Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TĘSIOROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Operacyjne leczenie zastarzałego złamania C2 z podwichnięciem C2/C3 z zastosowaniem dostępu przedniego zagardłowego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Surgical treatment of inverterate C2 fracture with C2/C3 subluxation through anterior retropharyngeal approach - case report.
Autorzy: Tęsiorowski Maciej, Lipik Ewa, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.323-326, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek chorej, lat 49, z zastarzałym przeznasadowym złamaniem kręgu obrotowego z podwichnięciem C2/C3 i zwężeniem kanału kręgowego przez fragment kostny, operowanej z dostępu przedniego zagardłowego. Wykonano stabilizację na tytanowym czopie międzytrzonowym. W badaniu kontrolnym zarówno wynik kliniczny jak i radiologiczny był dobry. Opisana procedura operacyjna pozwala na dogodne dojście do górnej części kręgosłupa szyjnego.

  Streszczenie angielskie: A patient with an inveterate transpedicular fracture of atlas adn C2/C3 subluxation, with stenosis of spinal canal by bone fragment, was operated using anterior retropharyngeal approach. Stabilization with interbody cage was performed. During follow up examination both clinical and radiological result was good. This surgical approach seems to be a comfortable approach to the upper cervical spine.


  2/4

  Tytuł oryginału: Dwusegmentowe wydłużanie kończyn dolnych metodą Ilizarowa u chorych z niskim wzrostem.
  Tytuł angielski: Bilateral simultaneous limb lengthening of patients with short stature.
  Autorzy: Tęsiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.421-426, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wydłużanie kończyn dolnych u chorych z niskim wzrostem stanowi złożony problem ortopedyczny, a leczenie jest długotrwałe i wieloetapowe. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dwusegmentowego wydłużania kończyn dolnych z zastosowaniem metody Ilizarowa u 5 chorych w wieku 5-17 lat, u których przeprowadzono 10 równoczesnych wydłużeń uda i przeciwległej goleni (na krzyż). Okres obserwacji wyniósł średnio 3,1 lat, a rodzaj i liczba powikłań ocenianych zgodnie z zasadami podanymi przez Paleya były podobne jak przy wydłużeniach z innych przyczyn i nie odbiegały od danych podawanych przez innych autorów. Warunkiem powodzenia terapii jest pełna współpraca chorego w trakcie całego leczenia poparta odpowiednią motywacją oraz wiedzą na temat przebiegu całego procesu leczenia.

  Streszczenie angielskie: Limb lengthening of patients with short stature is a complex orthopaedic problem. In these cases treatment is a long-term, multistage procedure. This paper presents the results of lower limb lengthening using the Ilizarow technique. The material consists of 5 cases, in which 10 stages of bilateral simultaneous lengthening of the femur and opposite tibia were performed. Follow-up was on average 3.1 years. Problems, obstacles and complications were typical for limb lengthening procedures and did not differ from the results presented by other authors. Success of treatment depends on the patient's full co-operation, adequate motivation and knowledge of the principles of therapy.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wydłużanie goleni u chorych z wrodzonym brakiem strzałki.
  Tytuł angielski: Leg lengthening in patients with congenital fibular hemimelia.
  Autorzy: Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Koniarski Arkadiusz, Kasprzyk Marcin, Zarzycka Maja, Tęsiorowski Maciej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.413-420, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Leczenie nierówności kończyn chorych z wrodzonym brakiem lub niedorozwojem strzałki stanowi znaczny problem ortopedyczny z powodu współistnienia deformacji stawu skokowego, stopy oraz kolana. Celem niniejszej pracy była analiza wyników wydłużenia goleni u chorych z wrodzonym brakiem strzałki. Materiał i metoda. W latach 1989-2001 wykonaliśmy 26 wydłużeń u 21 chorych z wrodzonym brakiem strzałki i skrócenia goleni (11 osób płci żeńskiej i 10 płci męskiej, średni wiek 10,1 lat). Wg podziału Achterman-Kalamchi do typu Ia należało 8 goleni, do typu Ib - 3, a do typu II - 10 (w tym u 1 chorego obustronnie). Wielkość skrócenia przed leczeniem wynosiła średnio 4,6 cm, tj. 15,3 proc. długości zdrowego segmentu. Zastosowano metodę Ilizarowa w 24 przypadkach, a w pozostałych dwóch wydłużanie przezchrząstkowe. Oceniliśmy: czas wydłużania, czas stabilizacji, całkowity czas leczenia, wielkość wydłużenia, indeks wydłużania oraz zakres ruchów w stawach skokowych i kolanowych, ustawienie stopy i oś piszczeli na wszystkich etapach leczenia. Problemy, trudności rzeczywiste klasyfikowaliśmy z zasadami Paley'a. Okres obserwacji wyniósł średnio 4,9 lat. Wyniki. Czas wydłużania wyniósł średnio 101 dni, a czas stabilizacji 177 dni. Łączny czas leczenia wyniósł średnio 269 dni. Uzyskaliśmy średnie wydłużenie 5,6 cm (22,9 proc.). Do chwili ostatniego badania kontrolnego tylko 7 chorych nie wymagało żadnych zabiegów operacyjnych, 6 z typem Ia wady oraz 1 chory z typem Ib. Wnioski. Wydłużanie goleni z korekcją osi stanowi alternatywną dla amputacji we wrodzonym braku strzałki. Jest to jednak trudny zabieg, obarczony znacznym ryzykiem powikłań.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kliniczne ilościowej oceny regeneratu kostnego na zdjęciach rentgenowskich.
  Tytuł angielski: Clinical application of quantitative assessment of the bone regenerate on X-ray images.
  Autorzy: Wojnar Leszek, Tęsiorowski Maciej, Gądek Aneta, Zarzycka Maja, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.120-122, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Zaproponowano nową metodę ilościowej oceny regeneratu kostnego powstającego podczas wydłużania kończyn metodą Ilizarowa. Przedmiotem analizy jest wewnętrzna część strefy regeneratu, podczas gdy poprzednie metody skupiały się na ocenie ciągłości krawędzi nowo powstającej kości, istota metody polega na porównaniu symulowanego i obserwowanego rozkładu stopni szarości widocznego na radiogramie. Otrzymane wyniki potwierdzają przydatność tego nowego narzędzia diagnostycznego. Po opracowaniu standardów nowej metody przewiduje się prowadzenie jej jako dodatkowego narzędzia diagnostycznego.

  Streszczenie angielskie: A new method of quantitative analysis of the bone regenerate formed during limb lengthening using Ilizarov method is presented. Internalpart of the regenerate images is quantified insted of the edge continuity in the new bone, as proposed in elderly research. The method proposed is based on copmarison between the apparent and stimulated gary levels visible in the x-ray image ofthe regenerate zone. The result obtained demonstarte the usefulness of this diagnsotic tool. It will be used as a supplementary diasgnostic tool after standarization of the whole procedure.

  stosując format: