Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMOCHA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Motywacja do zaprzestania palenia wśród pacjentów uzależnionych od nikotyny.
Tytuł angielski: Motivation for giving up smoking among patients addicted to nicotine.
Autorzy: Rak Urszula, Czarny-Działak Urszula, Cyrkowicz Marek, Szymocha Monika
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.418-421, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono wyniki badań nad stopniem uzależnienia od nikotyny oraz motywacji do zaprzestania palenia wśród pacjentów oddziałów pulmonologicznych. Wykorzystano metodę ankietową, posługując się testem Fagerstroma oraz testem Schneider. Wysoki stopień uzależnienia od nikotyny stwierdzono u 15 proc. badanych, taki sam u mężczyzn jak i u kobiet. 73 proc. badanych wskazywało wysoką motywację do zerwania z nałogiem, uzasadniając to troską o własne zdrowie (87 proc.). Ponad 1/3 badanych nie wie, gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia problemów związanych z rzucaniem palenia.

  Streszczenie angielskie: The study presents examinations of the level of addiction to nicotine as well as motivation for giving up smoking among the patients of Pulmonological Wards. The questionnaire was used with Fagerstrom and Schneider tests. High level of addiction to nicotine was observed in 15 p.c. patients - both men and women. Among those patients 73 p.c. shows high motivation for giving up smoking. The main reason for that is care about patients' own health (87 p.c.). Over 1/3 of subjects does not know where to seek help in case of problems related to giving up smoking.

  stosując format: