Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYSZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Myocardial perfusion correlates with improvement of systolic function of the left ventricle after CABG. Dobutamine echocardiography and Tc-99m-MIBI SPECT study.
Autorzy: Paluszkiewicz L., Kwinecki P., Jemielity M., Dyszkiewicz W[ojciech], Cieśliński A., Szyszko A.
Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 21 (1) s.32-35, tab., bibliogr. 20 poz. - 14 Doroczne Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca Frankfurt 07-11.10. 2000
Sygnatura GBL: 312,899

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to assess the effect of surgical revascularization [coronary artery bypass grafting (CABG)] on systolic function and perfusion of the left ventricle using dobutamine echocardiography (DE) and Tc-99m-MIBI SPECT (SPECT). Methods: There were 32 patients mean age 52.2 ń 7.2 years in whom DE and SPECT were performed before and 3-4 months after CABG using standard protocols. Wall motion score index (WMSI) and perfusion index (PI) were calculated. Results: Significant improvement of WMSI at rest (1.44 ń 0.46 vs 1.33 ń 0.41; P = 0.03) as well as after maximal dose of dobutamine (1.49 ń 0.42 vs 1.30 ń 0.44; P = 0.02) was observed after CABG as compared to preoparative examination. Similar relation was observed during SPECT study. Perfusion index diminished significantly after revascularization during rest acquisition (2.19 ń 0.71 vs 1.93 ń 0.70; P = 0.0008) and after Dipirydamole administration (2.73 ń 0.73 vs 2.20 ń 0.69; P = 0.0001) as compared to preoperative examination. We found correlation between PI and WMSI at rest before CABG (R = 0.46; P = 0.01). PI after Dipirydamole and WMSI after maximal dose of Dobutamine before CABG (R = 0.37; P = 0.04), PI and WMSI at rest CABG (R = 0.39; P = 0.03), PI after Dipirydamole and WMSI after dobutamine after CABG (R = 0.38; P = 0.03). Conclusions: Surgical revascularization significantly improves both perfusion and contractility. Increased perfusion after CABG correlates with improvement of systolic function of the left ventricle.


  2/6

  Tytuł oryginału: Dopplerowska ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z toczniem układowym.
  Tytuł angielski: Doopler echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function in patietns with systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Straburzyńska-Migaj Ewa, Szyszko Andrzej, Leszczyński Piotr, Klama Kamilla, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.23-27, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W przebiegu tocznia układowego (SLE) często występuje subkliniczne zajęcie mięśnia serca. Cel pracy: Ocena czynności rozkurczowej lewej komory (LV) serca u chorych na toczeń układowy (SLE) za pomocą echokardiografii dopplerowskiej. Materiał i metoda: Badaniami objęto 30 chorych z SLE (29 kobiet i 1 mężczyznę, w wieku śr. 39 ń 9 lat), u których nie stwierdzano cech jawnej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń czynności skurczowej LK, płynu w jamie osiredzia. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób (19 kobiet i 1 mężczyzna, w wieku śr. 39 ń 10 lat). U wszystkich wykonano badanie ECHO 2D, M-mode i dopplerowskie. U 7 chorych rozpoznano toczeń aktywny. U 17 chorych metodą ELISA oznaczono poziom przeciwciał antykardiolipinowych. Wyniki: Stwierdzono, że w porównaniu z grupą kontrolną u chorych z SLE była obniżona maksymalna prędkość fali wczesnego napełniania (peak E) (0,67 ń 0,19 vs. 0,87 ń 0,13 m/s; p 0,02), zwiększona maksymalna prędkość fali późnego napełniania (peak A) (0,66 ń 0,13 vs. 0,59 ń 0,09 m/s; p 0,05) i zmniejszony stosunek E/A (E/A) (1,05 ń 0,27 vs. 1,49 ń 0,24; p 0,24; p 0,05). Dodatkowo przedłużony był czas rozkurczu izowolumetrycznego u chorych z SLE (IVRT) (96,3 ń 18,6 vs. 79,5 ń 12,9 ms; p 0,001). Porównując chorych z aktywnym i nieaktywnym SLE stwierdzono istotnie mniejszy stosunek E/A (odpowiednio: 0,86 ń 0,19 vs. 1,09 ń 0,29; p 0,02) i istotnie bardziej wydłużony IVRT (odpowiednio: 108,6 ń 12,1 vs. 92,6 ń 18,8 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Subclinical myocardial involvement frquently occurs in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Aim of the study: The aim of the study was to assess diastolic function of the left ventricle in pts with SLE and no overt heart disease nor epicardial effusion. Material and methods: 30 pts with SLE (29 women, one man; mean age 39 ń 9 yrs) and 20 age and sex-matched control subjects (19 women, one man; mean age 39 ń 10) underwent M.-mode, 2D and pulsed Dopler echocardiography. LV systolic function was normal. In 7 pts SLE was active. In 17 pts anticardiolipin antibodies were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: Compared with the control group, pts with SLE had reduced peak early diastolic flow velocity (peak E) (0.67 ń 0.19 vs. 0.87 ń 0.13 m/s; p 0.02), increased peak late diastolic flow velocity (peak A) (0.66 ń 0.13 vs. 0.59 ń 0.09 m/s; p 0.05) and reduced peak E to peak A ratio (E/A) (1.05 ń 0.27 vs. 1.49 ń 0.24; p 0.05). In addition, the isovolumic relaxation time (IVRT) was significantly prolonged in pts, with SLE (96.3 ń 18.6 vs. 79.5 ń 12.9 ms; p 0.001). COmparing active to non-active SLE pts we found significantly decreased E?A ratio in active pts (0.86 ń 0.19 vs. 1.09 ń 0.29; p 0.02) and significantly prolonged IVRT (108.6 ń 12.1 vs. 92.6 ń 18.8 ms; p 0.02). We did not observe association of abnormal left ventricular diastolic filling pattern with disease duration, treatment and anticardiolipin ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Application of recombinant activated factor VII for treatment of impaired haemostasis during liver transplantation in recipients with Wilson's disease - a report of two cases.
  Autorzy: Jureczko L[idia], Trzebicki J., Zawadzki A., Pacholczyk M., Łągiewska B., Kołacz M., Szyszko G., Mayzner-Zawadzka E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.52-54, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Denmark) is a treatment used to prevent and arrest intra- and postoperative bleeding in patients with haemophilia A or B complicated by circulating anticoagulants (inhibitors of FVII and FIX) and in patients without haemophilia who spontaneously develop inhibitors of FVIII, i.e. in acquired haemophilia. Patients who qualify for liver transplantation due to liver dysfunction may have varying degrees of coagulation impairment and thus carry an elevated risk of massive bleeding and have worse prognosis. The authors administered recombinant activated factor VII to two patients with coagulation abnormalities in the couse of Wilsons's disease during liver transplantation.


  4/6

  Tytuł oryginału: Samokształcenie kierowane na studiach licencjackich.
  Autorzy: Płachecka Lilia, Woźniak Jadwiga, Przychodzka Elżbieta, Szyszkowska Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (11) s.7-9, 25
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Działanie lecznicze leku naturalnego w terapii nieprawidłowego gojenia się zębodołu.
  Tytuł angielski: Healing effects of a natural medicament in the treatment of inadequate healing of post-extraction sockets.
  Autorzy: Szyszkowska Anna Maria
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.51-54, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Powikłania w gojeniu po ekstrakcji zęba należą do nierzadko występujących stanów chorpobowych. Rany poekstrakcyjne, szczególnie po trudnych technicznie zabiegach operacyjnego usunięcia zęba, mogą ulec zakażeniu. Zdarzają się również powikłania w gojeniu po ekstrakcji zęba w postaci suchego zębodołu. W pracy własnej w leczeniu nieprawidłowo gojących się zębodołów zastosowano u 45 pacjentów lek naturalny. Stwierdzono, że stosowany miejscowo w powikłaniach poekstrakcyjnych lek roślinny dzięki zawartości zwiążków biologicznie czynnych działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwbólowo i gojąco.

  Streszczenie angielskie: Complications in the healing of the tooth socket after extraction are a not infrequent complication, particulary after difficult extractions and the sockets may also become infected. Complications can also occur in the from of dry socket. In the clinical study of the author, on the treatment of improperly healing sockets, 45 patients were treated with a natural medicament. It was found that used locally in these complications the plant extract, thanks to its content of active biological compounds is anti-inflammatory, antibacterial, analgesic and aids healing.


  6/6

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena działania leku naturalnego na bakterie izolowane od pacjentów z zakażeniami odzębowymi w badaniu in vitro.
  Tytuł angielski: The influence of herbal drug on bacteria isolated from the patients suffering from dental infections.
  Autorzy: Szyszkowska Anna Maria
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (9) s.13-17, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena działania przciwzapalnej mieszanki ziołowej na bakterie wyhodowane z miejsc w jamie ustnej zmienionych zapalnie w przebiegu zakażeń odzębowych w eksperymencie in vitro. Materiał do badań pobrano od 21 pacjentów i określono rodzaj i gatunek mikroorganizmów biorących udział w zakażeniach. W badaniu in vitro z naparem mieszanki ziołowej w podłożu agarowym obserwowano w dwóch przypadkach wyraźne zahamowanie wzrostu bakterii i w dwóch innych stymulację wzrostu. Do pełnej oceny skuteczności badanego leku należałoby stosować czyste szczepy bakteryjne izolowane od pacjentów. Obecność w niesterylnym naparze różnorodnych bakterii i grzybów utrudnia metody badania w tak zaprojektowanym eksperymencie.

  Streszczenie angielskie: The arm of this study was to investigate the activity of herbal drug (the mixture of four components) in dental inflammatory diseases. Material was obtained from 21 patients suffering from dental infections and species of bacteria taking part in the inflammatory procedures were carefully detected. To determine bacteria susceptibility to herbal agent, above mentioned drug was incorporated to the agar medium with material to be tested. In two cases microorganisms were not capable of growing in the presence of the herbal drug. On the other hand the stimulation of the growing was observed in two cases. It should bye underline, that in the inflammatory material not only bacteria but also other microorganisms were detected. To investigate the influence of tested drug on bacteria growing in vitro the isolated species should be taken.

  stosując format: