Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMURA-OLEKSIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki mikrodializy w badaniach farmakokinetycznych - wstępna ocena kryteriów przydatności metody w warunkach in vitro.
Tytuł angielski: The use of microdialysis in pharmacokinetic investigations - preliminary validation of the technique at in vitro conditions.
Autorzy: Witek Jerzy, Tabiś Agata, Szymura-Oleksiak Joanna
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.63-71, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przeprowadzenie wstępnej oceny kryteriów przydatności techniki mikrodializy w warunkach in vitro z uwzględnieniem takich czynników, jak szybkość przepływu płynu perfuzyjnego oraz stężenie leku w dializowanym roztworze wodnym. Lekiem testowym była pentoksyfilina (PTX). Do oznaczenia stężeń PTX wykorzystano metodę HPLC. Wyniki wskazują, że względny odzysk badanego leku PTX maleje wraz ze wzrostwm szybkości przepływu płynu perfuzyjnego zaś ilość leku, która ulega dyfuzji, zależy od stężenia roztworu do którego zanurzona jest sonda.

  Streszczenie angielskie: Microdialysis was performed using microinfusion pump and microdialysis probe from CMA/Microdialysis, Stockolm, Sweden. The probe was calibrated at 37řC in 0.9 proc. NaCl solution at different perfusion rates and pentoxifylline (PTX) was used as a test drug. Dialysates were collected every 30 or 60 minutes and concentrations of the drug were determined by HPLC method with UV detection. Obtained data indicate that the relative recovery of PTX decreases with the increase of perfusion rate. In addition, the amount of the drug in dialysate depends on its concentration outside the semipermeable membrane of microdialysis probe.


  2/3

  Tytuł oryginału: Oznaczanie cyprofloksacyny w surowicy krwi z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
  Tytuł angielski: The determination of ciprofloxacin serum concentration by reversedphase high-performance liquid chromatography.
  Autorzy: Szymura-Oleksiak Joanna, Cios Agnieszka, Janicki Kazimierz, Mioduszewska-Pawęzowska Agata, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.119-125, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono metodę oznaczania stężeń cyprofloksacyny (CPX) w surowicy krwi. Zastosowana została technika wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w układzie izokratycznym z detekcją UV. Przygotowanie próbek opiera się na prostej ekstrakcji typu ciecz-ciecz. Po ustaleniu warunków analitycznych meroda poddana zostala kompleksowej ocenie przydatności, zgodnie ze standardami GMP, aby określić jej parametry pracy.


  3/3

  Tytuł oryginału: Farmakokinetyka kliniczna klobazamu u pacjentów operowanych w krążeniu pozaustrojowym : praca doktorska
  Autorzy: Kunicki Paweł K., Szymura-Oleksiak Joanna (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej w Krakowie, Instytut Kardiologii Zakład Biochemii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, 132 k. : il., tab., bibliogr. 261 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19753

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: