Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYSZKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Samokształcenie kierowane na studiach licencjackich.
Autorzy: Płachecka Lilia, Woźniak Jadwiga, Przychodzka Elżbieta, Szyszkowska Małgorzata
Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (11) s.7-9, 25
Sygnatura GBL: 311,742

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Działanie lecznicze leku naturalnego w terapii nieprawidłowego gojenia się zębodołu.
  Tytuł angielski: Healing effects of a natural medicament in the treatment of inadequate healing of post-extraction sockets.
  Autorzy: Szyszkowska Anna Maria
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.51-54, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Powikłania w gojeniu po ekstrakcji zęba należą do nierzadko występujących stanów chorpobowych. Rany poekstrakcyjne, szczególnie po trudnych technicznie zabiegach operacyjnego usunięcia zęba, mogą ulec zakażeniu. Zdarzają się również powikłania w gojeniu po ekstrakcji zęba w postaci suchego zębodołu. W pracy własnej w leczeniu nieprawidłowo gojących się zębodołów zastosowano u 45 pacjentów lek naturalny. Stwierdzono, że stosowany miejscowo w powikłaniach poekstrakcyjnych lek roślinny dzięki zawartości zwiążków biologicznie czynnych działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwbólowo i gojąco.

  Streszczenie angielskie: Complications in the healing of the tooth socket after extraction are a not infrequent complication, particulary after difficult extractions and the sockets may also become infected. Complications can also occur in the from of dry socket. In the clinical study of the author, on the treatment of improperly healing sockets, 45 patients were treated with a natural medicament. It was found that used locally in these complications the plant extract, thanks to its content of active biological compounds is anti-inflammatory, antibacterial, analgesic and aids healing.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena działania leku naturalnego na bakterie izolowane od pacjentów z zakażeniami odzębowymi w badaniu in vitro.
  Tytuł angielski: The influence of herbal drug on bacteria isolated from the patients suffering from dental infections.
  Autorzy: Szyszkowska Anna Maria
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (9) s.13-17, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena działania przciwzapalnej mieszanki ziołowej na bakterie wyhodowane z miejsc w jamie ustnej zmienionych zapalnie w przebiegu zakażeń odzębowych w eksperymencie in vitro. Materiał do badań pobrano od 21 pacjentów i określono rodzaj i gatunek mikroorganizmów biorących udział w zakażeniach. W badaniu in vitro z naparem mieszanki ziołowej w podłożu agarowym obserwowano w dwóch przypadkach wyraźne zahamowanie wzrostu bakterii i w dwóch innych stymulację wzrostu. Do pełnej oceny skuteczności badanego leku należałoby stosować czyste szczepy bakteryjne izolowane od pacjentów. Obecność w niesterylnym naparze różnorodnych bakterii i grzybów utrudnia metody badania w tak zaprojektowanym eksperymencie.

  Streszczenie angielskie: The arm of this study was to investigate the activity of herbal drug (the mixture of four components) in dental inflammatory diseases. Material was obtained from 21 patients suffering from dental infections and species of bacteria taking part in the inflammatory procedures were carefully detected. To determine bacteria susceptibility to herbal agent, above mentioned drug was incorporated to the agar medium with material to be tested. In two cases microorganisms were not capable of growing in the presence of the herbal drug. On the other hand the stimulation of the growing was observed in two cases. It should bye underline, that in the inflammatory material not only bacteria but also other microorganisms were detected. To investigate the influence of tested drug on bacteria growing in vitro the isolated species should be taken.

  stosując format: