Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMANIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu (L-NAME) na ciśnienie śródgałkowe u szczurów w przebiegu zapalenia błony naczyniowej indukowanego endotoksyną.
Tytuł angielski: The influence of the nitric synthase inhibitor (L-NAME) on the intraocular pressure in endotoxin induced uveitis in rats.
Autorzy: Szymaniec Stanisław, Misiuk-Hojło Marta
Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.87-88, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,280

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We studied the influence of the nitric synthase inhibitor (L-NAME) on the induction of uveitis in Wistar rats. The inflammation was induced by a footpad injection of endotoxin in rat. Th eclinical signs were evaluated in a slit-lamp, the intraocular pressure was measured using Tono Pen tonometer. We showed, than in endotoxin-induced uveitis the intraocular pressure elevation was observed and that L-NAME application reduced the inflammation and the level of the intraocular pressure.


  2/2

  Tytuł oryginału: Badania nad wykorzystaniem inhibitorów endopeptydazy cysteinowej w radiodiagnostyce nowotworów języka i krtani.
  Tytuł angielski: A potential use of cystein endopeptidase inhibitors in radiodiagnostics of upper respiratory tract tumors.
  Autorzy: Czecior Eugeniusz, Szymaniec Stanisław, Siewiński Maciej, Namysłowski Grzegorz, Fortuna Wojciech, Międzybrodzki Ryszard
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.573-576, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczas stosowane metody diagnostyczne nie pozwalają na określenie granicy pomiędzy guzem a tkanką zdrową. Ocena rozległości nacieku tkanki zdrowej przez nowotwór, zwłaszcza w zaawansowanych procesach, sprawia operującemu znaczne trudności. Mikrolaryngoskopia umożliwia określenie rozległości powierzchownego nacieku guza, ale nie pozwala na ocenę głębokości nacieku. Tomografia komputerowa i magnetyczny rezonans jądwory, mimo że należą do najczulszych metod diagnostycznych nie są w stanie określić rozległości nacieku nowotworowego. W technikach obrazowania coraz częściej wykorzystuje się znakowane izotopami przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko swoistym antygenom różnych nowotworów. W procesie rozwoju nowotworu i powstawania przerzutów ważną rolę odgrywają endopeptydazy. Proteazy te, powodując degradację międzykomórkowej macierzy oraz błony podstawnej, umożliwiają inwazyjny rozwój nowotworu oraz tworzenia odległych przerzutów. W organizmie są one w równowadze z ich inhibitorami, których rola jest coraz bardziej doceniana w onkologii. Wysoki poziom endopeptydaz u chorych z nowotworami jest źle rokującym czynnikiem prognostycznym. Charakterystyczne rozmieszczenie endopeptydaz w strukturze tkanki nowotworowej stwarza możliwość wykorzystania inhibitorów tych enzymów w lokalizacji pogranicza tkanki zdrowej. W badaniach wykorzystano inhibitor endopeptydazy cysteinowej otrzymany z jaja kurzego, który wyznakowano jodem 125. W doświadczeniach in vitro zbadano oddziaływanie inhibitora endopeptydazy cysteinowej z komórkami nowotworowymi uzyskanym i bezpośrednio z materiału operacyjnego pochodzącego od chorych z rakiem języka i krtani oraz z komórkami hodowanymi in vitro z fragmentów tkanki nowotworowej.

  stosując format: