Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMBORSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Guzy gonad u dziewcząt.
Tytuł angielski: Gonadal tumors in girls.
Autorzy: Szymborska M., Staroszczyk B., Oblacińska A., Woźniak W., Klepacka T.
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.84-90, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory jajnika należą do nowotworów rzadziej występujących u dziewcząt. Autorzy dokonali analizy 15 przypadków guzów gonad u dziewcząt w wieku 0,2 - 12,9 lat, będących pod opieką poradni endokrynologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie od 1996 do 2001 r. Najczęściej występującymi objawami klinicznym były bóle brzucha i cechy przedwczesnego dojrzewania płciowego. Wszystkie pacjentki z guzem gonad były leczone chirurgicznie: u 10 dziewczynek dokonano jednostronnego usuniecia jajnika, a u 5 obustronnej gonadektomii. U części dziewcząt dodatkowo stosowano chemio- lub radioterapię. Wyniki oceny histopatologicznej u dziewczynek po jednostronnym usunięciu jajnika były następujące: 2 - teretoma mealignum, 1 - guz germinalny mieszany, 1 - granulosa cell tumor juvenile, 1 - greanulosa-theca cell tumor immaturum, 3 - teratoma matrum, 2 - torbiel jajnika. Przebieg wzrastania i dojrzewania płciowego u tych dziewcząt mieścił się w zakresie norm rozwojowych, z wyjątkiem jednej dziewczynki poddanej chemio- i radioterapii. W grupie pacjentek po obustronnym usunięciu gonad stwierdzono 4 guzy gonadoblastoma oraz 1 - granulosa cell tumor juvenile. W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju i dojrzewania płciowego dziewczynki te wymagały hormonalnego leczenia substytycyjnego.

  Streszczenie angielskie: Ovarian tumors in pediatric patiets are uncommon. The authors analysed 15 girls aged 0.2 to 12.9 years with ovarian tumors observed between 1996 - 2001 in the Endocrinology Department of the Endocrinology Department of the National Institute of Mother and Child in Warsaw. Abdominal pain was the most common symptom and precocious puberty was the most common sign. All patients with ovarian tumors were treated with ovarian tumors were treated with surgical removal: in the case of 10 girls it was unilateral surgical resection, while in the case of 5 girls -bilateral resection. Chemotherapy or radiotherapy was also performed in some patients. Histology revealed: 2 malignant teratoma, 1 mixed germ cell tumor, 1 granulosa cell tumor juvenile, 1 granuloso-theca cell tumor immaturum, 3 teratome maturum and 2 cystes in the first group . Physical and sexual development of those girls was within a normal range except for 1 girl treated with chemo- and radiotherapy. In the group after bilateral gonadal resection 4 gonadoblastoma and granulosa cell tumor juvenile have been detected. Hormonal substitution therapy was administered with the aim to secure good physical, sexual and psychological development of those girls.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie laparoskopii w diagnozowaniu i leczeniu klinicznie niebadalnych jąder u dzieci.
  Tytuł angielski: Laparoscopic exploration of the diagnosis and treatment of the nonpalpable testis in children.
  Autorzy: Dłuski Eryk, Szymborska Małgorzata, Dudkiewicz Zofia
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.70-72, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Fifteen children with a nonpalpable testis have been evaluated at our institution between 1998 and 2001. Diagnostic laparoscopy affords the surgeon not only the ability to localize the testes with virtual certainty, but also the advantage of planning a hihly successful treatment programs. We present our experience and conclude that laparoscopy preocedure is technically earsy, safe, give rapid postoperative recovery and good cosmetic results in children with nonpalpable testes.


  3/4

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa gonadektomia w prewencyjnym leczeniu dysgenezji gonad u dzieci.
  Tytuł angielski: Laparoscopic gonadectomy as prevention in treatment of gonadal dysgenesis in children.
  Autorzy: Dłuski Eryk, Olczak Jacek, Rychłowska Magda, Klepacka Teresa, Szymborska Małgorzata, Dudkiewicz Zofia, Woźniak Wojciech
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.73-76, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present three children with gonadal dysgenesis underwent prewential laparoscopic gonadectomy. In each case we confirmed germinal cell neoplasm what support the opinon of necessity of earlie gonadectomy at the time of diagnosis.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu leptyny w surowicy krwi u dzieci w wieku przedpokwitaniowym z otyłością prostą.
  Tytuł angielski: Serum leptin level in prepubertal children with simple obesity. P. 2.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Ambroszkiewicz Jadwiga, Weker Halina, Szymborska Małgorzata, Klemarczyk Witold
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.213-220, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U dzieci z otyłością prostą w wieku przedpokwitaniowym oznaczano w surowicy krwi poziom leptyny, stężenie glukozy, parametry profilu lipidowego (cholesterol całkowity, cholesterol we frakcji HDL i LDL, traicyloglicerole) oraz poziomy hormonów tarczycy (trójjodotyroniny, tyreotropiny i wolnej tyroksyny). Stwierdzono czterokrotnie wyższe stężenie leptyny w surowicy krwi dzieci otyłych (23,3 ń 11,8 ng/mL) w porównaniu z grupą dzieci szczupłych (6,8 ń 2,7 ng/mL), (p 0,0001). Poziom glukozy w obu grupach badanaych dzieci mieścił się w zakresie normy (87,3 ń 9,7 mg/dL). U dzieci otyłych wykazano podwyższony poziom traicylogliceroli, nieznacznie obniżone stężenie cholesterolu we frakcji HDL i niezmienione pozostałe frakcje profilu lipidowego. Średnie wartości trójjodotyroniny (T3) wynosiły 3,0 0,7 nmol/L u dzieci otyłych i 2,8 ń 0,8 nmol/L u szczupłych, natomiast średnie wartości tyreotropiny (TSH) odpowiednio w grupach dzieci otyłych i szczupłych: 2,5 ń 1,7 mIU/L oraz 2,8 0,7 nIU/L. Stężenie wolnej tyroksyny (FT4) u badanych przez nas dzieci otyłych było niższe (11,5 ń 2,9 pmol/L) niż u szczupłych (14,6 ń 3,1 pmol/L), ale mieściło się w zakresie wartości prawidłwoych. Uzyskane wyniki wskazują, że u dzieci z otyłością prostą nie występuje dyslipidemia powiązana z poziomem leptyny i hormonów tarczycy. Jednakże podwyższony poziom triacylogliceroli i obniżone stężene cholesterolu we frakcji HDL sugeruje koniecznośc kontroli wskaźnika BMI oraz profilu lipidowego w tej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the serum leptin level, glucose concentration, lipids (total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceride) and thyroid hormones levels (triiodothyronine, thyroid stymulating hormone and free thyroxine) in a group of prepubertal children with simple obesity. Fourfold higher leptin concentration in obese (23,3 ń 11,8 ng/mL) in comparison to a group of slim children (6,8 ń 2,7 ng/mL), (p 0,0001) was shown. There was no significant difference in serum glucose level (87,3 9,7 mg/dL0 between both studied groups. In obese subjects we showed higher triglyceride, insignificantly lower HDL-C concentrations and invariable other lipid fractions. Mean values of triiodothyronine (T3) were 3,0 ń 0,7 nmol/L in obese children and 2,8 ń 0,8 nmol/L in slim children. On the contrary, mean values of thyroid stimulating hormone (TSH) were 2,5 ń 1,7 mIU/L and 2,8 ń 0,7 mIU//L in the group of obese and normal children respectively. Free thyroxine (FT4) concentrations in our obese children were lower (11,5 ń 2,9 pmol/) than in slim subjects (14,6 ń 3,1 pmol/L) but were within the reference range. The results obtained indicate that in children with simple obesity there was no dyslipidemia connected with leptin and thyroid hormones levels. However, higher triglyceride and lower HDL-C concentrations suggest a necessity of monitoring the body mass index and lipid profile in these patients.

  stosując format: