na wysokie stężenie gentamycyny i 17,9 proc. na cyprofloksacynę. W tym okresie było izolowanych ogółem 24 (53,4 proc.) szczepy CNS objemujące gatunki S. epidermidis, S. hominis, S. haemolyticus, S. warnei, S. capitis, S. simulans oraz 21 (46,7 proc.) szczepy S. aureus. Prawie 92 p.c. szczepów CNS i 81 proc. szczepów S. aureus wytwarzało penicylinazę. Metycylinooporność ...

  Streszczenie angielskie: Background. The purpose of our study was to evaluate the occurrence of Gram-positive microorganisms isolated from patients hospitalized in the Department and Clinic of Rehabilitation at the Rydygier Medical University in Bydgoszcz. Materials and methods. The material analyzed consisted of 533 clinical samples collected from patients hospitalized in 2000-2001. The study included 485 Gram-positive bacterial strains isolated from clinical material. Morphological characteristics (bioM‚rieux). The isolates were screened for antimicrobial susceptibility by the disk-diffusion method. Results. The most often isolated bacteria were Enterococcus spp. (46.8 p.c.) and Staphylococcus spp. (31.5 p.c.), followed by Corynebacterium spp. (9.1 p.c.) and Streptococcus spp. (6.6 p.c.). The most frequently identified Enterococcus species were E. faecalis (92.9 p.c.) and E. faecium (7.1 p.c.). All the Enterococcus strains were susceptible to glycopeptides. More than 90 p.c. of the Enterococcus isolates were sensitive to nitrofurantoine, about 44 p.c. to high concentrations of gentamycin, 17.9 p.c. to ciprofloxacin. During this period, a total of CNS strains 24 (53.4 p.c.) were isoalted, including S. epidermis, S. hominis, S. haemolyticus, S. warnei, S. capitis, and S. simulans, and 21 strains of S. aureus (46.7 p.c.). 92 p.c. of all the tested CNS isolates and 81 p.c. S. aureus were found to produce penicylinase. Methicillin resistance was much more frequent in the CNS strains (80 p.c.) ...


  7/19

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa zespołu czołowego u chorych po zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of frontal syndrome in patients with closed-head injuries.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Talar Jan, Kurzbauer Henryk, Frańczuk Bogusław, Grochmal-Bach Bożena, MacQueen Bruce Duncan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.81-87, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Częstym następstwem urazu głowy jest występowanie tzw. zespołu czołowego, manifestującego się charakterystycznmi zaburzeniami neurobehawioralnymi. Brak jest jednak ekologicznego narzędzia badawczego, które wskazywałoby jednoznacznie na obecność tego zespołu. Celem pracy jest ocena autoryzowanej wersji polskiej Kwestionariusza Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym (ang. Frontal Behavioral Inventory, FBInv), opracowanego w celu różnicowania otępienia czołowo-skroniowego od innych rodzajów otępienia. Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 95 pacjentów leczoncyh w ośrodkach reprezentowanych przez autorów. Badani zostali podzieleni na 3 grupy: grupa CHI, która obejmowała 39 pacjentów z pourazowym uszkodzeniem płatów czołowych, grupa FTD, która obejmowała 28 pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym oraz grupa osób z depresją pourazową, obejmująca 28 pacjentów, u których nie stwierdzono uszkodzenia płatów czołowych. Wyniki opracowano w oparciu o dane uzyskane od opiekunów w zakresie 24 kategorii zachowań pacjentów zawartcych w Kwestionariuszu Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym (FBInv). Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice pomiędzy pacjentami z zespołem czołowym z grupy CHI oraz FTD a pacjentami z depresją pourazową pod względem całkowitej liczby przyznanych punktów, jak również pomiędzy pacjentami z grupy FTD oraz CHI pod względem wyników w poszczególnych pozycjach kwestionariusza. Wnioski. Kwestionariusz FBInv w autoryzowanej wersji polskiej jest ...

  Streszczenie angielskie: Background. A common sequella of head injury is "frontal syndrome", consisting in characteristic neurobehavioral disturbances. However, there is no ecologically valid research tool that would clearly indicate the presence of this sydrome. The goal of this article is to evaluate the authorized Polish version of the Frontal Behavioral Inventory (FBInv), used to differentiate fronto-temporal dementia (FTD) from other dementias. Material and methods. The research involved 95 patients treated at the centers represented by the authors, divided into 3 groups CHI, consisting of 39 patients with traumatic frontal lobe injuries; FTD, consisting of 28 patients with fronto-temporal dementia; and a control group of persons with post-traumatic depression without injury to the frontal lobes. The results were based on data obtained from caregivers in 24 categories of patient behavior covered by the FBInv. Resutls. We found important differences in total scores between patients with frontal syndrome from gorups CHI and FTD, as against patients with post-traumatic depression. There are also noticeable differences between patients in group FTD and group CHI in terms of scores on paticular test items. Conclusions. The FBInv in the authorized Polish version is both sensitive and specific in measuring neurobehavioral disturbances occuring in patients with post-traumatic damage to the frontal lobes. It can be used in the differential diagnosis of frontal syndrome in patients with ...


  8/19

  Tytuł oryginału: Moje wspomnienia o Profesorze Marianie Weissie.
  Autorzy: Talar Marian Tadeusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.246-247, il.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Weiss
 • Marian 1921-1981


  9/19

  Tytuł oryginału: Wybrane właściwości fizyczne i biofizyczne fal ultradźwiękowych jako podstawa ich zastosowania w medycynie fizykalnej.
  Tytuł angielski: Selected physical and biophysical properties of ultrasonic waves used in physical therapy.
  Autorzy: Pyszczek Iwona, Kujawa Jolanta, Talar Jan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.370-382, il., tab., bibliogr. 111 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Streszczenie polskie: W artykule dokonano przeglądu współczesnej literatury dptyczącej popdstaw działania fal ultradźwiękowych powszechnie stosowanych w medycynie fizykalnej. Omówiono wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z wykorzystaniem ultradźwięków, uwzględniając metodę fonoforezy.

  Streszczenie angielskie: This article presents a review of the current literature on the impact of ultrasonic waves widely used in physiotherapy. There is also a presentation of therapeutic indications and contraindications, with particular attention to phonophoresis.


  10/19

  Tytuł oryginału: Active and passive executive function disorder subsequent to closed-head injury.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Kurzbauer Henryk, Talar Jan, MacQueen Bruce Duncan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CS1-CS9, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Executive dysfunction is one of the most destrucive sequelae of closed head injuries (CHI), often impeding or even preventing the patient's return to normal functioning. On the basis of extensive clinical testing of patients with neurobehavioral disturbances resulting from CHI, the authors propose a new typology of executive dysfunction based on the primary behavioral distinction between active ('acting without thinking') and passive ('thinking without acting') forms of executive function disorder. Material/Methods: Two patients were selected for detailed presentation. Both present with mild to moderate motor and cognitive symptoms resulting from closed head injury. The medical histories of the two patients are similar (educated professionals, mid-40s, married with children, injuries suffered in a traffic accident, 2 months in coma) except for the location of focal injuries. Results: Despite considerable progress in rehabilitation, the extent of functional disorder is disproportionately large in comparison to the degree of objective disability measured by standard instruments. It is suggested that the reason for this disparity lies in executive dysfunction. In particular, a model for executive functioning will be presented to explain why and low selective destruction of particular anatomical/functional components leads to the behvioral consequences known as 'executive dysfunction'. Conclusions: executive dysfunction is a distinct clinical syndrome which occurs in at least two distinguishable varieties, active and passive.


  11/19

  Tytuł oryginału: The course of vision disturbances in a patient with the MELAS syndrome.
  Autorzy: Pachalska Maria, DiMauro Salvatore, Formińska-Kapuścik Maria, Kurzbauer Henryk, Talar Jan, MacQueen Bruce Duncan, Pawlicka Iwona, Jeleńska-Szyguła Irena
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CS11-CS20, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This article describes the neuropsychological and ophthalmic symptoms presented by a patient with MELAS, a mitochondrial cytopathy. This rare disease is characterized by a remitting-relapsing course against the background of a slowly progressive degenerative process. Case report: The patient is a 22-year-old Polish female, with initial onset of symptoms in 1994; the clinical diagnosis of MELAS was established in 1998, and confirmed in 2000 by the discovery of a novel mtDNA mutation. Her visual acuity fluctuates from near-normal to near-blindness, often changing dramatically within a matter of weeks; the visual field has more or less steadily narrowed to lunate. Visual evoked potentials show sporadic distrubances, while the nerve fiber layer shows significant attenuation. The evidence points to a complex etiology, involving both cortical damage and attenuation of the optic nerves and neural pathways. A similar two phase pattern - episodic disturbances with rapid spontaneous revovery against a background of progressive deterioration - occurs in neuropsychological testing, which reveals progressive dementia and episodic aphasia. Conclusions: The peculiiar pathomechanism of MELAS results in simultaneous insults to various parts of the central and peripheral nervous systems, creating the complex and highly variable pattern seen in this patient. In clinical practice care should be taken not to overlook the possible significance of such a pattern appearing in various systems and on varying levels.


  12/19

  Tytuł oryginału: Wpływ gimnastyki leczniczej na wybrane parametry biofizyczne u kobiet w ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Zadarko Emilian, Talar Jan Włodzimierz (promot.).; Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19790

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  13/19

  Tytuł oryginału: Role of semantic control of action in the comprehensive rehabilitation of patients recovering from prolonged post-traumatic coma.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Talar Jan, MacQueen Bruce Duncan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR576-CR586, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Apraxia, broadly understood as the acquired inability to perform learned, skilled movements not caused by paresis or incomprehension, occurs with greater frequency among patients' recovering from prolonged post-trauamtic coma than has previously been reported. The present article prevents an evaluation of the effectiveness of a rehabilitation program called Semantic Priming, aimed at rebuilding praxis in the patients. Material/Methods: Out of a consective series of 51 patients with post-traumatic coma lasting longer than 4 weeks treated at the centers represented by the authors, 24 were found to have pathological scores on the Boston Test of Praxis. These patients were divided into two matched groups, of wom the experimental group received the Semantic Priming program (involving the systematic use of verbal cues to prime movement activation patterns), and the control group did not. Progress was measured by the Boston Test of Praxis and a test developed by the authors on the basis of Luria's procedure for testing praxis. Results: After 5 weeks of therapy the patients in the experimental gorup showed significantly greater improvement in all measured parameters (p 0.001). Conclusions: Apraxia in the broader sense is a more common problem among post-coma patients than heretofore recognized, and causes concrete problems in rehabilitation and adjestment to daily living. Our program based on the use of semantic priming of activation proved to be highly succesful in remediating apraxia in these patients.


  14/19

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka, stanu fizycznego i psychicznego chorych leczonych w praktyce ambulatoryjnej po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Kurek Iwona Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Talar] Jan Włodzimierz ([promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [2], 155 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19800

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/19

  Tytuł oryginału: Środek ciężkości ciała i obciążanie kończyn dolnych jako wymierny wskaźnik zborności biodra po alloplastyce
  Autorzy: Srokowski Grzegorz, Hagner Wojciech, Biliński Piotr J., Talar Jan
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.83-86, bibliogr. 18 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/19

  Tytuł oryginału: Urazy pnia mózgu : kompleksowa diagnostyka i terapia
  Opracowanie edytorskie: Talar Jan (red.), Frańczuk Bogusław (przedm.).
  Akademia Medyczna Katedra i Klinika Rehabilitacji w Bydgoszczy
  Źródło: - Bydgoszcz, AM 2002, X, [2], 419, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 361-391, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/19

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu ultradźwięków na reakcje perfundowanych tętnic ogonowych szczura : praca doktorska
  Autorzy: Jonak Robert Janusz, Talar Jan (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Rehabilitacji w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 83 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  18/19

  Tytuł oryginału: Wpływ ultradźwięków na właściwości biofizyczne erytrocytów człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Pyszczek Iwona Anna, Talar Jan (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Rehabilitacji w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 133 k. : il., tab., bibliogr. 165 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20728

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  19/19

  Tytuł oryginału: Sposób odżywiania pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy a poziom ich wiedzy o danej jednostce chorobowej.
  Tytuł angielski: The nutrition of patients with gastric and duodenal ulcers and the level of their knowledge of the disease.
  Autorzy: Talarska Dorota, Grzelka Joanna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.288-290, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Głównym celem pracy było poznanie poziomu wiedzy pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz opracowanie standardu edukacji. Badnaiem objęto 81 pacjentów, w tym 38 mężczyzn i 43 kobiety, którzy w miesiącach luty - kwiecień 2000 roku znajdowali się pod opieką poradni gastroenterologicznej w Poznaniu. Narzędziem badawczym do badania poziomu wiedzy był kwestionariusz wywiadu. Założono następujące hipotezy badawcze: 1. Pacjenci z chorobą wrzodową posiadają znikomą wiedzę na temat etiologii choroby wrzodowej. 2. Pacjenci z chorobą wrzodową nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat diety. 3. Pacjenci z chorobą wrzodową nie radzą sobie w sytuacjach trudnych. 4. Na poziom wiedzy o chorobie wrzodowej mają wpływ następujące czynniki: -wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Założone hipotezy zostały zweryfikowane przez test Pearsona. W wyniku przeprowadzonej analizy materiału badawczego stwierdzono następujące wnioski. 1. Wiedza na temat etiologii choroby wrzodowej i postępowania dietetycznego jest niewystarczająca. 2. Wiedza kobiet wzrasta wraz z wiekiem, natomiast mężczyźni między 40-50 rokiem życia posiadają największą ilość informacji. 3. Ponad połowa badanej grupy nie posiadała umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 4. Na poziom wiedzy o chorobie wrzodowej wpływa miejsce zamieszkania. Pozostałe zmienne: płeć, wiek, wykształcenie nie mają wpływu.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the work has been to drawn up an educational standard and to investigate the level of knowledge of patients with dual peptic stomach ulcer: 81 patients have been included by the examination. The examination included 38 men and 43 women, who in months February - March 2000 were under gastroenterology's clinic care in Poznań. The examination was taken on the strength of interview questionnaire. The following hypotheses have been put forward. 1. Patients with ulcer disease have little knowledge about etiology. 2. Patients with the disease do not have adequate knowledge about diet. 3. Patients with the disease do not cope with hard situations. 4. The level of knowledge about the disease depends on - age, sex, education, place of residence. The above - mentioned hypotheses were verified by Pearson's Test. As the result of the analysis the following conclusions have been affirmed: 1. The knowledge about etiology of ulcer disease and diet is not sufficient. 2. The highest level of knowledge about diet is presented by older women, however by mean the age between 40-50. 3. Over half of examined patients do not have skills how to cope with hard situations. 4. Place of residence influences the level of knowledge about ulcer disease. Other variables like sex, age and education do not have such influence.

  stosując format: