Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMCZYK-NUŻKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Niedobór żelaza - niedoceniony problem kliniczny i epidemiologiczny.
Tytuł angielski: Iron deficiency - an underestimated clinical and epidemiological problem.
Autorzy: Wołowiec Dariusz, Szymczyk-Nużka Małgorzata
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.343-349, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedobór żelaza jest ważnym problemem występującym w populacjach wielu krajów, zwłaszcza rozwijających się. Grupami najbardziej narażonymi na niedobór żelaza są dzieci w okresie rozwoju, kobiety w okresie przedmenopauzalnym i podczas ciąży. Obniżony poziom hemoglobinyy występuje dopiero przy znacznych niedoborach żelaza dlatego w ocenie stanu gospodarki żelaza powinny być używane wczesne wskaźniki niedoboru żelaza, takie jak ferrytyna i rozpuszczalny receptor dla transferyny. Nadzór nad metabolizmem żelaza w grupach wysokiego ryzyka jego niedoboru jest niezbędny do włączenia odpowiedniej profilaktyki klinicznych następstw jawnej sideropenii.

  Streszczenie angielskie: Iron deficiency is mainly problem in the world, especially in the developing countries. The rapidly growing children, premenopausal or pregnant women have much higher risk of iron deficiency. The iron status of population can be fully assessed by using serum ferritin as a measure of iron stores, serum transferrin receptor as a measure of mild tissue iron deficiency.


  2/3

  Tytuł oryginału: Badania gospodarki żelazowej u wielokrotnych dawców krwi : praca doktorska
  Autorzy: Szymczyk-Nużka Małgorzata, Wołowiec Dariusz (promot.).; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Akademia Medyczna Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [3], 81 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20266

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  3/3

  Tytuł oryginału: Profilaktyka niedokrwistości z niedoboru żelaza u wielokrotnych dawców krwi.
  Tytuł angielski: Prevention of sideropenic anemia in regular blood donors.
  Autorzy: Szymczyk-Nużka Małgorzata, Wołowiec Dariusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.489-496, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W celu oceny skuteczności zapobiegawczego podawania preparatu żelaza wielokrotnym regularnym dawcom krwi pełnej, 72 mężczyznom z poziomem hemoglobiny ň 13,5 g/dl, którzy dotychczas oddali co najmniej 10 jednostek krwi pełnej z częstotliwością najrzadziej raz na kwartał, podawano przez 6 miesięcy 320 mg siarczanu żelazawego z 60 mg kwasu askorbinowego. Grupę kontrolną stanowiło 63 regularnych dawców wielokrotnych płci męskiej w zbliżonym wieku, z prawidłowym poziomem hemoglobiny, którzy nie otrzymywali preparatu żelaza. Łączna liczba i średnia roczna częstość donacji krwi pełnej w grupie badanej i kontrolnej nie wykazywały znamiennych różnic. Przed rozpoczęciem badania i po 6 miesiącach u każdego dawcy oznaczano poziom Hb, Ht, liczbę erytrocytów, MCV oraz surowiczy poziom żelaza transferyny, ferrytyny, rozpuszczalnego receptora dla transferyny, wysycenie transferyny, TIBC. Parametry te w pierwszym badaniu nie wykazywały znamiennych różnic pomiędzy obu grupami. Po 6 miesiącach stwierdzono u dawców, u których stosowano profilaktykę znamiennie wyższy niż w grupie kontrolnej surowiczy poziom ferrytyny, żelaza transferyny, wysycenie transferyny i MCV. Objawy niepożądane związane z podawanym preparatem żelaza, zazwyczaj łagodne dolegliwości gastryczne zgłosiło 16,7 proc. badanych. W grupie stosującej profilaktykę zmniejszył się również odsetek dawców wykazujących laboratoryjne cechy niedoboru żelaza. Wyniki te wskazują na skuteczność preparatów żelaza dwuwartościowego w ...

  Streszczenie angielskie: In this study a regular whole blood donor population consisted of 135 healthy men with hemoglobin levels equal to or higher than 13,5 g/dl were surveyed for iron stores. We examined the effect of oral iron supplementation in donors, who had given more than 10 donations of whole blood with a frequency of 4-6 units per year. The 72 donors were given oral iron therapy in a daily dose of 320 mg ferrous sulphate with 60 mg of ascorbic acid during 6 months. The control group (63 donors) received no iron therapy. The average number of previous donations was 36,14 ń 22,5 and 41,89 ń 27,2 in supplemented and control group respectively (difference non-significant). Before the entering the study and after 6 months following parameters were determined for each donor: Hb, Ht, MCV, RBC, serum iron, transferrin saturation, TIBC, FRT and sTIR concentrations. There were no significant differences in the above parameters between the supplemented and control groups before the study. After the observation period mean serum FRT and ferrum concentration as well as MCV and transferrin saturation values were significantly lower in control group than in supplemented one. Adverse gastrointestinal effects (mainly mild discomfort) were observed in 16,7 p.c. supplemented donors. Our results show that iron supplementation reduces the prevalence of iron deficiency in regular whole blood donors and improves ferritinemia, MCV, serum iron, transferrin saturation values. Then, the regular donors ...

  stosując format: